Rukous uskonpuhdistuksen muistamiseksi + Luther-sitaatti kommenttina

Oi Herra Jeesus Kristus! Sinä kutsuit 500 vuotta sitten palvelijasi Martti Lutherin puhdistamaan kirkkosi uskon. Hän käänsi pyhät Kirjoitukset kansankielelle ja sai näin Sinun pyhän evankeliumisi taas loistamaan siellä, missä se oli ollut pimennettynä. Kun kuulemme Sinun pyhää sanaasi sellaisena, kuin se pyhien apostolien ja profeettojen kautta on meille Raamatussa annettu, saamme ymmärtää, että meidän elämämme ja uskomme lepää ainoastaan Sinun armosi varassa. Kun otamme Sinut ruumiinesi ja verinesi vastaan alttarin sakramentissa, saamme kokea, että Sinä rakastat meitä ja annat syntimme anteeksi.

Herra, me kiitämme Sinua siitä!

Oi Herra Jeesus Kristus! Myös meidänkin aikanamme Sinun pyhä evankeliumisi on monilta ihmisiltä peitossa. Epäoikeudenmukaisuus, jumalattomuus, väkivalta ja mielivalta hallitsevat maailmassa. Moni elää ilman Sinun pyhiä käskyjäsi eikä tunne Sinun pyhän evankeliumisi lohdutusta.

Herra, armahda Sinä heitä ja meitä kaikkia!

Oi Herra Jeesus Kristus! Niin kuin sinä aikanaan kutsuit palvelijasi Martti Lutherin puhdistamaan kirkkosi uskon, niin herätä Sinä itsellesi myös meidän aikanamme uskollinen todistaja, joka todistaisi Sinun pyhän sanasi koko maailman edessä Hengen valtuutuksella. Lahjoita kirkollesi syvällinen uudistus Pyhän Hengen voimassa, jotta se todistaisi tässä jumalattomassa maailmassa Sinun rakastavasta armostasi ja läsnäolostasi sanassa ja sakramenteissa ja ihmiset näin tulisivat riistetyksi sen vanhan vainoojan tuhoavasta vallasta.

Herra, armahda meitä!

Jürgen Diestelmann (1928-2014), Luther vai Melanchthon? S. 100. Erään historiallisen ystävyyden särkyminen ja sen seuraukset nykypäivän ekumenialle sekä uskonpuhdistuksen juhlavuodelle 2017. Concordia ry, Leväsjoki 2016. Alkuteos: Luther oder Melanchthon? Der Bruch einer historischen Freundschaft und die Folgen für die heutige Ökumene und das Reformationsgedenken 2017. Berlin 2014.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli
Mika Rantanen
Mika Rantanen
Teologian maisteri, uimamaisteri ja koulutettu hieroja.