Syvästä kuopasta anteeksiantamuksen onneen

Ohitin pimeässä tämän paikan tottumuksesta kaarteen ulointa reunaa ajaen. Takaisin tullessani huomasin kuinka hyvä tuo piintymykseni oli. Rankat sateet olivat uurtaneet kaarteen sisäreunaan monta metriä syvän kuopan, joka jatkui parisenkymmentä metriä syväksi uurteeksi, jota seurasi muutaman sadan metrin jyrkkä rinne vuorten välissä olevan laakson pohjaan.

Elämämme on kuin kuoppainen tie. Erilaiset kolhut muovaavat oloamme. Emme voi kokonaan välttää vastoinkäymisiä. Ne kuuluvat kohtaloomme. Ne ovat kuin railot, savannin sateiden muodostamat, tulvien tuomia.

Mutta meillä on myös vieläkin rankempi puolemme, karu todellisuus, jonka kanssa elämme. Ihmiskunnan lankeemuksesta osallisina mekin olemme syyllisiä Jumalan edessä. Tämän näkeminen on ensimmäinen askel parannusta kohti. Tunnustamme tilamme ja pyydämme Vapahtajaamme avuksemme. Hän on meidän pelastuksemme. Hän vie meidät eteenpäin. Tie jatkuu eteenpäin. Anteeksiannon kestävä väylä johtaa perille. Matka ei pysähdy, vaan jatkuu sitä tehtävää täyttämään, johon meidät on pantu, Jumalan asialle hänen kunniaansa kuuluttamaan ja hänen armoansa kirkastamaan.

Jumalan suuri rakkaus on elämämme voima. Hänen anteeksiantamuksensa meidän tulevaisuutemme ja toivomme. Elämme Jumalan laupeuden varassa, armahdettuina syntisinä, vapautettuina, anteeksiannosta kiitosta kantaen.

Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty,
joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon.

Sunnuntai 01.09.2019
12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen
1. lukukappale: Sananl. 28:13-14 tai 5. Moos. 9:1-6

Tutkistelen tässä jutussani Sananlaskujen sanomaa.

Kirkkomme opettaa ripistä sitä suuresti arvostaen.

XXV Rippi

Rippiä ei ole poistettu seurakunnissamme. Herran ruumista ei ole tapana jakaa muille kuin niille, jotka on ensin kuulusteltu ja jotka ovat saaneet synninpäästön. Kansaa opetetaan hyvin huolellisesti uskomaan synninpäästöön, mistä aikaisemmin on suurelta osalta vaiettu. Ihmisiä opetetaan antamaan synninpäästölle mitä suurin arvo, koska se on Jumalan oma sana ja se julistetaan Jumalan käskystä. Avainten valtaa pidetään suuressa kunnissa ja kansalle teroitetaan, että se tuo lohdutuksen pelästyneille omilletunnoille ja että Jumala vaatii uskomaan päästösanaan kuin omaan taivaasta kuuluvaan ääneensä ja että näin uskoen todella saadaan ja otetaan vastaan syntien anteeksiantamus.

Nykyisin messuun osallistumisen yhteydessä ei yleensä ole käytössä yksityistä rippiä, kuten aikaisemmin oli, vaan se toimitetaan messun alussa yhteisenä synnintunnustuksena ja sitä seuraavana synninpäästön sanana.

Jumalanpalveluksen luonne kristikansan yhteisenä kokoontumisena tulee täten esille. Elämme Jumalan edessä kokonaisena kansana. Yhdessä tunnustamme oman puutteellisuutemme ja syntimme. Kun Jumalan edessä tunnustamme oman vajavuutemme ja syynalaisuutemme, niin silloin voimme jättää kaiken keskinäisen syyttelyn ja keskinäisen vikoilun. Sen sijaan saamme kokonaisena sisarus- ja veljesyhteisönä käydä yhteisesti vastaanottamaan Vapahtajamme armollisen rakkauden valmistamaa täydellistä anteeksiantamusta, ei vain joillekin meistä suotuna, vaan kokonaisena seurakuntana, kokonaisena kristikuntana, yhtenä joukkona, yhden Isän lapsina, Jumalan perheen jäseninä.

Vapahtajamme on jo tuonut meille sovituksen Jumalan ja ihmiskunnan välille. Siksi kiitämme häntä riemullisesti hänen täytetystä työstään. Kaikki on valmiina. Anteeksianto on todellinen ja täysipainoinen. Siksi myös messussa vastaanotamme armon vakuutuksen todellisena tapahtumana. Juuri tässä ja nyt meidän syntimme pyyhitään pois. Juuri nyt Jumalan laupeus kohtaa meidät. Jumala on hyvä ja siksi hänen sanansa on taivaan kosketus maan päällä. Messussa julistettu synninpäästö on vahva ja väkevä. Se saa voimansa taivaan kirkkaudesta. Se on täynnä Pyhän Jumalan kosketusta. Kaikkivaltiaan Jumalan suuri rakkaus sytyttää sydämemme ja täyttää mielemme kiitoksella ja ylistyksellä. Jumala on hyvä ja hänen hyvyydestään me pääsemme osalliseksi.

Vapahtajamme armon varassa olemme autuaita, mutta jos sen halpana pidämme, niin silloin sielumme kulkee harhaan.

Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa,
tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä.

Suokoon Jumala meille kaikille turvallista elämän matkaa ja ohjatkoon meitä kaikessa. Hänen hyvyytensä ja siunauksensa olkoon elämämme voimana ja turvallisena tukenamme.

  • Ari

   Kysymykseesi vastaaminen on helppoa.

   Ensinnäkin. Ei sinun tarvitse kuin opetella lukemaan sisältä. Pietari itse sanoo, että kaste on myös

   L A P S I L L E.

   että luet lauseen loppuun asti ja oikein tavaamalla opettelet lukemaan tuon sanan ”lapsillenne”. Vasta kun olet opetellut sen verran lukemaan, että tunnistat sanan ”lapsillenne” tuosta tekstistä, on ylipäätään mielekästä keskustella siitä, mitä Raamattu sanoo lasten kasteesta.

   Toiseksi meillä on kirkon historian todistus. Kirkon alkuajoilta on luotettavia histiriallisia tekstejä, jotka kertovat, että apostolit uudestisynnyttivät myös lapsia eli siis perheiden kasteissa kastettiin myös niiden lapset. Edelleen tuon aikaissa kasteoppaissa neuvottiin kastamaan ensin lapset lapset ja vasta heidän jälkeensä aikuiset saman toimituksen aikana.

   Täysin luotettavaa historiallista tosiasiaa myös on, että maailman ensimmäinen uudelleenkastaminen ssellaisella perusteella, ettei lapsikastetta pidetty pelastavana tapahtumana, toimitettiin vasta tammikuussa 1525. Ennen tuota hetkeä ei moista oltu koskaan tehty kirkon historiassa.

 1. Tämä blogi, blogisti, antaa voisi sanoa realistisen kuvan evankelis-luterilaisen kirkon opista. Otan tässä pari esimerkkiä, joita perusteluineen löytyisi vaikka kirjan aineistoksi.

  Oppi ei anna mitään arvoa, tunnustusta, teologian tutkijoiden jopa yksimieliselle tulokselle. Johanneksen evankeliumi.

  Kirkon opin Jumala Jeesus toiminnassaan oli täysin harhaopiksi julistetun gnostilaisuuden kannattaja ihmisten, naisten ja miesten, tasa- arvosta sekä kaikkien ihmisten tasa-arvosta lähimmäisen rakkauden hengessä. Nag Hammadista löydetyt 52 kirjoitusta, joihin voidaan lisätä 1896 Löydetty Marian evankeliumi tarjoavat rehellisen ja realistisen kuvan kristinuskon liikkeellelähdöstä.

  • Reino

   Jotta saat järkevän käsityksen Johanneksen evankeliumista, niin lueppas Jukka Thurenin kommentaari Johanneksen evankeliumi.

   Nykyaikaisissa historiallisissa romaaneissa on useastikin enemmän historiallista todenperäisyyttä kuin osassa noista mainostamissasi gnostilaisissa teoksissa.

   Ota myös huomioon että alkuaikoinaan gnostilaisuus oli erittäin askeettista. Koska aineellisuus koettiin pahaksi ja henkisyys hyväksi, niin kaikenlainen ruumiillisuus pyrittiin torjumaan ja kaikki huomio kiinnitettiin vain henkisyyteen. Luoja jumala aineen luojana oli heidän mielestään paha, josta oli Sen sijaan hyvä jumala pyrki vapauttamaan valaistuja sieluja aineen vallasta.

   Myöhemmin liike hajaantuI mitä erilaisimpiin haaroihin ja uusia aineksia tulI mukaa kun erilaisia muualta tulleita vaikutteita sekoittui joukkoon.

   Joten kyllä nimenomaan yleisen ja yhteisen eli katolisen kirkon opetus seuraa alkuperäistä apostolista opetusta. Siksi myös kirkon dogma on pelastava totuus, joka vapauttaa ihmisen Jumalan lapsen asemaan, uskon uskallukseen, ruumiin ylösnousemukseen ja iankaikkiseen elämään taivaan kirkkaudessa.

  • Matias Roto.

   Perimätiedon oikeellisuuden ja todennäklisyyden tutkimisessa on erittäin ansiokkaan työn tehnyt Jeesus seninaari. Se koostui 1985 Lontoossa noin 200 maailman tunnetuinpien Raamatun eksegetiikan tutkijan voimin syventymään Jeesuksen sanoman uskottavuuteen.

   Uskon heidän sanomaan mikä ei ole sinun mielestäsi järkevä.

 2. Reino

  Tuo mainitsemasi seminaari on vain yksi lukemattomista seminaareista joita maailmassa on pidetty eri puolilla maailmaa. Eri seminaareilla on omat työskentelytapansa ja näkökulmansa ja kukin niistä värittyy juuri noiden tuon hetkisten ongelmanasettelujensa mukaan.

  Yhdenkään seminaarin anti ei kanna sen pidemmälle kuin mitä tarkasti ottaen vain tuossa seminaarissa on otettu esille.

  Niinpä kaikki kommenttisi, joiden väität perustuvan tuon seminaarin pohjalle, menevät johtopäätöksissään huomattavasti kaikkien niiden metodisten edellytysten määrittelemien rajoitusten yli muodostuen sinun persoonallisten näkemystesi ohjaamaksi omaksi dogmatiikaksesi.

  Mutta onhan tämä toki täysin luonnollista. koska jokainen meistä tarkastelee tämän maailman menoa omien maailmankuvallisten ”silmälasien” läpi. Mutta kun tämän omien subjektiivisten arvioiden olemassaolon tiedostaa, niin silloin on huomattavasti helpompaa välttää äärimmäisen yksipuolisia kannanottoja sillä tavoin että yhdestä detaljista vetää koko kosmosta koskevia koosteita.

  Voin esimerkiksi kertoa, että kun aikoinaan osallistuin Hyvinkäällä järjestettyyn Euroopan huippueksegeettien ja Lähi-Idän arkeologian tutkijoiden seminaariin, niin tuolla pidettyjen esitelmien ja keskustelujen taso oli sitä luokkaa, että tunnelma oli aivan valtavan intensiivinen ja mieltä ilahduttava, aivan kuin aidoimmassa ja antoisimmassa herätyskokouksessa vain saattaa parhaimmillaan olla. Minä nimittäin pidän erittäin paljon syvällisestä asioihin paneutumisesta ja todella asiaan paneutuneesta tutkimuksesta.

 3. Matias Roto:””Ensinnäkin. Ei sinun tarvitse kuin opetella lukemaan sisältä. Pietari itse sanoo, että kaste on myös

  L A P S I L L E.

  että luet lauseen loppuun asti ja oikein tavaamalla opettelet lukemaan tuon sanan ”lapsillenne”. Vasta kun olet opetellut sen verran lukemaan, että tunnistat sanan ”lapsillenne” tuosta tekstistä, on ylipäätään mielekästä keskustella siitä, mitä Raamattu sanoo lasten kasteesta.””

  Mielenkiintoista kuinka opetat minua lukemaan, siis kun olen jo niin moneen kertaan selkeästi selittänyt mitä tuo ”LAPSILLENNE” tarkoittaa eli myös tuleville sukupolville.

  Irrotat parannuksen täydellisesti pois lupauksesta ja nostat kasteen ainoana siihen ja ilman että sitä edes tarvitsee itse ottaa, siis etkö todellakaan näe kuinka paljon muutat Pietarin sanoja saadaksesi ne sopimaan vauvakasteeseen?

  Eikö rehellistä olisi todeta ettei Pietarin puheesta voi perustella vauvakastetta mitenkään?

  Lueteppa tuo kohta äidinkielen opettajalla tai lapsella joka osaa lukea niin saat selkeän vastauksen mitä siinä sanotaan, nöyryyttä olisi tunnustaa oma virhe.

  • Ari

   Tapasi lukea sana ”parannus” seuraa 1520 -luvulla uutuutena keksittyä tulkintaa.

   Käytät sanoja kuin muuntaen sanan ”sähkövirta” sanaksi ”sähköjoki” ja sen jälkeen kysyt että eikö ole aivan sisältä lukemista se että tuolla tarkoitetaan sellaista jokea, jonka vettä myöten sähkö siirtyy paikkakunnalta toiselle.

   Juuri tämän luokan perusvirhe sisältyy käsitteittesi käyttöön.

   Olen jo edellä kertonut että parannuksen lahjaksi antava kasteen toimitusta kuvaava verbi ”tulla kastetuksi” on passiivi eli että tuossa tapahtumassa kaikki ihmisen omat työt ovat pois suljettuja.

   Kun ajattelen Vuosnaisten laiturin lähellä olevan majoitusliikkeen pihalla olevaa valtavaa laivakettinkiä, niin yhtäkään lenkin palasta tuollaisesta kettingistä ei voi korvata kaulakorun ketjun lenkin palasella, koska silloin koko ketju olisi käyttökelvoton.

   Näin myös parannuksen antavaan Jumalan työhön ei ihmisellä ole mitään annettavaa, koska sellainen vain pilaisi kaiken mitä kasteessa lahjaksi saa.

   Otapa huomioon mitä on olen sanonut

   https://www.kotimaa.fi/blogit/syvasta-kuopasta-anteeksiantamuksen-onneen/comment-page-1/#comment-280259

Matias Roto
Matias Rotohttp://www.roto.nu
Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25