Uudet painopisteet

Kirkon yhteistä strategiaa päivittävä työryhmä on laatinut ensimmäisen luonnoksensa painopisteistä. Työtä ovat ohjanneet mm. kirkon missio, huomiot nykyisen strategian toteutumisesta sekä toimintaympäristössä tapahtuneet ja todennäköisesti tapahtuvat muutokset. Tässä näistä joitakin:

Kirkon jäsenet kaipaavat entistä voimakkaampaa osallisuutta ja kokemusta tasavertaisuudesta sekä muutosta työntekijäkeskeiseen toimintakulttuuriin. Henkilökohtaiset yhteydet ovat tärkeitä jäsenyydelle.

Hengellisten syiden asema jäsenyyden perusteiden joukossa on heikentynyt. Jumalanpalveluskäyntien, kasteiden ja kirkollisten vihkimisten määrät ovat pienentyneet. Toisaalta jumalanpalveluselämän määrätietoinen kehittäminen on elävöittänyt koko seurakuntaelämää siellä, missä siihen on ryhdytty, ja toimitukset ovat yhä erittäin merkityksellisiä monille.

Vapaaehtoinen toiminta tärkeiksi koettujen asioiden puolesta koetaan yleisesti mielekkääksi. Seurakuntien vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä on saatu hyviä kokemuksia mm. asiaan keskittyneessä hankkeessa.

Suomi on katsomuksellisesti yhä monimuotoisempi. Kirkon sanoma on monelle ihmiselle vieras, ja sitä välitetään tavoilla, joita monet vierastavat. Kirkon tulee suuntautua yhä vahvemmin ulospäin tavoittaakseen ihmiset. Kutsuvan otteen oheen tarvitaan valmiutta olla läsnä ja kuulolla siellä, missä ihmiset muutenkin ovat.

Vastaukseksi haasteisiin työryhmä esittää seuraavia painopisteitä:

 

1. Nostamme sanoman esiin

 • Puhumme armollisesta Jumalasta rohkeasti ihmisten omalla kielellä.
 • Monipuoliselle hengellisyydelle ja rikkaalle jumalanpalveluselämälle on tilaa.
 • Osallistumme ihmisten elämään sen kaikissa vaiheissa ja tavoitamme kirkosta vieraantuneet.
 • Jäsenten lapset kastetaan, ja kristillistä kasvua tuetaan kaikissa elämänvaiheissa.

 

2. Keskitymme jäseneen

 • Jäsenen elämä, näkemykset ja odotukset ohjaavat seurakunnan elämää.
 • Jäsenet osallistuvat kaiken toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Tavoitamme jokaisen jäsenemme laadukkaasti vähintään kolme kertaa vuodessa hänelle sopivalla tavalla.
 • Jäsen kokee seurakuntaan kuulumisenarvokkaaksi. Käännämme jäsenmäärän nousuun.

 

3. Rakastamme lähimmäistä

 • Seurakunta yhdistää avunsaajat ja -tarjoajat.
 • Toimimme heikoimmassa asemassa olevien puolesta teoilla ja sanoilla.
 • Viestimme auttamistyöstä.
 • Jätämme tuleville sukupolville paremman maailman.

 

4. Kohtaamme ihmisen

 • Seurakunnassa toteutuu Jumalan, lähimmäisen ja itsen kohtaaminen.
 • Lisäämme vuorovaikutusta seurakuntalaisten kanssa ja kesken.
 • Kohtaamme ihmisen siellä, missä mahdollisuudet siihen ovat parhaat.
 • Asetumme ihmisen rinnalle ja kuulemme hänen tarinansa.

 

Yhteinen työ on kesken

Painopisteet ovat osa kokonaisuutta, jonka muita osia esitellään, kun työ etenee. Painopisteet eivät siis ole koko strategia. Strategiassa tullaan ottamaan kantaa myös mm. viestintään (joka on myös painopisteissä mukana ne läpäisevänä tekijänä) ja talouteen.

Teemme tulevaisuutta yhdessä. Työryhmä on kiitollinen kaikesta palautteesta painopisteisiin liittyen. Mitä ajatuksia ne herättävät? Miten ne sopivat omiin käsityksiisi tästä päivästä ja tulevaisuudesta? Millainen on painopisteiden suhde seurakuntasi / muun yhteisön strategiseen suunnitteluun? Onko painopisteissä kiinnitetty huomiota keskeisiin haasteisiin? Onko ilmaisu selkeää? Millaisia toimenpide-ehdotuksia painopisteiden pohjalta syntyy? Mitä muuta haluat kertoa?

 

73 kommenttia

 • Tuula Hölttä sanoo:

  sinimarja salo :”Tuo lista, jolla kirkkoa nyt suunnitellaan vietävän eteenpäin, toi mieleeni hehkuvat puheet, joilla työssäoloaikoinani meille, joku yritys-strategioita esitellyt konsultti aikoinaan puhui”

  Paavalikin oli teltantekijä. Kun elämme maan päällä, niin elämisen ehto on jonkinlainen ”teltta”, jonka suojissa missio voi edetä. Tuo ”teltta” on mielestäni maanpäällisiin oloihin sovellettu organisaatio ja nyt tekeillä oleva strategian päivitys on mielestäni eräänlaista kirkon suojissa olevien kristittyjen maanpäällisen ”teltan” suunnittelua ja rakentamista. Visiopilvellä ei voi elää yhtä vähän kuin pankkiautomaatista voi nostaa rahaa pelkän rukouksen ja Pyhän Hengen voimalla. Siksi luterilaisella kirkollakin on hengellinen ja maallinen regimentti organisaatioineen, että se voisi elää maan päällä ja toteuttaa kirkkolain mukaista tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Markku Orsila sanoo:

  Tänään kirkolliskokouksessa nousi esiin, vähän sivulauseessa tosin, muiden uskontokuntien asema ja kirkon suhtautuminen ja aktiivisuus suhteessa muihin uskontoihin. Uudessa strategiassa pitäisi ottaa esille se miten me kristityt voisimme omista lähtökohdistamme kohdata kunnioittavasti toisin uskovat. Tämä on tulevaisuuden kysymys. Viittaan vaikkapa viime viikkoiseen TV:n islam-iltaan. Näitä keskusteluja ja kohtaamisia tarvitaan lisää.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Toivo Loikkanen sanoo:

  Yhdessä asiaan liittyvässä fb:n keskusteluketjussa nousi esille tällaisia näkökohtia: Painopisteet ovat napakoita ja hyviä. Tosin 2. painopisteen kohdalla kysyn, eikö kirkko ole kaikkia varten ja pyri tavoittamaan ja palvelemaan kaikkia, ei vain jäseniä. (Toivo L.) Mikä ero on jäsenellä, lähimmäisellä ja ihmisellä? (Terhi P.) Terhin kysymys on hyvä ja hieman samaan liittyvää kyselin yllä 2. painopisteen kohdalla. Se viittaa omasta jäsenistöstä huolehtimiseen. 3. painopiste voidaan ymmärtää niin, että pidetään huolta kaikista. 4. painopiste jää hieman kryptiseksi. Kohdataanko jäsen vai lähimmäinen? (Toivo L.) Noiden 2-4 kohtien ilmaisuja voisi vielä siis miettiä ja ehkä hieman avata vaikkakin painopisteet pitää ilmaista napakasti ja vaikka niiden ”alla” tulee painopistettä avaavaa sisältöä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Timo-Matti Haapiainen

  Olen nelikymppinen vantaalainen pappi ja ikiteekkari. Toimin projektisihteerinä kirkkohallituksessa.

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit