Synnynnäisyyttä

Homoseksuaalisuus on synnynnäistä?
Uusin geenitutkimus tukee sukupuolisuuden jopa vivahteidenkin synnynnäisyyttä. Professori Dan Hamer oli aikanaan tunnistanut tutkimiltaan 40 homoparilta samankaltaisen geneettisen ominaisuuden; hänestä sukupuolinen poikkeavuus voi johtua vain yhdestä geenistä. Hänet torjuttiin sen perusteella, että hänen tutkimansa joukko olisi ollut liian pieni. Mutta Hamerin tyydytykseksi po. tutkimus sittemmin päivittyi, ja tutkittavia oli nyt moninkertainen määrä. Seuraava on Sofia Virtasen artikkeli

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/kemia/2014-11-18/Yli-400-kaksosparin-tutkimus-osoittaa-miesten-homoseksuaalisuus-on-voimakkaasti-perinnöllistä: %C3%B6llist%C3%A4-3257208.html:

”Geneettinen analyysi 409 epäidenttisellä kaksosparilla tukee ajatusta, että miesten homoseksuaalisuudella on vahva geneettinen perusta. New Scientist kertoo. Tutkimus linkittää homoseksuaalisuuden erityisesti tiettyihin geenimuotoihin kahdessa eri geenissä, joista toinen on X-kromosomissa ja toinen kromosomissa numero kahdeksan. Löytö on vahva näyttö sen puolesta, että homoseksuaalisuudella on merkittävältä osin biologinen perusta. – Se romuttaa väitteen, jonka mukaan seksuaalinen suuntautuminen on valinta, tutkimusryhmän johtaja Alan Sanders yhdysvaltalaisesta North Shoren tutkimusinstituutista sanoo. X-kromosomin alue Xq28 ja kahdeksannen kromosomin alue 8q12 näyttävät olevan homomiehillä hyvin samanlaiset. Edellisen alueen yhteydestä miesten homoseksuaalisuuteen saatiin jonkinlaista näyttöä jo vuonna 1993, mutta sen jälkeiset tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Jälkimmäinen alue löydettiin vuonna 2005.
Tässä uusimmassa tutkimuksessa tutkimushenkilöitä oli kolminkertainen määrä aikaisempaan suurimpaan tutkimukseen verrattuna. Siksi se on tilastollisesti huomattavasti aiempia pitävämpi.
Reilun viiden viime vuoden aikana Sandersin tutkimusryhmä on kerännyt veri- ja sylkinäytteitä 409 epäidenttiseltä kaksosparilta, jotka tulevat 384 eri perheestä. Kaikki tutkittavat kaksoset olivat homoseksuaalisia miehiä.
Homoseksuaalisuus ainoa yhdistävä tekijä
Tutkijat keskittyivät selvittämään tiettyjen geenien yksittäisten nukleotidien, dna:n ’kirjainten’, muotoja aineistosta ja katsomaan, kuinka usein ne olivat samoja tutkittavilla miehillä. Koska tutkittavat kaksosparit ovat epäidenttisiä, heidän geeninsä niin kuin myös esimerkiksi hiusten väri, pituus ja älykkyys poikkeavat toisistaan.
Homoseksuaalisuus on siten ainoa tunnettu ominaisuus, joka yhdistää 818:aa tutkittua. Tämän vuoksi on todennäköistä, että tutkimusryhmällä erittäin yleiset geenimuodot ovat yhteydessä homoseksuaalisuuteen.
Viiden alueen kohdalla yhtenäisyys oli tilastollisesti merkitsevää, ja voimakkainta se oli Xq28- ja 8q12-geenialueiden kohdalla. Tutkijat eivät kuitenkaan vielä tiedä, mitkä näiden alueiden geenit varsinaisesti liittyvät homoseksuaalisuuteen.
Tutkimus on julkaistu Psychological Medicine -lehdessä.”

Hamerin tutkimus sai edelleen sivustatukea myös löydöstä, jonka mukaan homomiehillä on, kuten naisillakin, oikean käden sormenjäljissä keskimäärin vähemmän uurteita kuin heteromiehillä. Myös homomiesten hypotalamuksessa on havaittu eroja tutkimuksissa verrattujen heteromiesten vastaavien kanssa.

Myös Homo- ja heteroseksuaalien aivot on havaittu erilaisiksi, ja homojen aivot vastaavat enemmän vastakkaisen sukupuolen aivoja. Tämän havainnon teki ruotsalaistutkimus, jossa näytettiin myös, että kuten heteromiestenkin niin lesbonaisten oikea aivopuolisko oli suurempi kuin vasen, kun mieshomojen ja naisheterojen puoliskot olivat suunnilleen yhtä suuret. Edelleen ns. mantelitumakkeen liittymät aivojen muihin osiin olivat homoseksuaaleilla vähemmän erityyppiset kuin vastakkaisen sukupuolen. Tutkimuksessa huomattiin, että seksuaalisia toimintoja säätelevä hypotalamus aktivoitui, kun tutkitavat haistelivat feromonin tapaisia yhdisteitä - mutta näin tapahtui vain, jos haju vastasi tutkittavien omia seksuaalisia mieltymyksiä. Näin tapahtui kun tutkittavat haistelivat esimerkiksi erästä progesteronijohdannaista, jota on usein paljon juuri miesten hiessä.

Myös taannoinen italialaistutkimus tukee homoseksuaalisuuden periytyvyyttä. Se myös selittää, miksi homoseksuaalisen suuntautuminen säilyy sukupolvesta toiseen, vaikka se ei tuotakaan jälkeläisiä
Padovan yliopiston tutkijat ottivat kohteekseen homomiesten äidin puoleisen suvun naiset, jotka olivat synnyttäneet erityisen paljon jälkeläisiä. Homomiehiä tuottavat geenit näyttävät lisänneen hedelmällisyyttä sukulaisnaisissa, joiden lapsista osa aina perii poikkeavan seksuaalisen suuntautumisen. Tutkijoiden johtopäätöksiä vahvistaa myös havainto, että homomiehillä on miespuolisia homosukulaisia nimenomaan äidin puolelta.
Pohjois-Italiassa tutkittiin kaiken kaikkiaan 98:n homomiehen ja 100:n heteron sukutausta, ja koko otannassa oli 4600 ihmistä.
Myös 1990-luvun kaksostutkimuksissa homous näytti siirtyvän äidin puolelta eli enoilta. Homoutta periyttävä geeniaines on paikannettu X-kromosomin lyhyeen haaraan. Mutta kaksostutkimuksissa lesbouden biologinen selitys jäi avoimeksi.
Homomiesten ja heteronaisten aivot muistuttavat toisiaan kuten heteromiesten ja lesbojen aivot toisiinsa verrattuna. Ja vuonna 2008 on myös tehty tutkimus liittyy homojen ja heteroiden aivojen eroihin:

Tutkimuksissa todettiin, että heteromiehillä ja lesboilla esiintyi hemisfäärien asymmetriaa, koska oikea aivopuolisko oli suurempi kuin vasen. Tätä asymmetriaa ei esiintynyt homomiehillä tai heteronaisilla, mutta heillä aivokurkiainen oli paksumpi kuin heteromiehillä ja lesboilla.

88 kommenttia

 • Leo Tihinen sanoo:

  Kiitos Rauli Toivonen vastauksestasi kysymykseen, jonka sinulle esitin. Vastaus ei kuitenkan sisältänyt mitään sellaista, joka olisi pannut miettimään toisenlaista elämäntapaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Hienoa Leo, että vastaukseni osui lähelle sinun asettamaasi maalia. Tuon ilmaus elämäntapa kohtasi oikeutettua kritiikkiä, näissä asioissa kun pitää olla hyvin, hyvin tarkkana.

   Ilmeisesti ymmärrät, että Raamatun mukaan ensimmäinen ihmispari oli täydellisen heteroseksuaalinen, annetut toimintaohjeet eivät muuten olisi olleet järkeviä. Eli X-kromosomin alueen Xq28 ja kahdeksannen kromosomin alueen 8q12 geenit eivät viitanneet toisenlaiseen suuntautumiseen, kuten nykytutkimuksissa homomiehillä on todettu. (Poiminta Sepon blogin aineistosta)

   Olemmeko edelleen samaa mieltä siitä, että geneettinen taipumus kokea vetoa samaan sukupuoleen on syntynyt vasta Raamatun mainitseman syntiinlankeemuksen jälkeen? Ja Kaikkivaltias on sallinut sen kuten kaikkien muidenkin geeneissä tapahtuneet muutokset. Asioihin tutkitusti vaikuttavat raskausajan olosuhteet nykymaailmassa ovat kaukana siitä täydellisestä ympäristöstä, jossa Eevan oli määrä aloittaa maan täyttäminen.

   Ja nyt se kysymys sinulle äärimmäisen pelkistettynä: Ajatteletko sinä Leo, että joku voisi jättää homoseksuaalisen suuntautumisen vaille realisoitumista, jos toisessa vaakakupissa on ikuinen elämä? Ja sellaisissa olosuhteissa, joista ensimmäinen ihmispari sai vain hetken haaveilla?(Ps37:29) Entä olisiko mielestäsi riittävä panos se, että pääsee Jeesuksen rinnalle taivaassa hallitsemaan tuhat vuotta?(Ilm20:6) (Kysymykseni edellyttää tietysti, että uskoo Raamatun lupauksiin.)

   Raamatun alussa kerrotaan, että ”Jumalan henki liikkui vetten yllä”. Entä jos tuo Jumalan henki antaisi geenien ja muiden synnynnäisten ominaisuuksien vastaiselle ponnistelulle maailmankaikkeuden suurinta voimaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”…vasta Raamatun mainitseman syntiinlankeemuksen jälkeen?” Olemmeko edes yhtä mieltä siitä, että syntiinlankeemus on tietyssä paikassa tiettyyn aikaan tapahtunut yksi tilanne. Eikö syntiinlankeemuskertomus ole yhtä hyvin jokaisen ihmsen jumalasuhteen kipeyttä kuvaava vertauskuva?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Martti. Enemmistö ihmisistä ei usko Raamatun olevan kovinkaan kummoinen kirja, ja huomattava osa näkee Raamatun kertomuksissa enemmän symboliikkaa kuin todellisia tapahtumia.

