Vanhasta Testamentista Ihmisen kehitykseen katsoen

Vanhassa Testamentissa Luomisen kuudennen päivän Ihmisen anomalia oli yhtä toisten Jumalan luomien kanssa, ja siksi Jumala käski muun muassa lisääntymään.

Kahdeksannen päivän Ihmisen anomalian erijatkuvuuden diskontinuiteettina kirkkomme ymmärtää hankittuna, suvullisesti siirtyvänä, perisyntinä ymmärtää Ihmistä eteenpäin kehityksessään vaikka sana todistaa Jumalan kieltä een mitä kuudennen päivän anomalia Ihmisessä ei vielä olisi ymmärtänyt.

Mistä ja milloin Vanhassa Testamentissa kerrotaan kehityssykäykset vielä orastavina polkuina omassatunnossamme kuin kyvyssämme valita eteenpäin Jumalalta saaduissa lahjoissamme kehittyä eteenpäin niin moraalisessa tasossamme kuin ajassa nousta myös henkisesti eteenpäin.

Tässä on kirkoilla hyvä eines katsottavaksi sijaan perisynnistä puhumisen.

 1. Kiinnitin huomiota sanaan sijaishuolto. Kunnan vastuu on, että lapsen tarpeet ovat lähtökohtana. Lapsen toiveilla on merkitystä tässä. Kyllä se on johtava viranomainen sosiaalitoimessa tai hänen määräämänsä henkilö, joka tekee päätökset. Tarkistin äsken. Samaten se, että se pitää olla aina sijaishuollossa perhe. Tosi tärkeätä on, että yhteistyö lapsen läheisten kanssa onnistuu.

  Tosi hyvä juttu. Muuta tulosta ei voi toivoakkaan kuin kaikkia tyydyttävää kompromissia.

  • Olette täysin oikeassa, ja mukavaan palutteeseenne vastaan näin kommentilla.

   Eikö blogin teksti kerro kuitenkin hyvästä asiasta.

  • Tässä yhteydessä sillä ei ole mitään merkitystä mistä blogi kertoo. Ei se ole mikään syy olla kunnioittamatta ylläpidon linjauksia tai muita blogisteja.

  • Eikö blogi katsoen Vanhan Testamentin Todistusta ole aina hyvä siihen tulleine kysymyksineen missä olemme ja minne menossa varsinkin Perisyntiopin ollessa kovasti Vahva tukijalka kirkkomme todistamalle totuudelle Aihiostamme.

   Itse olen kulkenut kirjallisessa hyvän matkan näitä kysyäkseni.

Kirjoittaja

Väisänen Pekka
Väisänen Pekka
Soossi ja joltisen pyöriät perunat. Olen nuoruudessa hiukan soittanut ja lukenut.