Kirkkoherraraati: Helsingissä kirkkoherra vihkii samaa sukupuolta olevia, muilla raatipaikkakunnilla ei

Kotimaa Pro kysyi kirkkoherraraadilta tällä kertaa kolme kysymystä liittyen uuden avioliittolain voimaantuloon ja sitä seuranneisiin linjauksiin seurakunnissa.

Suurimmassa osassa seurakunnista tilat ovat käytettävissä myös samaa sukupuolta olevien avioparien hääjuhlia varten.

Kirkkoherrat ovat keskustelleet työyhteisönsä kanssa asiasta hiippakuntiensa piispojen ohjeistuksen mukaan. Osa toivoisi kaikkien parien kirkollisen vihkimisen olevan mahdollista, mutta missään seurakunnassa ei kannusteta uhmaamaan käytännössä kirkon nykyistä linjausta.

Helsinkiläinen kirkkoherra on kuitenkin luvannut itse myös vihkiä sateenkaaripareja pyydettäessä. Sekä hän että tamperelainen kirkkoherra korostavat tukevansa esimiehinä työntekijöitään kaikissa tilanteissa.


Kysymykset:

1. Mitä teidän seurakunnassanne on päätetty seurakunnan eri tilojen käytöstä liittyen samaa sukupuolta olevien avioparien hääjuhliin tai rukoushetkiin?

2. Miten olet ohjeistanut työntekijöitäsi uuden avioliittolain voimaanastumisen tiimoilta?

3. Rukoillaanko seurakuntanne messuissa pyydettäessä maistraatissa avioon aikovan sateenkaariparin puolesta samoin kuin muiden kuulutettujen avioparien puolesta?

”Toisille piispojen kannanotto on liian avara, tosille liian kapea”

Marja-Liisa Malmi, Parikkalan seurakunta, Mikkelin hiippakunta

1. Olemme linjanneet niin, että kirkkotilassa järjestetään pääsääntöisesti kirkkokäsikirjan mukaisia toimituksia. Piispojen kannanoton mukaan pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi sovitussa paikassa rukoilla siviiliavioliittoon vihittyjen kanssa tai heidän puolestaan. Työntekijä voi harkintansa mukaan valita rukouspaikan.

2. Olemme tutustuneet piispainkokouksen selontekoon ja käyneet avointa keskustelua. Työntekijät ymmärtävät ja kunnioittavat erilaisia näkemyksiä. Toisille kirkon jäsenille ja työntekijöille piispojen kannanotto on liian avara, toisille taas liian kapea. Riippumatta henkilökohtaisista mielipiteistä haluamme sitoutua työntekijöinä yhteisiin toimintatapoihin kirkkolain ja kirkkojärjestyksen ja opin pohjalta.

3. Jumalanpalveluksen esirukouksessa rukoillaan kirkollisissa toimituksissa olleiden tai olevien seurakuntalaisten puolesta rukouksen alkupuolella. Myöhemmin voidaan muistaa pyynnöstä jokaista, joka jättää esirukousaiheen seurakunnalle.

”Olen valmis vihkimään pyydettäessä sateenkaariparin kirkossamme”

Ulla Kosonen, Oulunkylän seurakunta, Helsingin hiippakunta

1. Seurakuntaneuvostomme on päättänyt, että seurakunnan tilat ovat käytettävissä samaa sukupuolta olevien hääjuhliin. Kirkollisten toimitusten osalta seurakuntaneuvosto on linjannut, että kirkkoherra tekee viranhaltijana niitä koskevat päätökset. Olen ilmoittanut, että seurakuntamme tilat ovat käytettävissä myös sateenkaariparien vihkimiseen ja kirkolliseen siunaamiseen.

2. Olen ohjeistanut, että samaa sukupuolta olevien parien yhteydenotot ohjataan minulle ja sovin itse parien kanssa käytännön järjestelyistä juhlien suhteen. Pappeja olen ohjeistanut toimimaan piispojen ohjeiden ja kirkon käytäntöjen mukaisesti. Olemme kuitenkin huomioineet, että kirkossa on ristiriitaisia ja jännitteisiä näkökulmia asian suhteen. Tämä ei ole vain kirkkopoliittinen kysymys, vaan kyse on ihmisten merkittävästä elämänkaarijuhlasta. Annan papeille tukeni, jos he päätyvät eri ratkaisuun mihin piispat ohjeistavat. Itse olen myös pyydettäessä valmis vihkimään sateenkaariparin. Toivon kaikilta keskinäistä kunnioitusta asiassa.

”Kirkossamme voidaan järjestää rukous, mutta ei samaa sukupuolta olevien vihkimistä”

Jouko Ala-Prinkkilä, Kauhajoen seurakunta, Lapuan hiippakunta

1. Kirkkoneuvostossa käsiteltiin piispamme kirje, jossa annetaan ohjeita papistolle ja seurakunnille samaa sukupuolta olevien avioparien kohtelusta. Kirkkoneuvosto totesi, että kirkkoherra ratkaisee tilakysymykset ottaen huomioon piispan kirjeessä esitetyt reunaehdot. Seurakunnan kirkossa tai muussa sakraalitilassa voidaan järjestää rukous, mutta ei avioliittoon vihkimistä.

2. Seurakunnassa toimitaan kirkon ohjeistamalla tavalla: avioliiton esteettömyystutkinta suoritetaan, päiväjumalanpalveluksessa rukoillaan pyydettäessä esirukous, seurakunnan työntekijä voi toimittaa rukouksen samaa sukupuolta olevan avioparin kanssa piispainkokouksen pastoraalisen ohjeen mukaisesti. Kirkkoherra ohjeistaa tarvittaessa käytännön kysymyksissä.

3. Kyllä.

”Mielelläni soisin kaikille pareille kirkkohäät, mutta odotamme kirkolliskokouksen päätöstä”

Helene Liljeström, Sibbo svenska församling, Porvoon hiippakunta

1. Toisen paikkakunnalla toimivan seurakunnan kirkkoherran kanssa olemme sopineet, että annamme kirkkoja käyttöön niitä rukoushetkiä varten, joissa rukoillaan samaa sukupuolta olevien parien kanssa ja puolesta. Näissä rukoushetkissä oman seurakunnan pappi ja kanttori voivat olla läsnä, tai sitten joku muu evankelis-luterilaisen kirkon pappi. Rukoushetki tulee järjestää sovelletusti piispainkokouksen ohjeiden mukaisesti. Emme anna kirkkoja tai muita seurakuntatiloja samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisiä tai siunaamisia varten. Siviilivihkijä ei voi vihkiä meidän kirkoissamme tai muissa seurakuntatiloissa mitään pariskuntia. Samaa sukupuolta olevat parit voivat halutessaan varata seurakuntatalon tai pappilan tiloja hääjuhlaansa varten. Oman seurakuntamme pappi, ulkopuolinen pappi tai muu työntekijä voi olla näissä läsnä.

2. Olen ohjeistanut pappeja ja kanttoreita edellä esitetyllä tavalla. Seurakuntamme kaikki papit ovat valmiit rukoilemaan samaa sukupuolta olevan avioparin kanssa ja puolesta ja olemaan läsnä hääjuhlassa jos pyydetään. Itse näkisin mielelläni, että kirkko hyväksyy avioliiton samaa sukupuolta olevien ihmisten kesken. Olisin valmis vihkimään, mutta en tee sitä tässä vaiheessa, koska kirkko ei ole asiaa hyväksynyt. Odotamme kirkolliskokouksen positiivista päätöstä. Sitä odotellessa toivomme, että voisimme olla mukana iloitsemassa ja viettämässä juhlallista rukoushetkeä ja hääjuhlaa parien kanssa.

3. Rukoilemme kyllä.

”Esirukouspyynnöt toteutetaan kihlakumppaneiden sukupuolesta riippumatta”

Satu Saarinen, Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Oulun hiippakunta

1. Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa on tapana, että tilat ovat veloituksetta käytössä perhejuhliin. Näin on myös samaa sukupuolta olevan hääparin kohdalla. Rukoushetkiä voidaan järjestää siellä, missä muitakin rukoushetkiä: kirkossa, kappelissa, seurakuntatalolla tai parin toiveen mukaan kotona tai juhlatilassa.

2. Olen ohjeistanut papistoa piispakunnan ja myös oman hiippakuntamme piispan ohjeistuksen mukaan, eli että emme lähtisi vihkimään tässä vaiheessa.

3. Esirukouksessa avioliittoaikeilleen siunausrukousta pyytävien toive toteutetaan kihlakumppaneiden sukupuolesta riippumatta, erottelematta.

”Tuen esimiehenä omia työntekijöitäni alusta loppuun”

Kimmo Reinikainen, Ylöjärven kirkkoherra, Tampereen hiippakunta

1. Seurakunta ei ole tehnyt tilojen suhteen erillisiä linjauksia. Kysymys on kirkon käytön suhteen erikoinen. Seurakuntahan on osa kirkkoa. Kun kirkon tulkinnan mukaan vihkitoimitus ei ole mahdollinen, on kirkonkin käyttöön loogisesti mahdotonta tehdä erillisiä hallinnollisia päätöksiä. Eihän mitään rajauksia tilojen käyttöön myöskään ole tehty.

2. Kirkossa kaikki tapahtuu reilusti, rehdisti ja avoimesti. Jokaisella työntekijällä on mielipiteen- ja ilmaisun vapaus. Keskustelun tulee olla ihmismäistä ja kaikkia kunnioittavaa. En ota kantaa siihen, lähtisikö joku papeistamme vihkimään samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Kaikki tietävät piispojen linjauksen ja vihkimisen todennäköiset seuraukset. Olen luvannut esimiehenä tukea omia työntekijöitäni alusta loppuun, jos heitä jokin prosessi asian tiimoilta kohtaa.

3. Pyynnöstä on ihmisten puolesta aina rukoiltu. Olisi erikoista, jos nyt tehtäisiin asiassa poikkeus.

”Tilaisuudet suunnitellaan yhdessä papin kanssa hiippakunnan ohjeiden mukaan”

Risto Leppänen, Liedon seurakunta, Turun arkkihiippakunta

1. Tilojen osalta ei ole mitään rajoituksia. Tilaisuuksia voidaan järjestää kaikissa seurakunnan tiloissa.  

2. Asiasta on käyty vuoden mittaan keskusteluja papiston ja kanttorien kanssa, sekä lyhyemmin myös kaikkien työntekijöiden kanssa. Myös kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa on keskusteltu aiheesta useasti ja yhdessä on todettu, ettei estettä tilaisuuksien järjestämiselle ole. Seurakunta palvelee kaikkia jäseniä kirkon yhteisten päätösten mukaisesti. Virastopalvelut ovat yhtäläiset kaikkien osalta (mm. esteiden tutkinta ja tilavaraukset). Itse tilaisuus suunnitellaan yhdessä papin kanssa. Tässä apuna on pappien ja kanttorien yhdessä laatima kaava ja lisäksi hiippakunnan antamat ohjeet. Myös hiippakunta on jakanut oman esimerkin mahdollisesta kaavasta.

3. Rukoillaan, koska se on seurakunnan tehtävä.

”Asia jakaa työntekijöitä, toivon kaikilta kunnioitusta”

Pekka Valkeapää, Vihdin seurakunta, Espoon hiippakunta

1. Kaikki seurakunnan tilat kirkkoja myöden ovat käytettävissä samaa sukupuolta olevien avioparien hääjuhlia ja rukoushetkiä varten.

2. Papiston ja kanttoreiden ja johtoryhmän kanssa kävimme läpi piispainkokouksen selonteon ja Kirkkohallituksen oikeudellisen selvityksen sekä oman piispamme toimittaman ohjeistuksen sisältöä. Samalla linjasin, että Vihdin seurakunnassa ei vihitä samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Kaikella muulla mahdollisella tavalla palvelemme kuitenkin samaa sukupuolta olevia. Kirkkoherranvirasto tutkii avioliiton esteet kaikille aviopareille. Puhumme tällä viikolla vielä laajasti koko toiminnallisen puolen henkilökunnan kanssa uudesta tilanteesta. Olen tahtonut toimia sovinnollisesti todeten, että tämä asia jakaa mielipiteitä työntekijöiden keskuudessa, mutta tahtoisin, että jatkamme yhdessä toisiamme kunnioittaen.

3. Kaikkien avioon aikovien puolesta rukoilemme seurakunnan messussa, teemme sen jokaisen parin rakkautta ja heissä olevaa Jumalan luomistekoa kunnioittaen.

”Toimimme piispainkokouksen ohjeen pohjalta”

Risto Kormilainen, Suomussalmen seurakunta, Kuopion hiippakunta

1. Olen saattanut kirkkoneuvostolle tiedoksi sekä piispainkokouksen ohjeen että oman piispamme ohjeet koskien myös tilojen käyttöä. Kirkkoherra yhdessä kirkkoneuvoston kanssa päättää niistä tapauskohtaisesti. Rukoushetki voidaan toimittaa missä seurakunnan tilassa tahansa ja uskoisinpa että hääjuhlien järjestäminen onnistuu myös seurakuntasalissa.

2. Olen tiedottanut ja keskustellut työntekijöiden kanssa piispainkokouksen elokuussa 2016 antaman ohjeen pohjalta ja toimimme seurakunnassa sen mukaisesti.

3. Vastuu jää esirukousasiassa kirkkoherralle ja minusta voidaan aivan hyvin rukoilla kaikkien parien puolesta. Rukous on kaiken jättämistä hyvän Jumalan huomaan!

Kuva: Matti Karppinen


Parikkalan kirkkoherran Marja-Liisa Malmin vastausta on muokattu ja muutettu hänen pyynnöstään 2.3. kello 17.00.

Lue myös:

Virikkeitä hääjuhlaan ja häly esirukouksesta – näin eri piispat ohjeistavat pappeja avioliittolaista

***


Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.


Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata digilehden ja printtilehden täältä.

***

Edellinen artikkeliKuntavaalit Vasemmistoliitto: Pienen ihmisen ääni kirkkoon
Seuraava artikkeliKatolisen kirkon hyväksikäytön vastaisen komitean jäsen erosi – moitti toimia riittämättömiksi

Ei näytettäviä viestejä