Sateenkaarivihkimisistä ei rangaistusta

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli tänään pastori Kai Sadinmaan toimittamia samaa sukupuolta olevien parien kirkollisia vihkimisiä 1.3.2017 ja 15.7.2017.

Ratkaisussa merkittävää oli, että kapitulin enemmistö päätyi katsomaan lakimiesasessorin esittelystä poiketen, että Sadinmaan toiminta oli vastoin pappisviran asettamia velvollisuuksia, mutta ei kuitenkaan rangaistavaa. Lakimiesasessori oli esittänyt, että Sadinmaalle olisi tullut kirkkolain 5 luvun 3 §:n tarkoittama kirjallinen varoitus. Vakava moite on tuomiokapitulin on vapaamuotoinen kannanotto, ei lainsäädäntöön perustuva virkamiesoikeudellinen seuraamus.

Tuomiokapitulin tekemä ratkaisu vahvistaa vallitsevan jännitteisen tilanteen kirkossa. Samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen on moitittavaa, mutta ei rangaistavaa.

Jaakko Weuro
kirkolliskokousedustaja, neuvotteleva virkamies

Osallistuin asian käsittelyyn tuomiokapitulin istunnon maallikkojäsenenä. Oman näkemykseni mukaan tuomiokapitulilla ei olisi ylipäätään ollut edellytyksiä katsoa Sadinmaan rikkoneen pappisviran asettamia velvollisuuksia vastaan, eikä hänen toimintansa sen vuoksi vuoksi voinut olla rangaistavaa. Tähän näkemykseeni yhtyivät äänestyksessä piispa Irja Askola ja hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen. (Asian käsittelystä tarkemmin )

5 kommenttia

 • Jukka Kivimäki sanoo:

  ”Vakava huomautus on tuomiokapitulin on vapaamuotoinen kannanotto, ei lainsäädäntöön perustuva virkamiesoikeudellinen seuraamus.” Tästäjohtuen päätöksestä ei myöskään voida asiaperusteisesti valittaa

  Päätöksessään tuomiokapituli katsoi, että Sadinmaa on kirkkolain 5 luvun 3 §:n tarkoittamalla tavalla toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.

  Päytäkirjan mukaan myös Jaakko Weuro äänesti jälkimmäisessä äänestyksessä tämän kannan puolesta. Tosin hän jätti yhdessä Liimataisen kanssa eriävän mielipiteen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Kivimäki: ”Vakava huomautus”

   Minun käsittääkseni kysymyksessä oli ”vakava moite” ei ”vakava huomautus”.

   Kivimäki: ”Tästäjohtuen päätöksestä ei myöskään voida asiaperusteisesti valittaa”

   Miksi pitäisi voida, eihän kysymyksessä ole mikään rangaistus? Pelkkä etusormen heristys.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Sadinmaa voi moittia takaisin…

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Sari Roman-Lagerspetz sanoo:

  Siviilioikeuden professori Urpo Kankaan näkemys asiasta:

  https://yle.fi/uutiset/3-9831584?origin=rss

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Roman-Lagerspetz sanoo:

   Liittyen edellisessä viestissä antamaani Urpo Kankaan haastattelulinkkiin ja Jaakko Weuron kirjoitukseen:

   Jos on niin, kuten näyttää olevan, että samaa sukupuolta olevia pareja vihkivien pappien moittiminen tai muukaan rankaiseminen ei perustu lakiin, niin kannattaisiko Sadinmaan kuitenkin valittaa tuomiokapitulin päätöksestä.

   Helsingin tuomiokapitulin mukaan ” vakava moite” ( kuten pohjaesityksessä esitetty varoituskin) perustuu lakiin. Prof. Urpo Kangas, Jaakko Weuro ja jotkut muutkin juristit joiden kanssa olen keskustellut, ovat kuitenkin sitä mieltä, että se ei perustu lakiin. Tuomiokapituli vieläpä väistää omaa vastuutaan päätöksestä menemällä kirkkolain taakse piiloon: ”Helsingin hiippakunnassa kyllä haluttaisiin vihkiä mutta kirkkolaki ei anna mahdollisuutta.” Olisiko tämä hyvä riitauttaa tekemällä valitus? Sitten ainakin tulisi selvyys siihen onko homoparien kirkollinen vihkiminen kirkkolain yms. juridiikan vastaista vai ei, jotta lakiin ei voida ainakaan perusteettomasti vedota vihkivien pappien rankaisemisissa, moittimisissa sun muissa. Ja jos sitten vihkiviä pappeja rankaistaan muualla Suomessa niin niistäkin voidaan valittaa lakiin perustumattomina.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Tulkaa Kaikki

  Blogiin kirjoittavat Tulkaa kaikki -henkiset seurakuntavaikuttajat eri puolilta Suomea, kukin omissa nimissään. Yhteistä meille on pyrkimys toimia kirkossa avarakatseisesti lähimmäisyyden hengessä. Tulkaa kaikki -liikkeen perusajatuksen mukaisesti haluamme herättää rehellistä keskustelua kirkon perustehtävästä, lisätä kirkollisen päätöksenteon avoimuutta ja luoda siltoja eri tavoin ajattelevien välille.