Välipala uskonoppia 4: Mikä on hyvää ja oikein?

Voidaanko siitä, mikä on hyvää ja oikein, sanoa jotakin yleispätevää? Jos voidaan, niin millä perusteella? Tässä asiaa lähestytään kristillisen uskon näkökulmasta, mutta luodaan kuitenkin aluksi pikainen silmäys siihen, miten filosofit ovat tarkastelleet asiaa.

Velvollisuusetiikan mukaan oikea ja hyvä toiminta on velvollisuuden tai oikean säännön mukaista. Tämän katsantotavan juuret ovat kristillisessä uskossa, mutta velvollisuus voidaan perustella toisinkin kuin Jumalan tahdolla. Esim. valistusfilosofi Immanuel Kantin mukaan kaikille ihmisille yhteinen järki määrittelee oikean toiminnan periaatteen, nk. kategorisen imperatiivin.  Seurausetiikan mukaan oikein on sellainen teko, joka tuottaa hyvää. ”Toisten auttaminen on oikein.” Kun velvollisuusetiikan mukaan oikein tekeminen on hyvää, niin seurausetiikassa järjestys on toisinpäin: hyvän tekeminen on oikein. Kolmanneksi voidaan mainita hyve-etiikka. Katsantotapa juontaa juurensa antiikin filosofiasta. Sen ytimessä ovat hyveet, luonteenpiirteet tai ominaisuudet, jotka kuuluvat hyvälle ihmiselle. Hyvä ihminen osaa tunnistaa, minkälainen toiminta eri tilanteessa on hyvää.

Kristillinen etiikka pitää sisällään kaikkia edellä mainittuja ajattelu- ja toimintatapoja. Velvollisuusetiikka tulee näkyviin selvimmin Jumalan 10 käskyssä. Ne kertovat jumalallisella auktoriteetilla, mikä on hyvää ja oikein. Jeesus tiivistää 10 käskyä rakkauden kaksoiskäskyksi. ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Lisäksi voidaan mainita nk. ”kultainen sääntö”, joka esiintyy muissakin uskonnoissa. Sen mukaan toisen asemaan asettuminen antaa käytännöllisen työkalun oikean toimintatavan löytämiseksi. ”Nälkäiselle pitää antaa ruokaa.” Merkille pantavaa on myös se, väärin voidaan tehdä tekemättä yhtään mitään. Kertomus laupiaasta samarialaisesta kertoo paitsi lähimmäisenrakkaudesta myös laiminlyöntien vaarasta. Jeesuksen kuvaus viimeisestä tuomiosta puhuu samasta asiasta.

Hyvää ja oikeaa elämää ei perustella Raamatussa kuitenkaan pelkästään sillä, että tällainen elämä on Jumalan tahdon mukaista. On myös niin, että Jumala tahtoo hyvää. Siksi hän on antanut käskynsä. Joka haluaa osoittaa rakkautta, toimikoon Jumalan käskyjen mukaisesti. Silloin rakkaus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat. Jumalan käskyjä on sattuvasti luonnehdittu elämän liikennesäännöiksi. Tämä auttaa ymmärtämään käskyjen päämäärää – rakkauden toteutumista. Liikennesääntöjen tarkoitushan on ohjata liikennettä ja varjella onnettomuuksilta. Tiedämme mitä tapahtuu, jos liikennesäännöistä ei piitata. Murheita on yhtä lailla odotettavissa niin yksilöiden kuin kansojenkin elämässä, jos Jumalan käskyistä ei välitetä.

Tästä syystä ihmisiä tulee muistuttaa Jumalan käskyistä. Eikä vain muistuttaa – käskyjä tulee opettaa uusille sukupolville.  Ihmisillä on kyllä sisäänrakennettunakin tietty taju oikeasta ja väärästä. Kristilliseen uskoon kuuluu käsitys ihmisten sydämiin kirjoitetusta luonnollisesta laista. Sen pohjalta voidaan luoda varsin hyviä yhteisen elämän pelisääntöjä. Kantin kategorinen imperatiivi on  tästä yksi esimerkki. ”Toimi aina siten, että toimintatavastasi voitaisiin tehdä yleinen moraalilaki.” Synnin vuoksi tällä luontaisella ymmärryksellä on kuitenkin taipumus hämärtyä. Se voi vinoutua pahastikin, jos ihmistä ei muistuteta siitä, mikä on oikein. Kokonaan toinen asia on sitten se, että selväkään taju oikean ja väärän erosta ei johda automaattisesti oikeaan toimintaan.

Kristilliseen uskoon kuuluu selvästi myös hyve-eettinen puoli. Merkitystä ei ole ainoastaan sillä, mitä ihminen tekee, vaan myös sillä, millainen hän on. Lähimmäisen kannalta on tosin jokseenkin yhdentekevää, saako hän apua hyväsydämiseltä ihmiseltä tai sellaiselta auttajalta, jota motivoi esim. oman kunnian pönkittäminen. Leipä, vaatteet ja asunto kelpaavat kyllä molemmissa tapauksissa. Siksi onkin paikallaan, että lainsäädännöllä pannaan kansalaiset palvelemaan vähäosaisia, vaikka he eivät olisikaan siihen erityisen innokkaita. Esimerkkinä tällaisesta menettelystä voidaan mainita verotus.

Kristillinen usko tähtää kuitenkin syvemmälle, ihmisen sydämeen, hänen persoonallisuutensa ytimeen. Pelkkä käskyjen ulkoinen noudattaminen ei ole Jumalalle mieleen. Hänen tahtonsa on, että ihminen tekisi hyvää mielellään eikä pakosta. Mutta miten tämä voi toteutua? Raamatun mukaan hyveet eivät kuulu luonnostaan ihmisluontoon - päinvastoin. ”Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, aviorikokset ja murhat”. Toki ihmisen sydämestä löytyy luomisen perusteella äidinrakkautta, ystävien välisistä kiintymistä yms. Mutta ilmeinen asia on se, että ihmisen kyky rakastaa on vähintäänkin rajallinen.

Jeesuksen mukaan hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia. Siksi puu pitää tehdä ensin hyväksi. Kristillisen uskon vastaus esitettyyn ”miten” -kysymykseen on uuden puhtaan sydämen saaminen. Tämä tulee esille jo Vanhan testamentin profeettakirjoissa, joissa puhutaan kivisydämen poisottamisesta sekä uuden sydämen ja hengen saamisesta. Tätä ihmettä rukoilee myös psalminkirjoittaja itselleen. Uuden testamentin puolella puhutaan uudestisyntymisen välttämättömyydestä ja sydämen ympärileikkauksesta, jonka vaikuttaa Henki.

Kristillisen uskon mukaan oikea ja hyvä on määriteltävissä. 10 käskyä, rakkauden kaksoiskäsky sekä kultainen sääntö kertovat, mikä on hyvää ja oikein. Tässä ei ole kuitenkaan vielä kaikki. Kristillinen usko myös kutsuu ihmisiä sisäiseen muutokseen ja osoittaa tien tähän.

19 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  Rakasta lähimmästäsi niinkuin itseäsi.

  ”Älä te toiselle sitä, mitä et toivo itsellesi tehtävän. ” on saman lauseen yksi muoto rabbi Hillelin opettamana. Hillelin mielestä siinä oli Toora ja profeetat.

  Mooseksessa lause menee näin ” Älä liiku panettelijana kansasi keskuudessa, vaan rakasta lähimmäistäsi, niinkuin itseäsi. ”

  Mikä sitten on hyvää ja mikä pahaa? Noista lauseista pääellen, sitä voi lähestyä vaikka siltä kantilta, että mikä on pahaa sinulle, älä tee sitä toiselle. Mikä taas on hyvää sinulle, tee sitä toiselle.

  Jos et halua että sinua sanotaan isästä perkeleestä olevaksi kyykäärmeen sikijöksi, rosvoksi ja ryöväriksi, valkeaksi kalkituksi haudaksi, joka on sisältä täynnä saastaa ja laittomuutta. Petturiksi, niskuriksi, ahneeksi kivisydämeksi, jonka takia et voi välttyä helvetin tulelta, niin eipä pitäisi sellaisia ajatella ja uskoa muistakaan. Tuo on kuitenkin evankeelista, kristillistä puhetta ja jokainen tietänee, keitä noilla sanoilla tarkoitetaan, lisättynä vielä sanoilla ’ Kristuksen murhaajat.’

  Jeesus piti jo ajatuksia syntinä, koska sieltä ne teot lähtevät, ajatuksista/sydämestä, ja edellä mainitsemani panettelut eivät ole vain ajatuksia, ajatukset eivät ole näkyviä. Tuo on puhetta, kirjoitettua sanaa, joka on jo tekemistä ja lastut ovat lentäneet tänne asti, ajallisesti ja maantieteellisesti siis hyvin kauas ja historia tuntee sen aiheuttamat pahat teot.

  ”Ja niin on sen synti suurempi, jonka kautta se on tullut. ” Tämä on mielenkiintoinen lause, jolla Jeesus tuomitsee itsensä, vaikka se on tarkoitteu Juudakselle. ” Älkää tuomitko, ettei teitä…jne.”

  Nimittelyä ei voida sanoa opetukseksi, se on vihanilmausta. Evankeliumi oikein lukien tuomitsee itse itsensä, mutta harva sitä huomaa, ja koska ei halua kuullakssan, on se synti pysyvä ja periytyvä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Niinpä… Lopulta lakia ei tarvittaisi, jos me olisimme hyviä, eihän meille tarvitse sanoa: Rakasta lähimmäistä, jos me luonnostamme rakastaisimme… Rakkaus onkin lain täyttymys ja synti on rakkaudettomuutta… Ikäväkseni tämän olen todennut itsessäni.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Veli Pesonen sanoo:

   Miljardit ihmiset elävät suunnattomassa kurjuudessa ja me olemme ylpeydessämme täysin välinpitämättömiä kaikesta siitä. Mielestäni tämä jo pelkästään kertoo kovaa kieltä siitä, ettemmme ole kovin hyviä. Ei se ainakaan kerro mitään hyvää rakkaudestamme lähinmäisiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Veli Pesonen sanoo:

   Jeesus sanoi opetuslapsileen: ” Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää…”

   Joten jos kerran Pietaria ja Johannesta ja kumppaneita oli vara kutsua pahoiksi, niin miksei meitä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Pekka tässä positiivisempi asenne eli kun Jeesus sanoi ” Jos siis te, jotka olette pahoja…” niin Hän tiesi mitä ihmisessä on ja mitä ei ole luonnostaan, toisaalla Hän sanoo ettei ihmisessä ole Jumalan rakkautta itsessään.

   Otetaampa nyt mainitsemasi opetuslapset, kuinka oli heidän laita, oliko heillä rakkautta seurata Jeesusta loppuun asti, ei ollut kun Jeesus vangittiin, mitä tapahtui esim Pietarille, hän joutui juuri nöyrtymään ja tunnustamaan ettei kykene seuraamaan Jeesusta eli hän joutui tekemään parannuksen ja vasta senjälkeen hän sai Pyhän Hengen ja JUMALAN rakkauden jolloin hän todella kykeni seuraamaan jopa kuolemaan asti Jeesusta.

   >Tätä on evankeliumin ilosanoma, voimaton saa voiman, rakkaudeton saa rakkauden.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  On kristillisen omahyväisyyden paikansapitämätön piiloväite, että eettisesti oikea ja väärä määrittyisivät ihmistä jalostaen oikeasti vain kristinuskosta. Uskontotieteen mukaan esim. Jeesus ei opettanut eettisesti mitään merkittävää, mitä myös Seneca ei olisi opettanut. Asiassa kannatta lukea Edward Westermarckin huikea teos: Kristinusko ja moraali sekä vaikkapa Ronald W. Hepburnin klassikko: Christianity & Paradox. (reprinted Pegasus 1968)

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Seppo on oikeassa, Kristinusko ei saa ihmisessä eettisesti mitään sellaista hyvää aikaan, mitä ei voi muuten saada. Kristinusko tekee ihmisestä sellaisen, joka tuntee oman synnin yhä syvemmin, eikä Kristitty pysty kilpailemaan missään moraalisesti korkeassa hurskaudessa.

  Kristitty tulisi tuntea maailmassa armollisuudesta ja laupeudesta toisia ihmisiä kohtaan.

  ”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Kol.3:12-15

  Ilmoita asiaton kommentti
 • kimmo wallentin sanoo:

  Minulta on usein kysytty näilläkin palstoilla mistä ammennan elämänarvoni, moraalini ja sen miten ja mitä opetan näistä elämän ”avainasioista” jälkeläisilleni kun en usko kristinuskon Jumalaan sen enempää kuin minkään muunkaan uskonnon jumaliin.

  Vastaan emerituspiispa, Juha Pihkalan sanoin kirjassaan ”Uskoa tiedosta ja tietoa uskosta”:

  ”Mahdollisuus oikeaan (ja väärään) käyttäytymiseen johtuu (kristillisen dogmatiikan mukaan) siitä, että ihminen on Jumalan kuva. Tämä uskonnollinen tulkinta voidaan kuitenkin kiistää ja silti pitää tiukasti kiinni siitä periaatteesta, että ihmisen on pyrittävä hyvään ja vältettävä pahaa. Maailmassa on näet paljon myös pelkästään inhimillisesti perusteltua eettistä pohdintaa ja moraalista käyttäytymistä. Se toisinaan painokkaastikin esitetty väite, että vain selvä tietoisuus vastuusta Jumalan tai jumaluuden edessä saisi ihmisen välttämään itsekkyyttä ja osoittamaan rakkautta, ei näytä pitävän paikkaansa. – – Siksi puhtaasti ja leimallisesti ”kristillistä” etiikkaa on tarpeetonta yrittää määritellä. Se käy ilmi jo siitäkin, että Uuden testamentin kirjeissä olevat eettiset ohjeet ja huoneentaulut ovat usein miltei sanasta sanaan sellaisia, joita myös sen ajan ei-kristilliset filosofit opettivat.”

  Eipä tuota paljon paremmin voisi sanoa ja uskonnon näkökulmasta arvovaltaisemmalla suulla. ”Hyvällä ihmisyydellä” ja ”oikean” sorttisella moraalilla ei ole mitään tekemistä enempää uskovaisuuden kuin ateisminkaan kanssa, vaikka jotkut syvästi Raamatun oppeihin uskovat katsovat oikeudekseen toisin väittää.

  Kaikki ihmiset syntyvät hyviksi, jos saavat syntymälahjakseen terveet, ajattelemaan oppivat aivot. Seuraavia rasteja suunnistettaessa hyväksi ihmiseksi ovat sitten kasvuympäristö, hyväksytyksi tuleminen tai tulemattomuus, lapsuudenkokemukset, kasvatus, koulutus ja lähipiirissä vaikuttavien ihmisten teot ja toimet sekä kanssakäyminen heidän kanssaan.

  On olemassa erilaisia ihmisryhmiä, jotka yhteiskunta on luokitellut pahoiksi, jotka täyttävät vankilat, joiden tunteeton psykopaattinen käytös ja rikokset, poikkeuksellinen ja paheksuttava käyttäytyminen, addiktiot tai rikollisiksi luokitellut perversiot eivät välttämättä ole pahuutta, vaan sairautta, aivotoiminnan vajaavuutta, tai jonkin ritualistisen elämäntavan omaavan, esim. uskonnollisen yhteisön vaatima ”luonnoton” elintapa, kuten vaikkapa katolisten pappien usein selibaatista johtuvaksi selitetty pedofilia.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Yrjö Sahama sanoo:

  On käsittääkseni ilmeistä, että kaikki ihmiset uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta hyväksyvät ajatuksen, että ihmisen tulee pyrkiä hyvään ja karttaa pahaa. Mutta kulttuurisia ja katsomusperusteisia eroavuuksia tulee esille heti kun kysytään, mikä on hyvää, mikä on pahaa, mikä on oikein, mikä on väärin. Luterilaisessa teologiassa on aika yleisesti ajateltu, että kristillinen etiikka ja yleisinhimillinen etiikka ovat kutakuinkin sama asia. Tämmöinen ajatustapa on kuitenkin ongelmallinen. Se voi toisaalta ilmentää jonkinlaista erilaisuudelle sokeaa kulttuuri-imperialismia, toisaalta se voi olla yleistä mielipidettä myötäilevää periaatteiden venyvyyttä. Väitän, että useillakin elämänaloilla on löydettävissä esimerkkejä siitä, että kristityllä on erilainen käsitys oikeasta ja väärästä kuin esim. muslimilla tai sekulaarietiikan omaksuneella. Näin siitä huolimatta, että paljon yhteistäkin toki löytyy.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Yrjö Sahama lausut:”” Luterilaisessa teologiassa on aika yleisesti ajateltu, että kristillinen etiikka ja yleisinhimillinen etiikka ovat kutakuinkin sama asia. ””

   Eikö kristillinen etiikka ole selkeästi rakastaa lähimmäistä niinkuin itseään?

   Voiko kun rakasta tehdä mitään pahaa lähimmäiselleen?

   Siis kuinka ihmeessä Luther antoi ns ”Raamatulliset” perusteet ns ”uudestikastajien” vainoille?

   Kuka haluaisi että hänet tapettaisiin ”väärän” uskon tähden, eikö jokaine haluaisi että heitä rakastetaan?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Yrjö Sahama sanoo:

   Kristityt ovat syntisiä, ja yksi kristikunnan suurista lankeemuksista on se, että kristittyjen yhteys on rikottu jo antiikin ajoista alkaen. Tästä pitäisi tehdä parannusta edistämällä ekumeniaa. Mutta kristittyjen synnit eivät tee tyhjäksi niitä ihanteita, joita Jumalan sana tavoitteeksemme asettaa, siis kristillistä etiikkaa. Oppikeskusteluja on käyty myös luterilaisten ja helluntailaisten välillä, mutta kasteopissa on jopa ylivoimaiselta tuntuvia erimielisyyksiä. Luterilaisena pidän vääränä useampaan kertaan kastamista, mutta silti pidän myös uskovien kastetta käyttävien yhteisöjen jäseniä veljinä ja sisareina Kristuksessa, ja voin ilokseni todistaa, että olen saanut kokea myös uskonyhteyttä helluntailaistenkin taholta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Veli Pesonen sanoo:

  Se tieto, että ”kuka tahansa kristitty voi milloin tahansa langeta mihin tahansa”, on hyvä matkakumppani. Tämä totuuden seurassa ei voi nenää nyrpistää silloin, kun joku veli aivan yllättäen lankeaa törkeällä tavalla.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Pekka onko syntiä josta voi nimi elämänkirjasta pyyhkiytyä pois? Eli voiko ”veli” menettää pelastuksen kun lankeaa johonkin syntiin? (huom kaikki synnit eivät ole ”kuolemansyntejä)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Yrjö Sahama sanoo:

   Kaikki synnit ovat kuolemansyntejä. Vankilapappina ollessani koin keskeiseksi tehtäväksi kertoa murhaajillekin, että Jeesukseen uskomalla voi saada kaikki, siis kaikki, synnit anteeksi ja päästä pelastuksesta osalliseksi. Toisaalta myös ns. siivosyntiset tarvitsevat armoa Kristukselta voidakseen päästä taivaaseen. Siellähän on vain armahdettuja syntisiä, ei muita.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Veli Pesonen sanoo:

  Ei lankeaminen syntiin merkitse pelastuksen menettämistä, vaan armon hylkääminen. Siksi toivon että voisin olla armollinen jos sellaiseen tilanteeseen joudun, jossa langenneen ja syntiään katuvan kohtaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Pekka meillä on selkeästi erilaiset näkökulmat syntiin ja sen seurauksiin.

   Selitäppä nyt omaasi eli olenko ymmärtänyt väärin että katselet syntiä tekijän ja hänen kohdaltaan saaman armon kautta?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Raamatusta löytyy selkeästi ajatus, että synti, ei ole ainoastaan tekemistä, vaan ennenkaikkea olemista. ”Olen siis syntinen” ja kaikki teot kumpuavat tästä juuresta.

  Totuuden kieltäminen ihmisestä ja Jumalasta on epäuskoa, joka on ihmisen perusluonne. Jos joku tunnustaa Jeesuksen Herraksi sydämestään, niin Jumalan lupaus on vahva, Hänet Jumala on pelastava.

  Jos joku kieltää Herran Jeesuksen Kristuksen ja Hänen uhrinsa lunastuksen Lahjan, niin hän asettaa Jumalan valehtelijaksi. Jumala yksin tietää, miten hänen on kerran käyvä iäisyyden edessä.

  Raamattu antaa ymmärtää, että jokainen ihminen nousee ylös kuoleman jälkeen, nekin, jotka ovat Hänet kieltäneet. Ristillä oli jatkopaikka oikella ja vasemmalla puolella. Toinen ei edes kuolemansa edessä tunnustanut Kristusta.

  Paavalin sanoin: ”Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.” Apost.24:15

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Veli Pesonen sanoo:

   Siinä se, Ismo ja Ari.

   Syntisyytemme on paljon enemmän, kuin tekemämme vääryydet. Niiden luettelointi ei kerro muuta, kuin sen mitä kristityn tulee välttää. Sen voi kuka hyvänsä tehdä ilman kristillistä uskoakin. Synnin todellinen olemus tulee näkyviin silloin vasta, kun verataamme itseämme siihen millainen Jeesus on Raamatun kertomusten mukaan. Kymmenen käskyä ja vuorisaarna laittaa meidän suut tukkoon. Emme voi puolustaa itseämme niiden edessä. Käskyt ja vuorisaarna vaativat meiltä sydäntä joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja me rakastamme itseämme yli kaiken. Käskyjen tarkoitus ei ole siinä, että ne täyttämäällä meistä tulee hurskaita ja jumalanlapsia. Niiden tarkoitus on osoittaa ettemme täytä sitä mittaa, jota meiltä vaaditaan. Se joka siihen asti on päässyt on jo hyvissä käsissä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Jorma Pitkänen

  Olen Hämeenkyrön kirkkoherra 1.4. 2019 alkaen. Pappisviran hoito alkoi 1989 Korsossa Vantaalla, josta tie vei v. 2000 Tampereen Pyynikille. Jämijärven kirkkoherrana palvelin 1.4. 2013 alkaen 6 vuotta ennen kuin aloitin nykyisessä virassani. Väitöskirja herännäisjohtaja Jonas Laguksesta 2013. Harrastuksista mainittakoon Israelilainen tanssi, valokuvaus, lintujen tarkkailu ja kitaran soittelu.