Toimintaa arvioidaan

Viime vuonna 2018 Minna Canthin päivänä oli Kuopion kaupungintalolla Sananvapausseminaari, jossa pohdittiin sananvapaus ja sananvastuu. Perusteltua on kysyä, miten hyvin päätöksenteossa  tunnetaan kyseisten sanojen sisältö ja millä tavoin jääviys- ja itseohjautuvuussanat toimivat käytännössä. Heitelläänkö liian helposti vuorovaikutustilanteissa populistileimoja? Säilyykö kevään vaalitapahtumissa asiallisuus?

Minna Canth on pohtinut yhteiskunnallisia kysymyksiä. Hänen tuotoksensa kiinnostavat.  Pari vuotta sitten Minna Canthin päivänä oli Kuopiossa arvokas tilaisuus Kuopion musiikkikeskuksessa.   Presidenttiparin vierailu havaittiin tuolloin Kuopion torilla. Ihmiset halusivat tavata arvovieraat. Vuoden  2018 pidettävät presidentinvaalit olivat jo mielessä.

Kuopion torilla kiitin Vehmersalmella pidetyn Kuopio-Jukola 2014-viestitaphtuman suojeluksesta. Oli kiinnostavaa osallistua suunnistustapahtumaan vapaaehtoisena työntekijänä. Kuopio-Jukola 2014 on nostettu esille ja palkittu ainutlaatuisena tapahtumana.

"Tuossa Kuopion kaupungintalossa julkistettiin 14.3.2017 historiajulkaisu, jonka toinen kirjoittaja olen itse. Tehän olette kuulemma jo saanutkin kyseisen julkaisun, johon olen kirjoittanut tekstiä Kuopio-Jukola 2014-viestitapahtumastakin."

Historiajulkaisu esittää Kuopion Reserviupseerikerhon vaiheita vuodesta 1929 vuoteen 2014. Kerhon on arvioitu olevan vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys.

Tänä vuonna on Kangasala-Jukola 15. - 16.6.2019 viestisuunnistustapahtuma eli 71. Jukolan viesti ja 42. Venlojen viesti. Järjestäjänä toimii Kangasala SK ry. Suunnittelut ovat pitkällä ohjelman toteuttamisessa.

Juhlavuosina  toimitetaan aktiivisesti kulttuuritarjontaa, johon kuuluu edellä mainittu historiajulkaisukin.  Tuntuu hyvältä, kun historiateos on löydetty laajasta verkkotarjonnasta, kirjastoista ja on vieläpä presidenttiparin luettavana. Vuorovaikutus kirjoittajien ja lukijoiden välillä on tärkeää.

Päätöksentekoa ja tilanteita analysoidaan. Kysymysten ja vastausten on kohdattava esimerkiksi eduskunnan kyselytunneilla ja seminaareissa. Tavoitteiden toteutuminen on henkilöiden vastuulla. Onnistunut toiminta tarkoittaa sitä, että suuria asioita punnitaan komiteoissa. Demokraattisessa järjestelmässä harkitut kannanotot kertovat siitä, miten menetellään hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kuopion torilla tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiinnitti huomiota puheessaan kiusaamiskysymyksiin ja tietenkin ulkopolitiikan asioihin. Kun  kuljetaan perusteltujen ulko- ja turvallisuuspolitiikan askelmerkkien mukaan, tavoitteet pysyvät hallinnassa. Ulkopolitiikan asioiden ollessa kunnossa voidaan sanoa, että "vältetään karikkoja ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä".

Sisäpoliittiset haasteet - sosiaali- ja terveydenhuolto - ovat myös ajankohtaisina asioina kaikkien mielessä. Päätöksenteossa kiire hankaloittaa hyvän lopputuloksen syntymistä. Perustuslaki on ylin ohjenuora, joka määrittää suunnan.

Yhteiskunnassa arvioidaan, minkä arvojen avulla ulkopolitiikan ja sisäpolitiikan toiminta hoidetaan ja  miten yksimielisiä ollaan tavoitteista. Minna Canthille yhteiskunnalliset kysymykset olivat tärkeitä. Hänen kirjoittamansa tuotanto on siitä osoituksena.

Asioita pohdittaessa muistuu mieleen Mikael Agricola, joka on tuntenut läheltä Martti Lutherin ajatukset. Mikael Agricolan Uuden testamentin suomennos on huomattava kulttuuriteko. Merkkihenkilöitä nostetaan esille juhlavuosina ja kunnioitetaan liputuksilla.  Tasa-arvon päivänä 19.3.2019 muistellaan taas Minna Canthin merkitystä maamme kulttuurihistoriassa.

Talvisodan päättymisen muistopäivä oli 13.3.2019. Talvisota tunnetaan muun muassa vaikeista talviolosuhteista, mikä on vaatinut voimanponnistuksia. Tärkeä on muistella Suomen 100-vuotistaivalta, jota juhlittiin 6.12.2017. Valtakunnallinen sotilasparaati oli Kuopiossa 6.12.2017, edellinen oli 6.12.2010. Paraateihin olen osallistunut MPK-osastossa.

Historian tiedon kannalta muistellaan myös Viron 100-vuotistaivalta, jonka juhlapäivä oli 24.2.2018.

Kuopion torilla oli perjantaina 15.3.2019 nuorten ilmastoa koskeva kannanottotilaisuus, jolla on yhteys julkisuudessa esiintyneeseen ruotsalaiseen Greta Thunbergiin.

 

Hyvää Minna Canthin päivää.

 

Vuoden 2019 terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

 

Kuopio

Kirjoittaja

Veikko Vilmi

VEIKKO VILMI Dosentti, YTT, KT Suomen tietokirjailija. Osoitteesta http://www.veikkovilmi.fi linkkiyhteydet artikkeleihini ja profiiliini. Asun Kuopion Inkilänmäen kaupunginosassa, Kiuruntie 11 70340 Kuopio. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentti. Muita tutkintoja: YTL, KM, HuK, Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti. Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston alumni. Tieteelliset artikkelit ja esitykset kansainvälisissä konferensseissa. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. EUSE-, MAOL-, OSJ- ja Tutkiva opettaja- järjestöt. Reserviupseeriyhdistys-, MPK - ja VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Toimitsija Kuopio - Jukola 2014 suunnistustapahtumassa. Olen kirjoittanut useita yhteiskunnan päätöksentekoa ja palveluja koskevia artikkeleita muun muassa Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuille ja lehtiin. Olen nostanut esille veteraanien kuntoutusasioita Uuden Suomen vaalikiertueella ja perheiden tukemisasioita YLE:n ja Savon Sanomien yhteisellä vaalitorilla Kuopiossa. Pidän tärkeänä: Vastuullisuus näkyy ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan kokonaisvaltaisessa hoitamisessa. Päätöksenteko vaatii näkemystä. Ihmisten tarkka kuuleminen on tärkeä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestymistä on pohdittava huolella. Vanhustenhuollon ja omaishoidon palvelut on turvattava. Varhaiskasvatus ja lasten ja nuorten lähikoulut ovat tärkeitä. Perheet ovat tukemisen arvoisia. Erityisopettajakoulutus ja ammattitehtävätieto lisäävät tietämystä asioiden hoitamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vaaleissa mitataan arvojen toteutuminen. Seurakunnan toiminnassa on hyvä teema: "Kotikirkko - Lämmin lähiyhteisö." Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi,, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma. Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 -53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996 . Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128.

Kirjoittajan luetuimmat blogit

Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit