Tuomiosunnuntai – Kristuksen herruus tulee näkyväksi


Kukka Kamerunissa 23.7.2006

Kirkkovuosi lähestyy loppuaan. Kirkkovuoden viimeinen sunnuntai on tuomiosunnuntai. Se kertoo miten Jumalan kaikkivaltius tulee näkyvästi esille. Jeesus saapuu kunniassaan ja hänen eteensä kootaan kaikki maailman kansat. Silloin Jumalan oikeudenmukainen ja rakkaudellinen valta tulevat ilmi koko valtasuuruudessaan.

Sunnuntai 24.11.2019
Tuomiosunnuntai eli Kristuksen kuninkuuden sunnuntai
Kristus, kaikkeuden Herra
1. lukukappale: Dan. 7:9-10, 13-14

Useinkin tämän maailmankauden päättyminen mielletään ”maailmanlopuksi”, eräänlaiseksi kaiken loppumiseksi. Silloin tulee mieleen että nyt kaikki päättyy. Kaikki entinen katoaa ja siinä se sitten oli.

Raamatullisessa julistuksessa Kristuksen takaisin tulo merkitsee uuden maailmankauden alkua, täyttymyksen ja lupausten toteutumisen ajanjakson esiin tuloa. Näköala on tulevaisuutta kohti suuntautuvaa. Jeesuksen kaikkivaltius tulee näkyviin. Onnen ja ikuisen elämän aika kohdataan. Usko muuttuu näkemiseksi ja lupaus saa täyttymyksensä. Taivaat aukenevat ja Jumalan kansa käy iloiten ja riemulla kohtaamaan meidän rakasta Vapahtajaamme.

Jumalan valtaistuin

Ensimmäisessä lukukappaleessa kerrotaan, miten Jumalan valtaistuin tulee näkyviin. Vanhaikäinen tarkoittaa Jumalaa, Isää, Kaikkivaltiasta istumassa taivaan juhlasalissa. Poika, Jeesus, Jumala ja ihminen yhdessä persoonassa, on Ihmisen Poika joka on hänen kanssaan ikuisen vallan, kunnian ja kirkkauden haltijana; Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella.

Kun minä sitä katselin,
istuimet asetettiin paikoilleen,
ja Ikiaikainen istuutui.
Hänen pukunsa oli valkea kuin lumi
ja hänen hiuksensa ja partansa kuin puhdas villa.
Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä,
ja sen pyörät olivat palavaa tulta.
Hänen luotaan lähti liikkeelle
tulinen virta.
Tuhannet ja taas tuhannet palvelivat häntä,
miljoonat seisoivat odottaen hänen edessään.
Oikeus asettui istumaan,
ja kirjat avattiin.

Kaikki kansat ja kaikki kielet

Jumala valta ulottuu koko maailmankaikkeuteen, koko universumi on hänen tekemänsä ja hän myös ylläpitää sitä joka hetki. Näin myös taivaallinen valtaistuin kuvaa sitä, että koko luomakunta on Jumalan työtä ja hänen hoidossaan olevaa. Kun katoavaisuus muuttuu ikuisuudeksi ja häviävä iäti pysyväksi niin silloin täydellisyys on koittanut Jumalan kansalle ja suumme täyttää ylistys, riemua täynnä.

Kaikki maailman kielet ja kansakunnat ja koko luomakunta yhdistyy yhteiseen Jumalan hyvyyden ja kaikkivaltiuden kiittämiseen ja palvomiseen.

Jeesuksen pyhä nimi saa täyden kunnian, ja kirkko, Jumalan kansa, saa kokonaisena Jumalan pyhien joukkona käydä kohtaamaan Vapahtajaamme.

Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä
ja näin, miten taivaan pilvien keskellä
tuli eräs, näöltään kuin ihminen.
Hän saapui Ikiaikaisen luo.
Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen,
ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus,
kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten
tuli palvella häntä.
Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa,
eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli
Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25