Raamatunkohtia kuoleman voittamisesta, ylösnousemuksesta ja ikuisesta elämästä

“Tuonelan kädestä minä (Herra Jumala) heidät päästän, kuolemasta minä heidät lunastan (vapautan).” (Hoosea 13:14)
“Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa.” (Daniel 12:13)
“Mutta sinun (Herran) kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun katseesi on valkeuksien katse, ja maa tuo vainajat ilmoille.” (Jesaja 26:19)
”Hän (Herra Jumala) hävittää kuoleman ainiaaksi.” (Jesaja 25:8)
”Sen tähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne” (Hesekiel 37:12)
“Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema.” “Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki.” (Psalmi 116:15, KR-38 ja KR-92)
“Jeesus sanoi hänelle: “Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?” (Evankeliumi Johanneksen mukaan 11:25,26)
“Kuolema on nielty ja voitto saatu … Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!” (Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille 15:54,57)
“Sillä Kristus on minulle elämä, ja kuolema on minulle voitto.” (Paavalin kirje filippiläisille 1:21, Biblia)
”Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa.” (Psalmi 68:21)
”Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä.” ”Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä.” (Job 19:25, KR-38 ja KR-92)
”Mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut kertomuksessa orjantappurapensaasta, kun hän sanoo Herraa Aabrahamin Jumalaksi ja Iisakin Jumalaksi ja Jaakobin Jumalaksi. Mutta hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien; sillä kaikki hänelle elävät.” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 20:37,38)

    • Kettunen: ”Tuo Biblian kohta ” Kristus on minulle elämä…” on jotenkin selkeämpi, kuin käännös “Elämä on minulle Kristus…”.

      Nehän ovat merkitykseltään kaksi eri asiaa. Toisessa Kristus on subjekti ja toisessa Elämä.

Mika Rantanen
Mika Rantanen
Teologian maisteri, uimamaisteri ja koulutettu hieroja.