   Näissä Leolle suuntaamissa ja Sepon blogin aineistoon nojaavissa kysymyksissä lähden siitä, että syntiinlankeemus on juuri sellainen kuin Raamatussa kerrotaan. Kysymyksissäni ei ole mitään pohjaa sellaiselle, joka ei usko Jumalan olemassaoloon ja Raamattuun Jumalan antamana tietopakettina meille. Luotan myös siihen, että Sepon poiminnat edustavat nykytieteen (haparoivaa) käsitystä asioista, ja ne auttavat myös ymmärtämään Raamatun ”yksinomaan kielteistä sanomaa homoseksualisuudesta”, kuten professori Heikki Räsänen asian sunnilleen muotoili.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Rauli Toivonen, tiedät erittäin hyvin, millaisiin pihteihin homoseksuaalinen ihminen joutuu ”paljastuttuaan” omassa uskonyhteisössäsi. Minäkin tiedän. Olen omin korvin kuullut senkin, ettei alle 16-vuotias lapsi voi asua muun perheen kanssa, jos hän ”paljastuu” homoseksuaalisesti suuntautuneeksi, vaan hänet laitetaan erilleen asumaan.

   Minusta sinulta puuttuu arvovaltaa ja näköjään asiantuntemustakin kirjoitellessasi meidän elämäämme koskevista asioista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ilmeisesti ymmärrät, että Raamatun mukaan ensimmäinen ihmispari oli täydellisen heteroseksuaalinen.

   Tätä emme voi olla suinkan varmoja,sillä heitä oli edeltänyt nimen oman androgyynin adamin eli ihmisen muuttaminen ensin kohdun omavaksi Chavvaksi, joka synnytti ekan miehen, jolla oli penis eli Kajn’n. Tästä syystä Cahhvah (eeva) sanokkin KaJn’n peniksen nähdessään. ”Olen mitannut miehen Jehovan!” Eli kutsuu lasta Jod Hovaksi eli Jod elämäksi. Heprea täysinhallinut Syväntö toteaakin: ”Eevan sanat alkutekstissä ovat niin hätkähdyttävät, että kääntäjät, jotka eivät ymmärtäneet, mitä Eeva tarkoitti, eivät ole uskaltaneet kääntää sanoja tarkasti. Eeva sanoi näin: ”Sain miehen JUMALAN.” Jod oli phallos symboli mikä näkyy selvästi sen ideografiastakin. Ja Jod tai Jad phalloksena käytetäänselvästi Jesaja 57 jakeen 8 toiseksi viimeisenä sanana!: מִשְׁכָּבֵךְ וַתִּכְרָת-לָךְ מֵהֶם–אָהַבְתְּ מִשְׁכָּבָם, יָד חָזִית.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Jorma Hentilä. Tuohon mainitsemaasi keissiin en voi ottaa kantaa, koska en tiedä siitä mitään.

   Olet aivan oikeassa siinä, että minun arvovaltani on varsin hento tällä foorumilla. Jotkut kuitenkin arvostavat Raamatun edelleenkin sangen korkealle, ja toivon sen tuovan mukanaan sitä arvovaltaa näihin keskusteluihin

   Sinun asiantuntemuksesi tiedostan, ja ymmärrän sinun kokeneen menneisyydessä tosi kovia aikoja, mikä on tietysti väärin. Ehkä havaitsit minun arvostavan asiantuntemusta niissä tieteellisissä tutkimuksissa, jotka pyrkivät selvittämään seksuaalisen suuntauksen sekä geneettistä että raskausajan hormonaalista pohjaa. Urakkaa näyttää riittävän.

   Mutta sillehän emme voi mitään, että ihmisen Luoja joko hyväksyy tai ei hyväksy meidän seksuaalielämämme. Eikä yhtään auta, vaikka itse olemme asian kanssa kuinkakin sinut. Raamattu varoittaa esimerkiksi näin: ”Petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton vailla vertaa! Kuka sen tuntee?”(Jer17:9)

   Tiedän, että sinä olet käyttänyt parlamentaarista valtaa. Siksi kiinnostaa kysyä hiukan lainsäädännöstä tähän keskusteluun liittyen: Olisiko mielestäsi suotavaa, että jos joku yksilö tai ryhmä julkisesti opettaa homoseksin tai minkä tahansa muun maassa harjoitetun seksuaalisen aktiviteetin olevan Jumalan tahdon vastaista, tuomio pitäisi maallisessa tuomioistuimessa langettaa? Mihin asettaisit rajan, jos edes mahdollista?

   P.S. Olen seurannut jossakin määrin Ruotsin tilannetta enkä uskaltaisi julkisesti siellä tällaisia keskusteluja käydä. Taitavat olla tässä asiassa meitä edellä, mutta ovatkohan he sitä suvaitsevaisuudessa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Seppo: ”Ilmeisesti ymmärrät, että Raamatun mukaan ensimmäinen ihmispari oli täydellisen heteroseksuaalinen.”

   Noinhan sen täytyi olla. Tarjolla ei samaa sukupuolta olevia kumppaneita ollut edes teoriassa. Miksi Jumala olisi luonut täydellisille ihmisille sellaisen seksuaalisen tarpeen, jonka täyttämiseen ei tarjottu mahdollisuuksia?

   On tietysti jokaisen oma asia, kuinka luomiskertomukseen uskoo osana Jumalan sanaa. Tapahtumainkulku sinänsä kyllä kertoo, millä tekniikalla ”maan täyttämien” oli tarkoitus aloittaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Edellä on pieni lähtötekstinen otanta Jesaja 57:8 :sta. Suomennos 1992 on tyyppiesimerkki sievistelystä:

   ”Oviin ja pieliin olet piirtänyt merkkejäsi. Totisesti, olet karannut minun luotani, noussut kukkuloille, levittänyt vuoteesi ja tehnyt kaupat noiden kanssa, joiden vierellä sinä halusta makaat, joiden m i e h u u t t a ihailet. Heprean Jad on käännetty ’miehuus’ , mutta sana jad tarkoittaa tässä yhteydessä kuitenkin kursailemattomasti miehen sukuelintä ja pitäisikin rehellisesti kääntää: joiden kalua tai penistä ihailet.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Rauli, ei tarvitse olla 100 prosenttinen hetero voidakseen alkaa täyttää maata…. Luomiskertomnus käyttää ihmisestä ja miehestä monia eri nimityksiä samassa yhteydesä adam, ajsh enosh jhvh, oletko ajatellut miksi? Miksi Eeva kutsui lastaan jehovaksi ja miksi ihmiset alkoivat kutsua itseään jehoviksi? Miksi luulet että ihmisen sukutaulu Geneiksessä antaa synnytämisiät yheenlaskeuutina luvun 1056, joka on sama luku kuin Jehovan kolme eka kirjainta 10 5 ja 6?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Kysymyksissäni ei ole mitään pohjaa sellaiselle, joka ei usko Jumalan olemassaoloon ja Raamattuun Jumalan antamana tietopakettina meille.” Mitä ajattelet niistä, jotka uskovat Jumalaan ja ymmärtävät Raamatun paljon monikerroksisemmaksi ja useita eri ilmaisukeinoja käyttäväksi kirjoituskokoelmaksi kuin pelkkä ’tietopaketti’.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Joskus näissä keskusteluissa tulee ongelmaksi se, että tartutaan yhteen asiaa kuvaavaan ilmaisuun. Raamattu on minulle paljon muutakin kuin tietopaketti, mutta tässä yhteydessä se tuntui sopivalta näkökulmalta. (Sanaa näkökulma voisi sitten taas yhdessä pohdiskella!!)

   Ei ole kauhean relevanttia kiinnittää huomiota Aadamin ja Eevan geenistöön, jos ei usko heidän olleen koskaan olemassa. Ensimmäisen ihmisparin olemassaololle näyttävät uskovan sekä Jeesus Kristus että seuraajansa apostoli Paavali.

   Jeesus: ”Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi…Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”(Mark10:6,9)

   Paavali: ”Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman…Aadam oli esikuva siitä, joka oli tuleva.”(Ro5:12,14) ”Onkin kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä olento.” Mutta viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki.”(1.Ko15:45)

   Raamatussa on monikerroksisuutta hyvinkin paljon. Mutta ei sellaista monikerroksisuutta, että voisi kuoria niitä kerroksia pois, jotka eivät sovi esimerkiksi omaan seksuaalikäyttäytmiseen ja kuitata ongelman poiminnalla Pietarin kirjoittamasta kerroksesta ”rakkaus peittää paljotkin synnit”(1.Piet4:8)

   Keskustelumme pääkohtaan, seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyyteen, on Raamatulla kerrottavanaan kaiken tämän alku. Enkä voi nähdä Eedenin tapahtumasarjassa meitä hämääviä kerroksia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Martti. Kysyit suhtautumistani niihin, jotka näkevät Raamatussa enemmän kerroksia kuin itse näen.

   Vastaus lyhykäisyydessään: siinäpähän näkevät. Oikein miellyttävä on keskustella eri tavoin Raamattua kerrostelevia, mutta mieluiten asioihin kuin niiden esittäjiin ja heidän taustoihinsa fokusoiden.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Enkä voi nähdä Eedenin tapahtumasarjassa meitä hämääviä kerroksia.” Niinhän ’hämäävät kerrokset’ kai toimivat: ei voi nähdä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antero Syrjänen sanoo:

   Rauli Toivonen: ”Oikein miellyttävä on keskustella eri tavoin Raamattua kerrostelevia, mutta mieluiten asioihin kuin niiden esittäjiin ja heidän taustoihinsa fokusoiden.”

   Miten tämä olisi edes mahdollista tiukan kontrollin kulttien jäsenten kanssa keskusteltaessa, kun jokainen pilkku ja piste heidän ”vakaumuksessaan” sanellaan kultin johtajien toimesta? Heillä ei ole mitään omaa vakaumusta tai tulkintaa, kaikki on päätetty heidän puolestaan.

   Ja kuten Jehovan todistajien kanssa, heidän ”vakaumuksensa” on juntattu jopa niin pitkälle valmiiksi, etteivät he saa edes vastailla Kotimaa24-sivustolla sellaisille keskustelijoille, joilla on saman kultin taustaa.

   Tällaisessa tilanteessa on lähinnä hulvatonta vaatia muilta olla ottamatta huomioon kultin jäsenen uskonnollisten näkemysten taustoja.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Rauli Toivonen, erehdyt, jos oletat minun henkilökohtaisesti kokeneen ”menneisyydessä tosi kovia aikoja”. En ole homouteni vuoksi kohdannut väkivaltaa enkä suoranaista syrjintää. Mutta en tietenkään ole elänyt ulkopuolella yhteiskunnan sateenkaariväelle asettaminen rajoitusten, joita on – yhdessä avarakatseisten heteroiden kanssa – pitkälti kaadettu.

