Virpomissunnuntai vaiko dominica palmarum 

Kesää odottelen, kun piha pälvistä täyttyy

Huvimajan edustalle istumaan kaipaan

Suven suloisen lämmössä lukemaan

Ajatuksiaan rentouttamaan

Vaan vielä lunta on maassa

Vaikka paljasta paljonkin pihalla on

Kevät on tulossa

Vaikka kukkia ei vielä näy

Puput jo pihalla käy

Korvansa kurottavat kuulostellen

Kun ikkunasta niitä seuraamme.

Pääsiäinen lähestyy. Juhlien juhla. Jumalan suurten tekojen aika on jo ovella.

SUNNUNTAI 24.3.2024

Palmusunnuntai

Kunnian kuninkaan alennustie

Palmusunnuntaina lapset käyvät naapureissa virpomassa. Heilutetaan pajunoksia ja luetaan riimejä. Erilaisia tapoja esiintyy eri paikkakunnilla. Alkuaan virpominen esiintyi Karjalassa. Sisarkirkossamme ortodoksien keskuudessa tapa kuuluu kirkolliseen perinteeseen. Pajunoksat siunataan kirkossa palmusunnuntain aattona pidetyssä vigiliassa.

Suomen ortodoksinen kirkko suosittelee virpomaloruksi seuraavaa:

”Virvon varvon vitsasella, tällä pajunoksasella Herramme Jeesuksen Kristuksen Jerusalemiin ratsastamisen muistoksi. Jumala sinua siunatkoon.”

Filippiläiskirje

Palmusunnuntain epistola on kirjoitettu Filippin seurakuntaan. Filippi seurakunta lienee Euroopan ensimmäisiä.

Apostolien teot 16: 9-12 kertoo Paavalin ja Timoteuksen ensi tulosta Filippiin:

Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi: »Tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä.» Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiuduimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä.

Niin siis lähdimme Troaksesta. Purjehdimme suoraan Samothrakeen ja sieltä seuraavana päivänä Neapoliiseen. Sieltä jatkoimme matkaa Filippiin, roomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Makedoniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä.

Filippin ensimmäinen piispa oli perimätiedon mukaan Paavalin asettama Epafroditos. Toki näyttää siltä, että lähetystilanteessa useampi oli vihitty piispan valtuuksin. Siihen viittaa Filippiläiskirjeen alku. Vanhimman suomennoksen mukaan esille panen, Mikael Agricolan vuodelta 1548, nykylukijalle sopivan lukuohjeen lisäten,

Se P. Paualin Epistola Philipperin tyge.

 Ensimeinen Lucu. 

1:1 PAuali ia Timotheus Iesusen Christusen Palueliat. Caikein Pyhein Christuses Iesuses iotca Philippis ouat/ ynne Pijspain ia Palueliain.

Pawali ja Timoteus Jesuksen Kristuksen palwelijat. Kaikkein pyhäin Kristuksessa Jesuksessa jotka Philippissä owat/ ynnä piispain ja palwelijain.

1:2 Armo olcohon teiden ia Rauha Jumalalda meiden Iselde/ ia Herralda Iesuselda Christuselda.

Armo olkoon teidän ja rauha Jumalalta meidän Isältä/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.

Saman sanovat myös monet käännökset englanniksi, mm. King James -käännöksen mukaan piispa ja diakoni -sanat ovat monikossa:

Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:

Kirjeen lähettäjäksi Paavalin rinnalla mainitaan Timoteus, jolle jo varsin nuorena uskottiin Efeson ensimmäisen piispan virka. Myöhemmin kirjeessä mainitaan sittemmin Rooman neljäntenä piispana eli paavina toiminut Clemens:

Fil. 4:3 Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa. 4:4 Iloitkaa aina Herrassa!

Kunnian kuninkaan riemusaatto vei ristinkuolemaan

Palmusunnuntain evankeliumi puhuu Jeesuksen tulosta Jerusalemiin. Kansa huusi riemullista Hoosiannaa. Kansa levitti vaatteita ja palmun oksia tielle kertoakseen tulijan riemullisesta vastaanotosta.

