UV: Vaalikone

Kirkko irti valtiosta? Abortin teosta voitava kieltäytyä? Jumalanpilkkalaki kumottava?

Uskonnonvapaus.fi-sivustolla on vaalikone, kuten kaksissa edellisissäkin vaaleissa. Katso koneen kysymykset ja lista vastanneista ehdokkaista.

Sinä voit auttaa

Vastaajia on tähän saakka pienehkö osa kaikista ehdokkaista. Jos tunnet jonkun ehdokkaan tai mietit itse valintaa useamman ehdokkaan välillä, tarkista ovatko he vastanneet. Jos eivät, kehota vastaamaan.