   Sen sijaan monet sateenkaariväkeen kuuluvat ovat joutuneet oman perheensä tai muun sosiaalisen ympäristönsä, erilaisten yhteisöjen mukaan lukien uskonnolliset ja myös kirkko tai yhteiskunnan koneiston murjomiksi. Yhdessä monien muiden kanssa olen pyrkinyt toimimaan niin, että tällainen loppuisi, ja että murjotut selviytyisivät kokemastaan ja voisivat elää omanlaistaan elämää.

   En halua sinun tulevan tuomituksi raamattukäsityksesi vuoksi, mutta pelkään – tai tiedän -, että uskonnollisessa yhteisössäsi omaksumaasi(nne) raamattukäsitystä on käytetty sateenkaariväkeen kuuluvien psyykkiseen murjomiseen. Sellainen on rikollista.

   Arvostan Raamattua, mutta meillä taitaa olla vähän erilainen laitos.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kiitos vastauksestasi ja myös oikaisusta. Mukava kuulla, ettet ole kohdannut sellaista, mikä takavuosina oli tyypillistä seksuaalivähemmistöön kuuluvalle. Ikävä kyllä, meidän taustanne ovat joillekin tärkeämmät kuin ajatuksemme ja toimintamme.

   Muuten: puhelimessani on ainakin kahden homoseksuaalien numerot, en siis ole sellaisille lähimmäisilleni allerginen, vaikka en heidän elämäntapaansa pidä Raamatun mukaisena. Vai oliko parempi rajoittaa määrittely vain seksuaaliseen toimintaan.

   Ehkä et ole huomannut, että käytän näissä keskusteluissa aina kirkollisia käännöksiä, joskus englantilaisia ja Folkbibelniäkin. Ja juuri siitä syytä, ettei kukaan pääsisi sanomaan ”meillä taitaa olla vähän erilainen laitos”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antero Syrjänen sanoo:

   Rauli Toivonen: ”Ikävä kyllä, meidän taustanne ovat joillekin tärkeämmät kuin ajatuksemme ja toimintamme.”

   Ettet olisi voinut paremmin sanoa. Jehovan todistajille tosiaan on tärkeämpää henkilön taustat kuin tämän ajatukset tai toiminnat.

   Ikävä kyllä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Mikko Nieminen sanoo:

  > Synnynnäinen homoseksuaalisuus on edelleen hypoteesi ja kiistanalainen teoria.

  Ei todellakaan ole kiistanalainen vaan edustaa valtavirtaa sekä tieteellisen tutkimuksen osalta että homoseksuaalien omien kokemusten näkökulmasta.

  On mielestäni huvittavaa, joka surkuhupaisaa, että homoseksuaaleihin kielteisesti suhtautuvat pyrkivät lähes epätoivon vimmalla keksimään mitä mielikuvituksellisimpia selityksiä homoseksuaalisuudelle. Lähinnä tulee mieleen, että se on joko itsepetosta tai mielen vajautta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Se lienee myös eräiden osalta projektiota ja eräiden puhdasta vallanhimoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Tuossa aiemmin Joona Ojanen siteerasi ilmeisen arvovaltaista tietolähdettä näin: ”There is no consensus among scientists about the exact reasons that an individual develops a heterosexual, bisexual, gay or lesbian orientation. ”

   Erilaisia tutkimuksia on tehty, mutta teoriat eivät ole siis saavuttaneet konsensusta. Onko kuitenkaan oleellista se, että tietää täydellisesti syyt seksuaaliseen suuntautumiseen kohti samaa sukupuolta? Voidaanko sellainen edes saavuttaa rajallisen ihmisymmärryksen puitteissa?

   Eikö ole tärkeintä saada selville, miten ihmisen Tekijä haluaa meidän käyttävän sukupuolielimiämme? Ja jos meidän käytänteemme ei ole oikeaa, eikö silloin ole syytä hakea apua? Ja sellaista Kaikkivaltias Raamatussa lupaa – ja täysin meidän omista suuntautumisistamme riippumatta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Eikö ole tärkeintä saada selville, miten ihmisen Tekijä haluaa meidän käyttävän sukupuolielimiämme?

   Ei. On totta että Raamatun kirjoitusajankohdan pakanauskontojen riitteihin liittyi seksiä ja orgioita. Kristinuskossa Jumalan suosiota ei kalastella pippelillä tai pimpillä.

   > Ja jos meidän käytänteemme ei ole oikeaa, eikö silloin ole syytä hakea apua?

   Pyrkimys käyttää Jumalaa keppihevosena ja vaatia esimerkiksi homoseksuaaleja hakemaan apua homouteensa ei ole pelkästään halveksittavaa vaan suoranaista hengellistä väkivaltaa. Tällaiselle käytökselle jokaisessa uskonnollisessa yhteisössä pitäisi olla nollatoleranssi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Rauli Toivosen uskonnollisessa yhteisössä homoseksuaaleihin kohdistuva hengellinen väkivalta on jokapäiväistä todellisuutta. Ja sitä hän on tarjoamassa muillekin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Ymmärränkö Mikko sinut oikein?

   Oletko sitä mieltä, että jos joku on päätynyt Raamattua tutkiessaan siihen lopputulemaan, että seksisuhteet kuuluvat vain miehen ja naisen väliseen avioliittoon ja kertoo myös toisille näkemyksestään, hänet pitäisi tuomita rangaistukseen lähimmässä käräjäoikeudessa? Tuollainen laki tulisi sinun mielestäsi saattaa voimaan?

   Entä jos joku homoseksuaali saa Raamatustaan sellaisen ymmärryksen, että hänen täytyy luopua samaan sukupuoleen kohdistuvasta seksuaalisesta kanssakäymisestä? Syyllistyykö myös hän johonkin sellaiseen, joka tulisi lainsäädännöllä kriminalisoida? Tai tulisiko käynnistää tutkimus, josko joku toinen on tuollaista hänelle opettanut?

   En tarkoita kysymyksilläni mitään yksittäistä uskonnollista ryhmää tai ketään yksilöä, joka julkisuudessa on kertonut tuollaisen sinun mielestäsi ”halveksittavan” kantansa.

   P.S. Olen samaa mieltä kansasi siitä, että ”Kristinuskossa Jumalan suosiota ei kalastella pippelillä tai pimpillä”. Niiden virheellisestä käytöstä on kuitenkin Raamatussa varoittavia esimerkkejä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Oletko sitä mieltä, että jos joku on päätynyt Raamattua tutkiessaan siihen lopputulemaan, että seksisuhteet kuuluvat vain miehen ja naisen väliseen avioliittoon ja kertoo myös toisille näkemyksestään, hänet pitäisi tuomita rangaistukseen lähimmässä käräjäoikeudessa? Tuollainen laki tulisi sinun mielestäsi saattaa voimaan?

   Asia ei ole mustavalkoinen. Kannatan hyvin laajaa mielipiteenvapautta, mutta katson myös, että jokaiseen vapauteen liittyy myös vastuu. Muiden ihmisten vahingoittaminen on väärin.

   Jos joku tulee Raamattua luettuaan siihen johtopäätökseen, että homoseksuaalit tulee tapaa ja kertoo myös toisilleen näkemyksestään, ollaan mielestäni alueella, jossa uskonnonvapauden tai mielipiteenvapauden tulee väistää muiden perusoikeuksien tieltä.

   Mainitsemiesi seksiohjeiden julistaminen on mielestäni typerää, mutta en lähtisi sitä kriminalisoimaan.

   > Entä jos joku homoseksuaali saa Raamatustaan sellaisen ymmärryksen, että hänen täytyy luopua samaan sukupuoleen kohdistuvasta seksuaalisesta kanssakäymisestä? Syyllistyykö myös hän johonkin sellaiseen, joka tulisi lainsäädännöllä kriminalisoida?

   Jokainen aikuinen ihminen saa päättää vapaasti omasta seksikäyttäytymisestään niin pitkälle kun sillä ei loukata toisia ihmisiä. Seksistä kieltäytyvä ihminen, homo tai hetero, ei mielestäni syyllisty rikokseen. Ehkä pitäisin tätä vähän itsestäänselvänä.

   Halveksittavana ja tuomittavana pidän sitä, jos uskonnollinen yhteisö painostaa homoseksuaalisia jäseniään parantumaan homoudestaan. Tämä on henkistä ja hengellistä väkivaltaa, johon ei kenenkään ajattelevan ihmisen tulisi sortua.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kiitos Mikko, että et tunne halukkuutta haastaa minua käräjille raamattunäkemyksieni vuoksi. En halua niitä kenellekään tyrkyttää, mutta täällä niitä jopa voimakkaasti tivataan, ja asiallisiin kysymyksiin on mukava pyrkiä antamaan asiallisia vastauksia.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Leo Tihinen sanoo:

  Rauli Toivonen: ”Olemmeko edelleen samaa mieltä siitä, että geneettinen taipumus kokea vetoa samaan sukupuoleen on syntynyt vasta Raamatun mainitseman syntiinlankeemuksen jälkeen?”

  En ole samaa mieltä käsityksestäsi. Aikuisiällä minun maailmankäsitykseni ei ole perustunut Raamatun kertomuksiin, joista suurin osa on ihmisen yrityksiä ymmärtää ja selittää maailmaa, vajavaisemmilla tiedoilla, kuin meillä nykyajan ihmisillä on. Homoseksuaalisuus on yksi eliön biologinen ominaisuus, jolle varmaan löytyy myös tieteellinen selitys. Raamatusta ei sille selitystä löydy.

  Esimerkiksi sateenkaari Raamatussa on Jumalan lupaus siitä, että hän ei enää hukuta maailmaa vedenpaisumukseen. Nykyisin tiedämme ilmiön fysiikaallisen syntymekanismin. Raamatun sille antama Jumalallinen merkitys, on fysiikkaa heikosti tietämättömien ihmisen yritys selittää ilmiön syy.

  En pidä järkevänä täyttää tietämättömyytemme aukkoja uskonnollisilla tarinoilla. Hyväksyn kyllä sen, että on uskontontoja, jotka ”jalostavat” tai ”sivistävät” meitä paremmin hyväksymään, ymmärtämään ja kohtelemaan lajitovereitamme ja luomakuntaa. Kiitos keskustelusta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Edellä on pieni lähtötekstinen otanta Jesaja 57:8 :sta. Suomennos 1992 on tyyppiesimerkki sievistelystä:

  ”Oviin ja pieliin olet piirtänyt merkkejäsi. Totisesti, olet karannut minun luotani, noussut kukkuloille, levittänyt vuoteesi ja tehnyt kaupat noiden kanssa, joiden vierellä sinä halusta makaat, joiden m i e h u u t t a ihailet. Heprean Jad on käännetty ’miehuus’ , mutta sana jad tarkoittaa tässä yhteydessä kuitenkin kursailemattomasti miehen sukuelintä ja pitäisikin rehellisesti kääntää: joiden kalua tai penistä ihailet.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Antero Syrjänen sanoo:

  Rauli Toivonen: ”Entä jos joku homoseksuaali saa Raamatustaan sellaisen ymmärryksen, että hänen täytyy luopua samaan sukupuoleen kohdistuvasta seksuaalisesta kanssakäymisestä?”

  Sitten ei yhtään mitään. Sehän on hänen oma näkemyksensä. Kuinka paljon muuten tunnet tällaisia tapauksia, jotka ovat onnistuneet homoseksuaalina luopumaan homoseksuaalisesta rakkaudesta? (Katsos kun toisin kuin teille fundamentalistiuskovaisille, ihmissuhteissa ja rakkaudessa on kyse paljon muustakin kuin vain seksuaalisesta kanssakäymisestä, jota te alleviivaatte näissä yhteyksissä jopa neuroottisella tarmolla).

  Jos seksuaalisen identiteettinsä uskon varjolla kieltäneet laitettaisiin riviin, meillä olisi rivi, joka koostuisi pääasiassa ihmisraunioista, jotka ovat sekä epäonnistuneet kieltämään sen mitä ovat että kärsivät masennuksesta ja muista uskonnollisesta riittämättömyydestä johtuvista mielenterveyshaasteista. Itsemurhan tehneet Jehovan todistaja homoseksuaalit eivät ole mikään keräilyharvinaisuus, eikä se ole harvinaista muissakaan ihmisyyttä halveksivissa kulteissa ja uskonyhteisöissä.

  Rauli Toivonen: ”Syyllistyykö myös hän johonkin sellaiseen, joka tulisi lainsäädännöllä kriminalisoida? Tai tulisiko käynnistää tutkimus, josko joku toinen on tuollaista hänelle opettanut?”

  Tahot (kuten Jehovan todistajat), jotka opettavat (identiteettinsä kanssa sinut olevien) homoseksuaalien olevan pahoja ihmisiä, joiden tulee kuolla ihan pian alkavassa harmageddonissa, pitäisi tosiaan saattaa oikeudelliseen vastuuseen. Ja näin tuleekin käymään ajan myötä. Ihmisyys tulee voittamaan epäterveet ja vaaralliset uskonnolliset näkemykset.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pentti S. Varis sanoo:

  Seuraava tutkimus on esimerkki mahdollisuudesta vaikuttaa kohdistetusti genomiin määrättyjen tavoitteiden aikaan saamiseksi. Tiedon genomin toimintaperiaatteista ja muista ominaisuuksista syventyessä alla oleva tutkimus voi ehkä toimia prototyyppinä monien muiden ominaisuuksien ehtojen kartoituksessa.

  https://groups.oist.jp/fao/event/nature-vs-nurture-drosophila-courtship-

  Koiraspuolisen banaanikärpäsen seurustelusuuntaus (naaras vai koiras) valiutuu yksinomaan P1-neuronien toimesta, mistä syystä ympäristötekijöiden vaikutusta seurustelusuuntauksen valintaan voidaan tutkia keskittymällä tähän geeniryhmään. Ympäristö näyttää moduloivan epigeneettisesti geeni-ympäristö -vaikutusta banaanikärpäsen lapsuudessa ja nuoruudessa.

  https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160217091406.htm

  Yamamoto tarkasteli näköärsykkeiden vaikutusta homoseksuaalisiin kärpäsiin, jotka siis halusivat kiihkeästi seurustella vain urospuolisten kanssa hyläten sukupuolisesti kokonaan naaraat. Tutkittaville kärpäsille näytettiin filmi, joka esitti käveleviä naaraita valonvälähdysten seuraamina. Tällöin osa homoseksuaalisista banaanikärpäsistä alkoi kiivaasti osoittaa halua päästä sukupuoliyhteyteen naaraiden kanssa, kun taas osa ei ollut kiinnostunut. Ero selittyi tutkittavien banaanikärpästen kasvuolosuhteilla. Yhteisöllisesti ryhmässä kasvatetut homoseksuaaliset yksilöt kiinnostuivat naaraista kun taas yksinäisyydessä kasvaneet eivät kiinnostuneet.

  Koska banaanikärpäsen aivot ja mm. sukupuolielämä muistuttavat ihmisen vastaavia, voitaisiin Yamamoton tuloksista tehdä ihmisen sukupuolisuuden suuntautuneisuutta koskevia arvioita, varsinkin monesti jo arvioidusta kasvuolosuhteiden vaikutuksesta yhtenä sukupuolisen suuntautuneisuuden tekijänä.

  Ihmiseen kohdistuvien muutosmenettelyjen mielekkyys voidaan kuitenkin vakavasti kyseenalaistaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Oivallinen lisäys juuri tähän keskusteluun.

   Näköjään varsin kauan tutkimisaiheeseen perehtyneestä tutkijasta todetaan varsin kiinnostavasti tuon jälkimmäisen linkin lopuksi: ”While Yamamoto is cautious about drawing conclusions on human sexual orientation from studies of fruit flies, he believes some aspects of sexual orientation in humans could have a similar mechanistic basis to that of flies. ”Our study offers a conceptual basis to explain how nature and nurture interact in shaping human sexual orientation,” he says.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Koska banaanikärpäsen aivot ja mm. sukupuolielämä muistuttavat ihmisen vastaavia…” Hä?!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Löytyisiköhän tästä banaanikärpästutkimuksesta osviittaa konsteille päästä meistä eroon? Loistavaa!!

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Tuo banaanikärpästutkimus ei liene niitä alan kaikkein mullistavimpia, vaikka mielenkiintoinen onkin. Sepon blogissa oli parempia tieteen arvioita siitä, mitkä seikat vaikuttavat seksuaalisen suuntautumisen. Kaikki taitaa perustua ”kuponkien alustavaan tarkastukseen”, kuten aiemmin oli tapana sanoa.

  Tuo Jorma Hentilän repliikki mietityttää. Koetko, että jos näkee homoseksin Jumalan tahdon vastaisena, etsii ”konsteja päästä meistä eroon?” Miten niin eroon? Voin puhua vain omasta puolestani, mutta niin ei todellakaan ole asia. Tulee heti mieleen ”Jusu Vihervaaran” kanssa käymäni keskustelut, joissa koin molemminpuolista kunnioitusta, vaikka näkemyksemme olevat hyvin erilaiset. Raamatun sanomaa pengottiin ”niin maan perusteellisesti” niissä jutuissa, ja lopuksi olisimme voineet kahville yhdessä lähteä.

  Kaikkivaltiaan tahto ei totisesti ole päästä kenestäkään eroon. Lienee varsin tunnettu tämä lausunto ja hyvin tunnetusta kohdasta Raamattua: ”Jumala osoitti rakkautensa maailmalle antamalla ainoan Poikansa, jottei kukaan häneen uskova tuhoudu vaan saa ikuisen elämän.”(Joh3:16;UT2020)

  Lienemme samaa mieltä siitä, että tuhosta Raamattu puhuu sen ikuisen elämän vastakohtana. Jos yrittää etsiä sitä kapeaa ja elämään johtavaa tietä, se ei tarkoita, että haluaa niistä lavealla tiellä matkaavista eroon. Eikö Jeesus opettanut seuraajiaan hamuamaan ihmisiä juuri sille paremmalle tielle?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Rauli Toivonen, en tarkoita nimenomaisesti sinua, mutta yksi motiivi löytää ”syy” homoseksuaalisuudelle on monille ollut ja on siinä, että sitä kautta löydettäisiin keinot estää homoseksuaalisuuden ilmentyminen, siis päästä meistä eroon.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kiitos selvennyksestä. Nyt ymmärrän mitä tarkoitit.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Tulipas näin jälkikäteen mieleen tuosta maninnastasi ”päästä eroon homoseksuaaleista” seuraava ajatuskulku, tällä hetkellä paljasta teoriaa.

   Nykyisin on mahdollista kutakuinkin sammuttaa kaikenlainen seksin tarve, mutta ei kaiketi millään keinolla toteuttaa sammutusta sukupuolten suhteen selektiivisesti. Entä jos geeniterapialla ja/tai sikiökauden aikaisilla toimenpiteillä voitaisiin täysin estää seksuaalisen halukkuuden kohdistuminen samaan sukupuoleen? Kenelläkään ei olisi enää homoseksuaalisia intohimoja? Olisiko maailma silloin parempi vai huonompi paikka elää?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Luultavasti huonompi, sillä homot ovat yleensä erittäin luovia ihmisiä ja ilman heitä maailma olisi esim. paljon taideköyhempi ja alkaisi ehken täyttyä testosteroni muskeleista ja kyssäniskoista, jotka voisivat kirjakauppialle totedeta, että: ”Ei kiitos minulla on jo kirja…”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Rauli Toivonen, näköjään pitäisit siis sittenkin toivottavana, että meistä päästäisiin eroon, kun spekuloit geeniterapialla ja sikiökauden aikaisilla toimilla, joilla voitaisin ”täysin estää seksuaalisen halukkuuden kohdistuminen samaan sukupuoleen”.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pentti S. Varis sanoo:

  Aavistuksen banaanikärpäsen ja selkärankaisten yleensä samankaltaisuudesta saa näppäilemällä ’banaanikärpänen ja ihminen’.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Gnostilainen viisas Pistis Sofia kertoo miten Jeesus opetti opetuslapsiaan.:

   ”Ettekö te tiedä että te olette kaikki samasta alkuaineesta kotoisin! Ettekö tiedä että te olette valon jätettä?”

   Huomaako kukaan mikä nerous ja syvä tietämys tuossa Jeesuksen lauseessa piilee?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Tjaa… Ovathan ihminen ja banaanikärpänen keskenään samanlaisempia kuin ihminen ja rapakivi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit