Valheen kaikella voimalla

”Tuo jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille,jotka joutuvat kadotukseen,sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua”

”Jumala lähettää väkevän eksytyksen”

”Te eksytte ,kun ette tunne kirjoituksia”

Totuus-valhe

Kristus- saatana

Pelastus-suunnitelma

Kadotus – suunnitelma

Valheen kaikella voimalla,Rakkautta totuuteen ,siis yritetään tehdä tyhjäksi kaikilla keinoilla,kaikilla sektoreilla

 

Syntiinlankeemuksessa  saatana kylvi ensimmäiset siemet”onko Jumala sanonut”,jossa tuli agnostikolle ensimmäinen argumentti.

Vihollisen suunnitelma on rikkoa,ne turvapaikat joissa Kristus vaikuttaa,jossa Hän on pää.

-Kristillinen seurakunta

-Kristillinen avioliitto,perhe

Sielujen murhaajan tehtävä on Jumalan kolmiyhteisen persoonan työt tehdä tyhjäksi.

Luominen ,”tietensä ei ole tietävinään että kaikki on luotu Jumalan sanalla”. Ihmisten käsitykset ovat usein virheellisiä,kun ajatellaan että tiede on sama kuin totuus,mutta lähtökohtaisesti tiede tutkii ja tulokset kertovat omaa kieltä,mutta silloin kun menneisyyttä tutkitaan joudutaan tekemään arvioita ja kun mahdollisuudet Jumalan vaikutuksista suljetaan pois,niin on keksitty sana evoluutio,joka ratkaisee asian.Tämä kuitenkin johtaa siihen että tekijä on olemassa ,mutta tarina puuttuu ja nämä keksityt tarinat ovat hyvin epätieteellisiä ja ovatkin osoittautuneet virheellisiksi.Esimerkkinä roska-dna,surkastumiset jne.Ihminen havainnoi luonnossa ihmeellisen suunnittelun ja suunnitelmallisuuden,mutta kuten ateisti evoluutiobiologi on sanonut” vaikka  luonto näyttää suunnittelulta,meidän on pidettävä mielessä että se ei ole suunniteltu”. Jos tiede olis objektiivista ilman tuotuja reunatotuuksia,ei tulisi harha-akseleita niin paljon, kuten esim. Juutalaisuuden tieteen  piirissä. Mitä enemmän ihminen opiskelee ,hän tietysti saa paljon oikeaa tietoa,mutta on kiistätön tosiasia että,hän altistuu opiskelun aikana näihin näennäistotuuksiin.Taustalla on tietysti  ”tieteellinen totuus” ihmisen synnystä .Eri aikakausien filosofit ovat vaikuttaneet ajatteluun joiden ”viisauksia” on opetuskirjallisuuteen rantautunut enemmän.Yksi esimerkki on relatismi,joka käsitteenä sanoo että ei ole absoluuttisia totuuksia ,vaan niitä on tulkittava aikaikkunassa,joka on myös kirkollisessa keskustelussa ollut jo vuosikymmeniä vaikuttava ilmiö,tämän lisäksi uusi ideologia on tullut yliopistomaaimaan,jossa on vahva teemat sukupuolen moninaisuus ja sen muuttaminen ja ilmastomuutos. Tämä halutaan ”tietona” varmistaa vielä niin että opiskelijoiden on tilattava lehtiä,joissa nämä totuudet tuodaan julki,kertomuksia miten onnellisia ihmiset ovat sukupuolikorjausleikkauksen jälkeen jne..Ihmeellisintä asiassa on että ne foorumit joissa tuleville ”kansakunnan kynttilöille ” pitäsi jakaa myös  tieteellistä totuutta ,siellä opetetaankin tieteestä vapaata ideologiaa.20 vuoden takaiset seta ry:n tavoitteet on ehkä toteutuneet liki täysin ja suurimmaksi osaksi veronmaksajien rahoilla.

Eksytykset ,valheet ovat  tietysti kohdistuneet Jeesuksen työhön ja persoonaan ja näihin voi aina tutustua pääsiäisen ja joulun alla.

Media on tärkeä kanava jakaa omaa totuutta ja toimittajakunnan subjektiivisuus on meidän kaikkien nähtävissä.

Pyhän Hengen työhön kohdistuva eksytys on Suomessakin ollut voimissaan aina 80-luvulta lähtien.Herätyksissä ,joissa näkyvät armolahjat on usein näkyvissä ,on kristikunta mennyt usein harhaan.Herätykset 50 -luvulta 80 luvulle lähihistoriassa ovat kokemuspohjalta,yleisesti että syntejään katuva ihminen sai kohdata Kristuksen,mutta herätyksiä alkoi tulemaan joissa monissa ei ollut Pyhä Henki läsnä olleenkaan,vierasta henkeä on haettu aina Afriikasta asti.Vielä 80 luvulla sana karismaattinen oli kristitylle positiivinen ja se miellettiin ainoastaan kristillisyyteen,mutta tänä päivänä sama on julkkisten etuliite ja herättää negatiivisia ajatuksia ja sekin on jaettu ainakin  kahteen leiriin.

Mitä aikoja me elämme eksytyksen suhteen?

Eksytystä on ollut syntiinlakeemuksesta lähtien,mutta onko tuo raamatun kertoma ”Jumalan lähettämä eksytys” alkanut?

 

    • Ei tietystikään logiikka niin mene että jos toinen on satua niin toinen on siitä johtuen tai sen takia totta.
      Kuitenkin sen mitä me aistein havaitsemme ,se viittaa kaiken meidän tietomme ja ajattelun kautta(miten me yleensä käytämme logikkaa)siihen että luonto on suunniteltu eikä sattumanvaraisesti syntynyt .Väistämättä tiedämme jos joku on suunniteltu niin silloin on myös suunnittelija.On vain yksi joka on ilmoittautunut tekijäksi .