Yhden uhrin siunaus

"Kristus ei mennyt käsin tehtyyn pyhään, joka on oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt esiintyäkseen Jumalan kasvojen edessä meidän hyväksemme; eikä myöskään uhratakseen itsensä monta kertaa maailman perustamisesta asti; vaan nyt hän on yhden ainoan kerran aikojen lopulla ilmestynyt synnin poistamiseksi uhrinsa kautta." Hebr. 9:24-26.

Jeesus Kristus on uuden liiton ylimmäinen pappi. Vanhan liiton papit toimittivat usein verisiä uhreja. Mutta Kristus toimitti vain yhden uhrin, jonka kautta hän otti pois maailman synnit. Tästä ennusti Johannes Kastaja. Kun hän näki Jeesuksen tulevan luoksensa, niin hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin". Joh. 1:29.

Kun Johannes näin sanoi, niin hänen silmiensä edessä olivat Vanhan testamentin ennustukset ja esikuvalliset uhrit. Ilmeisesti hän ajatteli myös suurta sovintopäivää, jolloin koko kansa sovitettiin ja puhdistettiin kaikista synneistä uhrikauriin verellä. 3 Moos. 16:30.

Nämä esikuvat ja ennustukset kärsivästä Messiaasta saivat täyttymyksensä Golgatan päivänä Kristuksen sijaiskuoleman kautta. Hänen päällensä Isä heitti kaikkien kaikki synnit. Jes 53. Hän kärsi niiden rangaistuksen ristillä. "Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha".

Hän sovitti kaikkien synnit. Hän ilmestyi kerran aikojen lopulla synnin poistamiseksi uhrinsa kautta. Se on siis selvä Raamatun totuus, että Jeesuksen veri otti pois maailman syntivelat. Koska olet yksi maailmasta, niin ovat siis sinunkin syntisi otetut pois. Ne ovat täysin sovitetut Immanuelin veressä.

Ei sovitettu synti, ei anteeksiannettu velka voi estää sinua tulemasta autuaaksi, kun vain uskot tähän suureen Jumalan Pojan tekoon. Synti asuu meissä vielä, mutta se on otettu pois kadottavana velkana. Puolestamme maksetut lunnaat oikeuttavat meidät menemään sisälle Karitsan verellä avattuun taivaaseen. Kristuksen uhrissa on valmiina kaikkien syntiemme anteeksiantamus Jumalan sydämessä.

Tämän veriuhrin perustuksella sanoo Jumala: "Heidän syntejään ja laittomuuttaan en ole enää muistava. Mutta missä näiden anteeksiantamus on, siinä ei ole enää uhria synnin edestä". Hebr. 10:17, 18. Muuta sovitusuhria ei ole eikä tule. Se on iankaikkisesti riittävä. "Yhdellä uhrilla hän on ainiaaksi tehnyt pyhitettävät täydellisiksi". Hebr. 10:14.

Vaikka olemme itsessämme, omaan ansioomme nähden kelvottomia syntisiä, niin olemme kuitenkin Herramme veressä iankaikkisesti täydellisiä. Olemme uskoessamme hänen sovintovereensä autuaita ja otollisia taivaan kunniaan. Emme milloinkaan saa etsiä vanhurskautta eikä taivaaseen pääsemisen mahdollisuuksia omista teoistamme, sillä niistä ei lähde yhtään autuutta. "Ei teoista, ettei kukaan kerskaisi". Ef. 2:9.

Mutta aina olkoon katseemme kääntyneenä Karitsaan, jonka veriarmo ilman meidän omiemme tekojemme apua on meidän iankaikkinen täydellisyytemme Jumalan edessä. Tällä perustuksella Pyhä Henki lahjoittaa meille autuuden varmuuden, että varmasti pääsemme Karitsan iäisiin häihin. "Meillä, veljet, on uskallus mennä sisälle kaikkein pyhimpään Jeesuksen veren kautta". Hebr. 10:19.

Eläessämme tässä varmuudessa tahdomme puhdistautua synnistä ja elää Isän käskyjen mukaan. Ensin autuuden varmuus ja sitten pyhityselämä. Se on Raamatun järjestys. Apostoli Johannes kirjoittaa: "Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä tullut ilmi, mitä meistä tulee. Mutta me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, jolla on tämä toivo häneen, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas." 1 Joh. 3:2,3.

Tämä kaikki on yhden uhrin hedelmää.

Heino Pätiälä, Saarnaa sanaa, s. 153-154, Suomen Vapaa Evankelisluterilainen Seurakuntaliitto, 1951. Olen pilkkonut tekstiä pienempiin kappaleisiin. Joitakin sanoja on kirjoitettu uudemmalla suomen kielellä.