Uusi liitto Pyhän Hengen voimassa

Kamerunissa on paljon kukkia. Toisinaan ne loistavat kirkkaissa väreissä. Joskus tuntuu kuin niiden kukkaisloiste on kuin leimuavan tulen välke.

Monet muistavat helluntain epistolasta tulen liekkien esiintymisen. Harvemmat tulevat ajatelleeksi, että myös ortodoksien kirkontornien muoto on tulen liekin muoto. Samaten piispan hiippa on Pyhän Hengen liekin ilmaus.

Helluntai on hyvin vanha juhla. Sitä on juhlittu ikimuistoisista ajoista. Niin kauan kuin on ollut viljanviljelyä, kylvöä ja sadonkorjuuta on myös Pyhän maan alueella vietetty sadonkorjuujuhlaa. Sadonkorjuujuhla sattuu siellä näin suomalaisen kevään aikoihin. Vuoden satoa on juhlittu ja siitä on kiitetty Jumalaa.

Meillä täällä Suomessa näin keväällä tehdään pelloilla kevätkylvöjä. Vanhastaan kylvettiin vakkaa hyväksi käyttäen. Sitten tulivat kylvökoneet ja nykyisin kylvö sujuu uudenaikaisilla koneilla, joilla voi kylvää suuria pinta-aloja kevään kuluessa. Suomessa puolestaan on vanhastaan ennen helatorstaita käyty eri puolilla pelloilla kevään kylvöille Jumalan siunausta rukoilemassa. Siitä on peräisin myös rukoussunnuntain nimi.

Mutta kuten sanottu, niin Pyhällä maalla tähän aikaan on menossa sadonkorjuun aika. Sato koetaan Jumalan siunaukseksi. Hänen hyvyytensä tulee esille vuoden viljasadon tuomassa riemussa. Syötävää riittää ja ihmiset voivat iloita.

Jumalan lain antamisen juhla

Mooseksen ajoista alkaen tähän keväiseen riemuisan sadon juhlaan liitettiin Jumalan hyvyyden ja siunauksen saamisen kokeminen. Juhlaan liittyi Jumalan kiittäminen ja halu muistella hänen suuria tekojaan kansansa keskuudessa. Näin helluntaista tuli myös Jumalan pyhän sanan juhla. Jumalan sanan varhaisin osa oli Laki eli Toora. Näin helluntai muodostui Lain antamisen suureksi juhlaksi.

Samalla siitä tuli myös Jumalan Siinailla tekemän liiton juhla. Tämä liitto oli Jumalan jatkuvan huolenpidon lupaus koko kansalle. Mooseksen johtamasta kansasta tuli Jumalan oma kansa. Se koski kaikkia kansan jäseniä. Kyseessä siis oli jo tuolloin kansankirkko, sanan parhaassa merkityksessä.

SUNNUNTAI 31.5.2020
Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Ensimmäinen lukukappale: Jer. 31:31-34

Kokonaisen kansan kasvattaminen Jumalan sanan tuntoon vaatii aikaa ja vaivaa. Toisinaan opetus menee perille paremmin, toisinaan tulee takapakkia. Työ ei kuitenkaan ole turhaa, koska Jumala pitää huolta kansastaan ja voimme todeta, että viime kädessä juuri hänen vallassaan on kansamme tulevaisuus. Hän on tulevaisuuden Jumala.

Uudistusta tarvitaan - Jumalan uusi liitto vastaa haasteeseen

Pyhän kansan keskuudessakin tuli vaikeita aikoja, kun kansa oli luopunut Jumalasta ja monet ovat alkaneet palvomaan epäjumalia. Kansa sai kokea monenlaista nöyryytystä näiden lankeemusten takia. Niinpä Jeremian kirjassakin kerrotaan miten kansan lankeemus sai tuomionsa Baabelin pakkosiirtolaisuuteen viemisessä ja Jerusalemin sekä temppelin hävityksessä.

Jumalan työ ei kuitenkaan päättynyt tähän. Hän toi rohkaisua uuteen alkuun. Hän lupasi uuden ajan koittavan. Se tulee uudessa voimassaan ja saa aikaan mielenmuutoksen kansan keskuudessa. Kansa kääntyy Jumalan puoleen.

Tähän uuteen liittoon kuuluu lupaus siitä, että Jumalan sana ei jää vain ulkonaisesti luetuksi ja muodon vuoksi ohjelmaan mukaan otetuksi, vaan se myös tuottaa satoa. Jumalan sanan kylvön ja kasvun sadonkorjuun juhlan riemua on siinä, että sana kohtaa ihmisten mielet. Sydämet syttyvät Jumalan kiitokseen ja ylistykseen. Kansa kääntyy Jumalan puoleen koko olemuksensa ja identiteettinsä tasolla.

Uusi täyttys Jeesuksessa ja Pyhän Hengen tulossa kansan keskuuteen

Lupaus kokonaisen kansan oppimisesta Jumalan tahtoa noudattamaan alkoi toteutua jo Pyhän kansan palaamisessa takaisin luvattuun maahan. Temppeli rakennettiin uudelleen ja kansa pääsi kokoontumaan liturgiaan. Elämä alkoi kukoistamaan ja Jumalan siunausta koettiin jokapäiväisessä elämässä. Yhä useampi opetteli Raamatun sanaa ulkoa.

Mutta paljon oli silti vielä tehtävää. Paljon uudistettavaa ja eteen päin mentävää Jumalan tuntemisen syventämiseksi.

Sitten tapahtui jotain aivan ratkaisevaa. Jeesus syntyi. Jumala itse otti yhteyttä maailmaamme. Hänessä Jumala otti ihmisyyden omaan olemukseensa. Messias oli saapunut, uusi täyttymyksen aika oli koittanut. Ennustukset toteutuivat, lupaukset saivat täyttymyksen.

Ja mikä tärkeintä. Syntien anteeksiantamus tuli koko maailman pelastuksen puolesta. Kaikkien kansojen sovitus täytettiin Golgatan ristillä. Koko maailma tuli sovitetuksi Luojansa ja Huolehtijansa kanssa.

Sanoma tästä piti saada eteenpäin koko maailmaan. Pyhä Henki tekee tämän saarnauttamalla sanaa ja pyhittämällä sakramentit Jumalan suurten tekojen välineiksi.

Koko maailman laajuisen lähetyksen merkittäväksi lähtökohdaksi muodostui Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeinen helluntain. Kyseessä oli valtava kansallinen juhla. Väkeä oli tullut eri puolilta Rooman maailmanvaltaa, myös itsäisestä Parttian suurvallasta eri puolilta sekä Egyptistä etelään ja länteen olevien tuolloisen Afrikan eli kuten sanottiin Etiopian puolelta.

Kirkon kannalta merkittäväksi muodostui yksi aamupäivän klo 9 liturgia, jossa Pietari oli juhlapuhujana. Kyseessä ei siis ollut minkään salaseuran tai nurkkakunnan tilaisuus, vaan tuhansia ihmisiä eri puolilta maailmaa kookoon tulleen väen julkisesta juhlaliturgiasta. Väki oli kokoontunut suureen kansaalliseen helluntain juhlaan.

Saarna vaikutti ja se johti noin 3 000 ihmisen kääntymykseen eli jossakin vaiheessa nämä sitten otettiin Jeesuksen omiksi pyhän kasteen toimituksella Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Syntien anteeksisaaminen ja kasteen armo liittyivät toisiinsa. Samoin Pyhä Henki toimii yhä edelleenkin. Lähetyssaarna eri puolilla maailmaa saa ihmiset kääntymään eli vastaanottamaan Jumalan lapseuden pyhän kasteen toimituksessa.

Ensimmäisen kristillisen helluntain liturgiasta evankeliumi aloitti voittokulkunsa ja tuon juhlan kieli-ihme antaa lähetystyön haasteen: Evankeliumi Jumalan suuresta sovintotyöstä Vapahtajamme ristinkuolemalla ja ylösnousemuksella on saatettava tiedoksi kaikilla maailman kielillä.

Tässä helluntain ensimmäinen lukukappale kokonaisuudessaan

Jer. 31: 31-34

”Tulee aika”, sanoo Herra, ”jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra.
Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: ’Oppikaa tuntemaan Herra!’ Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään.”

54 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Mooseksessa tuon tyyppinen asia on sanottu eri tavalla.

  Jos joku perheenjäsen lähtee seuraamaan muita jumalia, niin älä seuraa häntä, äläkä kuuntele häntä.

  En muista tarkkaan oliko siinä ankarampia rangaistuksia, kuten erottaa perheestä tai kansasta, ajaa pois, hyljätä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Tarkoittanet 5. Mooseksen kirjan ankaraa yhteisöllistä kurinpitoa, missä sanotaan näin: 13:6 Jos sinun veljesi, sinun äitisi poika, tai sinun poikasi tai tyttäresi tai vaimo, joka on sylissäsi, tai ystäväsi, joka on sinulle kuin oma sielusi, salaa houkuttelisi sinua ja sanoisi: ’Käykäämme palvelemaan muita jumalia’, joita et sinä tunne eivätkä sinun isäsi tunteneet – 13:7 niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne, lähellä sinua tai kaukana sinusta, maan äärestä toiseen – 13:8 niin älä noudata hänen mieltään äläkä kuule häntä; älä sääli äläkä armahda häntä äläkä salaa hänen rikostansa, 13:9 vaan tapa hänet: oma kätesi kohotkoon ensimmäisenä häntä vastaan surmatakseen hänet, ja sitten koko kansan käsi. 13:10 Kivitä hänet kuoliaaksi, sillä hän koetti saada sinut luopumaan Herrasta, sinun Jumalastasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. 13:11 Ja koko Israel kuulkoon sen ja peljätköön, ettei kukaan enää tekisi senkaltaista pahaa sinun keskuudessasi.

   Lapinjärvellä 1980 -luvun puolivälissä pitämässään luennossa professori David Flusser selosti, miten noista ajoista kehitys juutalaisuudessa ohjautui kohti maltillisempia rangaistuksia ja jo Jeesuksen aikana oltiin päädytty erittäin humanitäärisiin rangaistuksiin juutalaisessa oikeudenkäytössä.

   Samaten todistajien lausuntojen varmuuteen oli alettu kiinnittää huomiota paljon enemmän kuin aikaisemmin. Piti olla todella luotettava todiste. Pelkkä olettamus ei riittänyt. Todistaja ei voinut vain päätellä todestetta vaan oli itse nähtävä, kuultava tms. ennen kuin se katsottiin päteväksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Yksi tarina. Johanneksen salainen kirja. Mag Hammadin kirjoituksista.

  Johannes ja Arimanios.

  ”Eräänä päivänä kun Johannes, Jaakobin veli, toinen Sebedeuksen pojista, meni temppeliin, hänen luokseen tuli fariseus nimeltään Arimanios ja kysyi häneltä: ” Missä on opettajasi, jonka seuraaja olit ?” Minä vastasin: ” Hän palasi sinne mistä oli tullut .” Fariseus sanoi : ” Se nasaretilainen petti teitä perin pohjin. Hän täytti teidän korvanne valheilla, paadutti teidän sydämenne ja sai teidät luopumaan perinnäissäännöista ”

  Kun minä Johannes kuulin tämän, lähdin temppelistä vuorelle, autioon paikkaan. Mieleni oli hyvin surullinen ja kysyin itsekseni: ” Miten voi olla mahdollista, että Vapahtaja asetettiin tähän tehtävään? ” Miksi hänen isänsä lähetti hänet maailmaan ja kuka oikeastaan on hänen isänsä, joka hänet lähetti?

  Millainen on ikuinen valtakunta, johon kerran menemme? Mitä hän tarkoitti sanoessaan, että katoamaton ikuinen valtakunta on sen valtakunnan esikuva, johon me menemme, eikä kuitenkaan opettanut, millainen tuo katoamaton valtakunta on ? ”

  Paitsi, että tarina on ihan mielenkiitoinen kokonaisuudessaan, se on sitä myös siltä osin, että fariseus ei tunnu tietävän ollenkaan mistään ristiinnaulitsemisesta, ruumiin ylösnousemisesta, vaan kysyy, ’ Missä sinun opettajasi on?’

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  1. Vastaus: – tarkoitin juuri sitä kohtaa Mooseksessa.

  Jeesus taas kehoittaa vihaamaan kaikkia perheenjäseniä, eli puhuu ikäänkuin sille, joka on lähdössä seuraamaan häntä, kuin vierasta jumalaa.

  2. vastaus:

  Se on ymmärrettävää, että mitätöit kaiken mikä ei ole varsinaisesti kirkon oppia, koska se poistaisi ristiinaulitsemisen synnyttämän juutalaisvihan, ja Juudaksen kavallussyytöksen, jotka haluatte pitää.

  Onko sana ruumillinen ihminen? Jos otamme mukaan Johanneksen evankeliumin, ’ Alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona ja Sana oli Jumala.’ Näinhän se meni.

  Sana lähtee Jumalan suusta, ei se tarvitse naisen fyysistä kohtua syntyäkseen, vaan ihmisen mielen vastaanottajaksi ja ylös kirjoittajaksi. Sanaa ei voi naulita ristille fyysisesti, sitä vastaan voidaan sanoa ristiin rastiin, mutta se on eri asia. Sen ylikin voi vetää ristin ja ruksin, ja polkea jalkoihin, kuten on tehtykin, ( Vanha Aatami jne.) Risti on kuoleman merkki. se on kuitenkin kirjoitettuna olemassa ja nousee aina ylös uudelleen katseltavaksi, kun jotakin sellaista tapahtuu, mitä ihmiset tulkitsevat kirjoituksista löytyvän tai, kun luomistapahtumasta keskustellaan.

  Kuten Paavalikin sanoo: ”Mitä etua sitten on juutalaisilla, paljonkin kaikin tavoin, koska heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. ”

  Kristinusko sanoo olevansa hengellinen, mutta uskoo kuitenkin lihallisesti, heidän pitää tehdä sanasta ihminen ja kirjoittaa tälle ihmiselle tarina ja sitten palvotaan tätä ihmistä. Eivät juutalaisetkaan palvo Moosesta, tai muita profeettoja, vaan tutkivat sanaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   1) Olet täysin väärinkäsittänyt tuon Jeesuksen sanan sosiaalisen funktion. Koska hepreassa ei ole vertailumuotoja, niin vertailu pitää tehdä kahden parhaan välillä, kun halutaan sanoa, että on valittava paras. Näin Jeesus siis vertaa sitä mikä on parasta maailmassa eli oman perheen keskuudessa on Jumalan kunnioittamisen rinnalla vähäarvoista.

   Edellä jo toin tähän liittyvän toisen erityistapauksen. Jos jostain syystä tulee ihmisten välisiä ristiriitoja, niin sellaistenkin keskellä pitää ennen kaikkea osoittaa kuuliaisuutta Jumalalle ja hänen sanalleen.

   Jeesus ei koskaan anna kehotusta lähteä seuraamaan vierasta jumalaa. Hän itse on Jumala, Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa. Kuinka hän sitten alkaisi sotimaan itseään vastaan. Tällaisessa ei olisi mitään logiikkaa.

   2) Valentinoskin väitti aikoinaan olevansa Paavalin oppilaan oppilas. Kuitenkin juuri ristiinnaulitsemisessa hän oli tasan tarkkaan Paavalin vastakohta, mikä osoitti ettei hän alkuunkaan ollut tajunnut sitä mikä on Paavalin julistama alkuperäinen evankeliumi. Paavali sanoi, että hän haluaa julistaa vain Kristustusta ja Kristustakin juuri ristiinnaulittuna.

   Mielestäni teet tasan tarkkaan 180 asteen vääristymän väittäessäsi ristin sanoman synnyttävän juutalaisvihaa. Juuri Vapahtajamme ristinkuolema poisti vihollisuuden juutalaisten ja ei-juutalaisten välillä samalla tavoin kuin kaikkien muidenkin ihmisiä erottavat väliseinät.

   Jo edellä panin näkyviin sen että Golgatan risti puhuu sovituksesta ja tämä sovitus on kutsu sovintoon kaikilla inhimillisen elämän aloilla.

   Efesolaiskirje:

   2:14 Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,

   3) Kysymyksenasettelussasi otat esille kreikkalaisen vastakohdan ruumiin ja sielun välillä, missä jopa saatetaan sanoa, että ruumis on sielun vankila.

   Tällainen ajattelutapa on täysin vierasta juutalaiselle ajattelulle, missä kaikkein henkisin voidaan sanoa kaikkein konkreettisimmin ja kaikkein konkreettisin kuvata kaikkein abtraktisimmin.

   Näin ollen Johanneksen evankeliumin alun Sana tarkoittaa Jumalaa itseään tarkemmin sanottuna Jeesusta Kristusta Jumalan Poikaa, jumaluuden toista persoonaa.

   Tämä sanan tuleminen ihmiseksi eli se että Jumala otti ihmisyyden Marian kohdussa on myös sanottu saman Johanneksen luvun sanoissa.

   Johanneksen evankeliumi:

   1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

   Toisin kuin kirjoitat, niin äidin kohtua tarvittiin Jumalan pelastuksen maailmaan saapumiseessa. Kirkkoisä Irenaeus sanoi että nainen teki sen mikä miehelle oli mahdotonta, kun neitseellisesti synnytti maailman Vapahtajan.

   Johanneksen evankeliumin varsinaisia huippuja on siinä, että juuri tämän Jumalan Sanan eli ihmiseksi tulleen Jumalan ristiinnaulitseminen on hänen ylentämisensä. Ei siis alentaminen vaan ylentäminen.

   Jeesus puhuu omasta ristiinnaulitsemisestaan kun hän sanoo:

   Johanneksen evankeliumi:

   12:32 Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni.”

   Kristinuskon hengellisyys on niin todellisen ihmisyyden ottaminen ettei elämä jää vain mielteiden tai haaveiden tasolle vain ajatuksen tasolle, vaan tulee elämän realiteetiksi aivan ruumiilliseen ja kokonaisvaltaiseen Jumalan kunnioittamiseen kokonaisena ihmisenä, kokonaisena Jumalan kuvana.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Korjaus edelliseen, näyttää epäselvältä

  ” se on kuitenkin kirjoitettuna olemassa ja nousee aina ylös uudelleen katseltavaksi, kun jotakin sellaista tapahtuu, mitä ihmiset tulkitsevat kirjoituksista löytyvän tai, kun luomistapahtumasta keskustellaan. ”

  Sana on kuitenkin olemassa ja nousee aina ylös uuudelleen jne……..

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  ”Johanneksen evankeliumin varsinaisia huippuja on siinä, että juuri tämän Jumalan Sanan eli ihmiseksi tulleen Jumalan ristiinnaulitseminen on hänen ylentämisensä. Ei siis alentaminen vaan ylentäminen.”

  Olen nähnyt kuvan, jossa kruunu on pystyssä olevan Toorarullan päässä. Sana on siis kuningas.

  Ja Salomo sanoo: ”Taivasten-taivaatkaan eivät ole kyllin suuret sinun asuisijaksesi, kuinka sitten tämä temppeli jonka olen rakentanut. ” Sitten hän pyyttää, että Jumala kuitenkin katsoisi temppelin puoleen, koska oli luvannut nimensä asuvan siinä.

  Lisäksi hän sanoo: ” Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi, rukoilee tähän temppeliin päin, niin tee kaikki mitä muukalainen sinulta pyytää, että hekin kunnioittaisivat sinun suurta nimeäsi ja ojennettua käsivarttasi, niinkuin kansasi Israel. ” Se on kaunis puhe temppelin vihkiäisissä. Ja kuten muistamme, Salomo pyysi viisautta, että voisi hyvin hallita kansaa ja viisaus puhuu kuin persoona ja kertoo olleensa jo aikojen alusta Jumalan kanssa työtä tekemässä.

  Jotenkin näin suuri on minunkin ajatukseni Jumalasta, joka ei todellakaan ole ihminen. Ja ajattelen, että sana tuli näkyväksi, kun se kirjoitettiin ylös ja sitä saattoi lukea. Kuultu sana katoaa kuin tuhnu Saharaan, eikä sitä kauan muista, mutta luettuun voi aina palata, kun kirjan voi ottaa esille.

  ” Tuuli puhaltaa mistä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee, ja minne se menee, niin on jokaisen joka on hengestä syntynyt ” Johannes

  ” Minä voin antaa henkeni ja ottaa sen myös pois ” Jeesus. Mistä se tulee ja minne se menee ?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  ”Mielestäni teet tasan tarkkaan 180 asteen vääristymän väittäessäsi ristin sanoman synnyttävän juutalaisvihaa. ”

  En tee, koska juutalaisia syytetään milloin Jeesuksen murhaajiksi, Kristuksen murhaajiksi, Jumalan murhaajiksi. Tämän vanhurskaan te ripustitte puuhun ja tapotte. Juudas kavalsi ja fariseukset sitä ja tätä.

  Syntyyhän siitä vihaa, sukupolvesta sukupolveen sama laulu, ajasta ja paikasta riippumatta, ikuinen piina. Mieti omalle kohdallesi, miltä se tuntuisi jos joku institutio levittäisi kristinuskosta jotain vastaavaa. Teillä ei ole ollenkaan oikeustajua kun ei ole lakia. Minussa se synnyyttää halua puolustaa kansaa teidän vihapuhetta vastaan.

  Tarkoitan siis yleisesti kristinuskossa ja evankeliumissa ja kirkkoisien kirjoituksissa ilmentynyttä puhetta. Pahaa puhetta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Noiden viittaamiesi sanojen väärinkäytöstä on kysymys silloin kun noista yksittäisissä tilanteissa lausutuista sanoista tehdään yleistyksiä tuon alkuperäisen tilanteen vastaisesti sen ulkopuolella, missä tilanne on aivan toinen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Yksittäistapaus se on ristiinnaulitseminenkin, paljon muitakin juutalaisia on ristiinnaulittu ja ilman syytä.

  Tämä yksi on paisunut täysin kohtuuuttomiin mittasuhteisiin ja saanut aikaan niin paljon pahaa ja vainoa ja vihaa, että sille ei ole mitään järkevää selitystä, eikä anteeksiantoakaan, se on täysin sairasta ja rasistista vihanlietsontaa, johon kirkko ja sen tulkinnat ja saarnat ovat kasvattaneet kansoja.

  Ihmiset kantavat geeneissä sitä mitä jo aikaisemmat sukupolvet ovat kuulleet,( Usko tulee kuulemisesta ) ja saavat sille vahvistusta uskontunnustuksista ja muista kirjoituksista. Olen jo yli kymmenenvuotta yrittänyt nyppiä sitä pois netissä, vaikka se ei olisi minun tehtävä, vaan kirkon. Ennen nettiin tuloa en tiennyt että suomalaiset ovat tällaisia kun ovat, se oli minulle järkytys, ja suuri häpeä kansan puolesta. Uskontoa käsittelevillä palstoilla se on tullut esille. ( Nehän tappoivat Jeesuksenkin.) (Ja turpa kiinni satanistit), tällaisten ja paljon pahenpienkin kommenttien muodossa. Eikö se ole noloa teille, opettajille ja kasvattajille.

  Itse en ole harrastanut kirkossa käyntiä, koin jo kauan sitten vastenmielisenä fariseusten alituisen mollaamisen. Olen kuitenkin maksanut kirkollisveroja kuten muutkin ajattelematta asiaa sen kummemmin. Olin joskus, kauan sitten, jopa kirkkokuorossa vähän aikaa. Kun luin Lutherin vihakirjoituksia erosin heti kirkosta, enkä tule koskaan siihen liittymään, niin kaunista puhetta se ei pysty esittämään, että palaisin. Olen lukenut myös raamattua ja paljon oheiskirjallisuutta etsien, että mistä tällainen juutalaiviha ja vihapuhe on voinut syntyä. Ja juuret ovat jo evankeliumissa, Jeesuksen ja Juudaksen vastakkainasettelussa, Jeesus hyvä, Juudas paha ja ja molemmat edustavat sitten, toinen kristittyjä ja toinen juutalaisia, josta yleistykset ovat syntyneet ja jatkuneet sukupolvesta toiseen.

  Ihmettelen suuresti sitä, miten juutalaiset ovat jaksaneet, mutta heillä on erikoinen kyky korkean sivistyksen ja historian tuntemuksen kautta ymmärtää ja katsoa asioita ylemmästä perspektiivistä ja kärsivällisyyttä odottaa, että maailma vielä korjautuu siihen suuntaan, että tämäkin vääryys saa päätepisteensä ja hyvä voittaa maailmassa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit