Pyhä Henki ja pyhä henki.

Kirkon oppi tuli kolmiyhteiseksi Jumalaksi kun Konstantinopolin kirkollislkokouksessa 381 osallistuneet ihmiset valitsivat pyhän hengen Jumalaksi. Oppi ehti olla kaksiyhteisenä 56 vuotta. Jeesus Jumalan äiti Maria ja maallisen elämn rakastettu Maria jäivät ilman jumaluutta. Tätä ei tarvitse ihmetellä kun toisen vuosisadan lopussa esim. naisten osanotto jumalanpalvelukseen kiellettiin kokonaan. Kaikki naiset, joiden tiedettiin osallistuneen jumalanpalvelukseen, tuomittiin porttoina ja noitina.

No niin. pyhä henki merkitsee, tarkoittaa, positiivisuutta. Jeesuksen sanoma lähimmäisen rakkauden vaikuttamisessa kaikissa ihmisissä syntymästä alkaen sisältää myös pyhän hengen käsityksen, ilmaisun. Minä uskon tähän Jeesuksen ymmärrettäväksi antamaan käsitykseen.

 1. Pystykö pitäytymään Raamatussa? Tähän mennessä, mielestäni, tarkoituksesi on ollut siitä pitäytymisestä pitäytyminen.

  Kyseenalaistan tällaisen blogin julkaisemista, mutta pelkästään luterilaisuuden perusjulistuksiin kuuluvaan ”sola scriptura” julistautumisella.

  Vaikka tuossa edellä tämä on, niin lainaan sen vielä tähän osoituksena, että väärässä ja vääriselyssäkin voi olla johdonmukaisuutta, mutta tässä ei sitä ole, ei yhtään:!

  ”No niin. pyhä henki merkitsee, tarkoittaa, positiivisuutta. Jeesuksen sanoma lähimmäisen rakkauden vaikuttamisessa kaikissa ihmisissä syntymästä alkaen sisältää myös pyhän hengen käsityksen, ilmaisun. Minä uskon tähän Jeesuksen ymmärrettäväksi antamaan käsitykseen.”

 2. Reijo Mänttäri.

  Kaikki kirjoitukseni, tekstini, käsitykseni , perustuvat elämän realismiin, teologian tutkijoiden arvostettuihin tuloksiin, Jeesuksen mahdollisimman realisteiksi todettuihin sanomiin.

  Raamattu on ihmisten kirjoittama ja kokoama omine käsityksineen aivan kuten sinunkin kirjoituksesiki.

  Mielestäni pyhä henki tosiaan tarkoittaa positiivisuutta. Jos sinun mielestä ei, niin mikä sitten on kirkon opin Jumala Pyhä Henki ?

  Kotimaa 24 osaa mielestäni hyvin arvostella kirjoituksien ihmisarvostuksen.

 3. Yksi näkökulma on myös katsoa kolminaisuusopin muodostuneen täydellistämiseksi tahdottua ja ymmärrettäväksi katsottua uskon kohdetta.

  Näin kysymyksessä olisi kovasti Inhimillinen proaktiivinen tapa toimia kuin ajatella tärkeässä ja paljon merkitsevässä asiassa varsinkin kun Jeesuksen ristin kuoleman seuraajista Paavalissa, Hänen todistuksesssaan, ja Hänen teologiastaan, tuli Rooman Valtakunnan uskomisen harjoittamisen kohde uskomiseen katsovissa Ihmisissä.

  Teologisessa Tiedekunnassa opiskelleen huomaan jokaiselle tämän asian tulleen kerrotuksi sanoilla kun ei toisilla.

  • On huomattava papiksi tullakseen kokelaan on tahdottava tunnustaa, luvata, ja tahtoa uskoon minkä kirkko katsoo oikeaksi. Näin henkilökohtaiset epävarmuudet ovat toissijaisia kun mieli tahtoa seurakuntalaisia palvelemaan palkattuna Ihmisenä.

   Näin kyse Jumalasta absoluutisena uskon kohteena apriori ei välttämättä ole niin yksioikoinen haluttaessa asiaa katsoa valtuutuksen saaneilla papeilla aposteriori.

   Olihan aikanaan kysely missä 68.n prosenttia miespapeista ja puolet naispapeista uskoi Jeesuksen syntyneen neitseestä. Oliko miehillä paremmat tiedot vai olivatko naiset rehellisempiä.

   Tämä on konkretia mikä absoluuttisuudessa on olemassa.

  • Tutkimuksen teki kirkon oma tutkimuskeskus noi 10 vuotta sitten. Siinä tosiaan tulos oli, että noin puolet nais-ja miespapeista käytännöllisesti katsoen uskoi Jeesuksen ihmisyyden ei jumaluuden. Olisi mielenkiintoista jos tutkimuskeskus tekisi uuden tutkimuksen tästä aiheesta. Mikä olisi tilanne tänään ?

Suni Reino
Suni Reino
Uskon rehelliseen ja realistiseen Jeesuksen sanomaan. Kirjoitin kirjan " Kristinuskon kirja " 2010, josta käsitykseni ovat huomattavasti tarkentuneet perustan ollessa sama. Minusta saatietoa Googlesta haulla " Reino Suni ", josta osoite muuttunut ja yritykseni lopetettu. Koulutukseltani Ekonomi ja minua voi lähestyä e-mailin kymp.net kautta. Elämäni hallinnassani aktiivisen liikuntaharrastuksen myötä mutta yksinelo ei sovi minun mentaliteettiin etenkään kun lapset perheineen asuvat muualla.