Rukoilemme ajallista hyvyyttä

Rakas taivaallinen Isä! Koska kallis Vapahtajani itse on opettanut minua rukoilemaan ajallista hyvyyttä (Matt. 6:9-13, Luuk. 11:2-4), jota elämäni ylläpitämiseksi tarvitsen, ja myöskin tiedän, että se kaikki tulee sinulta, niin tahdon käyttää oikeuttani ja rukoilla sinulta sitä.

Anna siis minulle, rakas Isä, Jeesuksen tähden kaikkea, mitä täällä murheen laaksossa tarvitsen, ruokaa ja juomaa sekä muuta ruumiillista hyvyyttä. Eihän minun tarvitse sinulle jokaista asiaa mainita erikseen, sillä sinä itse kyllä tunnet tarpeeni, tunnetpa ne vielä paremmin kuin minä.

Minä en näet aina tiedä, mikä minulle on todelliseksi hyödyksi, mutta sinä sen tiedät ja sen tähden jätän nyt sinun kaikkiviisaaseen ja rakkaaseen harkintaasi, mitä ja miten paljon minulle tahdot antaa. Yhtä vain pyydän: ”Köyhyyttä ja rikkautta älä minulle anna; vaan anna minun saada määrätty osani ravinnosta.” (Sananlaskut 30: 8,9)

Jos kuitenkin katsoisit hyväksi niin runsaasti siunata työni ja hankkeeni, että rikastuisin, niin varjele minua silloin ahneudesta ja suo minulle armoa, että voisin käyttää omaisuuksiani valtakuntasi vaurastumiseksi ja lähimmäisteni hyödyksi.

Jos taas näet hyväksi koetella minua ja antaa köyhyyttä ja puutetta, niin anna minulle tyytyväinen ja nöyrä mieli, joka kiittää sinua pienimmistäkin muruista ja lapsellisen luottavana odottaa siunaustasi. Tee minut myös säästäväiseksi, etten käyttäisi lahjojasi tuhlaamiseen ja ylellisyyteen, vaan käskysi mukaan ottaisin vaarin niistä muruista, jotka kenties jäävät tähteeksi. (Ks. Joh. 6:12)

Varjele minua laiskuudesta ja petollisuudesta, mutta anna sitä vastoin armoa ja voimaa, niin että rehellisellä työllä ansaitsisin jokapäiväisen leipäni. Säästä minua, hyvä Jumala, rasittavista elatuksen huolista ja suo minun käsittää, ettei minun tarvitse murehtia, kun sinä kerran olet ottanut huolehtiaksesi minusta.

Rakas taivaallinen Isä, samalla kuin lopuksi kiitän sinua siitä, että niin isällisesti ja runsaasti olet varustanut minun ruumiini ja sieluni kaikilla niillä ominaisuuksilla ja kyvyillä, jotka kaunistavat ihmisen, rukoilen, että laupiaan kaitselmuksesi avulla Jeesuksen Kristuksen tähden pitäisit voimassa nämä kaikki.

Älä salli saatanan, niin kuin se mielellään tahtoisi, turmella ruumiini ja sieluni kykyjä, vaan säilytä ne armollisesti ominani, että minä taas kiitollisena ja lapsellisessa uskossa ja kuuliaisuudessa pyhittäisin ne kaikki sinulle sekä käyttäisin niitä sinun palvelukseesi, sinun ja sinun nimesi ylistykseksi ja kunniaksi, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja Vapahtajamme tähden. Aamen.

Suluissa olevat neljä Raamatunkohtaa olen lisännyt mukaan, mutta muuten rukous on täysin rukouskirjan mukainen.

Ote Johannes Bäckin (1850─1901) rukouskirjasta ”Muukalaisten kotielämä”, s. 200─202, vuoden 1965 painos, SLEY.

Kirjoittaja

Mika Rantanen
Mika Rantanen
Teologian maisteri, uimamaisteri ja koulutettu hieroja.