Pyhän Kolminaisuuden päivä

Kamerunissa lähetystyössä toimiessani kohtasi valtavan määrän ihania ihmisiä, joiden keskuudessa oli suuremmoista tehdä työtä.

Sunnuntai 27.05.2018
Pyhän Kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala
Evankeliumi: Matt. 28:16-20

Pyhän Kolminaisuuden päivää vietetään viikko helluntain jälkeen. Kirkkovuoden sanoma on saanut taitekohtansa. Sanoma Vapahtajastamme jo on julistettu ja myös Pyhän Hengen täyteys on tuotu esille. Nyt on aika antaa ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta kolmiyhteiselle Jumalalle.

Tästä eteenpäin kirkkovuosi jatkuu opetuksella, mitä meidän arkisessa elämässämme merkitsee Jumalan kunnoitus ja hänen turvissaan eläminen.

Ilmoituksen vuori

Matteuksen evankeliumin loppu päättyy valtavaan huipennukseen. Jeesus on ylösnoussut ja hän antaa suuren ohjelmanjulistuksen kirkolleen: Koko maailma on saatettava kirkon yhteyteen. Kaikkien on päästävä pelastuksesta osallisiksi.

Julkilausumansa hän antaa vuorella. Näin hän seuraa Vanhan testamentin esimerkkiä.

Aikoinaan Aabraham oli saanut kutsun mennä vuorelle poikansa Iisakin kanssa. Syvä järkytys ja sen jälkeinen syvä pelastuksen kokemus jäivät ikiajoiksi mieleen. Tapahtuman muisto elää edelleen pyhän kansan keskuudessa. 1 Moos. 22

Mooses johdatti Israelin kansan Egyptistä vapauteen. Kaislameressä kansa koki pelastuksen. Meressä he saivat kasteen, kuten jo aikoinaan huomautti syvästi oppinut juutalainen Hillel. Hänen jälkeensä hänen pojanpoikansa Gamalielin oppilas Paavalion tallentanut tämän opetuksen meille Pyhässä Raamatussa. 1 Kor. 10.
Tämä Jumalan vapauttava kansa sai Siinain vuorella pyhän ilmoituksen, kun Jumala itse antoi kymmenen käskyä kansansa tueksi. 2 Moos. 34. Ilmestyksen vuori merkitsi liittoa Jumalan ja hänen kansansa välillä.

Myös profeetta Elia sai kutsun mennä Jumalan ilmestymisen vuorelle. Siellä hän sai kohdata Jumalan puhuttelun. 1 Kun 19.

Ilmestysvuoren kokemuksessa Mooses ja Elia ilmestyivät Jeesukselle. Hänen seurassaan olivat Pietari, Johannes ja Jaakob. Silloin he puhuivat Jeesuksen poismenosta eli kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Näin sanoma Jeesuksen pelastustyöstä liittyy saumattomasti Vanhan testamentin opetukseen Jumalan tekemästä liitosta.

Nyt evankeliumissamme ylösnoussut Jeesus kohtasi opetuslapsensa Galileassa ja antoi heille lähetyskäskyn, kutsun voittaa koko maailma Jumalan valtakuntaan.

Lähetyskäsky

Lähetyskäskyn perusteena on Jeesuksen kaikkivaltius. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Lähetyskäskyn tavoitteena on saattaa kaikki kansat Jumalan valtakuntaan. Tavoite tarkoittaa kokonaisia kansoja kokonaisina kansoina ja se toteutuu vasta silloin, kun viimeisenkin kansan viimeisinkin jäsen on saatu kirkon yhteyteen. Tähän yhteyteen ihmiset otetaan pyhän kasteen välityksellä.

Kamerunissa hyvä ystävämme Kabange väitteli tohtoriksi aiheenaan lähetyskäsky. Hänen tutkimuksensa keskeinen kohta oli lähetyskäskyn opetuslapseuttaa -sana: "Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni!" Tämä nyttemmin jo edesmennyt oppinut työtoverimme teki suuren ja jalon työn kirkkomme palveluksessa, viimeisinä vuosinaan Meigangan teologisen instituutin professorina. Saamme kiittää Jumalaa kaikesta, mitä työtoverimme saattoi antaa Kamerunin kirkon hyväksi.

Lähetyskäskyyn sisältyy myös opetus. Kun ihmiset on kasteen kautta liitetty Jeesuksen seuraajiksi, niin kansaa on opetettava Jumalan sanan tuntemisessa. Tämä jatkuu koko elämän ajan. Alati tarvitsemme lisää tietämystä, rohkaisua ja tukea kristilliseen elämäämme arjen askareiden keskellä.

Jeesuksen suureen ohjelmaan liittyy lupaus, että Vapahtajamme on kanssamme koko ajan. Hän ei jätä meitä yksin, vaan on luonamme, missä sitten elämmme tai liikummekin. Hänen turvissaan meidän on hyvä odotella tulevan maailman elämää.

Kolmiyhteinen Jumala

Kaste toimitetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jumala on yksi. Hän on ilmoittanut itsensä Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä. Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala. Kuitenkaan ei ole kolmea Jumalaa, vaan on vain yksi Jumala. Persoonia on kolme, mutta lukumäärältään Jumala on yksi. Tämä on koko kristikunnan yhteinen tunnustus. Koska Jumala on yksi, niin siksi myöskin koko kristikunta on yhtä Jumalassa. Kasteen kautta meidät on yhdistetty yhteen Jumalan kansaan. Kaikki me kastetut olemme Jumalan lapsia. Kuulumme yhteen sisarussarjaan. Olemme veljiä ja sisaria Kristuksessa meidän Vapahtajassamme.

Kasteen toimittamisessakin tulee esille, että Jumala on yksi: sana "nimeen" on yksikössä, samalla kun siinä tuodaan esille myös kaikki kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Kirkkomme perustava tunnustus Augsburgin tunnustus julkaistiin 25.6.1530. Se määrittelee kolmiyhteisen Jumalan seuraavasti.

I Jumala

Meidän seurakuntamme opettavat suuren yksimielisyyden vallitessa, että Nikaian kirkolliskokouksen päätös jumalallisen olemuksen ja kolmen persoonan ykseydestä on tosi ja että siihen on epäilyksettä uskottava; nimittäin että on olemassa yksi ainoa jumalallinen olemus, jota kutsutaan Jumalaksi ja joka on Jumala, ikuinen, näkymätön, jakamaton, ääretön voimassaan, viisaudessaan ja hyvyydessään, kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja ja ylläpitäjä. Kuitenkin on olemassa kolme persoonaa, joilla on sama olemus ja valta ja jotka ovat yhtä ikuisia, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Käytämme tässä sanaa persoona samassa merkityksessä kuin vanhan kirkon opettajat; se tarkoittaa sellaista, mikä ei ole toisen osa eikä ominaisuus, vaan on olemassa itsenäisesti.

4 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Pyhän Kolminaisuuden päivää esitellään ja sen tekstit näytetään osoitteessa

  http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/keFI?OpenPage&dindex=20180527

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Kirkkomme katekismuksen opetukseen Pyhästä Kolminaisuudesta voi tutustua osoiteessa

  http://katekismus.fi/uskontunnustus/12.html

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Olen aikoinaan tehnyt pienen tekstin, jossa tarkastelen evankeliumitekstiämme muutaman afrikkalaisen kielten valossa.

  http://www.roto.nu/doku.php/text006

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  25.-27.5.2018 vietetään Kuopiossa Lähetysjuhlia. Juhlat sopivat viikonloppuun jolloin sunnuntain evankeliumina on lähetyskäsky. Prinsessa Coletten kanssa, jos Jumala suo, osallistumme siellä pidettävään Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Someron seurakunnan edustajina.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit