Kastettu - erilainen

Aikoinaan lähes jokainen suomalainen lapsi kastettiin. Sellainen oli tapa. Kastamatta jättämistä pidettiin helposti erilaisena, kastamista monasti lut-erilaisena.

Nykyisin moni suomalainen lapsi – etenkin urbaani – jää kastamatta. Vanhoiksi koetut tavat eivät enää ohjaa elämää. Uusina pidetyt tavat ovat tulleet tilalle. Kastamatta jääminen on normaalia, kastaminen edellyttää pohdintaa ja ratkaisuja.

Erilaisuudella ja samanlaisuudella on yhteisöllinen ulottuvuutensa, mutta niillä on myös syvästi henkilökohtainen taso. Kasteiden määrän tuijottaminen vie helposti huomion kasteen ainutlaatuisesta merkityksestä. Muuan kirjan otsikko kysyy osuvasti: Kastettu… ja sitten? Kasteen jälkeen elämä on erilaista. Kaste on merkintä tilastoissa mutta myös ja ennen kaikkea paljon muuta.

Tapakristillisyyttä on usein haukuttu turhan rajusti. On hienoa, jos lapsien kastaminen ja kristilliseen perinteeseen kasvaminen on tavallista. On hienoa, jos kristillisten juhlapyhien viettäminen, jouluevankeliumin julkinen lukeminen tai suvivirren laulaminen kirkon seinien ulkopuolella ei aiheuta nikottelua. On hienoa, jos presidentillä on vapaus toivottaa kansalaisille Jumalan siunausta. On hienoa, jos teologiaa voi opiskella yliopistoissa, jotka ovat teologian myötä syntyneet. Ja on hienoa, jos tämä elävä perinne lisää suopeutta toisenlaisia katsomuksellisia perinteitä seuraavia ihmisiä kohtaan.

Tulevaisuus on uhattu, jos tapakristillisyydestä otetaan kristillisyys pois. Paljon on menetetty, jos unohtuu se, että kasteen jälkeen elämä on erilaista – että kasteen jälkeen ihminen elää uutta elämää Kristuksessa, että jokainen uusi kastettu on jokaiselle kristitylle uusi sisko tai veli ja että jokainen kastettu on kutsuttu viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa.

Jos tapakristillisyydestä otetaan kristillisyys pois, jäljelle jää vain tapa. Kovin usein tuo sana elää käskynä, joka nousee yksilöitä ja yhteisöjä vastaan. Jumala on eläväksi tekijä, ja tuo elämä on monimuotoista. Elämän jatkuminen ja kukoistaminen ovat riippuvaisia erilaisuudesta niin biologian kuin kulttuurin tasolla. Yksipuoliset katsomukset surmaavat muita tapoja nähdä elämä ja maailma.

Kaste on liian suuri asia latistettavaksi tavanomaisuuksien joukkoon. Kastetta ei toisaalta saa tehdä liian harvinaiseksi ja saavuttamattomaksi. Armo ei kumoa luontoa vaan tekee sen täydelliseksi. Ääretön mahtuu äärelliseen. Näkymättömän läsnäolo kuuluu realistiseen maailmankuvaan. Kaste tekee näkyväksi sekä erilaisuuden että yhteyden. Jokainen kastettu on erilainen kuin muut ja lisää kirkon monimuotoisuutta. Samalla jokainen kastettu rakentaa kirkon ykseyttä. Kaste yhdistää yli kaikkien rajojen.

Saksalainen lähetysteologi Georg F. Vicedom totesi, että kirkolla on vain yksi lähetysväline: sana ja sakramentit. Sana ja sakramentit (luterilaisen Vicedomin tapauksessa kaste ja ehtoollinen) kuuluvat yhteen. Ne tarvitsevat toisiaan, ja ihmiskunta tarvitsee niitä. Kirkko on lähetetty, jotta tuo yksi lähetysväline vaikuttaisi aina ja kaikkialla.

Kastettu… ja sitten? Sitten paneudutaan siihen, mitä Jumala on puolestamme tehnyt ja mitä hän meille lupaa. Sitten etsitään yhä uusia tapoja rakastaa lähimmäistä sekä viljellä ja varjella luomakuntaa. Sitten opitaan tuntemaan siskot ja veljet piirtämättä keinotekoisia rajoja ”samanlaisten” ja ”erilaisten” välillä. Sitten reformoidutaan eli uudistutaan jatkuvasti pysyvän ytimen ympärillä. Sitten opitaan, kuka Kristus on. Sitten suuntaudutaan kohti tulevaisuutta.

9 kommenttia

 • Ari Pasanen sanoo:

  Timo-Matti Haapiainen:”Aikoinaan lähes jokainen suomalainen lapsi kastettiin. Sellainen oli tapa. Kastamatta jättämistä pidettiin helposti erilaisena,…”

  Mitä tarkoittaa ”tapa”, siis kun oli uskontopakko ja yksinoikeudella luterilaisuus vallitsi (pieni osa ortodokseja sallittiin) mutta esim katolilaisuutta (samoin kastettuja) ei hyväksytty, jos jätti kastamatta lapsen niin tämä ei saanut kansalaisoikeuksia, siis mitä tämä merkitsee, hengellistä väkivaltaa?

  Timo-Matti Haapiainen:”Ja on hienoa, jos tämä elävä perinne lisää suopeutta toisenlaisia katsomuksellisia perinteitä seuraavia ihmisiä kohtaan.”

  Kannattaisi lukea Lutherin kirjoitukset juutalaisista, ns ”uudestikastajista”, katolilaisista jne.. eli ei taida tämä kaste tuottaa suopeutta vaan luterilaisuuden pakkovallan poistumisen myötä on tilalle tullut suopeutta ja suvaitsevaisuutta koska kirkko ei enää voi sanella omia ehtoja yhteiskunnassa, vrt. homojen kohtelu jne..

  Timo-Matti Haapiainen:”että kasteen jälkeen ihminen elää uutta elämää Kristuksessa, että jokainen uusi kastettu on jokaiselle kristitylle uusi sisko tai veli ”

  Kuinkahan tämä on näkynyt suomenkin historiassa, siis eikö liki kaikki olleet kastettuja kun sisällissota sodittiin, niin eikö silloin veli tappanut veljiä?

  Tässä pieni näyte luterilaisuuden hedelmistä, jokaisen tulee itse ratkaista Jeesuksen Sanojen kautta onko tämä Jumalan tahdon mukaista ja voiko sieltä löytää iankaikkista elämää:

  Matt.7:15 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Hyvä kirjoitus Timo -Matti.

  Jeesu sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

  ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”

  Lapsi kastetaan ja sitten opetetaan Jeesuksen Evankeliumia, näin se menee. Tapa joka jättää tuon opetuksen pois, on ikävä kyllä yleistynyt ja vanhemmat ovat, joko itse tietämättömiä tai seurakunta ei osa tarpeeksi painottaa tuon opetuksen merkitystä.

  Tuossa ei myöskään sanota, että opettamisen tulisi alkaa joskus myöhemmin, vaan lapselle voi jo imeväisenä opettaa iltarukouksen ja juhlapyhät ovat hyvä hetki puhua Jeesuksen sanoman tärkeydestä lapselle ja koko ihmiskunnalle.

  Ikävää, että niin monet eivät nykyään joko ymmärrä Jumalan olevan heidän luojansa tai he eivät edes usko. Miksi vanhemmat kastavat jos eivät usko. Seurakunta ja pappi olettaa, että lapsi kastetaan, koska uskotaan Jumalan Evankeliumi. Nykyään on paljon kaikenlaista harhaa ja väärinkäsitystä.

  Kastetaan lapsemme, jos Jumala on meille tärkeä ja opetusta tarvitaan kipeästi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • kimmo wallentin sanoo:

  ”Nykyään on paljon kaikenlaista harhaa ja väärinkäsitystä.”

  Niin näyttää olevan. Tämä blogi ja kommentti ovat hyviä esimerkkejä niistä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Siis kasteesta on paljon harhaa ja väärinkäsitystä. Tosin paljon muustakin, samaa mieltä Kimmon kanssa kaikki on harhassa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Olen teidän kanssanne kimmo ja ismo samaa mieltä.

  Yksi suurimmista harhoista on, että kirkkoon kuulumisella, kirkollisveron maksamalla, ovat taivaan ikuisen paratiisin portit auki, jota myös aloituksessa esitetty kaste vahvistaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Kun katsotaan ns ”uskonpuhdistusta” niin mitä se todella oli, siinä rakennettiin vanhalle perustalle, lapsikaste , siis vaikka kaikilla oli sama kaste niin silti toiset erotettiin harhaoppisina.

  No mitä hedelmää tämä ns ”uskonpuhdistus” sai aikaan, ensinnäkin ruhtinaat saivat määrätä miten heidän alueellaan tuli uskoa eli pakko käännytettiin katolilaiset omaan ”uuteen” uskoon, uskonsodat olivat seurauksena eli saman kasteen saaneet sotivat toisiaan vastaan.

  Vainot eli toisuskoisia vainottiin eli tapettiin ”väärän” uskon tähden.

  Ns ”uskonpuhdistuksen” isät antoivat hyväksyntänsä näille vainoille kuten seuraavassa linkissä ev.lut. kirkon OMILLA sivuilla kerrotaan:

  http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/F0711E53DD9579D0C225776900736CBC?OpenDocument&lang=FI

  Jokaisen tulee itse tarkastella tätä hedelmää oliko se huonoa sen valossa mitä Jeesus Sanoo vääristä profeetoista:

  15 Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?(Matt.7)

  Voiko vainoojilta löytää iankaikkisen elämän sanoja, kuten voiko orjantappuroista koota viinirypäleitä?

  Miksi tätä on vaikea ymmärtää?

  Matt. 11:25 Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: ”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.

  Kuinka voi saada ymmärryksen Jeesuksen Sanoihin?

  Matt. 13:15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.’

  Jeesus voi parantaa paatuneen sydämen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Ari, ei nuo sodat kasteesta johtuneet, kyllä siinä oli yhteiskunnalliset syyt. Sitä paitsi, nuo on edellisten sukupolvien tekemiä päätöksiä, mihin meidän on mahdotonta enää vaikuttaa. Jokainen sukupolvi elää omalla ajallaan ja tekee omat päätöksensä. Nyt on yhteiskunnassa menossa uskosta luopumisen aika. Uskonnottomat ottavat pian vallan ja sekulaari tiede ja ateismi päättävät pian mihin saa uskoa ja kouluissa ja yhteiskunnassa, tullaa Luojaan uskominen ja siitä opettaminen julkisesti kieltämään.

  vastakristus on nousemassa valtaan ja laittomuus lisääntyy. Kristittyjen tulee yhdistyä ja pitää esillä Jumalan sanaa, eikä kiistellä kasteista ja muista opin epäkohdista.

  Olet oikeassa Jeesus voi parantaa (alkuk. ”kääntää” ) paatuneen (välinpitämättömän) sydämen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Ismo Malinen:”Jokainen sukupolvi elää omalla ajallaan ja tekee omat päätöksensä. Nyt on yhteiskunnassa menossa uskosta luopumisen aika. Uskonnottomat ottavat pian vallan ja sekulaari tiede ja ateismi päättävät pian mihin saa uskoa ja kouluissa ja yhteiskunnassa, tullaa Luojaan uskominen ja siitä opettaminen julkisesti kieltämään. ”

  Siis meinaatko että evankeliumi on eri jokaiselle sukupolvelle ja Jeesuksen Sanat voidaan muovata itselle sopiviksi kunakin aikana?

  Jeesuksen Sanat ovat ja pysyvät iankaikkisesti eivätkä ne muutu ja ne tulevat tuomitsemaan meidät ja kaikki jokaisena aikakautena.

  Se mikä on tämän sukupolven synti on että se seuraa väärää profeettaa eli Lutheria ja hänen oppiaan VAIKKA historia selkeästi todistaa hänen huonon hedelmänsä, kuten ev.lut. kirkon omat sivut todistavat:

  http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/F0711E53DD9579D0C225776900736CBC?OpenDocument&lang=FI

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  On niitäkin jotka pitävät ja pitivät jo aikanaan Paavalia hulluna oppeineen.

  On olemassa kaksipuolta ja sen voi sanoa varmasti, että Jeesus sai aikaan maailmassa eripuraa, sillä joka ei ole Jeesuksen puolesta, on sitä vastaan.

  Mitään välimuotoa ei ole. Joko on valkeudessa tai pimeydessä, mitään harmaata aluetta ei ole, vaikka ihminen saattaa niin ajatellakin.

  Minä olen lukenut Lutheria ja Paavalia ja monia muita uskon miehiä, samasta hengestä ovat. Minulle ei ole epäselvää, mistä puhuvat. Sen tiedän myös mistä vastustajansa puhuvat.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Timo-Matti Haapiainen

  Olen nelikymppinen vantaalainen pappi ja ikiteekkari. Toimin projektisihteerinä kirkkohallituksessa.

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit