”Tiede”, teologia, syö Sanan ruoan

 

Aikak. 6:28, ”Jos maahan tulee nälänhätä, rutto, jos tulee nokitähkä ja viljanruoste, jos tulevat heinäsirkat ja tuhosirkat, jos sen viholliset ahdistavat sitä maassa, jossa sen portit ovat, jos tulee mikä tahansa vitsaus tai vaiva”

Kun Salomonin rakennustyöt valmistuivat niin kansa kokoontui temppelin vihkimisjuhlaan. Salomon puheessaan ja rukouksessaan painotti Jumalan apua ja armollisuutta, kun nälänhätä, taudit ja heinäsirkat ovat syömässä satoa ja kun he lankevat syntiin Jumalaa vastaan. Rukous kuullaan taivaassa, kun Jumalan Seurakunta, yksi tai useampi, rukoilee koko sydämestään ja tunnustavat syntinsä. 

Salomonin rukous on yhä ajankohtainen ja tie taivaaseen. Se on yksinkertainen, selkeä vastaus langenneelle, 38. jae, “.. palajavat sinun tykösi kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan.. “ ja sen seurauksena seuraavassa jakeessa Salomon pyytää, “.. anna anteeksi kansallesi, mitä he ovat rikkoneet sinua vastaan.”

 Raamatun ulkopuolella ei ole hengellistä ravintoa. Ulkopuolella Kirjoitusten voidaan vai vahvistaa mitä kirjoitettu on. 

Teologia, oppi jumaluuksista ja sen opiskelu ei johdata juomaan sitä vettä minkä Jeesus tarjoaa eikä tarjoa sitä leipää, mikä on todellista ravintoa uudestisyntyneelle hengelle. Teologisessa tiedekunnassa opiskelu tuhoaa Todellisen Ravinnon. Sen ovat lukuisat itseymmärrykset, heinäsirkkojen lailla, syöneet. 

Helluntaiherätyksissä kaikkialla maailmassa on aina ollut sen verran oppineita, kuin suhteessa yhteiskunnassakin on. Helluntalaisuuden viimeinen aalto, Asusa-kadun Hengen vuodatus mullisti sen, mitä nk. kirkollisuus tarjosi. Helluntalaisuus kasvoi, koska ‘heinäsirkoille’ ei ruokaa annettu. Edistyneimmissä yhteiskunnissa kasvu on alkanut pysähtymään heinäsirkkojen ruokintaan. Näin on Suomessa.

  • ”Odotellaan tuota mahdollista kaiken helluntalaisuudesta paljastavaa blogiasi.” Sitä on turha jäädä odottamaan. Sen sijaan lupaan edelleenkin kommentoida näitä ’kaiken luterilaisuudesta paljastavia’ kirjoituksiasi. Poistele sitten jatkossakin ne ’kalikat’, jotka osuvat liian kipeästi.

 1. Olen sen jo sanonut aikaisemminkin monia kertoja eri yhteyksissä, mutta toistan sen silti, jotta aivan aatehistoriallinen tapahtumien kulku palautuisi mieleemme.

  Käsitys sellaisesta kasteesta, mikä voisi toimia ilman vettä, on syntynyt vasta 1875 pidetyssä Keswickin konferenssissa. Siellä oli useampi teema esillä, mutta nuo toiset eivät tuoneet mitään varsinaisesti uutta rohkeaan herätyspuheeseen.

  Sen sijaan se kohta, missä alettiin puhumaan syvemmästä pyhityksestä ”henkikasteena”, eli sellaisena kokemuksena, jossa ihminen saavutti pyhityksen syvemmän tuntemuksen ilman, että tuossa yhteydessä tarkoitettiin konkreettista vettä, tuotiin esille ensimmäisen kerran koko kristinuskon historiassa.

  Tuo vedestä irroitettu ”kaste” oli sanallisesti epäonnistunut ja harhaanjohtava. Aikaisemmin ”Pyhän Hengen kaste” oli aina kertonut Hänestä, joka kasteen kautta antaa ihmiselle pelastuksen ja Pyhän Hengen täyteyden, rohkaisee uskonelämässä, tukee ja lohduttaa, valaisee ja johdattaa uskovaa uskossa ja uskon tiellä. Nyt tämän uuden ja sisäisen ristiriidan sisältävä sanonta ”Pyhän Hengen kaste” eli lyhennettynä ”henkikaste” irroittaessaan Jumalan johdatuksen ja armollisen huolenpidon kasteen veden suuresta ja siunatusta lahjasta jätti uskonelämän ilmaan roikkumaan, ilman kiinteää kosketuskohtaa pelastuksen suureen sanomaan, josta Raamattu sanoo, että kaste pelastaa. 1. Piet. 3:21.

  • Matias,

   Kommentoin tähän viimeisimpään kommenttiisi. Palaan myös tuohon edelliseenkin, jos olosuhteeni sallivat.

   Tässä lähestyt kasteita. opiskelemasi teologian ja antamasi pappislupauksen kautta.
   Mielestäni Raamatun sanoma, koskien vedettömiä kasteita, ei avaudu Keswickin konferenssien pohdinnoilla ja lauselmilla siellä.

   Muunmuassa Johannes Kastaja avaa kerralla ja selkeästi kasteet: Matt. 3:11, “Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

   Myös Pietari kertoessaan vanhimmille Jerusalemissa Korneliuksen kasteet, viittasi Johannes Kastajan ilmoitukseen, Apt.11:16 ‘Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi: ’Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä’.

   Samoin profeetat ennustavat Pyhän Hengen vuodatuksesta, vihmonnasta, kaiken lihan ylle. Tähän Pietari viittasi kansanjoukon kansanjoukon edessä, joka tunsi Kirjoitukset, Apt. 2: 16-18.

   Ei vedestä irrotettu kaste ole ilmaisuna epäonnistunut. Ei-katoliset Raamatun laitokset, eivät ole ymmällä vedettömien kasteitten ilmaisuissa. Keskiajan Raamatun laitokset, italiaksi ja ranskaksi (Diodati) ja usea englanniksi , jotka RKK julisti kielletyiksi kirjoiksi, on uskollinen alkuperäisille kirjoituksille. RKK:n Trenton Vulgata oli farssi, josta ei juuri haluta keskutella, vaikka se Trenton jälkeen (kolme paavia) julistettiin alkuperäisiä dokumentteja luotettavammaksi. Tilanne on RKK:n Raamattujen suhteen siistiytynyt pakon edessä, mutta ovat edelleen jopa törkeitä, koskien esimerkiksi vanhurskautusta. Vaikka RKK:n Raamattu-ohjaus on järjestelmällistä, jesuiittamaista ja julkeaa, niin silti tai siksi, Evlut Raamatuissa on esillä erittäin tiivis katolisuuden kuuliaisuus. KK 92:ssa on kaikki sakramentalinen vanhurskautus entistä tiivistyneemmässä muodossa.

   Mikään ei ole kasteen varassa, roikkumassa. Kaste kyllä vaikuttaa pelastukseen, jos uskova tieten tahtoen ei ole kuuliainen Alkuseurakunnan/Jeesuksen käskylle ja opetukselle. Kirkon jäsenyydessä on vain muutama prosentti henkilökohtaisia Jeesuksen seuraajia, niin katolisissa kuin evlut kirkoissa. Siksi ei kaste vaikuta mitään.

   On pelastuksen Sanoma, joka johdattaa Jeesus-ovesta taivaaseen menevälle tielle. Tien ensimmäinen etappi, useimmiten, on uskovien vesikaste, jonka yksi merkitys on todistus maailmalle, eli kastetta pyytäneen omakohtainen todistus. – Siksi helluntalisuuden viimeinen 1900-alun aalto voimistui maailmanlaajuiseksi liikkeeksi, jonka jäsenyydessä on vain vapaaehtoisia Jumalan työtovereita.i

  • Reijo

   Juutalaisessa ympäristössä puhe vedestä on silmin nähtävän todellista. Syyrian autiomaan läheisyydessä jokainen on selkeästi nähnyt miten autiomaan polttama luonto herää henkiin kun paikalle tulee vettä. Puheet ”vedettömästä” kasteesta ovat täysin arkikokemuksen vastaisia noissa oloissa. Konkreettinen vesi on elämän virvoittumiselle välttämätöntä.

   On muistettava että jo luomisessa Pyhän Hengen työ liittyi konkreettisen veden yhteyteen. Pyhä Henki liikkui vesipilven päällä ja näin autiomaan ”autio ja tyhjä”, täysin eloton luonto, heräsi henkiin. Jumalan valo tuli esiin, elämä syntyi, nousi tyhjästä ja autiosta maasta sellaiseksi joka viheriöi ja alkoi vilistä täysipainoista elämää.

   Se mitä ihmiset olivat nähneet tapahtuneen jokaisen sadekauden alussa, täytti heidän mielensä, kun he lukivat luomiskertomusta.

   Meillä Suomessa kevään tulo talven jään ja lumen vallasta vapautumisena sisältää jotakin yhtä konkreettista elämyspuolella. Kuollut luonto herää uuteen elämään. Jo Lutherkin on maininnut tästä miten Jumala on pannut ylösnousemususkon esikuvan jokaiseen kevään lehteen.

   Kaikki nuo äskeisessä puheenvuorossasi mainitsemasi raamatunkohdat, missä kaste mainitaan, puhuvat nimenomaan konkrettisesta vedellä toimitettavasta kastamisesta. Jo aivan sanallisesti sellainen, missä muka ”kastetaan” ilman nestettä, ovat kielellinen ristiriitaisuus: Sanonta joka jo perusteissaan puhuu itseään vastaan.

  • ”Silloin Pietari sanoi: ’Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?’ Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen.” Miksi Pietari käski kastaa Corneliuksen kotiin kokoontuneet Jeesuksen nimeen vedellä, jos ’henkikaste’ olisi yksin riittänyt liittämään Jumalan seurakunnan jäseneksi? Tässähän ei kerrota, että kukaan olisi pyytänyt kastetta.

  • Martti,

   Tehdäkseni selvemmäksi asiani sinulle, niin joudun vastaamaan sinulle edelleenkin tylysti, viimeiseen kommenttiisi, joka ei ’koskenut kipeästi’ sinun asiantuntemuksesi vuoksi.

   Martti, liian usein et ole jyvällä Raamatun sanomasta!

   Näin on asianlaita tässä 26.02.2019 07:40 , kommentissasi.

   Havaintojeni mukaan et tiedä, etkä varsinkaan ole kokenut Pyhän Hengen kastetta, sitä Voimaa, jonka Jeesus lupasi Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, 5. jae: ”Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hentellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.”

   Jeesus puhui niille, jotka olivat seuranneet häntä ja joiden kohdalla toteutui syntyminen Pyhästä Hengestä, vt. Joh.3:5, ”Joka ei synny vedestä ja Hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.”
   Tuo uudesti Ylhäältä syntyminen alkoi tapahtua Joh. 20:22, ”Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä(emphusao) ja sanoi heille ”Ottakaa Pyhä Henki”.

   Tuo kreikankielinen sana on käytetty vain yhden aikaisemmin kerran Raamatussa, Septuagintassa, 1.Moos.2:7. Voit lukea tämän netissä olevien sanakirjojen kautta. Esim. Raamattu, uskonkirjat.net, on selkeä ja nopea.

   Siis Jumala kastaa Pyhällä Hengellä vain ne, joilla on Pyhän Hengen sinetti sisimmässään, eli ovat uudestisyntyneet Ylhäältä, Pyhästä Hengestä. Korneliuksen kodissa kuulijat tulivat uskoon uudestisyntyivät Pietarin puheen aikana ja sen jälkeen välittömästi he tulivat kastetuksi Voimalla, Pyhällä Hengellä. Eli on kaksi tapausta ja toinen, helluntain Hengen vuodatus oli se Voima, jonka uudestisyntyneet saivat vastaanottaa.
   Kun itse koin Pyhän Hengen kasteen, niin se oli todella Voima Ylhäältä, joka vaikutti minussa halun todistaa yleensä niissä yhteyksissä, missä joku oli herätyksen, Isän vedon tilassa. Kielillä puhuminen on ollut vain kerran todistuksena ulkopuolisille, mutta jatkuvaksi rakennukseksi sille, joka sen armolahjan on saanut.

   Toivon, että olet jaksanut syventyä tähän asti kirjoittamaani. Tässä tulee Raamatun kautta esille miksi Jumala kastaa Pyhällä Hengellä ja ketä Hän kastaa. Tässä Korneliuksen tapauksessa on yksinkertaisesti selitetty taphatumien kulku ja sitten vielä Pietarin selvitys Jerusalemissa veljille.

   Uskoon tulleet kastettiin vedellä. Koska he olivat ensimmäiset pakanat Uuden Liiton Seurakunnassa, tuo Pyhän Hengen kaste-lahja, annettin että kaikille tulisi selväksi, että se on jo profeettain kautta ennustettu kuuluvan kaikille ihmisille, jotka uskoon tulevat, vt. Apt. 15:8 Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin.
   9 eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.

   Eli näiden ’kalikkojen’ takana on koko Raamattu ja se muu Raamattu on samaa sanomaa ja tukee kaikkea mitä siihen on kirjoitettu.

   Sinulle ja Matiaksellekin, vielä toistona, mitä Joh. 3:5 tarkoittaa, niin siinä ja kaikkialla Raamatussa kerrotaan, kuinka ihminen syntyy tähän maailmaan veden kautta, niinkuin on koko maailmakin luotu. Kaikki syntyneet ihmiset joutuvat Jumalan vetoon, jonka päämäärä on Ylhäältä Uudestisyntyminen, jotta ihminen pääsisi Luojansa yhteyteen. Kastetta ei Nikodemukselle tuossa Joh. 3: keskustelussa selostettu. Ei kaste mitään synnytä, eikä siihen voi liittää Kristuksen sovitustyön verta, niinkuin Luther mm. on opettanut.

  • ”Uskoon tulleet kastettiin vedellä.” Minkä ihmeen vuoksi, jos vesikasteella ei mielestäsi ole mitään merkitystä pelastuksen ja Jumalan lapseksi syntymisen kannalta? Kuitenkin Pietari piti sitä niin tärkeänä, että käski kastaa.

  • ”Ylhäältä syntyminen alkoi tapahtua.” Oletko ollut synnytyksessä läsnä? Se voi toki kestää tuntejakin, mutta itse syntymä on vain lyhyt hetki. Niinpä pidän outona lausettasi: ’syntyminen alkoi tapahtua’. Taidat sekoittaa keskenään uudestisyntymisen, joka on kristillisen vaelluksen alkupiste ja pyhittymisen, joka on kasvua ja kilvoittelua Jumalan kaltaisuuteen. Valmiiksi tulemme vasta iäisyydessä.

  • Martti,

   Uskoon tulleet kastettiin vedessä, koska se on ollut Jeesuksen käsky. Se on myös tärkein asia omassa yhteydessään, eikä se korvaa muuta opetusta/Raamatun oppia. Voi olla, että saat sen kuvan, ettei kasteella olisi minulle merkitystä, koska Raamattu sanoo ”.. mutta, joka ei usko, hänet tuomitaan kadotukseen.” (vaikka olisi kastettu)

   Kasteen merkitystä sinä ja matiakset, oletatte erilaiseksi kuin Raamatussa se on kirjoitettu ja niinkuin minä ja sadat miljoonat sitten vuoden 33 ovat sen ymmärtäneet ja vielä tänäänkin noudattavat. Olen myös kirjoittanut, että kasteella on pelastava tai kadottava merkitys, niinkuin kaikella tottelevaisuudella ja tottelemattomuudella. Tottelemattomuus, kapina Jumalaa vastaan johtaa, siihen, että matka Kaanaata kohti ei edisty. Israelin kansalla meni 40 vuotta korkeintaa kahden vuoden matkassa. Sen lisäksi vain kaksi pääsi perille. Vt. ”Matt.7:

   13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;
   14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

   Lave tie ja portti tälle tielle on aina ollut olemassa. Jo Israelin kansan Kaanaaseen vaelluksen yli kaksikymmentä vuotiaana alottaneet kulkivat tällä tiellä. Heistä vain kaksi pääsi perille ja ”kuin tulen läpi” pelastui muutamia ennen Kaanaata.

   En sekoita uudestisyntymää ja uudestisyntyneen pyrkimystä pyhitykseen, jota ilma ei kukaan ole näkevä Herraa, vt. Hebr. 12:4. Suhteellisen laaja kirjoitteluni tälläkin palstalla pitäisi kertoa, että uskon sen pelastusopin mikä Raamatussa on.

   Koska tämä on minun blogini, niin sopisiko sinulle, että tässä blogissa lopetat tähän, koska nämä aivan auttamattomasti asiaankuulumattomat kommenttisi eivät mielestäni ansaitse enempää huomiota puoleltani.Kantasi on selkeästi esillä ja on joka aika luettavissa minun kirjoittamani rinnalla.

Reijo Mänttäri
Reijo Mänttäri
Jo lapsena, aito usko ja sen ilmiöt, saivat minut viihtymään helluntalaisten kokouksissa. Otollisesta tilasta, omakohtaisen uskonlahjan sain vastaanottaa jo 10-vuotiaana. 4 vuotta myöhemmin halusin, että minut kastetaan vedessä, koska Jeesuksellekin se oli vanhurskautuksen täydellistyminen. Nyt lähes "koko maailman" kiertäneinä paluumuuttajina vaimoni kanssa, voimme todeta, että helluntalaisuudessa halutaan noudattaa Alkuperäisiä Ohjeita, vaikka yhtä puutteellisina kuin Alkuseurakunnassa.