Suomen kieli hiipuu tiedemaailmassa arvostuksen puutteessa

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) on ilmaisut huolensa suomen kielen asemasta korkeakouluissa. Huoli on perusteltu.

Honkosen aloitteesta opetus- ja kulttuuriministeriö tekee selvityksen, uhkaako vieraiden kielten yleistyminen kotimaista tiedettä ja tutkimusta. Ilman selvitystä voinee sanoa, että näin on jo käynyt. Tämän taustalla on pitkälti Suomen Akatemian linja, jossa rahoitushauissa suomenkieliselle tutkimukselle ei anneta suurtakaan arvoa.

Toinen englannin ylivallan taustalla olevista syistä on se, että yliopistojen opetustehtäviin voi tulla valituksi, vaikkei osaisi suomea.

Jos suomen asemaa halutaan vahvistaa, näihin kysymyksiin pitää kiinnittää huomiota laajan kielitaidon merkitystä väheksymättä.

Englannin roolia kansainvälisenä tieteen kielenä ei voi muuttaa, mutta kotimaisten kielten taito ja käyttö tulisi nähdä myös meriittinä. Jos yliopistot eivät ylläpidä ja kehitä omaa kieltämme, kuka sitten?

Mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 14.1.2023

  1. Jos ihannoidaan opiskelua ulkomailla, tietokoneen, tekoälyn ym kehittymistä-mitä muuta voi odottaa kuin huudeilla väijyvää amerikansuomea, ehkä jopa muidenkin kielien ammatti- ym sanaston ihannointia nuorten parissa. It´s so COOL! Randomilla voisi heittää, että joka ikäkauden nuorilla on ollut omat konhotuksensa. 60-luvulla esim… 🙂 Suomen kieli, kirjakieli ja lukuisat murteet-niitä voisi jo tallentaa tietsikalle, pian ne deletoituu käytöstämme? 🙂 Kysymys on enempikin, onko Suomi enää Suomi…

Jalovaara Ville
Jalovaara Ville
Helsingin ja Turun yliopistojen dosentti ja helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu.