Pyhä henki.

Pyhä henki valittiin kirkon ihmisten toimesta jumalaksi Konstantinopolin kirkolliskokouksessa 381. Tällä ilmeisesti haluttiin vahvistaa Nikean kokouksen päätöksiä, joissa mm. Jeesuksen valintaa jumalaksi ja Ihmisen syntymistä perisyntisenä. Siis realistisesti korostaa kirkon valtaa ihmisenelämästä, pelastuksesta. Perisyntisenä ihmistähän odotti kadotus, helvetti. Usko näihin kirkon ihmisten päätöksiin antaa sitten pelastuksen. Suomess kirkon jäsenyys ja kirkollisveron maksaminen. Hurtehishumoristisesti kirkollisvero antaa pelastuksen.

Jeesus. Lähimmäisen rakkaus, siinä on kaikki laki ja profeetat. Tämän ominaisuuden saa jokainen ihminen syntyessään tänne maailmaan. Ilman sitä ei elämä jatkuisi. Tätä lähimmäisen rakkauden ilmenemismuotoa voidaan kutsua pyhäksi hengeksi joka on jokaisen ihmisen oman elämänkatsomuksen mukaan noudattamisessa. Ei ihminen päätä jumalasta. Luomakunta on annettu meidän ihmisten, olentojen, hallittavaksi.

16 kommenttia

 • kimmo wallentin sanoo:

  Suni: ”Hurtehishumoristisesti kirkollisvero antaa pelastuksen.”

  Kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Reino

  Tekstissäsi on karkea historiallinen virhe.

  Pyhä Henki on toiminut jo maailmankaikkeuden luomisessa. Hänen olemassaolonsa on ikuinen.

  Myös Jumalan kansan opetuksessa hänestä on puhuttu jo Vanhan testamentin vanhimman osan eli Lain eli Tooran alussa, kun kerrotaan hänen osallisuudestaan valon esiintuloon ja elämän syntyyn.

  Nikean ja Konstantinopolin kirkolliskokoukset ovat pitäytyneet kirkon alkuperäiseen opetukseen kun ovat kreikkalaisin käsittein määritelleet ikivanhan opetuksen Pyhän Hengen olemuksesta ja työstä.

  Hänhän toimii

  1) Tekemällä eläväksi

  2) On puhunut profeettojen kautta

  3) Toimii yhden, pyhän, katolisen eli yheisen eli yleisen ja apostolisen kirkon välityksellä

  4) Hän antaa syntimme anteeksi pyhän kasteen välityksellä

  5) Hän herättää kuolleista eli antaa ruumiin ylösnousemuksen

  6) Hän antaa ikuisen elämän eli vie kirkon tulevaisen maailman elämään Jumalan kirkkaudessa.

  Kaikki tämä Pyhän Hengen työ sisältyy Nikean tunnustukseen:

  Uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yleisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Matias Roto.

   Tekstissäni ei ole mitään virhettä oman ja Jeesuksen uskon pohjalta. Totesin Jeesuksen ilmoittaman lähimmäisen rakkauden, joka sisältää pyhän hengen olleen jo ensimmäisestä luomakuntamme olennosta alkaen. Myös ihmisillä kun he, me, tulimme luomakuntaamme.

   Sinun käsityksillä ei ole mitään realistista perustaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Reino Suni :”Sinun käsityksillä ei ole mitään realistista perustaa.”

   Tässä teille realistista perustaa.

   Henk.koht. olen kokenut vaivaannuttavaksi sen, että Kreikan valtiota syytetään sen saamista lainapaketeista ja tilastotietojen väärentelystä, kun ”väärentelyn” alkuperä on subrime-lainasijoitusten väärinkäytöstä ja kreikkalaisille tehdyistä swap-järjestelyistä julkisuudessa tutuksi tullut investointipankki Goldman Sachs, jonka Kreikka-kaupoillaan sanotaan tehneen n. 600 miljoonan euron voiton.

   Euroopan Keskuspankin nykyinen pääjohtaja Mario Draghi on toiminut aiemmin mm. Italian valtiovarainministeriön pääjohtajana, jossa hän veti Italian yksityistämiskomiteaa. Sieltä hän siirtyi Goldman Sachs Internationalin palvelukseen, jossa hän toimi johtokunnan varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Reino

   On kaksi täysin eri asiaa siinä että jossain kokouksessa on mainittu Pyhä Henki ja se milloin oppi hänestä on mainittu historiallisissa lähteissä ensi kerran.

   Sinun logiikallasi voidaan yhtä hyvin väittää, että oppi Jeesuksesta Kristuksesta on muka keksitty vasta 1938 jKr., ja väitteesi mukaisella logiikalla antaa perusteluksi se, että tuona vuotena Suomen kirkolliskokous hyväksyi Uuden testamentin suomennoksen.

   Samaisen logiikan mukaan myös Caesari elämä on keksitty vasta 1900 -luvulla, koska Asterix -sarjaa on alettu julkaisemaan tuona vuosisatana.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Minun logiikallani kirkolliskokoukset ovat kirkon virallinen kokous päätöksineen. Myös minun logiikkani mukaan Maria Magdaleenan evankeliumi saattaa olla kaikkein rehellisin tieto Jeesuksen elämästä kuten olen useasti todennut.

   Ajatteluni perustuu Jeesuksen mahdollisimman realistisiin sanomiin eikä ihmisten kirjoituksiin.

   Vuosi 1938 on todella merkittävä elämässäni, koska se on syntymävuoteni.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Manu Ryösö sanoo:

  Matias Roto kommentoi asiallisesti. Tieteellinen raamatuntutkimus eli eksegetiikka arvioi kristinuskon itseymmärrystä ensisijaisesti varhaisimpia lähteitä käyttäen. Uuden testamentin ajan varhaisimpien tekstien perusteella Pyhän Hengen Jumalallisen olemuksen tunnustaminen on perustelluin lukutapa, kuten Matias Roto jo kirjoitti.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Matias Roto kuten sinäkin kpmmentoinette, niin uskon, asiallisesti Pyhän hengen merkitystä ihmisten kirjoittaman kirko opin perusteella kirkolliskokousten virallisinen päätöksineen.

   Minä taas muodostan käsitykseni Jeesuksen sanomaan kuten olen aikaisemmissa kommenteissani todennut.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Sami Paajanen sanoo:

  Tässä Reino on vaan se ongelma, että puhut jostakin Jeesuksen sanomasta mutta et kerro lähdeviitteitä. Toiseksi on yhtä oikein sanoa, että kirkon itseymmärrys ei perustu konsiilien tai synodien päätökseen vaan nämä päätökset ovat seurausta heresioita vastaan. Tekstissäsi on hiukan vinoilua tai se voidaan niin lukea, ikään kuin kirkko olisi päättänyt Pyhän Hengen tai Jeesuksen asemasta.

  Kristinuskossa ei ole kysymys jokaisen omasta elämänkatsomuksesta. On kysymys laajemmasta ja syvällisemmästä asiasta. Yksi usko, yksi kaste, yksi Herra.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Manu Ryösö sanoo:

   Sami kirjoittaa myös perusteltua asiaa. Kirkolliskokoukset vain tunnustivat sen, minkä niitä vanhemmat UT:n tekstit jo pitivät sisällään. Tämä on mahdollista vahvistaa myös tieteellisen raamatuntutkimuksen keinoin. Siten tässä ei ole kyse yksittäisen ihmisen päättelystä, vaan yleisemmästä uskonnonhistoriallisesta asiasta. .

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Manu Ryösö

   Nikean kirkolliskokous 325 päätti, vahvisti, että ihminen syntyy perisynnissä. Kirkon oppi.

   Jeesus. Ihminen syntyy lähimmäisen rakkaus olemuksessaan.

   Kaksi täysin eri käsitystä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Manu Ryösö sanoo:

   Se, mitä kirjoitin, oli kommentti Pyhän Hengen olemukseen. Klassisen kristinuskon näkemys Pyhästä Hengestä nojaa vanhimpiin tekstilähteisiin.

   Ajatus ihmistä läpäisevästä syntiturmeluksesta on toinen kysymys. Senkin perusajatus toki nojaa varhaisimpiin teksteihin aina alkaen VT:n alkuluvuista, joissa kuvataan ihmisen tilaa syntiinlankeemuksen jälkeen (1Moos.6:5 ja 8:21), ja jatkuu UT:n kautta samansisältöisenä (Joh.3:6) ajatuksella Aadamista asti periytyvästä syntiin taipuvaisesta ja kuoleman valtaan joutuneesta olemuksestamme/mielenlaadustamme (Room.5:14).

   Nämä molemmat em. realiteetit edeltävät Sunin arvostelemien kirkolliskokouksien linjauksia. Minun nähdäkseni Sunin näkemys on siten Raamattu-teologisessa mielessä asiantuntematon. – Minä olen koulutukseltani eksegeetti. Tästä syystä argumentoin aina lähtökohtaisesti tekstilähtöisesti. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etten voisi puolustaa perinteisten kirkkokuntien oppikäsityksiä, kun havaitsen niiden vastaavan alkutekstien sisältöä. – Kaikkien myöhempien kirkolliskokouksien lausumille en kuitenkaan huuda aamenta. Esimerkiksi paavin asema ei nähdäkseni nauti selkeästi Raamatun teksteistä nousevaa tukea.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Sami Paajanen sanoo:

  Reino Suni 02.06.2019 12:33

  Reino väität; ” Nikean kirkolliskokous 325 päätti, vahvisti, että ihminen syntyy perisynnissä.” Käsityksesi on virheellinen. Voitko osoittaa lähteen missä tämä mainitaan.

  Todellisuudessa Nikeassa keskusteltiin aivan muusta, ei siitä mistä puhut. Ensimmäinen ekumeeninen kirkolliskokous pidettiin Nikeassa vuonna 325 ja tärkeimpinä käsiteltävinä asioina olivat oppi kolminaisuudesta, areiolaisuuden torjuminen sekä Nikean uskontunnustus.

  Perisynistä ei siellä päätetty.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Sami Paajanen sanoo:

  Reino olet muutanut blogin sisältöä, en tiedä onko tämä kovin hyvä ratkaisu, ehkä näinkin voi olla. Ongelma on siinä, että kommentoijat eivät pysy perässä, eivätkä voi muuttaa omia tekstejään. Olisiko hyvä ratkaisu, julkaista uusi blogi ko. aiheesta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Manu Ryösö sanoo:

   Jos näin on tehty, se ei ole kommentoimisen kannalta kovin hyvä. – Itsessään blogistin julistus on silti yhä Raamatun tekstien alkulähteistä irrallaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Antti Hämäläinen sanoo:

  Suni. ”Tätä lähimmäisen rakkauden ilmenemismuotoa voidaan kutsua pyhäksi hengeksi joka on jokaisen ihmisen oman elämänkatsomuksen mukaan noudattamisessa”.

  Kuten täällä on jo eri tavoin todettu, on käsityksesi Pyhästä Hengestä aika outo. Ninkuin Hän olisi jonkunlainen hyvä tahto ihmisissä?

  1 Ms 1:2″Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä,ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä” . Näin Pyhä Henki on selvästi mukana luomistyössä.

  Hebr 9:14..”kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viatomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa”. Tässä on kuvaus koko kolminaisuudesta sovitustyössä jolloin Poika uhrasi itsensä Pyhän Hengen kautta Jumalalle.

  Room 5:5 ”….sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu”. Tämä jae lähinnä vastaa herra Sunin ajatusta mutta Pyhän Hengen työ ei toki rajoitu tähän. Kuitenkin, näin itse Jumala tekee meille mahdolliseksi totella Häntä rakkauden kaksoiskäskyn noudattamisessa. Ilm 22:17 ” Ja Henki ja morsian (seurakunta) sanovat: ”Tule”. Näin Raamatun viime sivulla Pyhä Henki kutsuu elämän yhteyteen Jumalan kanssa, elämän veden lähteelle.

  Herra Suni kokonaan sivuuttaa Raamatun kuvaukset Pyhän Hengen monipuolisesta vaikutuksesta Jumalan pelastustyössä ja myös sen, että Pyhä Henki on persoona, ei mikään pelkkä ”voimavaikutus”.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Reino Suni

  Uskon rehelliseen ja realistiseen Jeesuksen sanomaan. Kirjoitin kirjan " Kristinuskon kirja " 2010, josta käsitykseni ovat huomattavasti tarkentuneet perustan ollessa sama. Minusta saatietoa Googlesta haulla " Reino Suni ", josta osoite muuttunut ja yritykseni lopetettu. Koulutukseltani Ekonomi ja minua voi lähestyä e-mailin kymp.net kautta. Elämäni hallinnassani aktiivisen liikuntaharrastuksen myötä mutta yksinelo ei sovi minun mentaliteettiin etenkään kun lapset perheineen asuvat muualla.

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Katso kaikki

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit