Jehovan todistajien sisäinen ohje hyväksikäyttötapauksia varten julki

Verkkosivusto on julkaissut tähän saakka ennen suomeksi julkaisemattoman Jehovan todistajien sisäisen ohjeen. Se on tarkoitettu lasten hyväksikäyttötapauksien hoitamista varten. Ohjeesta käy ilmi, että tapauksia pyydetään tutkimaan Jehovan todistajissa myös seurakuntien ja yhdyskunnan sisäisesti.

Ohjeistus tuo uutta valoa myös aiemmin julkisuudessa olleisiin Jehovan todistajien seurakuntien vanhimmistoista koostuviin sisäisiin oikeuskomiteoihin ja niiden toimintaan sekä puhetta herättäneeseen arkistointitapaan.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) ja sisäministeri Päivi Räsänen (kd) selvittelivät hiljattain Jehovan todistajien toimintaa oikeudellisista lähtökohdista. Tätä oli edeltänyt muun muassa Uskontojen uhrien tuki ry:n selvitys, jonka mukaan asioiden käsittely oikeuskomiteoissa olisi vaikuttanut muun muassa siihen, ettei seksuaalirikoksia olisi päätynyt poliisin käsittelyyn. Jehovan todistajat ovat kiistäneet rikosasioiden käsittelyn.

Tavattuaan ensin Jehovan todistajien johtoa ministerit näpäyttivät, etteivät oikeuskomiteat voi kilpailla Suomen lain kanssa ja että uskonnollisissa yhdyskunnissa on otettava ihmisten perusoikeudet vakavasti. Heidän näkemyksensä mukaan komiteoissa ei ole kyse rinnakkaisista oikeusjärjestelmistä.

Selvittely käynnistyy soitolla haaratoimistoon

Johanneksenpoika.fi-sivustolla nyt julkaistussa seksuaalista hyväksikäyttöä käsittelevässä ohjeessa todetaan, että Suomen laki velvoittaa ”joissakin tapauksissa” Jehovan todistajien vanhimmat ilmoittamaan ”tietoonsa tulleista hyväksikäyttötapauksista viranomaisille.” Siksi kahden seurakunnan vanhimman tulee soittaa viipymättä Jehovan todistajien haaratoimiston lakiosastolle ja pyytää lainopillisia neuvoja aina, kun vanhinten tietoon tulee syytöksiä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ohjeessa neuvotaan. Tämän jälkeen Jehovan todistajien oma lakiosasto antaa asiassa tapaukseen soveltuvia neuvoja. Ohjeesta ei selviä, millaisissa tapauksissa asia kuuluisi poliisin tietoon.

Haaratoimisto johtaa Jehovan todistajien toimintaa kussakin maassa, myös Suomessa. Jehovan todistajien paikallisia seurakuntia johtavat niiden vanhimmistot. Aiemmin kansainväliset ohjeet lapsen hyväksikäyttötapauksia varten on voinut lukea verkosta englannin kielellä.

Nyt suomeksi julkaistu ohje koskee tilanteita, joissa ”on kyse seksuaalisesta poikkeavuudesta, jossa aikuinen käyttää lapsia seksuaalisesti hyväksi.” Sen sijaan ohje ei koske tilanteita, jossa aikuisikää lähestyvä alaikäinen ”suostuu sukupuolisuhteeseen muutamaa vuotta häntä vanhemman aikuisen kanssa, eikä myöskään yleisesti ottaen tilanteita, joissa kaikki osapuolet ovat alaikäisiä”. ”Sen sijaan tarkoitamme esimerkiksi tilanteita, joissa on näytetty toteen, että aikuinen veli tai sisar on syyllistynyt pienen tai nuorehkon lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai on ollut sukupuolisessa kanssakäymisessä aikuisikää lähestyvän alaikäisen kanssa vastoin tämän tahtoa”, ohje määrittelee.

Ohjeen mukaan vanhinten tulee tehdä kaikkensa suojellakseen lasta joutumasta seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. ”Vanhinten tulee suhtautua vakavasti vastuuseensa tässä suhteessa, jotta seurakunnat välttyvät aiheellisilta syytöksiltä, joita voisi seurata lasten suojelemisen laiminlyömisestä.”

Ohjeiden mukaan seurakuntien vanhinten on tutkittava syytökset lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Jos tapaukselle on kaksi todistajaa, seurakunnan vanhimmat voivat ryhtyä seurakunnan sisäisiin oikeudellisiin toimiin. Niiden jälkeen, jos henkilö ei kadu, hänet tulee erottaa seurakunnasta. Päätös voi olla myös henkilön ojentaminen.

”Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytettyä henkilöä koskevia tietoja (onpa tapaus vahvistettu todeksi tai ei) tulee säilyttää luottamuksellisessa arkistossa määräämättömään aikaan asti, ja niihin tulee merkitä ’Älä hävitä’”, ohje sanoo.

Niissä annetaan tämän jälkeen neuvoja siitä, miten lasta on jatkossa suojeltava seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Sen, arvellaanko jonkun ihmisen vielä syyllistyvän seksuaaliseen hyväksikäyttöön eli onko hän ”tiedossa oleva lapsen hyväksikäyttäjä” päättää ohjeen mukaan haaratoimisto eikä seurakuntien vanhimmisto. Tällaisista ihmisistä varoitetaan, jos he vaihtavat seurakuntaa.

”Rakkaudellisten vanhinten tulee ryhtyä toimiin lasten suojelemiseksi, varsinkin jos oikeuskomitea tulee siihen tulokseen, että lasta hyväksikäyttänyt henkilö katuu ja hänen sallitaan jäädä seurakunnan jäseneksi.”

Myös sitä ohjeistetaan, miten seurakuntien vanhimpien on autettava hyväksikäytön uhreja.

Joissakin tapauksissa seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneen voidaan katsoa olevan kelvollinen seurakunnan palvelustehtäviin. Tehtävää ei kuitenkaan voida myöntää hätäisesti.

Johanneksenpoika.fi-sivustoa ylläpitää entinen Jehovan todistaja ja Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n jäsen Jari-Pekka Peltoniemi. Hän on ollut mukana laatimassa UUT ry:n selvitystä Jehovan todistajien oikeuskomiteoista.

”Joissakin tapauksissa ilmoitetaan, mutta ei kaikissa”

Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen kommentoi Kotimaa24:lle ohjetta. Hänen mukaansa sitä on turha repostella.

– Se on ollut kauan meillä käytössä. Se ottaa parhaalla tavalla huomioon kaikkien oikeudet, lapsen oikeudet ja niiden jotka tekevät väärintekoja ja viranomaisen velvollisuudet. Se on niin hyvä kirje kuin olla voi, hän sanoo ja toteaa, että ohjetta on aina päivitetty esimerkiksi, jos lait muuttuvat.

Leinosen mukaan ohjeen sanamuoto, jonka mukaan hyväksikäyttöepäilyt viedään ”joissakin tapauksissa” viranomaisille pitää paikkansa.

– Sitten on paljon sellaisia, joissa on pelkkä syytös tai epäilys, ja se voi epäilykseksi osoittautua. Turvallisuuden vuoksihan on yleensä parasta ilmoittaa viranomaisille, joissakin tapauksissa se ilman muuta tehdään, mutta ei kaikissa. Suurin osa on kyseessä epäilys ja epäilyksestä ilmeneekin ihan muita seikkoja.

Kirjeessä annetaan myös ymmärtää, että hyväksikäyttötapauksista tehdään arkistoja.

– Jos on kirjeenvaihtoa, että tällainen epäilys ilmoitetaan, ainahan kirjeenvaihdosta voi jonkinlainen arkistomerkintä jäädä, mutta se on sillä selvä.

Leinosen mukaan Jehovan todistajien piirissä on maailmanlaajuisesti ja Suomessa kaikkein vähiten hyväksikäyttötapauksia.

– Koska uskonkäsitykseemme kuuluu, että kaikki ovat lasten hyväksikäyttöä vastaan.

Suomen Jehovan todistajien piiristä hän sanoo itse tietävänsä 20 vuoden ajalta yhden käden sormella laskettavan määrän hyväksikäyttötapauksia. Nämä ovat hänen mukaansa kaikki viranomaisten kanssa hoidettuja.

Sitten on Leinosen mukaan lisäksi epäilyjä, mutta nämä osoittautuvat usein hänen mukaansa vain epäilyksiksi. Vääriksi osoittautuneiden epäilyjen taustalla on esimerkiksi vanhempien erimielisyydet, mielenterveysongelmat tai erotapaus, jossa esitetään syytöksiä toisen vanhemman puolelta.

Ensin hän toteaa, että tällaisia tapauksia on paljon, mutta tarkentaa ja vahvistaa uudemman kerran kysyttäessä, että niitä on joitakin.

Leinonen on varma, että lapsen etu toteutuu Jehovan todistajien hoitaessa asiat niin kuin ne nyt hoidetaan.

Lue taustoista: UUT: ”Aika kevyttä puuttumista”

Ministerit: Oikeuskomissiot eivät ole rinnakkaisia oikeusjärjestelmiä

Oikeusministeri tapasi UUT:n edustajia

Entinen vanhimmiston jäsen: Jehovan todistajat säilyttävät yhä tietoja erotetuista

Jehovan todistajien ohjekirja suhtautuu ristiriitaisesti maalliseen oikeusjärjestelmään

Uskontojen uhrien tuelta uusi selvitys Jehovan todistajien oikeuskomiteoista

Uskontojen uhrien tuelta tulossa lisäselvitys oikeuskomiteoista

Räsänen tuoreesta selvityksestä: ”Kannan huolta uskonnonvapauden toteutumisesta”

Ministeri Henriksson, onko maassamme rinnakkainen oikeusjärjestelmä?

Uskontojen uhrit: Jehovan todistajien oikeuskomiteat johtaneet jopa itsemurhiin

Selvitys: Jehovan todistajien lasten oikeuksissa vakavia puutteita

Jehovan todistajien erokäytäntö herättää kysymyksiä

Jehovan todistajat puolustavat kasvatusmallejaan

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliHannu-Pekka Björkman: Evankeliumin ääneen lukeminen tuonut haasteita
Seuraava artikkeliKirkkopelikortteja toistaiseksi vain harvoille ja valituille

Ei näytettäviä viestejä