Uskonpuhdistus!

 

Tämä käsite tiivistyy Lutheriin. Muista puhdistajien ja puhdistettavien hengen päälle käyvistä toimista selvinneistä voidaan mainita Zwingli ja Calvin. Jokaisella kolmella oli raamatullisia ehdotuksia katoliselle kirkolle (myöh. RKK). Luther tietysti ensin loi nimeä anekaupan paljastavilla, 95 teesillä. Sitä kieltä kansa ymmärsi, ja ties vaikka tuolloin sanonta, “Money talks”, olisi syntynyt.

Kukaan näistä kolmesta ei tiettävästi pystynyt puhdistamaan RKK:n epäraamatullisia oppeja ja omatkin oikeat opit hyvin pian paketoitiin autuuttavaan kasteeseen. Tässä kirkkopoliittisesti oikeassa kääreessä oli lujia lausuntoja henkilökohtaisesta uskosta ja liturgioiden karttamisesta ja ehtoollisen ‘voimattomuudesta’, mitä sen vanhurskauttavaan vaikutukseen tulee.

Puhdistuksen kohde piti Trentossa lähes 30 vuotta kestäneen kirkolliskokouksen. Siellä tehtiin tähän mennessä huonoin latinankielinen Raamattu, jonka merkityksen paavi julisti ainoaksi oikeaksi alkuperäiseksi Raamatun tekstiksi. Itseasiassa Trenton Vulgatan erehtymättömyyden takasi kolmen paavin ex-catedra julistukset.

Trenton kokouksessa niitattiin kaikki edellisten, 18 kirkolliskokouksen säätämät harhat entistä lujemmin yhteen. Harhoilla tarkoitan oppeja, joita ei Raamatusta löydy.

Sitten RKK:n 1960-luvun kirkolliskokous, Vatikaani II, antoi loppujulistuksen, mitä Trenton oppeihin tulee. Siitä on maininta esimerkiksi RKK:n katekismuksessa, että kaikki Trenton päätökset on voimassa.

Trenton opit ja julistukset olivat vastaus reformatioon, joka suunnattiin katoliseen kirkkoon. Silloin ei mitään muutoksia ja tänä päivänä vahvistetaan, että kaikki on sellaisenaan voimassa.

Pidän tulevaa reformaation 500-vuotisjuhlintaa liioitteluna ja harhautuksena.

 1. Vielä Ismo Maliselle seuraava eli lausahdat seuraavasti:”Kirjoitan yleensä kiireessä ja paljon nousee ulkomuistista, mutta Henki on se joka vaikuttaa minussa kaiken.”

  Siis en tiedä sinun henkilökohtaista elämääsi mutta kun niin monen kerran olet ”puolustanut” esim Lutheria niin onko Lutherissa vaikuttanut KAIKEN sama henki joka sinussa vaikuttaa KAIKEN, siis kun historiasta voimme selkeästi lukea esim vainoista joihin Luther antoi ns ”Raamatulliset” perusteett niin vaikuttiko senkin sama henki?

 2. Varsinainen blogin aihe ei juuri kiinnostanut. Se mitä tiedotusvälineissä asiasta yleensä kirjoitetaan, niin se jättää itse puhdistuksen epäselväksi, jopa kyseenalaiseksi.

  Kun joitakin vuosia sitten keskustelin Metodistis-Valdolaisen kirkon edeskäypien kanssa, niin silloin esitettiin mielipide, tai valitettiin, ettei heitä luettu tai luettaisi reformoituun kirkkoon. Tuota asiaa valittanut nuori tohtori-pappi ei halunnut huomioida valdolaisuuden aluksi Pietro Valduksesta alkanutta martyyrien kautta, vaan kohdisti koko valdolaisuuden merkityksen keski-aikaan, eri jonkinasteiseen Lutherin kumppanuuteen.

 3. Tämä on kommentti Matiaksen kommenttiin 19.05, klo 5:08

  Matias,
  Tietäminen ja asioiden tendessimäinen huomioon ottaminen eivät ole sama asia. Sitten on olemattomien asioiden huomioon ottamista, jopa niiden päälle rakentamista.
  Viimeksimainitusta varottavin esimerkki Roomalaiskatolinen kirkko.

  – Jesus perusti Seurakuntansa Kallion päälle, joka on Messias, Hän Itse.

  Katolinen kirkko on perustettu “petros” , Pietarin päälle.

  Matt. 16:16, “Simon Pietari vastasi ja sanoi: “Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika”.

  Jeesus huomioitsi tämän Pietarin vastauksen sanomalla, että:
  “Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.”

  Sen jälkeen kun Henki oli Pietarin kautta ilmoittanut Jeesuksen Messiaaksi, kallioksi, Jeesus ilmoitti kuka Pietari oli,
  “Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari (petros, nimi tarkoittaa, “kivi”) ja tälle kalliolle (petra, tark. kallio) minä rakennan seurakuntani, …”

  1 Kor 10:4: ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä k a l l i o oli Kristus.

  Näin kerrotaan ja perustellaan, mikä on Kallio, Seurakunnan perustus.

  Mielestäni tämän perusteella ja tämän jälkeen voitanee unohtaa kertomukset Kyproksen kirkosta ja sen jälkipolttoisen “laskemisen” Paavalin Kyproksessa käynnin päälle. Samoin perustella tuomaskirkkoa tai Etiopian kansankirkkoa, ovat tarpeettomia, koska ei ole mitään “jatkumoja”, niinkuin esimerkiksi RKK ja paavius.

  Puhut asioista “faktoina”. Kuten jo sanoin, niin ne lukeutuvat enemmän tai vähemmän kategoriaan “jälkipolttoiset selitykset”. Järjestellään Pietarinkin matka Roomaan, vaikka hän samaan aikaan oli juutalaisille evankelioimassa Babyloniassa ja Luukaskin oli siellä. Mikään todellinen fakta ei ole ristiriidassa Raamatun kanssa. Minkätasoista tai tarkoitushakuista “faktaa” edustaa noin kymmenen vuotta sitten löydetyt ja Pietarin luiksi tunnistetut ja paavin aidoiksi julistamat luut. Mielestäni ei minkääntasoista.
  Minun mielestäni mikään faktoina esittämistäsi asioista ei edusta tosiasioita Jumalan Seurakunnan selviytymisestä tähän päivään.
  Katolinen kirkko määräsi ja määritteli faktat. Sitä vahvistettiin ja se oli lähes täydellistä aina keskiajalle asti. Voit vielä tänäänkin tutustua luetteloon “Kirkon kieltämät kirjat ja julkaisut”. Vasta vuonna 1967 “poistettiin” Raamattu kiellettyjen kirjojen luetteloista.

  Anna olla nuo kirkolliskokousten päätöksiä tukevat “faktat”. Mikään iankaikkisuustotuus ei ole selvinnyt alkuperäisenä tähän päivään, koska kirkko (RKK) on sitä ‘vaalinut’.

  Mainitset Armenian kirkon, joka Rooman kirkon lisäksi perustettiin valtiolliseksi.

  Työni puitteissa olen paljon ollut tekemisissä armenialaisten kanssa, niin entisessä Neuvostoliitossa kuin Välimeren alueella ja Etelä-Amerikassa. Armenian ja Rooman kirkkojen perustamisen välillä oli muutama kymmenen vuotta. Kumpikin alkoi yhtä paljon korruptioitumaan. Armenialaisten hengellinen siunaus oli massiiviset etniset vainot. Tänä päivänäkin on armenialainen katolinen kirkko ja armenialainen helluntaiherätys. Jälkimmäinen siellä, missä heitä on paljon jollain alueella. Muuten uudestisyntyneet armenialaiset kuuluvat esim. helluntaiseurakuntiin.

  Jumalan Seurakunta on sitten Jerusalemin seurakunnan levinnyt vainottuna. Laitoskirkko ei ole samasta syystä olemassa. Se on ollut lähes ainoa Seurakunnan vainoaja. Jopa Luther ‘kunnostautui’ niiden vainoamisilla, tai ainakin siunaamalla ne,jotka vainosivat niitä, joiden tie pelastukseen ei kulkenut sakramenttien kautta.

  “kokonaisten kansojen opetuslapseuttamisesta” ei Raamattu opeta, vaan:
  “jokaisessa kansassa

  se , joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta,
  on hänelle otollinen .

  Vanha Liitto oli Jumalan asettama sellaisena kuin se annettiin Mooseksen kautta. Sitä yritettiin noudattaa koko kansana, mutta tulokset ovat olleet surkeat. Jeesus alotti Uuden Paremman Liiton ja on sen takuumies. Tätä liittoa, uudestisyntymistä Pyhästä Hengestä tarjotaan jokaiselle, ihminen kerrallaan.
  Kirkkojärjestelmä, nikoaliittojen oppeineen julistettiin voimattomaksi. Tämä vanha järjestelmä palvelee lavealla tiellä, tuudittaa ja rauhoittaa joukkoja aivan kadotukseen asti.

  • Matteuksen kastekäskyssä kysymys on nimenomaan kansojen opetuslapseuttamisesta. Kansa sana on siinä kokonaisobjekti. Tämä on tekstin merkitys.

   Kokonaisten kansojen liittäminen on täysin kokonaisen evankeliumin kanssa yhteisessä linjassa.

   1) Jumala on luonut jokaisen ihmisen. Hän ei ole tarkoittanut yhdenkään tuhoutumista.

   2) Syntisyys tuli koko ihmiskunnan osaksi. Siksi jokainen tarvitsee pelastusta ja tämän saamiseksi evankeliumia.

   3) Jeesuksen sovintotyö koskee koko maailmaa. Maailmassa ei ole ainoatakaan ihmistä joiden puolesta Jeesus ei olisi kuollut. Jotta tämä todellisuus saavuttaisi jokaikisen kokonaiset kansat on evankelioitava.

   4) Kirkko on olemukseltaan katolinen eli olemukseltaan koko maailman yhteiseen uskoon kutsuva. Evankeliumin olemus vetää jokainen eli siis kirkon katolisuus on yhteydessä siihen että on ainoastaan yksi Jumala ja siksi myös yksi ainoa pelastus ja siksi myös yksi ainoa evankeliumi ja siksi myös yksi ainoa usko yhteen Jeesukseen.

   Tämän evankeliumin yhteisyyden ja avoimuuden eli katolisuuden kanssa on täysin linjassa myös lähetyskäskyn tavoite tavoittaa jokaisen kansan jokainen ihminen, niin että lähetyskäsky ei ole täytetty ennen kuin viimeisenkin kansan viimeinenkin ihminen on saatu kirkon jäseneksi.

   http://www.roto.nu/doku.php/text004

 4. 1. Tim.2:
  4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

  Jumala loi ihmisen lähes jumal’olennoksi, tahtomaan ja tekemään ja päättämään, haluaako taivaaseen vai ei. Tämä on niin VT:n kuin UT:n puolella sen verran usein sanottu, etten niitä kohtia nyt tässä toistele. Kirkon perustaksi Raamattu ei kelpaa, tai se ei toimi. Sitä yritti ensimmäisten joukossa Konstantinus ja sen jälkeen samanlainen “kirjautuminen” on katsottu kertovan koko kansakunnan pelastumisesta. Kansa on kohde, kun evankelioidaan, silti Suomessakin on suurin osa ihmisiä vailla Taivaan Valtakunnan kansalaisuutta ja täysin tietämättömiä iankaikkisuusosastaan. He ovat uskoneet rauhoittavan toimituksen vaikutukseen, tai he ovat täydellisessä tietämättömyyden tilassa aivan niinkuin nk. pakanakansat.

  Apt. 17. luku kertoo kuinka Paavali ilmoittaa Areiopagilla, että ihmiset etsisivät ja löytäisivät Jumalan, vaikka hapuilemalla. Vaikka Hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä, silti mitään ihmisen tahdonvastaista metodia ei ole, vaan Jumala kunnioittaa ihmisen oikeuttaa päättää iankaikkisuusosansa, vaikka Hän koko ajan laittaa valinnan ja ohjeet valita oikein. Tuo valinta tai alistuminen on paljon pienempi “vaiva” kuin lapsen kastaminen tilassa, missä he jo ovat otollisia. Ihmisen osuus on vain alistua, nöyrtyä. Jumala hoitaa itse tapahtuman, uudestisyntymän ja antaa Voiman aina taivaaseen asti. Vielä matkakin on vapaaehtoinen. Ihminen voi muuttaa mielensä ja Jumala kunnioittaa sitä, koska niin merkittäväksi Jumala arvostaa ihmisen.

  Ei ole katolista eikä universaalista kirkkoa. Paavi on kyllä julistautunut kummankin johtajaksi, eli olemattoman johtajaksi, tai aikaan sidotun inhimillisen järjestelmän johtajaksi.

  Olen matkalle lähdössä ja poissa internetistä ensiviikkoon asti.
  Eli palaillaan jos on tarvetta ensi viikolla. Muuten minun puolestani sinun selvityksesi, johon tämän kommentin laitan saa jäädä ikäänkuin ihmisten arvioitavaksi niinkuin minunkin juttuni.

Reijo Mänttäri
Reijo Mänttäri
Jo lapsena, aito usko ja sen ilmiöt, saivat minut viihtymään helluntalaisten kokouksissa. Otollisesta tilasta, omakohtaisen uskonlahjan sain vastaanottaa jo 10-vuotiaana. 4 vuotta myöhemmin halusin, että minut kastetaan vedessä, koska Jeesuksellekin se oli vanhurskautuksen täydellistyminen. Nyt lähes "koko maailman" kiertäneinä paluumuuttajina vaimoni kanssa, voimme todeta, että helluntalaisuudessa halutaan noudattaa Alkuperäisiä Ohjeita, vaikka yhtä puutteellisina kuin Alkuseurakunnassa.