Jeesus kuitenkin tiesi matkansa johtavan kiinniottoon, kidutuksiin ja kuulusteluihin sekä päätyvän ristin kuolemaan. Tähän hänet oli pantu. Tämä oli hänen tehtävänsä. Hänen piti kärsiä ja kuolla koko maailman syntien sovittamiseksi. Sitä varten hän oli jättänyt taivaan ikikirkkauden, tullut ihmiseksi, asettunut elämään maailmaamme. Näin hän saattoi täyttää pelastustyönsä Jumalana ja ihmisenä. Näin hän teki täydellisen Jumalan työn kokonaisena ihmisenä koko ihmiskunnan koko elämän pelastamiseksi.

Palmusunnuntai alkaa hiljaisen viikon. Viikon aikana kerrotaan Vapahtajamme alennuksen tie kuolemaan ja hautaan asti. Sitten pääsiäisenä kerrotaan ylösnousemuksen riemusta, kun Jeesus nousi kuolleista ja toi täyden voiton meidänkin hyväksemme. Koko maailman hyväksi. Näin Jeesuksen matka kävi kärsimysten kautta voittoon. Täytetty työ vie riemuun, iäiseen, täydelliseen.

Toinen lukukappale eli epistola Fil. 2:5–11

Kirjeestä filippiläisille, luvusta 2

Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.
    Hänellä oli Jumalan muoto,
    mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan
    olla Jumalan vertainen
    vaan luopui omastaan.
    Hän otti orjan muodon
    ja tuli ihmisten kaltaiseksi.
    Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa,
    hän alensi itsensä
    ja oli kuuliainen kuolemaan asti,
    ristinkuolemaan asti.
    Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken
    ja antanut hänelle nimen,
    kaikkia muita nimiä korkeamman.
    Jeesuksen nimeä kunnioittaen
    on kaikkien polvistuttava,
    kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,
    ja jokaisen kielen on tunnustettava
    Isän Jumalan kunniaksi:
    ”Jeesus Kristus on Herra.”

28 KOMMENTIT

 1. Palmusunnuntain aiheesta kerrotaan ja tekstit näytetään täällä

  https://www.kirkkovuosikalenteri.fi/kalenteripaiva/sunnuntai-24-3-2024/

  Filippiläiskirjeen toisen luvun voi lukea täältä vuosien 2020, 1992 ja 1938 käännösten mukaisina

  https://www.raamattu.fi/raamattu/UT2020,KR92,KR38/PHP.2

  Mikael Agricolan käännöksen sekä vuosien 1642, 1776 ja 1933/1938 käännökset voi lukea täältä. Panen viitteen Agricolan tekstiin Filippiläiskirjeen lukuun yksi, josta olen sitaatin lainannut.

  https://finbible.fi/wsi%20Testamentti/filippi.htm

 2. Raamattua voi lukea tai kuunnella äänikirjana erittäin monilla websivustoilla.

  Panen tähän esimerkkinä yhden sivuston ja nostan esille sen kaksi toimintoa kuuntelemisen ja lukemisen.

  WordProject -sivustolla on raamatunkäännöksiä monilla kielillä.

  Siellä on mahdollisuus joko vain kuunnella

  https://www.wordproject.org/bibles/audio/index.htm

  tai lukea

  https://www.wordproject.org/bibles/index.htm

  Kun haluaa sekä kuunnella että lukea samalla kertaa, on parasta ottaa ensiksi audio ja sitten siirtyä lukukappaleen sisältöö. Tällöin äänikin jää käyttöön tekstin esiin tultua.

 3. Johanneksen evankeliumisssa Jeesus näyttää vieä hyväksyvän sen, että hänestä tulee Israelin kuningas, siis Israelin, ja koska tämä ei onnistunut, hän on myöhemmin eri mieltä. Aikakausi roomalaisten takia ei suosinut pakallisen kuninkaan esiinmarssia.

  Se pitäisi ottaa huomioon aina juutalasia käännytettäessä ja vihaa lietsottaessa sanoilla; – eivät ottaneet jeesusta vastaan. Roomalaisten takia se ei ollut ollenkaan mahdollista. Ei pitäisi olla liian vaikeaa.

  Ja koska Jeesuksen valtakunta muuttui olemaan (ei tästä maailmasta) on väärin jo senin takia vaatia, että juutalaisten pitäisi ottaa vastaan kuningas, jonka valtaknta ei ole tästä maailmasta.

  Outoa leikkiä minun mielestäni.

  • Tarja

   Kiitos kommentistasi

   1)

   Vanhassa testamentissa löytyvät molemmat linjat. Messias tulee sekä omaa kansaansa että koko maailmaa varten. Nämä eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa.

