Teesi n:o 12 – Evoluutio on 
Jumalan rakkautta

Sillä niin on Jumala maailmankaikkeutta rakastanut, että antoi luotujensa turvaksi evoluution, ettei yhdenkään lajin tarvitse kivettyä ja lakata kehittymästä. Jos Jumala on luonut kerran, mikä estää häntä luomasta toisen kerran tai kolmannen kerran. Jumala luo jatkuvasti. Sitä kutsutaan evoluutioksi.

Väännetään rautalangasta: evoluutio on populaatioiden ja lajien vähittäistä perinnöllistä muuttumista niin, että ne sopeutuvat yhä paremmin vallitseviin ympäristöoloihin. Tämä opitaan jo koulussa. Tämä nähdään luonnossa. Myös ihminen saa osansa Jumalan rakkauden synnyttämää geneettistä muuntelua. Katso vaikka kaikkea, mitä kutsutaan perinnöllisyydeksi.

Evoluutio on sekä havaittavaa todellisuutta että teoria, jota tutkitaan jatkuvasti. Ilman Jumalaakin eliölajit muuntelevat, ja ilman tiedettäkin elämä löytää oikeanlaiset väylät selviytyä. Rotta ja torakka ovat osoituksia Jumalan suuresta rakkaudesta elämää kohtaan.

*

Kotimaa julkaisee viikoittain yhden teesin reformaation merkkivuoden innostamana (5.11.2017 saakka). – Teesien kirjoittaja/kokoaja on Olli Seppälä. – Keskustelu sallittua, jopa toivottavaa.

 1. Jos evoluutio on totta, niin koko teologia pitää kirjoittaa uudelleen, syntiin lankemuksesta lähtien. Paavali siis puhui pötyä, kun sanoi: ”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” Room.6:23

  Jos kuolema on luomisen väline, niin miksi me edes puhumme synnistä, koska se on kaiken luomisen perusta?

  Itse uskon evoluutio-opin olevan pahimman luokan eksytys. Todellisuudessa ei ole löytynyt yhtään todistetta, että jokin eliö muuttuisi toiseksi lajiksi pitkän ajan saatossa. Geneettisen perimän sisällä on hyvin pieniä muutoksia, jotka eivät vaikuta lajin luontaisen olemukseen solutasolla, mutta on hyvin arveluttavaa lähteä opettamaan evoluuutioita sen perusteella, että jonkun linnun nokka on välillä pidempi ja välillä lyhyempi, nyt kuitenkin ollaan vain tuolla tasolla todisteiden valossa. Ei muuta.

  • Evoluution ja syntiinlankeemuksen niputtaminen on ajatusvirhe. Siinä yhdistetään kaksi erilaista tapaa puhua maailmasta. Evoluutio ei tuhoa yhtään uskonnollista oppilausetta, jotka voivat olla vaikka kuinka kirjamellisia. Niihin saa uskoa, vaikka olivat kuin ristiriidassa näkyvän maailman realiteettien kanssa. Mutta jos nämä käsitykset vaaditaan tieteellisten teorioiden korvaajiksi, niin hoh hoijaa.

   Lajimääritelmiä on muuten monta. Riippuu mistä näkökulmasta katsotaan. Lajiutumista tapahtuu koko ajan.

 2. ”Väännetään rautalangasta: evoluutio on populaatioiden ja lajien vähittäistä perinnöllistä muuttumista niin, että ne sopeutuvat yhä paremmin vallitseviin ympäristöoloihin.Tämä opitaan jo koulussa. Tämä nähdään luonnossa. Myös ihminen saa osansa Jumalan rakkauden synnyttämää geneettistä muuntelua. Katso vaikka kaikkea, mitä kutsutaan perinnöllisyydeksi.”

  Väännetään vaikka kuinka monesta rautalangasta, mutta onko fyysisen luonnon evoluutio sama asia, kuin ihmisikunnan kulttuurievoluuutio? Tuleeko ihmiskunnassa ikuisesti vallitsemaan fyysisen luonnon olemassaolon taistelu, jossa ”nopeat syövät hitaat” ja ”hitaat” on tuomittu luonnon olemassaolon taistelun mukaisesti tuhoutumaan.

  Jos satut muistamaan, niin Johannes Kastaja sanoi Raamatussa Johanneksen evankeliumin mukaan, että hänen jälkeensä on tuleva se, jonka kengänpaulaa hän ei katsonut olevansa arvollinen päästämään. Johannes Kastaja oli ”pienin” siinä valtakunnassa, joka ”ei ole tästä maailmasta”, joten mitä ovat maapallon poliittiset vallankäyttäjät, joille vain fyysisille aisteille havaittavissa olevan välineiden maailman mitattavat asiat ovat tieteellinen totuus.

  • En täysin saa kiinni, mitä yrität sanoa. Evoluutio-sanaaa käytetään monessa merkityksessä.

   ”…joten mitä ovat maapallon poliittiset vallankäyttäjät, joille vain fyysisille aisteille havaittavissa olevan välineiden maailman mitattavat asiat ovat tieteellinen totuus” – He ova monenlaisia ihmisiä, todennäköisesti luonnontieteilijöitä. Humanistisissa tieteissä, kuten teologiassa, asioita voi harvemmin mitata tai todentaa kokeellisissa olosuhteissa.

  • Olli Seppälä :”En täysin saa kiinni, mitä yrität sanoa. Evoluutio-sanaaa käytetään monessa merkityksessä.”

   Eipä sitä ole ymmärtäneet monet muutkaan. Se mitä haluan sanoa on, että mielestäni Raamattu ei kerro fossiileista tms., vaan se on kuvaus ihmisen henkisestä kasvamisesta sellaiseksi kuin hän on. Esim. fyysisen maapallon ikä ei mielestäni ole 6000 vuotta, kuten joissakin piireissä uskotaan, mutta olisiko 6000 vuotta sitten tapahtunut se, että ihmisen tietoisuudessa alkoi syntyä kokemus siitä, että ”minä olen”.

 3. Jumalan toiminta ihmisen luomisessa on Raamatun mukaan hyvin konkreettista, kun Hän puhaltaa ihmiseen sielun. Kun puhumme evoluutiosta niin olisi hyvä hyvinkin tarkasti täsmentää mitä sillä tarkoitetaan. Nyt on paljon vallalla, että evoluutiolla selitetään lähes kaikki ja sen syyksi esitetään jopa pahuus.
  Se, että lajit syövät toisiaan ja tuhoavat jos mahdollista toisten elämää, jotta saavat itse paremmat elinolosuhteet ei tue Raamatun kuvaa Rakastavasta Jumalasta.

  Syntiinlankeemus on evoluution kannalta ongelmallinen, koska sen voimana on teorian mukaan juuri toisten lajien hyödyntäminen omaksi eduksi. Lajien kirjo ja elämän kiertokulku on asetettu nykyiseen järjestykseen hyvin tarkaan säädellyn mukaan, mutta kuitenkin lajit häviävät sukupuuttoon kaiken aikaa, eikä suinkaan käy niin että kaiken aikaa syntyy uusia lajeja ja eläimiä. Jos evoluutio prosessi olisi totta, niin se voitaisiin empiirisesti myös todistaa.

  Evoluutio on myös muuten ateistien uskonto.

 4. Ollin blogia en ole vielä kommentoinutkaan.

  Ensinnäkin sanat ovat sopimuksen varaisia symboleja.

  ’Ja Jumala sanoi: ”Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan”. Ja tapahtui niin: Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat”.’

  http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Moos.+1%3A1&rnd=1485597166972

  ” Evoluutiota tapahtuu koko ajan, eikä sillä ole tiettyä suuntaa; evoluutio ei tähtää mihinkään tiettyyn kehitysmuotoon eikä päämäärään…”

  ” Tärkein evoluutiota aikaansaava tekijä on luonnonvalinnaksi nimitetty voima tai mekanismi…”

  ”Samalla paikalla elävät ja keskenään lisääntyvät saman lajin yksilöt muodostavat populaation. Populaatiossa periaatteessa kaikki lajin yksilöt voivat lisääntyä toistensa kanssa. Jos populaatio jostain syystä joutuu tilanteeseen, että joku tekijä estää yksilöiden lisääntymisen keskenään, voivat yksilöt pitkän ajan kuluessa kehittyä eri suuntiin, jolloin lajista muodostuu erilaisia muotoja, alalajeja ja pitkän ajan kuluessa jopa eri lajit. Puhutaan lajiutumisesta.”

  https://peda.net/p/antti.tuominen/ak/ihminen/evoluutio_perusteet

  En ihan ymmärrä, miten tämä niin kutsuttu evoluutio sulkisi pois synnin, kun tuntuu vahvistavan sitä. Opetus muuttuu koko ajan, niin koulussa kuin kristityillä. Eli antamani linkin jokin tieto on saattanut jo muuttua tai muuttunut jo kirjoitusvaiheessa. Opetuksessa muutokset näkyvät viiveellä. Itsestäni on mielenkiintoista löytää siltoja luomiskertomuksen ja oppimani välillä. En voi lyödä lukkoon omaa tulkintaani sen enempää kuin pitää opetusta täydellisenä faktana. ”Maailmassa monta ihmeellistä asiaa…”

 5. Juuri näin Eija. On erittäin tärkeää sanoa, että emme tiedä varmasti miten asiat ovat ja siksi peräänkuulutakin, evoluutio opin julistamiseen kohtuullisuutta. Se ei ole yhtään sen varmempaan, kuin Sanalla Luominen. ”Jumala sanoi ja tapahtui niin”

  Olemme monen asian kanssa täysin tyhjän päällä ja sen myöntäminen olisi rehellistä. On surullista kun kaikkialla toitotetaan evoluutio sitä ja evoluutio tätä, vaikka sille ei ole löytynyt vielä yhtään todellista faktaa.

  Jos joku pystyy todistamaan evoluution todeksi niin olen hyvin kiitollinen.

 6. Kuten huomaamme tämä on hankala asia keskustella, varsinkin kun käsitteelle annetaan erilaisia sisältöjä. Erään määritelmän mukaan evoluutio = geenien eri muotojen suhteellisten lukumäärien muuttumista populaatiossa. Lisäksi puhutaan kemiallisesta evoluutiosta, kulttuurievoluutiosta jne.

  ”Evoluutio on myös muuten ateistien uskonto.” – Mitä tähän voi sanoa? Evoluutio on ilmiö, jota teoria selittää. Miten se voisi olla uskonto? Ei evoluutiobiologia tutki Jumalan olemasaaoloa tai olemattomuuttaa, vaan niitä prosesseja, jotka evoluutiota eli lajien kehitystä ohjaavat – prosessit ovat nähtävissä sekä uskovalle että ateistille samanlaisina, olkoonkin että he voivat olla eri mieltä alkusyystä. Mutta itse prosessin kannalta asialla ei ole merkitystä.

  Tietysti ajatus sokeasta luonnonvalinnasta tuntuu tylyltä henkilöstä joka haluaa nähdä – ja näkeekin – kaikessa rakastavan Jumalan ohjauksen. Mutta ne eivät ole vaihtoehtoisia joko-tai-lähestymistapoja.

 7. Mietin, että oikeastaan evoluutiosanan merkityksen voisi yksinkertaisesti kääntää muutokseksi. Sitä muutosta ei ainakaan ihminen voi tietää, miten muutos toteutuu Ei ehkä ihan oikea oppista, mutta ymmärrän ne allergia näppylät, jota evoluutio sana aiheuttaa. Uskonnolta sen saa varmaan kuulostamaan ihminen, joka ampuu asioita varmana totuutena, jota ei edes jaksa oikoa. Mutta kaiketi ei kukaan kiellä koiran kehittyneen sudesta ja siinä tapahtuneen muutosta.

 8. Tarkennusta tosiaan tarvitaan, kun puhutaan evoluutiosta ja mitä sillä kulloin tarkoitetaan. Tätä tarkoitan.

  Jos koira on suden sukulainen, niin on se kuitenkin koira, ei se muuksi muutu. On paljon myös fossiileita, joita on tutkittu (esim .ampiainen), joka on edelleen tismalleen samanlainen kuin muinoin. Miksi muutosta ei tapahtu kaikissa olioissa, jos muutos tapahtuu solutasolla, jota evoluutio nimenomaan tarvitsee? Solu muutokset jotka tunnemme, ovat yleensä ja lähes aina negatiivisia lajin kannalta ja johtavat lajin häviämiseen. Ns. Positiivista solun muutosta ei ole olemassa.

2017 Teesiblogi
2017 Teesiblogi
TEESIBLOGI. Reformaation merkkivuoden kunniaksi teesi per viikko. Myös Kotimaan takasivulla julkaistut teesit on kohdistettu kirkolle ja sen uskollisille pojille ja tyttärille. Saa kommentoida.