Tule Pyhä Henki luoksemme

Kuvassa leikkokukka maljakossa salissamme Yaoundessa Kamerunin pääkaupungissa. Se on otettu kotopuutarhastamme lähetysasemalla asuessamme.

Lauantai 19.05.2018
Helluntaiaatto
Tule, Pyhä Henki
Evankeliumi: Joh. 14:8-17

Sunnuntai 20.05.2018
Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Evankeliumi: Joh. 3:16-21

Helluntai on yksi kristikunnan kolmesta suuresta pyhästä yhdessä joulun ja pääsiäisen kanssa. Yhdessä pääsiäisen kanssa se kuuluu vanhoihin juutalaisiin juhliin. Sitä vietetään seitsemän viikkoa pääsiäisen jälkeen, siis 7*7 päivää pääsiäisestä. Vanhaan aikaan ei vielä tunnettu nollia, joten sanottiin että sitä vietettiin 50 pävää pääsiäisestä. Kreikan kielisestä lukua 50 tarkoittavasta sanasta pentekostes on peräisin esim. helluntain nimi englanniksi Pentecost.

Kansaa tuli eri puolilta maailmaa

Juutalaisilla oli tapana tulla helluntaijuhlaan hyvinkin kaukaa, Intian rajoilta Parttian itäosista, Länsi-Euroopan maista Länti-Roomasta, Etiopiasta etelästä ja Mustan meren maista pohjoisesta. Tuohon aikaanhan pyhällä maalla asui noin 1,5 miljoonaa juutalaista, joiden äidinkieli oli aramea ja yksistään Rooman maailmanvallan alueella asui noin 7-9 miljoonaa juutalaista joiden äidinkieli oli kreikka. Tuonaikaisten Parttian ja Etiopian ynnä Nuubian juutalaisten määrää en tiedä.

Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeisenä helluntaina Pietarille oli uskottu juhlasaarnan piti aamupäivän kello yhdeksän hetkihartaudessa. Väkeä oli paikalla paljon. Saarna meni ja tulosta tuli. Noin kolmetuhatta ihmistä sai tuon saarnan välityksellä sellaisen sisäisen kutsun että heidät sitten kasteen kautta otettiin Jeesuksen seuraajiksi. Tuon aikaisen juutalaisen kastekäytännön tuntien voimme sanoa, että noiden kasteiden käytännön toteuttamisessa meni oma aikansa ennen kuin kaikki saatiin valmiiksi ja näin ihmiset saatiin liitetyksi Jeesuksen seuraajien joukkoon.

Pyhä Henki vaikutti tuossa juhlassa. Hän myös käytti julistettua sanaa ihmisten kutsumiseen. Hän myös otti ihmiset Jeesuksen seuraajiksi pyhän kasteen välityksellä. Tuo ihmisten saama kaste myös antoi näille kääntymyksen vastaan ottaneille Pyhän Hengen lahjan eli elämän Pyhän Hengen johdatuksessa.

Saarnan aikana nousseeseen kysymykseen vastatessaan Pietari julisti kasteen ihanaa lupausta. Kaste antaa syntien anteeksiannon. Kaste antaa Pyhän Hengen lahjan. Edelleen hän julisti että kaikki tämä elämän rikkaus, mikä ihmisille lahjoitetaan pyhän kasteen välityksellä kuuluu koko maailmalle, kaikille kansoille ja näissä jokaiselle ihmiselle vauvasta vaariin jokaiselle, kaikille ja kaikenikäisille sekä kaikista kulttuureista ja kielistä.

Helluntain kieli-ihmeen suuri sanoma on se että evankeliumia on julistettava kaikilla kielillä niin, että vastaanottajat sen ymmärtävät. Kieli-ihme on kutsu lähetystyöhön koko maailmassa, jokaisen ihmisen luo.

Helluntai on Pyhän Hengen juhla

Jumala on ilmoittanut itsensä Pyhänä Kolmiyhteytenä. Hän on yksi Jumala kolmessa persoonassa Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Pyhä Henki on Jumalan Henki. Hän on myös Jeesuksen Henki. Hän on yhtä persoonallinen kuin Taivaan Isä ja yhtä persoonallinen kuin Vapahtajamme Jeesus.

Ajatelkaamme Suomen autonomian aikaa. Venäjän tsaari oli maamme virallinen hallitsija. Kun hän ei itse ehtinyt paikalle, niin hän lähetti edustajakseen kenraalikuvernöörin. Hän ei lähettänyt mitään pullon henkeä, ei mitään aavetta tai höyrypilveä, vaan yhtä persoonallisen ihmisen kuin mitä hän itsekin oli. Samalla tavoin myös Jeesus lähetti toisen Puolustajan meidän luoksemme, Totuuden Hengen, joka on yhtä persoonallinen kuin Jeesus itsekin.

Vertaus ontuu vain siinä, että kenraalikuvernööri oli tsaarille alisteinen, kun taas Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen. Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala. Isä on kaikkivaltias, Poika on kaikkivaltias ja Pyhä Henki on kaikkivaltias.

Kuitenkaan ei ole kolmea ikuista ei kolmea Jumalaa eikä kolmea kaikkivaltiasta, on vain yksi ikuinen, yksi Jumala ja yksi kaikkivaltias.

Athanasiuksen tunnustus sanoo tästä

Yhteinen kristillinen usko on tämä: Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta.

Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma,
mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa.

Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki: Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton.

Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön.

Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen, niin kuin ei myöskään ole kolmea luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön.

Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias.

Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra.

Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta.

Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt.

Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä.

Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus.

Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin.

2 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Kirkkomme opetusta Pyhästä Hengestä voi nykyisin paitsi lukea myös kuunnella netistä.

  Tässä on englanninkielinen sivu Lutherin Suuren katekismuksen kolmannesta uskonkohdasta, missä uskonpuhdistajamme antaa opetusta Pyhästä Hengestä.

  https://archive.org/details/LibrivoxBookOfConcord/51-LcTheThirdArticle.mp3

  Saman kohdan voi lukea suomeksi osoitteesta

  http://tunnustuskirjat.fi/ik/Uskontunnustus.html#33

  ja ruotsiksi osoitteesta

  https://logosmappen.net/bekskrifter/sk/sk_del2.html#tron3

  sekä englanniksi kohdasta 34 alkaen osoitteesta

  http://bookofconcord.org/lc-4-creed.php

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit