Temppelistä terveeseen rakkaudentäyteiseen elämään

 

Kuvassa voi olla 2 henkilöä ja sisätila

Kuvassa Kamerunin luterilaisen kirkon uusi kansallinen piispa eli siis Suomen kirkon arkkipiispaa vastaava Jean Baïgele sekä avustava kansallinen piispa eli siis arkkipiispan varahenkilöksi valittu  Garga Yaya Zizi Enock.

l'Evêque National, Mgr Dr Jean Baïguelé ja l'Eveque National Assistant Rev. Garga Yaya Zizi Enock  valittiin virkaansa  sunnuntaina 18.7.2021 Meigangassa pidetyssä kirkolliskokouksessa.

Kamerunin kirkossa koin yhteisöllisyyden voimaa. Ihmiiset kokoontuivat kirkkoon kokonaisina perheinä.  Toisinaan lapsia oli jopa enemmän kuin aikuisia. Sikäläinen tunnelma oli suomalaisen  saarnaajan kannalta kuin täällä kotimaassamme lasten tilaisuuksissa,  missä vanhemmat ovat lastensa mukana.   Yleensä kirkossa oli joka kerta joku kuoro esiintymässä. Isommissa useampiakin, esimerkiksi pyhäkoululaisten, nuorten ja naisten kuorot yhteisen kuoron ja toisinaan jopa erityiskuoron lisäksi. Kuoroja ei pidetty toisiaan vastaan kilpailevina vaan toinen toistaan tukevina ja täydentävinä lauluryhminä yhteisen jumalanpalveluksen rikastuttamiseksi.

 

SUNNUNTAI 25.7.2021
9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
Ensimmäinen lukukappale: Jer. 7:1-17

Jeremia kuului Jerusalemin temppelin papistoon.  Jo hyvin nuorena hän sai kutsun profeetaksi. Siitä pitäen hänen tehtävänsä oli toimia Jumalan sanan julistajana koko kansalle. Jumalan sanaa hän ei pitänyt piilossa, vaan toi sen rohkeasti esille.

 

Tekstissämme hän terottaa ihmisten mieliin temppelin merkitystä koko elämän keskuksena.  Temppelissä kohdataan Jumala. Jumala tulee koko elämän tärkeimmäksi sisällöksi. Hänen puhuttelunsa merkitsee elämän uudistusta.  Näin temppelin varsinainen sydänääni pääsee puhuttelemaan ihmisten sydämiä.  Pakanalliset menot on hylättävä ja Jumalan kunnioitus ja hänen palvontansa on saatava tulla kaiken keskukseksi.  Tämä tuo elämälle siunauksen, joka kestää alati.  Mutta jos tämä hylätään, niin silloin ihmiset joutuvat etäälle Jumalan rakkauden voimasta ja elämä joutuu turmioon.

Tätä puolta Jeremian puheesta voisi ilmaista sanoin: Hän julistaa, että temppelin on pysyttävänä temppelinä,  pyhänä  Jumalan kohtaamisen huoneena.  Meidän Herramme palvonnan ja ylistyksen paikkana.

Jeremian julistuksessa tulee esille myös huoli huonompiosaisista kansanosista.

Leskillä ja orvoilla elämä oli vaikeaa tuon aikaisessa yhteiskunnassa. Jos nainen ei löytänyt uutta  miestä, joka olisi turvannut hänen toimeentulonsa, niin nälkä oli useinkin säännöllinen tuttava tuollaisen perheen elämässä.  Kerran eräs afrikkalainen julistaja sanoi, että kun hän lukee leskeksi jääneistä ihmisistä Raamatussa, niin hänelle tulee itku. Omassa lähipiirissään hän nykyaikana oli nähnyt jotain vastaavaa kuin mitä aikoinaan oli Raamatun aikaisessa maailmassa. Köyhillä leskillä ja orvoilla oli todella vaikeaa. Avustettavia suita oli lähistöllä enemmän kuin,  mitä itsellä oli varaa ja voimia auttaa.

Jeremia puhuu myös vierasheimoisten sortamista vastaan.

Tämä hänen puheensa on nykyään ajankohtaisempi kuin milloinkaan aikaisemmin maailman historiassa.

"Maailmassa on 82,4 miljoonaa kotiseudultaan pakenemaan joutunutta. Heistä 26,4 miljoonaa on pakolaisia, 48 miljoonaa kotimaansa sisällä siirtymään joutuneita ja 4,1 miljoonaa turvapaikanhakijoita." Näin kertoo meille Suomen Pakolaisapu.

Nuoren Jeremian julistuksessa siis tulee esille sanoma, jonka Vapahtajammekin toi esille lukuisia kertoja:  Meidän on yli kaiken rakastettava Jumalaa ja lähimmäistämme niin kuin itseämme.  Kohtaamme Herramme hänen pyhäkössään ja Herran huoneesta saamamme siunauksen varassa meitä varustetaan rakastamaan toinen toistamme ja siunaamaan toisia ihmisiä, olivatpa he sitten tulleet läheltä tai kauempaa.

Jokainen ihminen on Jumalan luoma. Siksi myös rakkautemme ulottukoon niin avaralle kuin meille itse kullekin  elämässämme on aikaa ja voimia annettu.

Tässä lukukappaleemme kokonaan

 

Jer. 7:1–7

Jeremia sai Herralta tämän sanan:
    ”Mene Herran temppelin portille ja julista näin:
Kuulkaa Herran sana, kaikki te Juudan asukkaat, jotka käytte näistä porteista sisälle rukoilemaan Herraa!”
    Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala:
”Hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää! Silloin minä annan teidän asua tässä paikassa. Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat: ’Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!’ Kääntykää vihdoin oikealle tielle ja tehkää hyvää, kohdelkaa aina oikeudenmukaisesti toisianne. Älkää sortako vierasheimoisia, älkää orpoja älkääkä leskiä. Älkää surmatko syyttömiä tässä maassa. Älkää seuratko muita jumalia, sillä se on teille turmioksi. Jos tottelette minua, niin saatte asua tässä maassa, jonka annoin teidän isillenne ikuisiksi ajoiksi.”

10 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias Linkistä poimittua

  ”Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,   niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,   iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

  Antifoni toistetaan

  Hallelujasäe

  Herra, minun Jumalani, minä kerron sinun voimateoistasi ja julistan vanhurskauttasi, sinun, ainoan. ”

  Tässä loppuosassa on sana ’ainoan.’ Ei siis Isän ja Pojan ja pyhän hengen.

  OLen lukenut, että Allahilla oli aikoinaan kolme tytärtä, mutta se ei sopinut pojille, he sanoivat: – Tyttöjäkö vain, eikö poikiakin. Tytöt jätettiin pois, uhrattiin. Nyt he sanovat: Allahilla ei ole poikaa.

  Kokeilkaapa muuttaa Allah kolmiyhteiseksi ja hengellistää koraani. Juutalaiset olivat pieni kansa ja heidän kulttuuriperintönsä oli suuremman oikeudella ja mielivallalla mahdollista muutella ja väittää sitten omaansa oikeaksi, mutta islamin poikia on paljon ja he eivät käännä toista poskea, jos joku yrittää selittää Koraania toisin kuin he ovat päättäneet.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Tarja

   Nostat esille merkittävän kysymyksen Jumalan olemuksesta. Juutalaisuudessa, kristinuskossa ja isalmissa yhteistä on se, että Jumala on yksi. Näin myös koko olemassaolon oikeutus, sen alku, sen ylläpito ja sen täyttymys ovat yhden ainoan Jumalan työtä. Näin havaintojemme ja kokemustemme moninaisuus ei pääse hajoittamaan olemassaolomme perusteita, vaan kaikki pysyy koossa, koska yksi ainoa Jumala pitää kaiken koossa, koko luomakunnan yhteys on ilmausta yhden Jumalan teosta ja huolenpidosta.

   Kristinuskon julistuksessa tämä yksi Jumala on ilmoittanut itsensä kolmena persoonana: Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä. Näin persoonien välinen vuorovaikutus sisältyy jo Jumalan olemukseen. Näin tulee ilmi se, että Jumala on rakkaus. Rakastava Jumala on tehnyt koko olemassaolon oman rakkautensa ilmaukseksi. Siksi hän myös toimii luomansa maailman puolesta ja huolehtii siitä. Näin myös meihin ihmisiin kohdistuu hänen huolenpitonsa ja rajaton rakkautensa.

   Tämä Jumalan rakkaus on sekä lupaus Jumalan hyvästä huolenpidosta että kutsu meillekin rakastamaan toinen toistamme. Koska Jumala on rakastanut meitä niin mekin olemme kutsutut rakastamaan lähimmäistämme, kanssaihmisiämme, toinen toistamme.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Matias

  Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa lause: ” Sanokaa tytär Siionille, Sinun Yeshua’si tulee sinulle” ?

  Tarkoittaako se; Sinun Jeesuksesi tulee sinulle, vai Sinun pelastuksesi tulee sinulle .

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Tarja

  Kiitos sinulle erinomaisen hyvästä kysymyksestä.

  Eri käännökset antavat tästä erilaisen tulkinnan

  JESAJA 62:11 vuoden 1776 käännös puhuu pelastuksesta samaan aikaan puhuen pelastuksen tuojasta sanalla hän ja samaan aikaan hänen mukanaan tuomasta pelastuksesta autuudesta.

  Katso, Herra antaa sen kuulua hamaan maailman ääriin asti: sanokaat Zionin tyttärelle: katso, sinun autuutes tulee, katso, hänen palkkansa on hänen myötänsä, ja hänen työnsä hänen edessänsä.

  Vuoden 1933 käännös liittyy tähän kahden näkökohdan esiin tuomiseen: Hän -sanalla puhutaan pelastuksen tuojasta ja pelastus -sanalla kerrotaan hänen tuomastaan avusta eli pelastuksesta:

  Jesaja:

  62:11 Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.

  Vuoden 1992 käännös puhuu vain pelastuksen tuojasta eli pelastajasta. Se ei kuitenkaan lähde yksilöimään kuka tämä pelastaja on. Siksi se mainitsee hänet pienellä alkukirjaimella:

  11 Maailman ääriin saakka Herra on kuuluttanut: – Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun pelastajasi saapuu, hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut.

  Eräissä käännöksissä englanniksi pelastaja on yksilöity erisnimeksi muutamissa käännöksissä kun Pelastaja -sana on kirjoitettu isolla kirjaimella

  Esimerkiksi New International Version

  The LORD has made proclamation to the ends of the earth: ”Say to Daughter Zion, ’See, your Savior comes! See, his reward is with him, and his recompense accompanies him.'”

  Tällöin Pelastaja voidaan ymmärtää joko yleisemmin Jumalan apuun tulosta puhumisena tai sitten Jumalan avun eteenpäin viittaavana profetiana Kristuksen tuloon viitaten.

  Englanniksi tavataan myös pelastajasta yleisesti puhuvia käännöksiä. Näissäkin jätetään määrittelemättä kenen tuomasta pelastuksesta puhutaan, vaikka luonnollisesti tekstin yhteys antaakin ymmärtää Jumalan toimivan tuon pelastuksen varsinaisena vaikuttajana, mutta lukijalle ei kerrota onko hänen asioihin puuttumisensa jonkun historiallisen ihmisen tai ihmisryhmän välityksellä vai puhutaanko hänen välittömästä asioihin puuttumisestaan ilman että mainitaan hänen käyttämiään keinoja tai välikappaleita.

  Esimerkiksi tällaisesta

  NET Bible

  Look, the LORD announces to the entire earth: ”Say to Daughter Zion, ’Look, your deliverer comes! Look, his reward is with him and his reward goes before him!'”

  Useammassa käännöksessä puhutaan myös pelastuksesta eli tämän vapauttavan työn tuloksesta vapautuksesta samalla kun hän-sanoilla, ”his”,”him”, viitataan Jumalaan vapautuksen tuojana.

  Esimerkiksi

  King James Bible

  Behold, the LORD hath proclaimed unto the end of the world, Say ye to the daughter of Zion, Behold, thy salvation cometh; behold, his reward is with him, and his work before him.

  Katsoin myös useampaa muunkin kielisiä käännöksiä, joissa esiintyy samoja kolmea eri ratkaisumallia kohdan kääntämisessä. Tekstin liiallisen pituuden välttämiseksi vain viittaan näihin osoitteen antamisella:

  https://biblehub.com/multi/isaiah/62-11.htm

  Yhteenvetona voidaan todeta että kysymyksesi nostaa esille monien käännösten tekijöitäkin mietityttäneen vaihtoehtojen näköalan:

  Puhutaanko erisnimen luonteisesta Pelastajasta, Vapauttajasta, Vapahtajasta, ja tässä vaihtoehdossa vielä jätetään avoimeksi puhutaanko yleisesti Jumalasta, jolloin tämä Pelastaja on Jumala -sanan rinnakkainen ilmaus, vai sisällytettäänkö käännökseen viittaus kristilliseen sanomaan ja tällä tavalla koko Raamatun läpi mahdollinen kristologinen tulkinta-avain myös tähän kohtaan meidän Vapahtajaamme Jeesukseen viittaavana.

  Vai puhutaanko tekstin yleiskontekstiin sopivasta Jumalan työstä jonkun tarkemmin nimeämättömän historiallisen henkilön tai joukon välityksellä Pyhän kansan pelastuksen, voiton tai vapautuksen toteuttajana.

  Vai puhutaanko Jumalan työn tuloksesta eli vapautuksesta eli pelastuksesta eli voitosta. Tuloksen analysointi sitten jää lukijalle, tarkoitetaankon jotain historiallista vapautusta, esimerkiksi Pyhän kansan pääsyä Baabelin pakkosiirtolaisuudesta tai jostain muusta historiallisesta ongelmasta, vai sisältyykö tähän myös jotain kokonaisvaltaisempaa ja tarkemmin määrittelemätöntä Jumalan apua missä tahansa elämäntilanteessa tai elämänkohtalossa.

  Kiitos Tarja hyvästä kysymyksestäsi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jukka Malinen sanoo:

   Tarjalta toisaankin hyvä kysymys. Kysymys ja tuo Jesajan kirjan kohta auttaa ymmärtämään Joosefin saamaa ilmoitusta: ”Joosef Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se mikä hänestä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, silllä hän pelastaa kansansa sen synneitä” (Matt 1:2-21)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Jukka

   Kiitos sinulle puheenvuorostasi.

   Viet miellyttävästi asiaa eteenpäin viittaamalla Joosefin saamaan ilmoitukseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Pelkistäen ja kärjistäen:

   Raamatun ainoa ilmoitus on Jeesus.

   Ongelmat muotojumalisuuden ja Jumalan ilmoituksen välillä johtuu Jeesuksesta, joka ei saa sijaa, asuntoa ihmisen sisimmässä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Reijo

   Jeremia osoittaa missä kulkee raja oikean jumalanpalveluksen ja – käyttääkseni sinun ilmaustasi – ”muotojumalisuuden” välillä.

   Raja kulkee siinä, että Jumalan pyhäkkö saa olla Jumalan kutsu Jumalan mielen mukaiseen elämään eli että Jumalan huolenpito kansastaan saa heijastua kansalaisten keskinäiseen huolenpitoon.

   Pyhä kansahan on jo alusta alkaen ollut k a n s a n k i r k k o .

   Koko kansaa nimitetään Jumalan kansaksi, kuten yllä sanotaan

   ” Kuulkaa Herran sana, k a i k k i te Juudan asukkaat,—”

   ja kuten sanotaan jo pääsiäisliturgiaa asetettaessa pyhän kansan Egyptistä vapautumisen edellä:

   2.Mooseksen kirja:

   12:47 K o k o Israelin seurakunta viettäköön sitä ateriaa.

   Kansa vietti pyhää liturgiaa yhteisessä pyhäkössä. Jo edellisellä vuosisadalla Jesaja sai kutsun profeetan virkaan pyhää liturgiaa toimitettaessa vuonna 738 eKr. Jes. 6.

   Sen sijaan meidän ei milloinkaan pidä mennä vähättelemään pyhän liturgian toimitusta, koska Jumala itse on aina läsnä oman kansansa pyhässä kokoontumisessa meidän Herramme nimessä.

   Muista että sekä Jeesus että Paavalikin olivat t a p a k r i s t i t t y j ä , koska he toimivat tapansa mukaan eli sen ohjeen mukaan että hyvät tavat tukevat elämää mutta huonot tavat vahingoittavat elämän hyviä puolia kun niiden esilläpito ei muodostu säännölliseksi.

   Markuksen evankeliumi:

   10:1 Ja hän nousi sieltä ja tuli Juudean alueelle, kulkien Jordanin toista puolta. Ja taas kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja tapansa mukaan hän taas opetti heitä.

   Luukkaan evankeliumi:

   4:16 Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.

   Apostolien teot:

   17:2 Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista,

   Joten jo Vanhasta testamentista alkaen juutalaisen litrugian juurista kasvanut kirkon liturgia on mitä voimallisin tukemaan meidän elämäämme, koska Jeesus on luvannut että kun hänen nimessään kokoonnutaan liturgiaan ja paikalla on kaksikin ihmistä niin hän on läsnä.

   Olen aikoinaan pitänyt kokonaisen kansanomaisen luentosarjan liturgian ordinarie -osuuksista ja todennut miten meidän liturgiamme juuret ovat syvällä juutalaisesta liturgiasta nousevassa koko kristikunnan yhteisessä liturgisessa perinteessä. Erityisesti käytin länsimaisen perinteen pohjana olevaa latinankielistä tekstiä vertailukohtana kuulijoitten todeksi elämään kirkkomme ruotsinkieliseen liturgiaan. Aktiivisten kuulijoitten hyväntahtoinen keräämä lisämateriaali edelleen tuo myönteisen antinsa meidän kokoontumisiimme.

   Suokoon Herra siunauksensa sinulle. Tätä toivotan meidän kirkkomme liturgian sanoin, joita jo Daavidin esi-isiin kuulunut Booas käytti omana tervehdyksenään:

   Ruut:

   2:4 Ja katso, Booas tuli Beetlehemistä, ja hän sanoi leikkuuväelle: ”Herra olkoon teidän kanssanne!” He vastasivat hänelle: ”Herra siunatkoon sinua!”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Jos Herra suo, niin saarnaan sunnuntaina 25.7.2021 klo 10 Humppilan kirkossa pidettävässä messussa.

  Siinä käsittelen paitsi yllä kirjoittamaani ensimmäistä lukukappaletta, myös evankeliumia Matteuksen evankeliumin Vuorisaarnasta, Matt. 7:24-29. Olen lukenut sen alkukielellä kreikaksi.

  Evankeliumista nostan tähän yhden sanan tarkempaan tutkisteluun ikään kuin näytteeksi miten jotain tekstiä voidaan tarkastella syvemminkin historialliseen taustaan paneutuen.

  Viisaan miehen talo oli rakennettu kalliolle, joten se ei hajonnut tulvan tullessa. Tuo sana mikä tarkoittaa perustan rakentamista on kreikaksi:

  tethemeliōto τεθεμελίωτο

  Se on peräisin sanasta themelion, θεμέλιον, joka tarkoittaa rakennuksen perustaa.

  Kun aikoinaan otin osaa Armas Salosen sumerin luentoihin, niin silloin sain kuulla tuon sanan alkuperän. Sana on peräisin asukkailta, jotka noin 4500 e.Kr. asuttivat nykyisen Irakin aluetta ennen kuin sumerilaiset tulivat noille seuduille. Tuolle kulttuurikaudelle on annettu nimitys En -kausi, koska tuona aikana keksityille asioille annettiin en -päätteisiä nimiä.

  Yksi noista ratkaisevista edistysaskelista tuona en -kautena oli talojen perustan rakentamisen keksiminen. Ennen seinät nousivat suoraan maasta, mikä merkitsi sitä että runsaampien sateiden jälkeen seinien alareunoja piti aina korjailla, jotteivat ne kaatuisi. Kun keksittiin rakentaa perustus, niin vesi ei päässyt suoraan saviseinää kaatamaan vaan pysyi seinästä erillään.

  Siis jo tuolloin hyvä perusta oli talon pystyssä pysymisen tae ja turva.

  Vertauksessaan Jeesus siis sanoo, että viisas rakentaja huolehtiin talonsa hyvästä perustuksesta.

  Jeesuksen vertauksen opetus on se että kun rakentaa elämänsä Jeesuksen varaan niin elämällä on luja perusta. Elämä ei joudu hukkaan vaan kestää kaikissa vastoinkäymisissäkin.

  Apostoli Pietari sanoo Apostolien teoissa, ettei meillä ole pelastusta kenessäkään muussa kuin ainoastaan Jeesuksessa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25