   Jo uskon isä Abraham sai lupeuksen tästä. Samalla kun hänestä tulee suuren kansan biologinen isä (1), jota Jumala siunaa (2)samaan aikaan hän eli hänen jälkeläisensä tulee kaikkien kansojen siunaukseksi (3).

   1. Mooseksen kirja 12

   1 Herra sanoi Abramille: »Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. 2 Minä teen sinusta suuren kansan (1) ja siunaan sinua (2), ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. 3 Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille (3).»

   Kun Jordanin laakson sota voidaan ajoittaa noin 1690 eKr. silloin samaan aikaan hallinneitten hallitsijjoitten mukaan,1. Moos. 14 luku, niin voimme tuosta aikaisemmasta päätellä kuinka varhain pyhässä perinteessä on esiintynyt tuo linjaus, että Pyhän kansan saama siunaus ja kaikkien kansojen siunaus kulkevat käsi kädessä: Jumalan Israelille antama siunaus menee eteenpäin kaikkien kansojen siunaukseksi.

  • Tarja

   2)

   Joidenkin vastustajien takia ei kannata leimata koko kansaa Jeesuksen sanoman vastaisiksi. Paljon kansaa seurasi hänen julistustaan.

   Panen tähän muutaman jakeen vanhimmasta Evankeliumista, Markuksen mukaan:

   Markuksen evankeliumi:

   3:8 ja Jerusalemista ja Idumeasta ja Jordanin tuolta puolen ja Tyyron ja Siidonin ympäristöltä tuli paljon kansaa hänen tykönsä, kun he kuulivat, kuinka suuria tekoja hän teki.

   4:1 Ja hän rupesi taas opettamaan järven rannalla. Ja hänen luoksensa kokoontui hyvin paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istui siinä järvellä, ja kaikki kansa oli maalla järven rannalla.

   5:21 Kun Jeesus oli venheellä kulkenut takaisin toiselle puolelle, kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja hän oli järven rannalla.

   6:34 Ja astuessaan maihin hän näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, koska he olivat niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia.

   8:1 Niinä päivinä, kun paljon kansaa taas oli koolla eikä heillä ollut mitään syötävää, kutsui hän opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille:

   9:14 Ja kun he tulivat opetuslasten luo, näkivät he paljon kansaa heidän ympärillään ja kirjanoppineita väittelemässä heidän kanssaan.

   10:1 Ja hän nousi sieltä ja tuli Juudean alueelle, kulkien Jordanin toista puolta. Ja taas kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja tapansa mukaan hän taas opetti heitä.

   3)

   Roomalaisen vallan asennetta Jeesukseen kuvaa se, että Pilatus yritti estää Jeesuksen kuolemantuomion, mutta paikalle kokoontuneiden vastustajien takia päätyi hyväksymään kuolemantuomion. ( Kuolemantuomion toteuttaminen oli tuolloin alistettu roomalaisille. Alaisilla kansoilla ei ollut lupaa sen toteuttamiseen.)

  • Tarja

   4)

   Jeesus on ikuinen Jumala, Ihmiseksi hän sikisi neitsyt Marian kohdussa. Siitä lähtien hän on Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa aina ja iankaikkisesti.

   Ihmisyytensä puolesta hän kasvoi ja kehittyi. Sai juutalaisen kasvatuksen. Hänestä tuli aikansa oppinein, joka opetti tuon ajan korkeimmassa oppilaitoksessa Jerusalemin temppelissä jne.

   Jumalana hän tiesi kaiken kaikesta, koska koko olemassaolomme on yksistään Jumalan käsissä. Siksi hänen tietonsa tulevasta tehtävästään ristin kuoleman ja ylösnousemuksensa kautta pelastaa koko maailma synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta oli hänen tiedossaan jo ennen maailman luomista. Meille aikaan ja paikkaan sidotuille ihmisille pelastus on ollut varattuna jo maailman synnyn ajoista asti.

   Matteuksen evankeliumi 25:34

   Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.

  • Tarja

   5) Jeesuksen puhe siitä, ettei hänen valtansa ole tästä maailmasta, on otettava omassa yhteydessään. Vain siten sen oikea merkitys tulee ilmi. Hän siis kertoo siinä, ettei hän käytä omaa voimaansa samalla tavoin kuin kovina hallitsijoina tunnetut maailman diktaattorit, jotka väkivalloin pakottavat alamaisensa tottelemaan itseään.

   Jeesus, JUMALA ja ihminen yhdessä persoonassa, siis ottaa pesäeroa sellaisiin hallitsijoihin, jotka oman valtansa pönkittämiseksi tapattavat ihmisiä ja tuhoavat sitä maailmaamme, ihmisiä, eläimiä ja muuta luomakuntaa, jonka JUMALA ON LUONUT ja jota HÄN YLLÄPITÄÄ ja VARJELEE.

   Sanoillaan siis Jeesus tuo esille, ettei hän toimi omaa voimaansa ja hallintaansa vastaan, vaan johdonmukaisesti jatkaa omaa työtään, myös silloin kun hän saadakseen Jumalasta luopuneet takaisin Jumalan yhteyteen käy kuoleman ja ylösnousemuksen tien. Kuolemallaan hän ottaa päälleen koko maailman synnin, saaden näin poistetuksi synnin aiheuttaman tuomion ja johtaakseen pois joutuneet uudelleen elämään JUMALAN yhteydessä, hänen valtakunnassaan, hänen seuraajinaan ja hänen kanssaan ylösnousemuksen todellisuuteen elämään ikuista elämää Jumalan taivaassa ikuisessa ilossa.

 4. Matias
  ”Pyhän kansan siunaus ja kaikkien kansojen siunaus käsi kädessä ”

  Ettekö te ole aina opettaneet, että Pyhä kansa on hyvätty kansa, ja kristikansa on tullut tilalle perimään ne siunaukset ja lupaukset, jotka Pyhälle kansalle on luvattu.

  Minä en ole kateellinen siitä, että kaiken epäoikeudenmukaisuuden ja julman kohtelun ja järjestelmällisen hävitysvimman, evankeelisen panettelun ja apostoolisen syyttelyn kohteena oleva kansa saisi kaiken mahdollisen hyvän ja ilon ja onnen osaksensa, ja muiden tehtävä olisi lopettaa julma uskonsa, ja tehdä parannus.

  Ei kai missään ole sanottu, että messiaan tehtävä olisi laulaa suohon kansa, joka yksin Yhtä edustaa ja kuinka onkin Messias otettava jumalaksi ja palvonnan kohteeksi.
  Messias on voideltu ja valittu johonkin tehtävään, ei palvottavaksi, eikä jumalaksi Jumalan paikalle, se on jopa kielletty.
  Miksi sitten juutalaiset odottavat messiasta ? No tietysti siksi, että hekin saisiavat vihdoin oikeutta maan päällä, ja vihan lietsonta panettelu ja väärien syytösten esittäminenja hävitysvimma loppuisivat.

  Kuoleman jälkeen kukaan ei enää pelastajia tarvitse.

  Vapaaehtoisesti ja hyvästä sydämestä lähtöisin oleva pahasta luopuminen ei kristikansalta tapahdu, sen täytyy olla lakiin kirjattu, että väärien uskomusten aika on ohi ja niiden levitys on rangaistava teko.
  Ja näin laista tulee messias ja pelastaja, kuten se on ollut myös meille naisille.

  • Tarja

   Kiitos puheenvuoroistasi

   1) Pyhälle kansalle luvatut siunaukset koskevat meitä Kristuksen yhteydessä eläviä, olimmepa sitten tämän ajallisen elämämme minkä tahansa kansan jäseniä tässä maailmassa, koska meidät Vapahtajamme ansiosta on otettu pyhän kansan yhteyteen, Jumalan yhteyteen.

  • Tarja

   2) Parannuksen teko on koko maailmalle annettu kehotus. Siinä ei ole yhtään erotusta.

   Kreikkalaisen kulttuurin keskuksessa Areiopagissa kaksikielinen ja kahden kulttuurin hallitseva Paavali kertoi tämän parannuksen kuuluvan kaikille kansoille. Areiopagi muuten oli kreikkalainen vastine Jerusalemin temppelille. Se oli Ares jumalalle pyhitetylle kukkulalle rakennettu temppeli, joka samalla oli aikansa korkeinta kreikkalaista oppineisuutta edustava laitos. Toki kooltaan vain noin puolet Jerusalemin temppelin suuruudesta.

   Apostolien teot:

   17:30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

  • Tarja

   3) Jumala on meidät tehnyt ja ylläpitää meidän elämäämme kaiken aikaa ja kaikissa tilanteissa. Jeesuksessa Jumalan Pojassa hän otti olemukseensa ihmisyyden. Näin Jumalana ja ihmisenä yhdessä persoonassa hänellä ei ole pienintäkään tarvetta laulaa ketään suohon, vaan päin vastoin: Ristin kuolemallaan ja riemullisella ylösnousemisellaan hän on tullut nostamaan meidät omien möhläilyjemme takia suohon vajonneet ylös ja näin antamaan meille uuden elämän suloisessa sovussa Jumalan yhteydessä.

  • Tarja

   4) Jeesus ei tullut jumalaksi Jumalan paikalle, vaan hänessä elävä Jumala itse tuli meidän luoksemme ja otti osakseen ihmisen osan. Näin hänen PELASTUSTYÖNSÄ on Jumalan täydellisyyden mukaisesti TAYDELLINEN ja ihmisyytensä mukaisesti koko ihmisen elämää koskettava, ei vain jaloimmat pyrkimyksemme, eivät kauneimmat elämyksemme, eivät viisaimmat ajatuksemme eivätkä pyhmmät kokemuksemme, vaan KOKO ELÄMÄMME on Jumalan pelastuksesta osallinen. Niinpä ikuisuutemmekaan ei ole vain jonkun sisäisen henkäyksemme ikuisuutta, vaan koko olemuksemme ikuisuutta. Uskomme ruumiin ylösnousemukseen ja iankaikkiseen elämään.

  • Tarja

   5) Evankeliumin julistus on tarkoitettu kaikille kansoille. Se ei ole pahuuden vaan hyvyyden sanomaa, evankeliumia = ilosanomaa Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan.

   Toisaalta jossain päin maailmaa eri aikoina on esiintynyt lakeja, joissa kristinuskoon kääntyminen on kiellettyä. Näissä maissa ei evankeliumin julistus ole lakannut vaan niissä maissa on esiintynyt marttyyrikuolemia. Viime vuosisatana 1900-luvulla muuten marttyyrikuoleman sai useampi kristitty kuin minään aikaisempana vuosisatana.

   Tavoitteena lähetystyössä on kokonaisten kansojen voittaminen Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi.

  • Tarja

   6) Evankeliumi kuuluu yhtä hyvin naisille kuin miehillekin. Siinä ei ole mitään erotusta.

   Galatalaiskirje:

   3:28 Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.

  • Tarja: Ettekö te ole aina opettaneet, että Pyhä kansa on hylätty kansa?

   Ei Jumala ole vaihtanut juutalaisia kristittyihin eikä ole hylännyt kansaansa!

   Roomalaiskirje:
11:1 Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.
   11:12 Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä!
   11:25 Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, 
11:26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: ”Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. 
11:27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.

   Israel on suurennuslasin alla. Koko maailma (YK) on kääntymässä vastaan ja ahdistus kasvaa, mutta Israelin Jumala ei hylkää eikä jätä:

   Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä. 4:31
4:31 Sillä Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala. Hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua; hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut. (V Mooseksen kirja)

 5. Ei kai Messiaan tehtävä voi olla käänteinen, vai voiko ?

  Voidaan tietysti kysyä, että olisiko juutalaisuus pysynyt juutalaisuutena, ellei olisi ollut niin paljon vihaa ja vastustusta ja pakkokäännytystä toiseen uskontoon. Olihan Mooses kieltänyt kääntymisen muihin uskontoihin. Jos joku tuttu, tai sukulainen meni, hänet piti jättäää joukosta pois.

  Jos heitä olisi kohdeltu arvostaen ja kunnioittaen, niin kuinka vahva se oma näkemys olisi ollut, olisko se pysynyt ja olisko yhteishenki kansan keskuudessa ollut niin vahva, ellei yhteistä uhkaa olisi ollut olemassa. Rooman konkreettinen uhka muuttui vain henkiseksi, kristilliseksi vihan uskonnoksi, ja siitä myös miekan heilutteluksi.

  Tietysti juutalaiset joutuivat varomaan, ettei heidän lapsilleen opeteta tuota kamalaa oppia, kuinka väärä huoneenhaltija onkin oveluudessaan hyvin viisas ja kuinka pitää lainata sinne mistä ei saa takaisin, ja käsiä ja ruukkuja ei tarvitse pestä, ja velehteleminen ei haittaa kunhan valehtelee niin uskottavsti, että kaikki pitävät sitä totena. Sukulaisia pitää vihata ja myös omaa elämäänsä,jopa kotimaataan ja lähteä kulkemaan, koska myös Aabraham oli lähtenyt ja pitää tehdä Abrahamin tekoja. Jos Jeesuksen kirjoittajat olisivat olleet todella hyviä ihmisiä, eivät he olisi kirjoittaneet tuollaisia opetuksia ja kehoittaneet hankkimaan ystäviä väärällä mammonalla.

  Miks sitten Jeesus olisi pantu tällaisen edustajaksi, jopa hän itse sanoo, että hänen on vaikea kulkea tämä tie loppuun. Takuulla olikin, jos tiesi mitä hänen suuhunsa laitettiin.

  Minä kuitenkin luulen, että Messias ei ole kierouden kautta toimiva, vaan ihan selkokielellä ja myös niin, että tyhminkin ymmärtää ilman tulkintaa ja salauksia, marttyyreita, mysteereitä,ja selityksiä ja koodien avauksia ja rituaaleja, koska siinä se oikeudenmukaisuus tulee esiin, että ei toimita salassa.

  • Tarja

   7) Juutalaisten yhteishenki on ollut voimallinen jo Vanhan testamentin aikana. Esimerkiksi Tobitin kirja kertoo sukurakkauden merkityksestä erinomaisen hyvänä esimerkkinä.

   Toki tästäkin on poikettu toisissa tilanteissa. Juutalaissotien alkupuolella vuodesta 66 jKr. alkaen eräät kiihkoilevat juutalaiset ryhmät sotivat toisia juutalaisia ryhmiä vastaan.

   Kuitenkin nämä ovat olleet poikkeuksia, jotka vahvistavat säännön, että juutalaisilla on ollut hyvä yhteishenki silloin kun sitä on tarvittu.

  • Tarja

   8) Olet kirjoittanut pitkän vuodatuksen, missä käännät jalon kristillisen opetuksen nurin niskoin muuttaen sen salakavaliksi juonitteluiksi.

   En pidä tällaista mitenkään arvokkaana käyttäytymisenä. Valkoisen väittäminen mustaksi tai mustan väittäminen valkeaksi ei ole mielekästä yhteisen elämän rakentamista, vaan sellainen ainoastaan repii ihmisryhmien välisiä suhteita, kylvää epäluottamuksen ja kyräilyn henkeä sovun ja yhteiselon edellytyksiä vähentäen.

  • Tarja

   9) Jeesus ei todellakaan toiminut kieroutta käyttäen vaan mitä selkeimmin sanaa selittäen. Juuri tämä avoin ja selkeä Jumalan sanan selitys myös teki hänestä niin suositun, että valtavat väkijoukot seurasivat häntä kaikkialle, missä hän liikkuikin. Hänen ympärillään oli koko ajan paljon kansaa.

   Niinpä hän saattoi kuulustelujenkin aikana viitata tähän avoimeen ja julkiseen toimintaansa.

   Johanneksen evankeliumi:

   18:20 Jeesus vastasi hänelle: ”Minä olen julkisesti puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut synagoogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään.

  • Tarja

   10) Nykyaikaisessa yhteiskunnassa lainaaminen käsitetään kuuluvaksi liiketalouden alaan.

   Tästä keskusteltiin puoli vuosituhatta sitten paljonkin. Siihen aikaan yliopistomaailmassa ei ollut kauppatieteellistä tutkimusta erikseen, vaan sen katsottiin kuuluvan teologisen opiskelun piiriin. Niinpä Lutherkin otti useammassa yhteydessä kantaa lainojen teologiaan ja erityisesti korkokysymys oli merkittävä näissä oloissa.

   Sen sijaan Jeesuksen aikana lainan antaminen katsottiin kuuluvaksi sosiaaliseen lähimmäisen auttamiseen. Lainaa annettiin vain silloin kun lähimmäinen oli pulassa tai ettei hänellä ollut jotain esinettä tai työjuhtaa tms.

   Jeesuksen puhe lainan anteeksiannosta liittyy tähän yhteyteen. Jos lähimmäinen ei pystynyt maksamaan lainaansa takaisin, niin pahin vaihtoehto oli se, että tämä tai joku hänen perheenjäsenensä myytiin orjaksi. Näin velan antaja sai omansa takaisin. Jeesuksen kehotus lainan anteeksiantamisesta liittyy siihen, että jos joku ei pystynyt maksamaan lainaansa takaisin, niin oli käytettävä käytännön järkeä ja ennen rajuja toimenpiteitä oli viisasta harkita oliko tuossa tilanteessa lainan anteeksianto kokonaisuuden kannalta parempi ratkaisu kuin suoraviivainen orjakaupan tai muun vastaavan lunastukseen panon toteuttaminen. Kyseessä siis oli järjen käyttö ja tilanteen kokonaisarvioon kehottaminen oikosulkumaisen kovistelun sijaan.

   Eli oliko tuossa tilanteessa viisaampaa jatkaa lähimmäisen auttamista vielä pidemmälle kuin vain lainan antamisella vai joko oli aika järjestellä asiat holtittomasti asioitaan hoitavan saattamiseksi vastuuseen laiminlyönneistään.

 6. Tarja

  6) Maailmassa on kautta aikojen ollut vähemmistön vainoja. Viime aikojen Venäjällä se näkyy mm siinät, että venäläisten sijaan nimenomaan vähemmistöjen keskuudesta on värvätty Ukrainan sotaan tykin ruuaksi ihmisiä. Tai Kiinassa Xinjiangissa on vähemmistöä yritetty pitää kurissa mitä julmimmin menetelmin.

  Näin ollen meidän kristittyjen keskuudessa eläneitten juutalaisen vähemmistön mielettömät vainot selittyvät tästä ihmiskuntaa vaivaavasta yleisestä pahasta taipumuksesta vähemmistöjen sortamiseen.

  Muut perustelut ovat olleet vain naamareita tämän raa’an realiteetin rinnalla.

  Tämäkin ihmiskuntaa vaivaava julmuus omalta osaltaan kuvaa koko ihmiskuntaa vaivaavaa perisyntiä. ja sen vaikutuksia ihmisryhmien välisiin suhteisiin.

 7. On ihan tarpeeksi hankalaa olla Israelin ystävä ja tukija. Kirkossa kun on niitä, joiden mielestä Jumala oikeasti on hylännyt Israelin ja nyky Israelilla ei olisi mitään tekemistä Raamatun Israelin kanssa. Me Israelin ystävät kirkossa joudumme näin kahden tulen väliin. Toisaalta meitä moititaan kirkon puolella ja täällä Tarja Parkkila näkee meidät samaan joukkoon kuuluvina.

  On hämmästyttävää miten sokeita ihmiset voi olla, kun viha ottaa vallan. Parhaista ystävistä voi tehdä vihollisia ja vihollisten kanssa liittoutua.
  Tätä kehitystä näemme nyt tapahtuvan, kun kaikki kansat ovat kääntymässä Israelin vihollisiksi. Juuri niin kuin Raamattu meille asian on meille ilmaissut.
  Sitä vihaa jolla kansat tuomitsevat Israelin tuomitsee ihmiset kansalaisemme meidät Israelin ystävät.

  Olin Israelissa 73 kun Syyria ja Egypti sinne hyökkäsi. Tilanne oli aluksi hyvin järkyttävä kun rintamat murtuivat molemmilla suunnilla. Siinailla varusmiehet juuttuivat kaulaansa myöten märkään hiekkaan. Vesitykkien tehdessä hiekkavallit vesivelliksi. Golanilla varusmiehet joutuivat käsikähmässä taistelemaan puukkojen kanssa ammatisotilaita vastaan. Molemmilla rintamilla oli miehitystä vähennetty suuren juhlan tähden. Tuossa sodassa sodassa oli kuitenkin osapuolina valtiot ja niiden armeijat

  Tässä nykyisessä sodassa tilanne on täysin toisenlainen.. Silti se ihmisten mielissä yhdistetään tuohon edelliseen. Nyt Israelia vastassa ei ole valtio eikä sen armeija. Vastassa on siviileistä koostuva terroristijärjestö. Tietääkseni sotalakien mukaan sotatoimiin osallistuvia siviilejä ei tarvitse sääliä. Ne saa ampua. Silloinkin kun nämä antautuvat.

  Nyt tilanne on se että Hamas ilmoitta kaikki kaatuneet ja haavoittuneet taistelijansa siviileinä, joita he oikeasti ovatkin. Samalla Israelin on täysin mahdoton aina erottaa toisistaan taistelijat ja siviilit. Todennäköisesti ainakin puolet niistä Hamasin ilmoittamista kuolleista on taistelijoita. Siviilit ovat voineet olla näiden läheisyydessä. Hamas kun pitää heitä ihmiskilpinä.

  Joten ei ihme että koko maailma on kääntymässä Israelia vastaan. Jopa USA.
  Israelin on kuitenkin pakko toimia , niin kuin toimii. Oletan että Hamas on suunnitellut kaiken juuri sitä varten ,että kaikki kansat tuomitsevat Israelin.

  • Pekka

   Kerrot tilanteen sisältämistä vaikeuksista ja sellaisista vaikutuksista, joita ei muutoin juuri tuoda esille.

   Golda Meirillä oli vuoden 1973 sodan edellä vaikea tilanne. Jos pitää sotilaat rintamalla niin arabit eivät hyökkää, mutta omat joukot suuttuvat, miksi väkeä pidetään rintamalla, vaikka tilanne pysyy rauhallisena. Silloin siis syntyy sisäpoliittisia ongelmia Israelin sisällä.

   Toinen vaihtoehto oli päästää sotilaita kotiin suurta juhlaa viettämään. Tällöin oli hyvin suuri riski, jopa todennäköistä, että Israelin kimppuun hyökätään. Tästä oli tiedustelu varma.

   Näiden välillä Golda Meir ratkaisi, että sisäpoliittiset ongelmat olisivat vaarallisempia kuin arabien hyökkäys. Niinpä hän antoi monille sotilaille luvan lähteä lomalle.

   Kävi juuri kuten tiedustelu oli ennakoinutkin. Arabit hyökkäsivät. Se mikä tuli Israelin hallinnolle yllätyksenä, oli miten nopeasti viholliset tulivat ja kuinka luja heidän taistelunsa oli. Yllätys oli siis siinä, että odotettu hyökkäys oli kovempi kuin oli laskelmoitu. Siksi sota ei mennyt niin kuin aikaisempi seitsenpäiväinen sota vuonna 1967, vaan tilanne muodostui paikoitellen hyvinkin vaikeaksi.

   .

  • Pekka

   Olen nykytilanteeseen liittyen kertonut ihmisille, että Orientissa ihmisillä on eri tavalla historiallinen tapa ajatella yhteiskunnan ongelmia. Edellisten sukupolvien kokemukset vaikuttavat heidän elämäänsä enemmän kuin meillä länsimailla.

   Niinpä saatetaan ajatella kahden ihmisen välillä tähän tapaan: ”Koska sinun isoisäsi isoisä on tehnyt pahaa minun isoisäni isoisälle, niin minä en voi olla sinun ystäväsi.”

   Sitten olen sanonut, että meidän ulkopuolisten on tavattoman vaikeaa huomata tätä menneitten polvien aikoina tapahtuneitten kokemusten vaikutusta nykytilanteen ongelmien yhteydessä. Siksi hyvinkin usein teemme virheellisiä johtopäätöksiä. Emme tunne näitä perheiden tai sukujen tai väestönryhmien välisten kokemusten taustoja emmekä ymmärrä laskea niiden vaikutusta Lähi-Idän nykyisissä vastakkainasetteluissa.

  • Pekka

   Siihen aikaan kun toimin Lapinjärven ruotsalaisena kirkkoherrana rakennettiin uusi vanhainkoti ja vanha vanhainkoti tuli Toivio-opiston käyttöön. Osallistuin siellä järjestettäviin tilaisuuksiin useamman kerran. Toisinaan myös pidin puheita heidän tilaisuuksissaan.

   Israelin asia tuotiin tuossa joukossa esiin. Pyhiinvaeltajien yhdistyshän oli Israelin matkailijoitten yhteen kokoontumisista kasvanut järjestö.

   Sitten tuli vastaan ajankohta, että taloa olisi pitänyt ruveta kunnostamaan enemmän, jos toimintaa olisi jatkanut noissa tiloissa. Kun tämä sattui samoihin aikoihin kuin Paavali Toivio siirtyi jo syrjään aktiivisesta toiminnan vetämisestä, niin yhdistykselle tuli ajankohtaiseksi myydä kiinteistö eteenpäin.

  • Pekka

   Muistatko että suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tapani Elo palveli Karmel-yhdistyksen toiminnanjohtajana vuosina 1995-96.

   Nuoruuteni aikoina Karmel -yhdistyksen puhujia kävi Somerollakin jolloin kuulin heidän puheitaan.

   Israelin ystävien tilaisuuksia on Somerolle pidetty tämän vuosituhannen puolella. Osallistuin näihin seurakunnan pappina täällä toimiessani. Mitä heidän toimintaansa nykyisin kuuluu?

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25