Tule Pyhä Henki luoksemme

Kirkko on Pyhän Hengen työtä ihmisten vahvistamiseksi uskon rohkeuteen. Kirkon olemukseen kuuluu kaikkien ihmisten kokoaminen yhteen Jumalanpalvelukseen. Kuva Kamerunissa 25.5.2006 vietetystä jumalanpalveluksesta.

Sunnuntai 02.06.2019
6. sunnuntai pääsiäisestä, latinankielinen nimi Exaudi
Pyhän Hengen odotus
1. lukukappale: Jes. 44:1-5

Jumalan kansa on yksi yhteisö Jumalan edessä. Koska Jumala on yksi, niin hänen kansansakin on yksi. Kirkko on katolinen eli evankeliumin voimalla koko maailmaa yhteen kokoava laitos. Jumala on meidät luonut ja Jeesus on tehnyt sovintotyönsä koko maailman puolesta. Siksi myös Pyhän Hengen työ kirkon kokoamiseksi tähtää koko maailman kaikkien kansojen voittamiseen yhteiseen kristikuntaan.

Evankeliumi on kutsu koko kansalle yhtenä joukkona

Kokonaisia kansoja kutsutaan kokonaisina kansoina. Jumalan edessä kokonainen kansakunta on kuin yksi persoona. Hän puhuttelee koko kansaa yksikössä ja kansan valinnastakin hän puhuu yhtenä valintana.

Jumalan valinta toteutuu aina ulkonaisin keinoin. Pyhä Henki kutsuu meitä sanan ja sakramenttien välityksellä. Kansa palvelee Jumalaa yhtenä kansana eikä vain erillisinä yksilöinä. Ketään ei pidä jättää ulkopuolelle, vaan kaikkia vedetään yhteen ja samaan kirkkoon, Jumalan kansan jäseneksi yhtenä kansana.

Huomatkaamme koko kansan sinuttelu Jumalan puheessa:

Ja nyt Jaakob, minun palvelijani, kuule,
kuule, Israel, sinä jonka olen valinnut!

Pois pelko Herran kansa

Kirkon ei tarvitse pelästyä ajassamme liikkuvia erilaisia liikehdintöjä. Kirkko on Jumalan kansa ja siksi mikään vastus ei ole ylivoimainen voitettavaksi. Jumala joka meidät on luonut on väkevä ja voimallinen. Hänen sormensa ohjaa ihmiskunnan historiaa kaikkien vaikeuksienkin keskellä.

Lain saarnalla Jumala kutsuu maailmaa oikeudenmukaisuuteen ja toinen toisestaan huolehtimiseen. Samalla kertaa lain saarna kertoo koko ihmiskunnan tarvitsevan Jumalan antamaa pelastusta.

Evankeliumin saarnalla hän avaa meille armon avaruudesta ja Jeesuksen ylösnousemuksen voimasta. Pyhä Henki kirkastaa meille Vapahtajamme pelastustyön suuruutta ja kutsuu meidät elävään uskoon. Hän on meidän apumme ja turvamme koko elämämme ajan.

Näin sanoo Herra, joka sinut loi
ja jo kohdussa sinut muovasi,
hän, joka auttaa sinua:
– Älä pelkää, palvelijani Jaakob,
sinä Jesurun, jonka olen valinnut.

Kasteen veden suoma siunaus on Pyhän Hengen tuoma lahja

Talvella luonto näyttää lähes kuolleelta. Ruoho ja maa on lumen alla. Kevään tullessa lumi sulaa ja luonto herää uuteen elämään.

Pyhällä maalla kuivuus korvensi maan karrelle. Maa näytti autiolta ja tyhjältä. Raamatussa tämä on todettu monesti ja erilaisia kuvia käyttäen.

Kun sitten sadekausi saapui ja pilvet tiputtivat pisaroita maan päälle, niin kuollut maa heräsi henkiin. Elämä nousi: Vihreät ruohot saivat väriä ja monet kukat alkoivat loistaa värimerenä. Kukkien jälkeen tuli maan sato ja elämän yltäkylläisyys koettiin siunauksen merkkinä. Kaiken tämän sai aikaan pisaroiva vesi, joka herätti kuolleen luonnon uuteen elämään.

Niinpä Raamatussa Pyhän Hengen työ kuvataan veden antamana elämänä. Pyhä Henki herättää uskon ja tuo elämään siunauksen pyhän kasteen välityksellä. Kasteen välityksellä ihmiselle myös annetaan Pyhän Hengen lahja.

Raamatun ajattelun yhteisöllisyyteen kuuluu myös se, että lapsetkin ovat yhteisen kansan mukana pelastuksen veden antamasta siunauksesta. Myös lapset ja jopa perheiden pienimmätkin vesat eli vauvatkin saavat Jumalan Hengen osallisuuden ja täyden siunauksen yhteisessä Jumalan perheessä, jossa Jumala on meidän Isämme ja me olemme hänen rakkaita lapsiaan.

Minä annan vesien virrata janoavalle,
purojen kuivaan maahan.
Minä vuodatan henkeni lapsiisi
ja siunaukseni vesoillesi,
ja he versovat kuin kaislikko,
kuin pajut purojen varsilla.

Pakanain kääntyminen

Jo Vanhan testamentin aikana moni pakana kääntyi juutalaiseen uskoon. Epäjumalan palvelijoista tuli elävän Jumalan palvelijoita. Muiden maiden jumalien palvojat kääntyivät Israelin Jumalan palvelijaksi. Tämä merkitsi Jumalan kansaan liittymistä kaikkine siihen liittyvine menoineen.
Entinen elämä jäi taakse ja kokonaan uusi kausi alkoi heidän elämässään. Tämä uuteen elämään kääntyminen eli uuteen yhteisöön liittäminen vahvistettiin kääntymyksen kasteen välityksellä ja näin vedellä pyhitetyt saivat uuden identiteetin, missä päästiin Herran ja hänen kansansa yhteydessä elämiseen.

Niin yksi sanoo: ”Minä kuulun Herralle”,
toinen taas kutsuu itseään Jaakobin nimellä,
kolmas kirjoittaa käteensä: ”Herran oma”,
ja ottaa kunnianimekseen Israelin nimen.

Jeesuksen koko maailmalle tuoman täytetyn pelastustyön jälkeen annettu lähetyskäsky avaa näkymät vielä laajempaan evankeliumin esillä pitoon. Kaikki kansat voitetaan kirkon yhteyteen: Tämä on tavoite, koko maailman voittaminen elävän evankeliumin eteenpäin viemisellä Pyhän Hengen voimassa uskon rohkeuden ja toivon täyteisen sanoman siivittäminä.

 1. Kristillisyydessä on lukemattomia painotuksia eri suuntausten välillä, emmekä voi varmuudella alkaa väittämään, että jos joku ei näe asioita meidän tavallamme, sen täytyy olla väärässä.
  Joku haluaa kastaa pikkulapset ja joku toinen taas on aikuiskasteen kannalla.
  Molempia perustellaan Raamatulla!

  Itse näen, että olisi parempi, että ihminen saisi itse päättää kasteestaan, haluaako tulla kastetuksi vai ei koska näen, että lapsikastetta käytetään väärin kun sen katsotaan riittävän pelastukseen.

  Tosiasiassa Raamattu sanoo selkeästi: ”Jolla on Poika sillä on elämä, mutta jolla ei ole Poikaa sillä ei ole elämää.”

  Jeesus Kristus on se suuri jakaja, joka jakaa ihmiskunnan pelastuneisiin ja pelastumattomiin eli henkilökohtainen usko Kristukseen viime kädessä ratkaisee kohtalomme, ei mikään ulkoinen toimitus.

  • Jorma

   Kaste ei ole vain jokin ulkoinen toimitus, vaan alusta loppuun Jumalan oma teko, jonka välityksellä hän siirtää meidät Saatanan vallasta Jumalan perheeseen Jumalan lapsina elämään.

   Kaste yhdistää meidä Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, Room. 6:2-11

   ja juuri siitä syystä nimenomaan vesi meidät pelastaa kasteena, 1. Piet. 3:21.

   Ilman Alkuperäisestä eli siis Jumalasta syntymää ei kukaan pääse taivaaseen, Joh. 3:3 ja tämä Jumalasta syntyminen tapahtuu kasteessa, Joh. 3:5, eli siis ilman kastetta kukaan ei voi pelastua. Tämä on täysin yhtenevä sen lauseen kanssa, että kukaan ei voi pelastua ilman Jeesusta Kristusta, koska nimenomaan kasteessa me olemme pukeutuneet Kristukseen.

   Galatalaiskirje 3:27

   ”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.”

 2. Jorma, juuri näin. Olennaista on ymmärtää, että yksi Kaste riittää. Eli jos joku on kastettu lapsena (vauvana), niin uudelleen kastamista ei tarvita. Usko on ratkaisevaa.

  Usko ja kaste kuuluu yhteen, kuten vesi ja henki. Näitä ei saa erottaa, muuten joudutaan helposti eksyksiin. Alku tekstissä vesi ja henki kuuluvat yhteen, kuten sormi ja kynsi, ei ole toista ilman toista.

  • Ismo,

   Puhut suorastaan sekavasti, anteeksi!

   Vesi on vesi, jossa kastetaan uskova, todistuksena siitä mitä on tapahtunut. Ensin pitää olla ’kastettu’ Kristukseen, eli uudestisyntyä eli tulla uskoon. Uuden Liiton syntyhetkinä, mitä Seurakuntaan, Ek-klesiaan, tulee ’vain’ n. 3000 kuulijoista saivat piston sydämeensä, ja vastasivat tähän pistoon, Isän vetoon, uskomalla tarjotun pelastuksen, vapaaehtoisesti/ilolla., eli tulivat kastetuksi Kristukseen. Sitten seurasi yhtä vapaaehtoisesti, halu tulla kastetuksi vedessä, niinkuin Jeesus ohjeisti.

   Jeesus on käskenyt kastaa uskovat vedessä, joka on symbolinen merkki siitä, että henkilö tuli ensin kastetuksi Kristukseen. Ei kaikki Raamatun kaste-ilmaisut viittaa veteen. Lupaus Pyhän Hengen kasteesta, Pyhän Hengen uudestisynnyttävästä työstävt. Hes. 36:

   25 Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.
   26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.

   Tässä ei viitata vesikasteeseen, vaan niinkuin Jooel ja Jeriamiakin vahvistavat, että virvoittava, puhdistava vesi on Jumalan työ, eli Hänen Henkensä.

   Katoava, kuten vesi, ei vaikuta katoamattomuutta.

  • Reijo

   En ole ehtinyt seuraamaan keskustelua aikaisemmin, koska olen ollut seminaarimatkalla.

   Voin kuitenkin sanoa, että lauseesi: ”Katoava, kuten vesi, ei vaikuta katoamattomuutta”, on Raamatun vastainen. Raamattu nimenomaan sanoo tasan tarkkaan päinvastaista: ”Vesi pelastaa!”

   1.Pietarin kirje: 3:21: ”Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena – joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta – Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,”

   Muistathan toki Raamatustasi, että vedetön maa on kuollut maa. Näin myös kasteen vedetön sielu on ikuisesti kuollut sielu.

  • Matias,

   Olemme tämänkin, 1. Piet. 3 kohdan käynneet läpi ehkä useamman kerran.

   20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
   21 Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,
   22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

   Tässä viitataan vedenpaisumukseen, josta pelastui Nooan perhe, pelastuksen arkissa. Pelkkä vesi hukutti kaikki ihmiset, jotka eivät tulleet arkkiin. Eli ei ole ’tasan tarkkaan’ eikä ’pläkkiselvää’, että esikuva olisi veden pelastavasta vaikutuksesta. Kylläkin vertauskuvana, symbolina tässä vettä käytetään.

   Pelkkä kastevesikin hukuttaa kaikki ne jotka eivät ole tulleet Pelastuksen Arkkiin.

  • Reijo

   Lue teksti uskossa äläkä Jumalaa vastaan kinaten: ” Vesi pelastaa! ”

   Kaikki seli seli lisäykset ovat Raamatun sanan vastaisia ja sen tähden epäuskon ilmauksia.

 3. Matias Roto ja Reijo Mänttäri olette molemmat harhassa, se mitä Pietari sanoo verratessaan kastetta Nooan saamaan ”kasteeseen” on että kaste pelastaa siitä turmelluksesta joka maan päällä vallitsee eli Nooa ja 7 muuta saivat uuden alun jota ei ympäröivä maailma uhannut eli heillä oli mahdollisuus aloittaa täysin puhtaalta ”pöydältä” tai oikeastaan ”puuhtaalla maapallolla”, kaikki saastaisuus oli poissa.

  Samoin kun ihminen tekee parannuksen ja ottaa kasteen niin vanha ihminen kuolee eli ihminen saa uuden alun aloittaa vapaana alusta eli se synnin orjuus joka hallitsee luonnollista ihmistä on kuollut ja ihminen vapautunut synnin orjuudesta.

  Siis ihminen vapautuu siitä turmelluksesta joka sitoi häntä maailmassa, pimeydestä valoon.

  • Ari

   Valitettavasti sekoitat käsitteitä.

   1. pietarin kirjeen sanoma on harvinaisen selkeä sellaisenaan: ”Vesi pelastaa kasteena.”

   Selityksesi sotkee tämän kahdellakin tavalla:

   Ensinnäkin. Tässä tekstissä parannus eli Jumalan omaksi pääseminen eli siis pelastuneeksi tulo ei tapahdu ennen kastetta vaan päin vastoin nimenomaan kaste antaa tuon pelastuksen. Opettele lukemaan sisälukua: ”Vesi pelastaa kasteena.”

   Toiseksi. Pietarin kirjeen sanoma ei ole tuhossa, vaan tulevaisuuden avautumisessa: ”Kaste Pelastaa.
   Sateenkaari on tulevaisuuteen viittaavan liiton merkki, joka annettiin Nooan aikana. Tuon pelastavan liiton osallisuuteen meidät on liitetty kasteen välityksellä. Joten opetteleppas näkemään Raamatun kokonaissanoma, äläkä täytä tekstejä ilmasta temmatuilla selittelyillä.

 4. Matias Roto toteat minulle:””Joten opetteleppas näkemään Raamatun kokonaissanoma, äläkä täytä tekstejä ilmasta temmatuilla selittelyillä.””

  Entä kun saman sovittaa sinuun eli kuinkas itse teet kun väität kasteessa ”tehtävän” parannuksen, siis kun vauva kastetaan niin hän tekee parannuksen?

  Toinen on juuri tämä ”vesi pelastaa”, pelastuivatko Nooa ja 7 muuta taivaaseen vai ei, siis miten vesi pelasti Nooan?

  • Ari

   Asetat uskon ja kasteen toisiaan vastaan, kun panet ne vastoin niiden olemusta aikajärjestykseen.

   Etkö huomaa, että ne kuuluvat olemuksellisesti toinen toisensa yhteyteen aivan samoin kuin ihmisellä hänen päänsä ja keskivartalonsa kuuluvat yhteen.

   Usko on yksi, koska Herra on yksi. Kaste on yksi, koska Herra on yksi. Kaste on yksi, koska Herra on yksi, Kaste on yksi, koska se liittää yhteen uskoon.

   Efesolaiskirje:
   4:5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste.

  • Ari

   Muista että Jumalan armo pelastaa. Ihmisen teot eivät häntä pelasta. Sama pätee myös Nooan kohdalla.

   Jo ennen kuin alettiin puhumaan Nooan tekemisistä sanaakaan, kerrottiin jo Jumalan teosta Nooaa kohtaan:
   Nooa sai Jumalan armon jo ennen kuin Nooa oli tehnyt ainoatakaan tekoa. Hänenkin pelastuksensa oli yksistään armosta.

   1. Moos. 6:8 Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä.

   Nooankin pelastus on alusta loppuun asti yksistään Jumalan armon ja mielisuosion ansiota. Tämä pelastus siis oli alusta loppuun yksistään uskon varassa, ei edes pienimmän atominkaan vertaa hänen omista teoistaan.

   Roomalaiskirje 4:5 : mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;

   Heprealaiskirjekin puhuu siitä, että kaikki mitä hänelle tapahtui oli vain ja ainoastaan uskon aikaansaannosta.

   Hebrealaiskirje 11:7 : Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.

 5. Matias Roto erotat selkeästi armon ja uskon, siis en ole koskaan sanonut etteikö ihminen pelastu pelkästä armosta uskon kautta, siis kuinka hukkuva ihminen pelastuu kun hän kuullessaan toisen sanovan että tartu pelastusrenkaaseen niin minä vedän sinut ylös, siis kuinka olisi käynyt jos ei olisi tarttunut?

  Siis niin Nooa ja muutkin ketkä uskoivat Jumalaa tekivät niinkuin Jumala Sanoi, kuinka olisi käynyt niille israelilaisille jotka eivät olisi verellä vihmoneet pihtipieliä?

  Jeesus tuli KUTSUMAAN syntisiä parannukseen, siis kuinka käy jos syntinen ei tee parannusta?
  Mitä on usko ilman tekoja, siis kun kuulee evankeliumin niin jos ei tee sen mukaan eli parannusta niin kaltoin käy.

  Pietarin helluntai saarnan sanat tulee ottaa uskolla vastaan eli ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin kasteen….”

  • Ari

   Selkeästi näkyy ettet tajua missä liikutaan, kun väität täysin perättömiä minun käsityksistäni uskonkysymyksissä.

   Uskoa ja armoahan ei voi mitenkään erottaa toisistaan, koska uskohan nimenomaan tarttuu siihen Jumalan armoon, joka meille on kasteen välityksellä ojennettu.

   Sen sijaan sinulta jää huomaamatta että parannus on aina kasteeseen liittyvä Jumalan yksipuolinen teko meidän pelastamiseksemme. Sille joka jo on kastettu, parannuksen tekeminen on paluuta siihen armoon, joka jo kasteessa on lahjoitettu, ja sille joka ei vielä ole kastettu, parannus annetaan lahjaksi pyhän kasteen tapahtumassa, missä synnit annetaan anteeksi ja kastettavalle annetaan Pyhän Hengen lahja. Muista että parannus on Jumalan teko alusta loppuun. Siksi se on armosta autuuttava Jumalan hyvyyden osoitus.

  • Ari

   Muista että ihminen on koko ikänsä syntinen, myös silloin kun hän on saanut syntinsä anteeksi eli siis on saanut osallisuuden Jumalan lahjaksi antamaan parannukseen eli hänestä on tullut armahdettu syntinen.

   Jos kuvittelet että parannuksen tehnyt muka ei enää tekisi syntiä, niin silloinhan sinun on tehtävä parannusta alkamalla uskomaan Raamatun sanaa, joka sanoo:

   1.Johanneksen kirje:

   1:8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

   1:10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

   Joten Ari hyvä.

   Jos et tätä parannusta tee niin tämän Raamatun peili osoittaa sinulle, että

   1) eksytät itseäsi

   2) totuus ei ole sinussa

   3) teet Jumalan valehtelijaksi

   4) olet todella kaukana Jumalan sanasta.

  • Ari

   Juuri edellä näytin sen että sellaiset jotka kuvittelevat parannuksen antavan ihmiselle synnittömyyden tekevät Jumalasta valehtelijan eikä totuus ole heissä.

   Lue uudelleen nuo Ensimmäisen Johanneksen kirjeen kohdat, lue niin kauan että opit sisälukutaitoa ja ymmärrät mitä siinä sanotaan.

 6. Kuten Roto oikein esittää, niin parannuksen tekemisen tai mielenmuutoksen saa aikaan yksin Kristus Evankeliumin kautta. Kun lapsi kastetaan Kristukseen, niin ihminen saa Lahjaksi kaikki Jumalan lupaukset. Kristus on totinen lääke syntiä vastaan, ei ihmisen omat operoimiset.

  Miten tämän asia lapselle kerrotaan, kun lapsi varttuu, niin siitä riippuu paljon.
  Jos lapsi saa kasvaa Jumalan jatkuvassa Armossa ja viisaudessa, niin lapsi kasvaa Kristuksen tuntemiseen. Uskon kautta on kaikki, ilman uskoa taas ei ole mitään.

  Jos Kristuksesta ei kerrota lapselle lainkaan, tai mikä vielä pahempaa Kristuksesta tehdään lain opettaja (Mooses), niin asiat alkavat menemään pahasti pieleen ja monet lapset, joiden uskonnollinen koti on saanut aikaan paljon pahaa, hylkäävät ja vieraantuvat seurakunnastaan, juuri ankaran lakihenkisen uskonnollisuuden myötä.

  Kuitenkaan lapsen kasvaessa aikuisuuteen ja jopa ulos lapsuutensa uskonnollisesta
  kodista, ei lapsena saatu kaste mene hukkaan, kun ihminen palaa Jumalan Armon tuntemiseen Kristuksen Evankeliumin kautta. Kaste pitää aina nähdä Jumalan tekemänä lupauksena ja Hänen itse tekemänä liittona ihmisen kanssa.

  Jumalan lupaus Kasteessa pitää aina, vaikka me sekoilemme ja olemme uskottomat.

  Väärä kasteopetus ja laiminlyöminen lapsen opettamisessa ovat aikamme pahimpia vitsauksia Kristillisen opin näkökulmasta.

 7. Ismo malinen:””Kun lapsi kastetaan Kristukseen, niin ihminen saa Lahjaksi kaikki Jumalan lupaukset. Kristus on totinen lääke syntiä vastaan, ei ihmisen omat operoimiset.””

  Entä kun pienelle lapselle kylvetään Jumalan Sanaa niin kasvaako hän hyvää hedelmää?

  Yksinkertaisesti tuo osoittaa teoriasi vääräksi, siis onko kastettu pieni lapsi ”hyvää maata” joka kasvaa hyvää hedelmää, ei ole.

  18 Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä:
  19 Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen.
  20 Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan;
  21 mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois.
  22 Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi.
  23 Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä.”(Matt.13)

  • Ari

   Lopeta jo tuo yksipuolinen väärän puun haukkuminen.

   Karjanhoitoa harjoittaneen äitini lauseita oli että joka lantaa levittää, se itsekin tulee paskaiseksi.

   Joten hyvä ihminen lopeta jo oman itsesi likaaminen alinomaisella toisten yksipuolisella haukkumisella. Etkö huomaa, että kaikki ihmiset ovat väärintekijöitä ja alati tarvitsevat parannuksen tekoa pahoista teoistaan aina siihen asti, kunnes pääsevät taivaan täydellisyyteen.

   Olen poistanut osan kommenteistasi, koska olet harjoittanut sopimatonta toisten solvaamista.

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25