Uskonnolliset yhteisöt eivät Suomessa ole poliittisia toimijoita

Muistoja menneiltä vuosilta

Kolmisenkymmentä vuotta sitten kuuntelin joltisenkin tyrmistyneenä tuttavani kokemuksia suomen kielen opettajana.

Tämä oppinut, suomalaisen koulutien läpikäynyt ja hyvin kielitaitoinen naismaisteri oli ottanut työn maahamme tuolloin saapuneiden somalipakolaisten suomen kielen opettajana. Hänen kuvauksensa työstään oli hyvin karua kuultavaa, sitä oli jopa melkein mahdotonta uskoa.

Hän kertoi kuinka somalipakolaiset kohtelivat häntä, yliopistokoulutettua naisopettajaansa, kuin palvelijaansa tai orjaansa. Naismaisterin ja opettajan tehtävä olikin maahamme muuttajien mielestä palvella heitä.

Uskonto ja länsimaiseen kulttuuriin integroituminen

Maassamme toimivat islamistiset yhteisöt ovat nyt ottaneet tehtäväkseen ”rasismin” vastustamisen suomalaisessa yhteiskunnassa, hyökäten maamme demokraattisilla vaaleilla valittua hallitusta ja sen ministeriä vastaan.

Nämä yhteisöt eivät ensinnäkään näytä tietävän, että Suomi oli ensimmäinen länsimaa, joka myönsi islamistiselle yhteisölle (tataarit Järvenpäässä) virallisen uskonyhteisön aseman.

Toisekseen he eivät näytä tietävän miten uskonyhteisöt toimivat vapaassa, demokraattisessa lännessä.

Uskonnolliset yhteisöt (tai kirkot) eivät meillä, toisin kuin islam maahanmuuttajien lähtömaissa, ole poliittisia toimijoita. Poliittisia toimijoita meidän järjestelmässämme ovat poliittiset puolueet.

Alistumisen ihanne

Islamin ihanne on alistuminen jumalan tahtoon (eli oleviin oloihin). Suomeen pakolaisstatuksella saapuneet islaminuskoiset eivät kuitenkaan ole kotimaissaan alistuneet oleviin oloihin, vaan etsineet turvaa ja hyvinvointia lännestä.

Maailmassa ei toistaiseksi ole ainuttakaan islamistista hyvinvointivaltiota. Länsimaissa näitä on useita.

Ei ole toistaiseksi olemassa ainuttakaan islamistista valtiota, joka suojaisi naisten, vammaisten, seksuaalivähemmistöjen tai toisinajattelijoiden universaaleiksi ajatellut ihmisoikeudet. Tai pitäisi laeissaan tai ihanteenaan kaikkien ihmisten tasavertaista kohtelua.

Suomessa ja länsimaissa näin kuitenkin on.

Olipa kyse katujengeistä tai alaikäisten lasten raiskauksista, islamisiset yhteisöt eivät ole nostaneet ääntään näitä ilmiöitä vastaan.

Suomella ei ole ollut mitään moraalista tai muutakaan todellista velvoitetta ottaa vastaan maahanmuuttajia. Emne ole sortaneet islaminuskoisia, emme ole olleet kolonialistinen valtio, emme ole osallistuneet islamin eri suuntausten välisiin sotiin, vihanpitoon, taisteluihin vallasta tai taloudellisista resursseista, emme myöskään ole osallistuneet islamin eri maissa olevien heimoyhteisöjen ja klaanien keskinäisiin valtakamppailuihin.

Suomalaiset poliitikot, suomalaisten veronmaksajien rahoittamina, ovat halunneet auttaa kärsiviä ihmisiä heidän uskomuksistaan ja uskonnostaan riippumatta. Pakolaiset ovat tulleet Suomeen turvaan ns. epäonnistuneista valtioistaan,sodan ja väkivallan, heimovihojen ja perinnäistapojen tyrannian keskeltä.

Nyt tämä islam-porukka haluaa uskotella meille, että meidän yhteiskuntamme ja hallituspuolueemme tai naisministerimme olisi rasisti?

Sen sijaan, että nämä islamyhteisöt lähtisivät kitkemään rasismia ja sortoa omista kotimm/lähtömaistaan ja rakentamaan sinne tasa-arvoista, rasismivastaista yhteiskuntaa, he hyökkäävät kiitokseksi turvapaikastaan Suomessa ja ”rasismin” nimissä suomalaista naismaisteria ja -ministeriä vastaan.

Ympyrä on sulkeutunut.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli
 1. Blogin tekstistä:

  ”Maailmassa ei toistaiseksi ole ainuttakaan islamistista hyvinvointivaltiota. Länsimaissa näitä on useita.”

  Jumalan ihmiseen asettama taju oikeasta ja väärästä on kaikissa ihmisissä. Sitä ohjaamaan Jumala asetti Lait , Kymmenen käskyä.
  Näitä Jumalan asetuksia ohjaamaan Hän antoi Mooseksen kautta Tooran Lait ja lait. jälkimmäinen pienellä alkukirjaimella tarkoittaa ajallisia lainalaisuuksia, joiden noudattamiset ilman yhteyttä Jumalaankin tuottavat hyviä seuraamuksia.

  Islamilaisuus on paljon omaksunut mm. Toorassa olevia ohjauksia. Ainakin yhden Lain noudattamisessa islamilaisuus on onnistunut täydellisesti, eli toisen käskyn huomioimisella aivan kiihkoon asti.

  Katolisuus ratkaisi toisen käskyn ongelman poistamalla koko käskyn ja tulkitsi, ettei sillä ole enää tarvetta. Näistä edellämainituista syistäkö RKK:n katekismus luokittelee islaminuskoiset ensimmäisiksi ulkopuolisiksi, joille paikka paratiisissa löytyy. Siis katolisten paratiisissa.

  • Länsimaat kokivat VALISTUKSEN,joka loi menestymisemme. Ne kristilliset maat,jotka eivät kokeneet valistusta, ovat takapajuisia yhä tänään!!!!!!

  • Sorry, oli tarkoituitus laittaa/luulin laittaneeni Sepolle kommenttini tänne Sepon viime kommentin” jatkoksi. Meni vahingossa Mänttärin kommentiun jatkoksi. Sieltä löytyneer – jos ei, okoon löytymättä.

 2. Jorma Hentilä,

  Sateenkaaren Jumala laittoi muistuttamaan, ettei samalla tavalla maailmaa tuhota ja, että miksi se tuhottiin Nooan aikana ja hänen saarnaamisensa ”tuloksena”.

  Sateenkaari muistuttaa, että Jumalan luomistyön korkein tulos, ihminen omassa olemisessaan on eläimen kaltainen. Se muistuttaa myös, että tähän eläimen-kaltaisuuteen, sen luotuaan, Jumala puhalsi ihmiseen oman Henkensä, jonka täydelliseltä rappeutumiselta suojeleva vaikutus on vapaaehtoista laatua.

  Jumala on luomisessaan laittanut ihmiseen ihmisen hengen ja ihmisen halut ja tuntemukset, joista niidenkin ylilyönneiltä oikean ja väärän taju rajoittaa esimerkiksi luonnottomuuksilta, eli luonnonvastaisuuksilta, jotka tuhoavat ihmisen katoavaa osaa. Niiden hyöty rajoittuu kuolemaan asti.

  Muistelen, että merkityksetön sana olisi kirjoitettu ”stiignafuulia”. Siis me kumpikin olemme käynneet kansakoulua 50-luvulla. En pystynyt tarkistamaan oikeinkirjoitusta, niinkuin yleensä teen. Sinulla varmaan on vielä asiakirjoja siltä ajalta?

  • Valistuksessa oli nimen omaan monta tekijää. Taustatekijöinä oli Euroopan sijainti suhteessa Egyptin-Sumerin ja Kreikan kulttuureihin ja antiikin tieteelliset salaiset perimätiedot. Monet valistusta vaille jääneet kristilliset maat olivat ovat jääneet jälkeen kehityksestä, mm. Venäjä, joka ajautui kurjuutensa takia vallankumoukseen vaikka kristinusko oli saanut vaikuttaa maassa lähe 2000 vuotta. Väliameriksta vastaavia löytyy paljon. Aasiasta mm.Filippiinit. Euroopasta Espanja ja Portugali.
   Eikä ole olemassa mitään ’ateistista’ valistusta. Uuden ajan valistus oli aivan oma liikkeensä.
   Ei-kristillisissä maissa valistusta ei myöskään ole ollut ja ne ovat monet nyt tietyin osin tilanteessa missä Eurooppa oli 600 vuotta sitten.

  • Seppo,
   voidaan myös kysyä, miksi valistu ”toimi” nimenomaan kristillisperäisissä maissa. Ja valistus kai nimenomaan ”vannoi” järjen ja tieteen nimeen ja oli ikäänkuin ”vastavoima” ns. uskonnollisuudelle.
   Venäjällä jas siiteemin Neuvostoliitossa (ja kaikeltikin Kiinassakin) ”julistettiin” tieteen, edistyksen ja järjhen voimaan, ja kaikki olivat (vapauden, veljeyden ja tasa-arvon) pohjalta ”tovereita”. Toisalta kristinuskon tai valistuksenkaan ”määrää” ei oikein voi mitata nimellisin jäsenmäärin. Toisaalta niissä maiis, joissa oli vahva kristillinen pohja, totalitaarisuus kuitenkin murtui, vaikka mitään paratiisia ei toki tullut tilalle. Vaikka esim. Puolaa voidaan eurooppalaisittain kritisoida, oli kristinusko vahva taustavaikuttaja siihen, että totalitarisuus väistyi ja vapaammat tuulet alkoivat puhaltaa. Ja myönteisen valistuksenkin hedelmät saivat tilaa. Kiina taas on luisumassa kohti totalitarismia, vaikka monia valistuksen vaikutteita siellä olisikin ollut.

   Joten älkäämme yksikertastako historiaa.

   Valiatus-ilmiö sai erilaisa muotoja riippuen lähtötilanteesta – ja vallanpitäjistä. Ja epäilemättä myös ympäristöstä. Egypti taas oli aikoinaan vahvastikin kristinuskon piirissä ja yhteydessä Eurooppaan, Sittemmin kristinusko Egyptissä hiipui – tai oikeammin kai se tukahdutettiin. Demokratia ei taida ihan mallikelposita olla – joskin muita Pohjois-Afrikan maita parempi.

  • Martti,

   Kiitos että löysit jutun. Tuli samalla mieleeni koko kertomus tytöstä, joka pelkillä kengillä laski jäisen mäen kaatumatta ja sana jotenkin liittyi suoritukseen.

  • Jukka: valistus toimi kristillisessä Euroopas samasta syystä kuin syöpähoito toimii syöpäsairaalassa. Valistus oli vastareaktio kristinuskon tuon ajan kaameuksille ja ahdasmielisyydelle.
   Egyptin ja Sumerin ja Kreikan sivistyksellinen Eurooppaa hedelmöittänyt pohja oli jo ajalta kauan ennen kristinuskoa.
   Yritys samaistaa kommunismi 1700 luvun valitukseen on naivia. Venäjä vajosi kommunismiin ja vallankumoukseen juuri siksi että siellä Pietari ja Katariina Suuren yritykset saada maa valistuksen piiriin tukahdutettiin.

  • Seppo hyvä,

   älä tulkitse tekstejäni liian yksioikoisesti, en ole esittämässä noin populistisista näkemyksiä. En minä kommunismia ja valistusta suinkaan samaista, pikemminkin päinvastoin – olihan kommunismi(t) nimenomaan valistuksen irvikuva, vaikka sai paljon vaikutteita valistusajan ajatuksilta – ja eräiltä suorastaan terriristisilta toimiltakin.

   Vastaavalla tavalla ns. kristillinenkin maailma (miten se sitten kulloinkin määritelläänkin) on saattanut toimia kristinuskon ”irvikuvana”. En ole myöskään väittänyt, että aito valistus olisi vain ja ainoastaan huono asia tai aina edes kritinukskon vastaista (valistustahan edelsi ns. raamattuhumanismi). Tosiasia vain lienee, että valistuskin nojasi monessa suhteessa ”vieraaseen pääomaan”, josta osa antiikista, osa kristinuskosta, osa Egyptistä, osa kauempaakin.

   Mielestäni sinun kommenteista tulee mieleen ns. ”pimeän keskiajan myytti”, jonka väitetään syntyneen valistuksen aikana. Ajatuskuvio periaatteena ei toki ole vain ”valistusajan” ilmiö tai keksintö; kautta historianhan ”uutta aikaa” yleensäkin verrataan ”vanhasta ajasta” muodostettuun ”irvikuvaan”, jotta saadaan aikaan näyttävä kontrasti, ja ikäänkuin markkinointivoimaa uusille ajatuksille.

   Tämä ilmiö on ollut havaittavissa ihan nykyajan työelämässäkin, kun johtoporras ottaa käyttöön uuden johtamismallin tai ”-filosofian”: vanhasta tavasta kaivetaan esiin kaikki ongelmat, ja uusi esitetään kaiken ratkasuna. Näin ihmiset tuntuvat toimivan – ennen ja yhä edelleen. ”Business as usual”.

   Ja erityisesti vallankumousten yhteydessä näin toimitaan; ja jos ei vallankumousta ole, se tehdään, kuten kommunismissa: uusi uljas maailma versus vanha paha ja huomo maailma. Valistuasikaanhan (myös) liittyi vallankumouksellisuuskin.

 3. seppo,

  Mitkä maat ovat mielestäsi noita ”takapajuisia”? Ja miksi/missä suhteissa?

  Itse vierastan sellaista pelkistämistä, että menestys olisi yhden ja vain yhden tekijän seurausta.
  On myös maita, joissa yritettiin vain ateistisen valistuksen kautta saada menestytstä. Eivät nekään ole kovin hyvin menetyneet – ainakaan hyvinvoinnissa ja ihmisoikeuksissa. Aika moni luopui siitä suunnastaan. Jotkut taämänkaltaiset maat voivat jossain suppeassa merkityksessä menestyäkin (tai ”menestyä”). Mäin esimerkiksi Kiina, joka sekin on ottanut tietynlaista uskonnollisuutta hyväksyvää käytäntöä yhteiskuntaansa (/siis uskonnollista traditiota), ja samanaikaisesti menestynyt ainakin taluodellisesti. Jotkut tämänkaltaiset maat taas ovat palanneet ”myös krisitinukso” -ajatukseren – ja oleellisesti parantaneet menestystään.

  Sitten on maat, joissa kritityt ovat kaikonneet tai karkotettu. Ne ovat jossain suhteessa ”menestyneet” (???): Iran, Pakistan, Irak. Ja miten lie Nigeria, Eritrea Sudan, Pohjois-Afrikan maat, kuten Libya, Marokko, Algeria… ja monet Keski_aasian maat.

  Yksipuolisuus on yleensä turmion tie, sen opetti Euroopan myöhäiskeskiaika. Keskiaika sinänsä toki ei liene ollut niin pimeä kuin populaari historiankirjoitus kuvaa.

 4. ”Seppo Heinola 22.07.2023 14:54
  Länsimaat kokivat VALISTUKSEN,joka loi menestymisemme. Ne kristilliset maat,jotka eivät kokeneet valistusta, ovat takapajuisia yhä tänään!!!!!!”

  Seppo,

  Lienetkö huomioinnut minun toistuviin yrityksiin erottaa ajallinen ja ikuinen. Ajallisen hyvään koko maailmankaikkeutta hyödyttäävään hoitoon on ihmiseen laitettu ominaisuus erottaa oikea ja väärä.
  Tämä ominaisuus, jopa kyky puhtaimmillaan, näkee kokonaisuuden. Tämä on kunnollisuutta, moraalista.

  Niin paljon kuin oikea ja väärä voidaan erottaa niin sen vaikutus on yhtäkuin järjestys, toimivuus ja moraalinen ryhti.

  Tämän kaiken yrittää pilata sielujemme tuhoaja. Saatana antaa ”hyvien” asioiden toimia, mutta on osallinen kehittämässä rokotuksia todellista uskoa vastaan.

  Eli jumalatonkin saa nauttia ajallisen, jumalallisen lain seuraamuksista ja kokea yleistä yhteiskunnallista kunnioitusta hyljätessään kutsun todelliseen, ikuiseen hyvään Jeesuksen hankkimassa pelastuksessa. Tällaisista uskonnollisistakin henkilöistä on maininta 1.Kor.15:

  19 Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

Kirjoittaja

Luukkanen Tarja-Liisa
Luukkanen Tarja-Liisa
Teologian ja historian tohtori, dosentti sekä oppi- ja aatehistorian tohtori, joka kirjoittaa uskonnon, politiikan ja yhteiskunnan globaaleista ja suomalaisista ilmiöistä.