MELKISEDEK

Heprealaisen gematriana tunnetun kirjainnumeromerkinnän alla on monin osin ollut mahdollisesti mesopotamialainen ja intialainen aritmetiikka ja tähtitiede, joka on muistiinmerkinnässään tuntenut mm. nollat ja myös paikkajärjestelmän aikoihin, jolloin keisari Asokan lähetyssaarnaajat toivat intialaisen viisauden Palestiinaan. Baabelissa ko. järjestelmä lienee tunnettu jo 2000 vuotta aiemmin ja sieltäkin sen ovat heprealaiset voineet adoptoida, ja uuttaa sisältöjä Tanachiin kun he ylipappi Esran johdolla toimittivat sen uudestaan 460-luvulla eKr.

Paikkajärjestelmä ja nollan tunteminen todentuu esim. seuraavassa: Melkisedekin 1. esiintymän kirjainten (vmlkjzdq) peräkkäiset numerot ovat 100 4 90 10 20 30 40 6 ja ilman nollia 149 12346. Kun nämä 8 numeroa kertoo jatkumona saadaan 4x9 = 36 x2 = 72 x3 = 216 x4 = 864 x6 = (36x144) = 5184 :2 = 2592 eli prekessiovuoteen liittyvät vaiheluvut 36,72, 864, 5184:2=2592. Kun ns. suuri prekessiovuosi (josta alempana tarkemmin) kokonaisluvuin on 25920 vuotta, on selvää, että nimi Melkisedek ko. muodossaan on gematrinen astronominen konstruktio.
Tämän voi todentaa myös heprealaisista sanonnosta 'autio ja tyhjä' tohu ve bohu :
Jos näet kirjoitamme Raamatun luomiseen liittyvät sanat tohu ve bohu peräkkäisiä kirjaimia vastaavin numeroin i l m a n nollia alkaen 'bohu' n loppu vav :sta (u) saamme sarjan 652 6 654. Jos nyt kerromme numerot sarjassa keskenään kertoen saatu tulo aina seuraavalla luvulla jne. aloittaen 6 x 5=30 ja 2x30=60, 60x6=360 jne., saamme luvut 30 360 2160 10800 ja 43200. Nämä luvut kuuluvat intialaisiin aikalaskelmiin ja 'tuottavat' näin nollat takaisin. Sarja esiintyy juutalaisessa numeromerkinnässä supistettuna esim. 3,6,36,216,108,432 tai 2,12,72,144,72, 432.

Melkisedek voidan lukea myös Kuninkaani Jupiter (Zedeq=Jupiter hepreaksi) Merkillepantavaa, että yllämainittuun suureen prekessiovuoteen (jonka aikana Pohjantähti piirtää näennäisesti 360 asteen ympyrän) mahtuu pyöreästi 2160 Jupiterin vuotta. Luku 2160, joka on vuosina myös prekessiovuoden 12 osa, liittyy monin eri tavoin myös Jeesus narraatioon. Jeesus oli ristillä 21600 sekuntia ja ristinkumien summa on 2160 astetta ja ssana Jalopeura la on 216...

Melkisedek on siis astronominen symboli, jolla 'ei ole isää eikä äitiä, ei aikojen alkua eikä loppua' Hän on siis kronoksen, ajan ja syklien symboli. Jeesus oli ylipappi tämän järjestyksen mukaan eli Jeesus tunsi ja sovitti kalentereita Melkisedekissä ilmaistun precessio-keston mukaan. Joka oli yhtä kuin aurinkoprekession ns. suuri vuosi 25920 vuotta.

33 kommenttia

 • ismo malinen sanoo:

  Raamatun teologian mukaan Melkisedek oli Jumalan säätämä pappi, eli ei Leeviläisen tai Aaronin järjestyksen mukaan (maallisen järjestelmän mukainen pappi), vaikka tosin ei kukaan voi olla Jumalan pappi ilman Jumalan synnyttämää kutsumusta. Ihminen ei itse voi myöskään ottaa papin asemaa Melkisedekin järjestyksen mukaan.

  Kristus on myös Jumalan säätämän järjestyksen mukaan ylimmäinen pappi iankaikkisesti ja sellainen meille hyvin sopiikin, sillä on antanut iankaikkisen uhrin meidän edestä..(Papin tehtävä on uhrata kansan syntien edestä.)

  On siis hyvä ymmärtää, että kaikki tämän maailman ”papit”, eivät ole Jumalasta. Mekisedek oli Korkeimman pappi, samoin on Kristus.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”Mekisedek oli Korkeimman pappi, samoin on Kristus.”

   Molemmat papit ’sovittivat’ kalentereita Melkisedekin edellä näyttämäni astronomisen järjestyksen mukaan. Järjestyksen määräsi El Elyon eli Aurinko.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • ismo malinen sanoo:

   Raamattu ja astrologia pitävät kaikessa yhtä, näin olen antanut itseni ymmärtää. On mielenkiintoista tutkia kuinka kaikki on järjestyksessä. Kristus tuli, kun aika oli täynnä, vaikka jo ensimmäiset ihmiset odottivat Jumalan lupauksen täyttymistä Kainista. Kaikki tapahtuu ajallaan, Jumalan säätämyksen mukaan. ”Ja Jumala sanoi: Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia.”

   Voiko Jumalan suunnitelmat lukea tähdistä? En tiedä… Hän on jättänyt meille Sanansa, josta kaikki viisauden aarteet on löydettävissä. Oletko Seppo löytänyt Kristuksen, joka astui alas Taivaasta?

   ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ismo, tässä ei ole ollut kyse astrologiasta vaan a s t r o n o m i a s t a eli tähtitieteestä ja siihen perustuvasta ajanlaskusta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • ismo malinen sanoo:

   Jep, oli väärä sana valinta, astronomia on oikea sana…

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kosti Vasumäki sanoo:

  Seppo, otit esille tulkinnan Melkisedekistä. Esim. sivustolla (referenceworks.brillonline.com) todetaan: ”The West Semitic deity Zedek, ‘Righteousness’, is found in the Bible only in the personal names Melchizedek (Gen. 14.18; cf. Ps. 110.4; Heb. 5.6; Heb. 6.20–7.17) and Adonizedek (Josh. 10.1, Josh. 3), both Canaanite kings of pre Israelite Jerusalem.” Melchizedekin kuninkuus ja pappeus olivat ikuisia toisin kuin Adonizedekin, joka annettiin Joosuan käsiin.

  Melkisedek ja Tzedek-planeetalle käytetyt nimet liittyvät toisiinsa, mutta ne eivät ole identtisiä. Näin toteaa rabbi Reuven Lauffer. Juutalaisessa tulkintatraditiossa (2Hen71-72) Melkisedek myös ajoitetaan kertomukseen ennen vedenpaisumusta. Eräs merkittävä yhtymäkohta hebrean tekstissä Melkisedekiin ja Aabrahamiin liittyy sanaan עֶלְיֽוֹן׃ el·yō·wn (Gen14:18). Samaa sanaa el·yō·wn käytetään myös kohdassa (VMo32:8). The Most High.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kosti, olennaista on että Melkisedekillä ei ollut ’päivien alkua eikä loppua’ kuten prekessiovuoden ’ikuisessa’ eli 25920 vuotta kestäneessä jättiläisympyrässä ei ole alkua eikä loppua, on vain jaksoja, joita Korkein eli Aurinko hallitsee. Jos tulkintani ei ole oikea , ovat nuo kaikki antamani astronomiset ja aritmeettiset sinänsä oikeat ja osuvat mallit Melkisedek-nimeen ja -narraatioon liittyen sattumaa, ja minä en moiseen sattumaan usko. Ns. P-arvosta kun tulisi mielettömän suuri luku. Juutalaiset rabbit sanoivat että myös Abraham oli suuri astronomi sydämeltään ja myös nimeen Abraham liittyy astronomiaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Hebrealaiskirjeen kirjoittaja toteaa (7:1), että ”tämä Melkisedek, Salemin kuningas, Jumalan korkeimman (Septuaginta, myös The Most High) pappi…siunasi Aabrahamin.” Edelleen mielestäni on huomattava, että myös tässä kohdassa on viite (Gen14:28). Melkisedekin historiallisuudesta on erilaisia käsityksiä, mutta hebrealaiskirje on vakuuttava osoitus Melkisedekin historiallisesta pappeudesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Flavius Josefuksen kirjassa Juutalaissodan historia, on myös Jeesus niminen pappi, ylimmäinen pappi, mutta ajallisesti puhutaan Jeesuksen kuoleman jälkeisestä ajasta. Tämä Jeesus pitää pitkän puheen kaupungin ympärille kerääntyneille kapinallisille, tässä tapauksessa idumealaisten joukoille, jotka olivat tunkeutumassa kaupunkiin. Idumealaiset kapinalliset kuuluivat Herodeksen kotiväkeen, ja muiden kapinallisten kanssa he syyttivät papistoa maan kavaltamisesta, eli luovuttamisesta Roomalle ja tämä pappi, Jeesus, toppuuttelee heitä ja vakuuttelee, että tällaista ei ole tapahtunut, he eivät ole luovuttamassa maata roomalaisille.

  Toinen ylimmäisistä papeista oli Ananus ja kapinalliset tappoivat niin Ananuksen kuin tämän Jeesuksenkin. Kirjassa on Jeesus nimisiä henkilöitä muitakin, mm. yksi kapinallisten päällikkö oli nimeltään Jeesus, ja siitä pääsemmekin johtopäätökseen, että melkein voidaan sanoa, että Jeesus surmasi Jeesuksen.

  Kristillisesti Ananus tunnetaan pahana pappina, koska on kerrottu, että hän ei pitänyt Jaakobista, erään lahkon johtajasta, joka tunnetaan myös vanhurskaana, ja tapatti hänet ja siitä kapinalliset lopullisesti raivostuivat.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Ismo, yleensä kristillinen kirkko ja teologit ovat todenneet, että astrologia on kristillisen uskon kanssa kilpaileva ja sen vuoksi torjuttava tai yhdentekevä oppisysteemi. Me emme tarvitse sitä emmekä usko tähtien tai planeettojen kertovan/määräävän kenenkään tulevaisuutta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Tässä blogissa ei ole Marko ollut kyse astrologiasta vaan astronomiasta. Koska oletan sinun ja Ismon ymmärtävän käsitesisältöjen eron, en voi välttyä vaikutelmalta että vain bluffaatte palstan monostatoksia varten.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Tässä tapauksessa ero astrologian ja astronomian välillä (tai tieteen ja taikauskon välillä) on kuitenkin hiuksenhieno ellei olematon. Ensinnäkin siksi, että Raamatussa mainitun historiallisen henkilön väitetäänkin olevan ”gematrinen astronominen konstruktio” eli symboli jostain ihan muusta syystä kuin historiallinen ja kieliopillinen tekstin tutkimus sanovat. Toiseksi siksi, että sinänsä näppärissä selityksissä liikutaan sujuvasti usean eri uskonnon ja villien spekulaatioiden välillä. Se puolestaan tekee tulkinnoista mahdottomia todentaa muuten kuin uskomustodellisuudessa. Tämä ihan näin uskonnon ammattilaisen huomiona.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   No ei ole, prekessiovuosi on puhtaasti astronominen käsite. Voit koska tahansa tarkistaa laskelmien paikansapitävyyden ja gematria an sich ei tietenkään ole mitään taikauskoa. On näet FAKTA että heprean kirjaimet ovat myös numeroita. Antaahan Jeesuskin sen käytöstä mallin Joh. Ilm. 13:18. Oliko Jeesus siis taikauskoinen? Tähänastinen tekstintutkimus on vain ohittanut gematrisen lukutavan, ja mitenkään monen uskonnonvälillä’ ei surffailla vaikka sekä juutalaisuudessa että eritoten kristinuskossa onkin lähteinä ollut ja on monien eri mysteeriuskontojen henkistä tarpeistoa. Sotkenet selvään astronomiaan astrologian vain leimataksesi ja tuhriaksesi asiaa ja estääksesi ihmisten siitä aidosti kiinnostumasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Pelkkä hienojen tai tieteellisten käsitteiden käyttäminen ei tee mistään tekstistä tieteellistä. Teologisessa tutkimuksessa on jo kauan sitten noteerattu, että esimerkiksi Ilmestyskirjan tulkinnassa kannattaa huomioida lukusymboliikka ja Vanhan testamentin maantieteessä noudatetaan nykyisestä maantieteellisestä ajattelusta poikkeavaa ”logiikkaa”. Sen sijaan Raamatun tekstien tulkinta jostakin gematrisesta systeemistä käsin on ihan muuta. Se ei ole perinteistä kieliopillis-historiallis-hengellistä tulkintaa eikä historiallis-kriittistä tai jotakin muuta akateemista tutkimusta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Gematriaa ja sen mahdollisia sovelluksia voidaan aivan hyvin tutkia-jos haluttaisiin tai uskallettaisiin- tieteellisesti, siis gematriaa tieteen objektina. Gematria itse ei ole tiedettä eikä kukaan ole sitä siksi väittänyt. Gematrian avulla voidaan tietenkin muistiinmerkitä sekä menneiden tieteilijöiden että nykyisten saamia tuloksia vaikkapa tähtitieteestä tai biologiasta ja tiedemies voi tarkistaa ovatko nuo tulokset yhä tai nyt valideja. Biologiaa: Nimen adam merkityksen a-veri tai x-veri gematria on 44 45 ja 46 Verisolussa olevat x kromosomit saavat biologiassa luokittelun 44 45 ja 46…. Sattumaa vai todellista tietoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Juuri tuo ”hyppy”, jossa väitetään muinaisen uskonnollisen tekstin välittävän gematrian avulla tieteellistä tietoa on kyseenalainen. Se sopii kuitenkin täsmällisesti ns. uushenkisyydelle ja teosofisille systeemeille tyypilliseen ajatteluun. Se poikkeaa tällaisena sekä kristillisestä uskonopista että tieteellisestä ajattelusta. Käsittääkseni vastaavia näkemyksiä esiintyy myös islamin parissa. Siellä vain ajatellaan, että erilaiset nykytieteen käsitykset olisi esitetty jo Koraanissa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kun tuo antamani analogia-esimerkki adamista on mm. fakta, on kyse joko a) oikeasta tieteellisestä tiedosta tai b) sattumasta, joka varsinkin elämän synnyn ja veren kontekstissa on äärimmäisen epätodennäköinen etenkin kun heprealaisessa perimätiedossa on narraatio ihmistä, maata ja maailmankaikeutta koskevasta tiedosta, joka oli jo adamille annettu ’enkelin’ toimesta paratiisissa. Tämä enkeli oli ollut Raziel, joka nimikin sisältää käsiteparin ’siemenen salaisuuden enkeli’

