Raamatun sanoma on yksiselitteinen

 

Kirjoitin viimeksi blogin, joka sisälsi kannanoton Raamatun ilmoituksen normatiivisen mielekkyyden puolesta. Tämä blogi on uusi avaus saman aiheen jatkoksi. Tällä kertaa väitän, että Raamatun sanoma on pohjimmiltaan myös yksiselitteinen. – Torjun väitteen, että olisi olemassa monta erilaista mielekästä raamatuntulkintaa. Syy moniin keskenään ristiriitaisiin tulkintoihin on eräässä muussa asiassa.

 

Tämä näkökantani on kuunneltavissa viime pyhän saarnassani, joka löytyy osana jumalanpalvelustamme alla olevasta linkistä:

https://www.youtube.com/watch?v=CXbyZE8Ty4c

(Saarnan aikaväli on 22:50-44:35.)

 

Tervetuloa keskustelemaan!
Keskustelussa tulee pysyä blogin teemassa ja kohdella kanssakeskustelijoita kunnioittavasti.

 

 

 1. Onko Raamattu yksiselitteinen, kun siinä on kaksi osaa, toinen kertoo kansasta, ja toisessa osassa yhteen ihmiseen on yritetty tunkea kaikki kansaan liittyvät ihmiset, tapahtumat ja aikakaudet.

  • Tarja,

   Viittaat varmaan Jeesukseen?

   Koko Raamattu ”tunkee” Jeesukseen kaikki ihmiset. Ensimmäinen maininta Hänestä on 1. Moos 3:15.

   Huomasin vasta nyt mainintasi viikiloisesta Raamatustasi. Siinä on varmaan jonkinlainen viitepolku, eli viittauksia Uuteen Testamenttiinkin.

   Viittaat Raamattuun ja ne juuri kertovat sen mitä ihmettelet. Eli antaa vastaukset.

 2. Keskustelu on vilkasta ja kertoo varmaan siitä, että aihe koetaan tärkeäksi, mutta myös kysymyksiä herättäväksi. Pidän tätä kommenttiboksia iltaan asti auki. Rohkaisen laittamaan lisää kysymyksiä. Pyrin vastaamaan sitten, kun pääsen muista töistä…

 3. ”Torjun väitteen, että olisi olemassa monta erilaista mielekästä raamatuntulkintaa.” Tämä tarkoittanee, että oma tulkintasi on mielestäsi se ainoa oikea. Niinkin voisit asennoitua, että olemme yhdessä etsimässä sitä oikeaa, mutta emme ole vielä sitä löytäneet.

 4. Emme varsinaisesti ole olleet kysymässä mitään, vaan tuomassa muita näkökulmia kuin omiasi. Ei yhdellä ihmisellä ole totuutta hallussaan.

 5. Näyttää Filippus ainakin löytäneen sen ainoan oikean neitsyt Mariasta syntyneen, kun hän sanoi Natanaelin tavatessaan: ”Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista.” Mitähän Luther lienee tarkoittanut, kun hän toteaa: ”Jumalan sanat on omaksuttava niin yksinkertaisina kuin ne kuuluvat” kirjoittaessaan Erasmusta vastaan. Tuo kyllä viittaa yhteen tulkintaan ei niinkään moneuteen.

  • Luterilainen Raamatun tulkinnan periaate sisältää ns. muotoperiaateen. ( Raamattu on kristityn uskon ja elämän ylin ohje). Muotoperiaate ongelma on se, että se kaventaa kristillisen opin Raamatusta ja kristityn elämästä. Muotoperiaate myös mahdollistaa tuhat ja yksi tulkintaa Raamatusta, edes tunnustuskirjat eivät patoa tätä ongelmaa, vaikka asettavatkin tulkinnan rajoja. Käytännössä luterilainen onkin hyvin vapaa tulkitsemaan Raamattu yksilökeskeisesti. Individualismi onkin luterilaisten suuria haasteita. Tästä johtuen protestanttisten kirkkoperheiden keskuudessa jakaantuminen on suurta ja sille ei näy loppua.

   Vanhastaan kirkossa Raamatun tulkinnassa on korostettu sitä, että kirkko tulkitsee ja asettaa tulkinnan rajat ja sisällön. Vain kirkolla on tämä oikeus. Tämä on vastoin yksilökeskeistä tulkintaa, jossa jokainen saa itse muodostaa Raamatusta oman tulkintamallin.

  • Niin, silloin on ehkä hyvä tyytyä siihen uskonyhteisöön, minkä on omasta ”vapaasta tahdostaan” valinnut.

 6. Keskustelu tämän blogin alla on ollut vilkasta ja monipolvista. Kun kirjoitin blogin aiheena Raamatun yksiselitteisyys arvasin joutuvani aikamoisen tulituksen kohteeksi. – Ei ole näet kovin vaikeaa ladata kokonainen leegio väitteitä, kysymyksiä ja problematisointeja, kun on kyseessä niin laaja asia kuin Pyhä Raamattu (sen koko kirjakaanon).

  Ajatukseni ei toki ollutkaan pyrkiä (arkityön ohessa) vastaamaan kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin reaktioihin. Toivottavasti olen kuitenkin onnistunut herättämään mielenkiintoa siihen, miten yliopiston käynyt teologi voi ajatella Raamatun olevan johdonmukainen ja yksiselitteinen. Ehkä kysyt ihan aidosti: Voisinko minäkin ehkä ajatella samoin? Mikä on Raamatun punainen lanka jne.?

  Kristillisen kirkon historia osoittaa, että kaikista hajaannuksista ja pirstoutumisista huolimatta on olemassa myös toinen ulottuvuus, yhteys Jumalan sanan totuudessa. Se ilmenee mm. ekumeenisissa uskontunnustuksissa ja sitäkin edeltävässä uskon sääntöä (regula fidei) etsivässä työskentelyssä. Tästä teemasta voi lukea vaikkapa alla olevasta linkistä:

  https://sti.fi/luennot/files/lvks96_2.html

  Nämä viimeksi mainitut asiat todistavat siitä, että varhaiset kristityt kykenivät näkemään Raamatun kirjakaanonin äärellä niin selkeän yksiselitteisyyden ja johdonmukaisuuden, että lukemattomat kristityt yhtyvät yhä tänään näihin sanoihin ja periaatteisiin. Eksegeettinä näen, että tämä on nimenomaan Raamattu-teologisen työskentelyn hedelmää (Pyhän Hengen johdatuksessa).

  Tässä on nähdäkseni rohkaisua niille, jotka kokevat ajoittain masennusta kristikunnan pirstaleisuuden äärellä. Pirstaleisuus ei ole koko kuva. Lähemmäs Raamattua ja lähemmäs em. tunnustuksia on suunta, joka vie kristityt lähemmäs toisiaan ja ennen kaikkea lähemmäs Jeesusta Kristusta.

  Kun sanon, että Raamatun sanoma on yksiselitteinen, en väitä Raamatun olevan kaikilta osin helppo ymmärtää. Kyllä tämän yksiselitteisyyden avautuminen edellyttää myös Raamatun ahkeraa lukemista (ja Raamatun kielten opiskelukin on siunattu asia). Annan vielä muutaman inspiroivan opiskeluvinkin, jotka avaavat uskoakseni matkaa syvemmälle sanaan ja sen sanomaan:

  Raamattu kannesta kanteen: https://rkk-sansa.net/

  Raamatun punainen lanka: https://leifnummela.fi/kirjat/raamatun-punainen-lanka/

  Kristus Vanhassa testamentissa: https://kauppa.sley.fi/tuote/kristus-vanhassa-testamentissa/

 7. Lisään vielä poikkeuksellisesti keskustelun lopettamisen jälkeen yhden kommentin, koska sen kirjoittamiseen oli nähty suuri vaiva. Tämä seuraava on Riitta Sistoselta:


  Martti Pentti: ”Niinkin voisit asennoitua, että olemme yhdessä etsimässä sitä oikeaa, mutta emme ole vielä sitä löytäneet.”

  Martti Pentin ”Jeesus” on siis vielä kateissa. Hänen kommenteistaan olen lukuisia kertoja löytänyt sen, että hän irrottaa ”Jeesuksensa” Raamatun ilmoittamasta Jeesuksesta. No tämä ei ole mitään uutta. Näin liberaaliteologia tekee.

  Jos ei lue Raamattua niin ei Jeesus löydykään. Näet omista ajatuksista Jeesus ei löydy, vaan Raamatun sanasta. Muuta Jeesusta Kristusta ei ole kuin Jeesus, jonka kohtaamme kun luemme Raamattua. Ei ole muuta Jeesusta kuin Raamatun Jeesus.

  On tietysti paljon ihmisiä, jotka haluavat ”löytää” oman mielensä mukaisen jeesuksen. He ovat näitä ikuisia etsijöitä, joilla ei ole totuutta eikä rauhaa. He tahtovat veistää oman mielensä mukaisen Jeesuksen ja syyttävät sitten niitä, joilla on Pyhä Henki ja joille Raamatun sana on auennut ymmärtämään Kirjoitukset ja joille Raamatun ilmoittama Jeesus on Henki ja elämä.

  ”Jeesus sanoi heille: ’Tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen pitää käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa.’ Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään Kirjoitukset. Ja hän sanoi heille: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä ja parannusta syntien anteeksiantamisesta on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja minä lähetän teille sen, minkä minun Isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidän puetaan voimalla korkeudesta.” Luuk 24:44-49

  ”Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta – ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja Henki on todistaja, sillä Henki on totuus. On kolme todistajaa: Henki, vesi ja veri, ja nämä kolme pitävät yhtä. Jos hyväksymme ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus vielä suurempi. Tämä on Jumalan todistus, sillä hän todistanut Pojastaan. Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessään. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänestä valehtelijan, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastaan. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää”. 1 Joh. 5:6-12

  ”Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, vaan Jumalasta syntynyt varjelee itseään, eikä Paha pääse häneen käsiksi. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on Pahan vallassa. Tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on Todellinen. Me olemme hänessä, joka on Todellinen, hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Lapset, karttakaa epäjumalia!”. 1 Joh. 5:18-21

  ”Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka sitten voisimme tietää tien? Jeesus vastasi: ’Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani”. (Joh. 14:5-6)

  Jeesus on antanut meille Pyhän Henkensä, joka on Totuuden Henki ja Henki avaa ymmärtämään Kirjoituksia. Kirjoitukset Jeesuksesta löytyvät Raamatusta.”

Manu Ryösö
Manu Ryösö
Olen pastori, joka haluaa sitoutua Pyhään Raamattuun ja sen perustalle rakentuvaan luterilaiseen tunnustukseen.