Tiedämmekö todella, miksi kirkon ovi käy?

Ovi kirkosta ulospäin on viime päivinä käynyt tiuhaan. Arvioiden mukaan kirkosta on viime perjantain jälkeen lähtenyt arviolta 13 000 jäsentä. Eroamisen taustoista on toistaiseksi saatu tietoa lähinnä Eroa kirkosta -sivuston tiedotuksen kautta. Tämä tieto varmasti antaa jotain osviittaa motiiveista, mutta ei lähimainkaan täytä tieteellisen tutkimuksen tuntomerkkejä. Todennäköistä on, että eroamisen taustalla on, kuten aiemmin, hyvin moninaisia motiiveja. Eropäätöksen tekevän kontaktipinta kirkkoon on niin ohut, että sitä yhtä syytä, joka pitäisi jäsenenä, ei löydy. Se, että asiat ovat näin, ei ole yksin kirkon johdon vastuulla.

Miksi kirkosta sitten ylipäätänsä nykyisin niin ahkerasti erotaan? Kirkosta eroamista koskevissa - muun muassa professori Eila Helanderin tutkimuksissa - on todettu, että yhtä selkää eroaja -tyyppiä on vaikea määritellä. Kirkosta eroajia on viime vuosina ollut kaikista ikäryhmistä, vaikka suurin eroajien ryhmä on nuoret aikuiset, millä puolestaan on hyvin kauaskantoisia vaikutuksia luterilaisen kirkon asemalle yhteiskunnassamme, koska tämä merkitsee sitä, etteivät he yleensä liitä lapsiakaan kirkon jäseniksi. Tutkimuksissa kirkosta eroajien ääripäät muodostavat ne, joille kirkon sanomisilla ja tekemisillä on liikkeelle laittava vaikutus itse eropäätökseen sekä ne, joille kirkko instituutiona on muodostunut niin yhdentekeväksi. Tähän ryhmään kuuluvat vain irtautuvat yhteisöstä, jonka sanomisiin ja tekemisiin he eivät ole pidempään aikaan kiinnittäneet erityistä huomiota.

Näyttää olevan, että ottipa kirkko kantaa niin tai näin, niin joku aina pahoittaa mielensä ja lähtee. Ilmiö ei ole maassamme uusi, vaan jo aikoja sitten alkanut luterilaisen yhtenäiskulttuurin hajoaminen vääjäämättä jatkuu. Jo 1800-luvun puolivälissä alkanut yhteiskunnallinen ja aatteellinen murros, jossa yksilöiden omat uskonnolliset ja eettiset näkemykset kyseenalaistavat ylhäältä annettuja totuuksia etenee. Virran suuntaa tuskin on käännettävissä ja kirkon taholta viisautta voi olla hyväksyä se, että sen toimintaympäristö tulee merkittävästi muuttumaan jo seuraavan kymmenen vuoden aikana. Näkökulmaa olisi ehkä hyvä myös enemmän siirtää siihen, että miksi kirkko perimmältään on olemassa: olemme kaikki kuolevaisia ja sen pohdiskeleminen, mitä on sen jälkeen on ehkä kuitenkin sitä kirkon ydinosaamista.

16 kommenttia

  • Paavo Eero sanoo:

    Jos emme tiedä, aavistamme sitäkin paremmin. Kovin paljon ei ole tässä yhteydessä pidetty esillä ihmisten talousahdinkoa – pannaanko sittenkin kaikki syyt istuvan hallituksen piikkiin, koska argumentit ovat vahvat – Väkeä lentää pihalle ja vauhdin luvataan kiihtyvän kohti kevättä ja vaaleja mentäessä.

    Ilmoita asiaton kommentti