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Kristityt ovat aina tuominneet sen mikä on heille liian vaikeaa, he haluavat päästä helpolla pikku tarinalla, joka ei historiallisesti ole todenperäinen. Aikoinaan on voitu vahvemman oikeudella pakottaa ihmiset uskomaan, tai olemaan hiljaa, jos ovat eri mieltä.

  Islamissa on vähän sama juttu, eli pakkouskominen, josta kieltäytyminen tai sen kritisoiminen tarkoittaa sitä, että he järjestävät helvetin tällaiselle uskottomalle, joka ei alistu ja maksa veroja ihan kiltisti.

  Gematria on ihan mielenkiintoista, mutta minä naisena en tiedä, mitä käytännön hyötyä siitä on, me naiset keskitymme lähinnä arkisiin asioihin ja tosiasioiden etsimiseen erilaisten uskomusten sijaan. Lisäksi, on se minullekin vähän liian vaikeaa, en jaksaisi ryhtyä etsimään, että mistä nuo kaikki numerot tulevat. En osaa heprean kieltäkään , että voisin väitellä asian tiimoilta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Tarja: Minustakin on juuri kuten sanot tuosta helppoudesta. Esim. gnostikot tuhottiinkin paljolti juuri siksi, että heidän oppinsa oli älyllisesti laajenemishaluiselle kirkolle liian vaikeaa. Meillä on valtava määrä etenkin humanistista tutkimusta, jonka hyötyjä emme välittömästi havaitse. Sen olen saanut kuitenkin havaita, että haittaa esim. gematrisista havainnoista on fakkiintuneille uskonopeille ja raamatuntulkinnoille, joita ne joskus vaarantavat.

   Gematrian numerot ovat helppoja, heprean kirjaimet kun ovat numeroista ja niistä on netti taulukoita pullollaan. Heprean kieltä ei tarvitse varsinaisesti osata, riittää kun tuntee kirjaimet ja muun tarvittavan tiedon vertailujen tekemiseksi sa netistä, jossa on myös interlineaarikäännöksiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Martti Pentti sanoo:

  Mitä vikaa on helpossa, mitä hienoa on vaikeassa? ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille.”

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Essealaiset kutsuivat ensimmäisen vuosikurssinsa oppilaita pieniksi eli lapsiksi. Ei Jeesus mitään naiviutta ylistänyt.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Yksinkertaista ja helposti ymmärrettävää on helppo pitää naivina. Opettajana tiedän kuitenkin, että asian ilmaiseminen niin, että kuka tahansa sen tajuaa, vaatii työtä. Silti se on tarpeellista.

   ’Heikompaa ei saa sortaa’ on kai mielestäsi naivi ohje, mutta jos se hepreaksi käännettynä tuottaakin gematrian kautta vaikkapa piin seitsennumeroisen likiarvon, lause rpeaakin kiinnostamaan ’tieteellisenä totuutena’. Minua ei kiinnosta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”Yksinkertaista ja helposti ymmärrettävää on helppo pitää naivina.”

   Jos Jumala oli halunnut ilmoittaa itsensä ja sanansa yksinkertaisesti ja helposti hän ei olisi antanut inffoaan yhdellä maailman vaikeimmin käännettävistä ja tulkittavista kielistä. Tekstit eivät ole naiveja, niistä tehndyt kirjaimeliset tulkinnat kyllä usein ovat kuten vaikkapa puhuva käärme.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Jos essealaiset kutsuivat oppilaitaan pieniksi tai lapsiksi, hekin nähtävästi arvostivat yksinkertaisuutta ja selkeyttä. Tuskin heidän tarkoituksensa oli vähätellä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ei tietenkään, vähättely onkin kirkon historiassa mennyt toisinpäin, sillä oppinet ja liikaa tietävät toisinajattelijat alkoivat menettää päitään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”Jos essealaiset kutsuivat oppilaitaan pieniksi tai lapsiksi, hekin nähtävästi arvostivat yksinkertaisuutta ja selkeyttä.”

   Ei tuosta ollut kysymys, van kun Qumranin essealaisilla oli kolmiportaine koulutus sanottii I portaan oppilaita ’pieniksi’, II:n ’veljiksi’ ja III:n ’täydellisiksi’.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Oppinet ja liikaa tietävät toisinajattelijat alkoivat menettää päitään.” Eivät oppineet vaan havainnoivat ja kokeilevat.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille.”

   Näin on, mutta Raamattu voi sisältää, ja taitaa sisältää paljoa enemmän kuin ymmärrämme? Kaikille riittää ”viinaa sekä rieskaa” (Biblia). Kuka ymmärtää enemmän tai vähemmän?

   En tarkoita, että Seppo vain olisi oikea opettaja, mutta ihmettelen ja hämmästelen kirjaimiin ja numeroihin sisältyvää integraatiota. Se on mielenkiintoista, mutta ei keskeistä. Keskeistä on juuri se, mitä on ilmoitettu yksinkertaisille, lapsenmielisille, niille, jotka ottavat Kristuksen evankeliumin vastaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kosti Vasumäki sanoo:

  Juualaisten silmissä Melkisedek, kun hänestä sanotaan, ettei hänellä ei ollut isää eikä äitiä liittyi arvattavasti siihen, että hänellä ei ollut sukuluetteloa. Ei päivien alkua eikä elämän loppua.Hänen kuolemaansa ei Raamatussa mainita. Melkisedek tuli siten juutalaisten silmissä ”ei-mistään.” (Heb7) ainakin omasta mielestäni sitoo kuitenkin Melkisedekin historiaan, vaikka hänen pappeutensa ei ollut leeviläisten pappeutta, vaan hänen pappeutensa oli iankaikkista, jolla ei myöskään ole loppua eikä alkua.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Vertauskuvallisista henkilöistä saatettiin heprealaisessa narraatiossa puhua ikään kuin aidoista ihmisistä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Tietyllä tavalla Melkisedekin pappeus on vertauskuvallista. Juutalaisille sukuluettelot olivat tärkeitä, jotka osoittivat henkilön paikan ja roolin valitun kansan sukulinjassa. Melkisedek ei ole ikuinen, vaan kuten (Heb6:20) toteaa, hänen pappeutensa on ikuista. Lisäksi ei voida mielestäni ajatella, etfä Melkisedek ei olisi ollut historiallinen henkilö, koska hän oli (Jeru)Salemin kuningas, joka meni paitsi Aabrahamia myös Leeviä vastaan, joka oli vielä isänsä Jaakobin kupeissa (Heb7:10). Lisäksi Melkisedekin suku johdetaan, mutta ei Aabrahamin kupeista (Heb7:6).

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kosti, nimi Jerusalem on aikanaan ollu uru shalim jossa ur on valo tai perustus ja Shalim oli kanaanilainen laskevan juurikin a u r i n g o n jumala, Aurinkoa sanottiin Taivaan kuninkaaksi, koska se hallitsi päivää ja kuuta sanottiin taivaan kuningattareksi koska se hallitsi yötä. Aurinko oli kevätpäivän tasauksessa jonkin tähtimerkin edessä aina 2160 vuotta kerrallaan Melkisedekin prekessiojärjestyksen mukaan; siinä pohjantähti liikkui näennäisesti asteen 72 vuodessa minkä johdosta luvusta 72 tuli merkityksellinen ja heprealaisessa mm. kalentereita päivittävässä pappiskollegiossa olikin 72 jäsentä ja jumalalla 72 nimeä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Katso kaikki

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit