PSALMI 139 ja vähän muutakin

Juutalaiskritillisyydessä opetetaan ja uskotaan, että Jhvh/Herra synnytti maailman ’sanallaan.’ ’Sanat’ ovat hepreaksi dabarm ja juoksunumeroina 4224 eli 4× jhv 1056! Sattumaako. Ei. Sillä dabarm kirjoitettuna toisella tavalla dabarim antaa 41224, josta puolet on 20612 ja 20162:6561=3,141594269. Ei myöskään siksi, että 41224 sisältää myös nimen Abram (1224). A bra m oli 1. ’luoja’ sillä bara verbi on luoda, synnyttää, irtileikata. Abram tarkoittaa sanskritissa ’pilvistä tullut’. Tai ’korkealta’ ab-raam. Päinvastoin luettuna se arba:na merkitsee numeroa neljä ja viittaa neljän kaupunkiin, mutta myös alueen nelijakoon.
Abram loi myös ensimmäisen golemin,(josta galam=sikiö) joka liittyy elämän kolmikirjaimeen sekin. (glm) Ensimmäinen golemin tehnyt ihminen ei kuitenkaan ollut tunnetu rabbi Raba vaan kunnian keinoihmisestään saa jo kantaisä Abraham, jonka luoma nefes eli sielu (palvelija, orja, golem) käsitettiin konkreettisesti. Sefer Yetsirah viittaa viimeisissä säkeissään tähän Genesis 12.5:n kohtaan (?ve-et ha nefes asher ashuu?=sieluun, jonka olivat tehneet), missä kuvataan Abrahamin luomistyötä:

Ja kun Abraham. isämme, levätköön hän rauhassa,
katsoi, näki, ymmärsi,
tutki ja kokeili, piirsi ja kaiversi

hän menestyi luomistyössään
kuten on kirjoitettu
Ja sielut, jotka hän oli tehnyt Harranissa?.

Sitten tämä Yetzirahin runo 6 säkeistö 7 kertoo, miten paikalle heti Abrahamin nefesin teossa onnistuttuaan ilmestyi Jumala, joka solmi hänen kanssaan liiton, minkä merkiksi sääti ympärileikkauksen so. Abrahamin pojan esinahka piti 8 päivän vanhana leikata pois. Runo jatkaa merkittävästi:

Hän (Jumala) teki hänen kanssaan liiton
hänen kätensä kymmenen sormen
Ja hänen kielensä ja hänen
kymmenen varpaansa välillä
Ja nämä ovat kielen liitto
ja ympärileikkauksen liitto.
Ja Hän sitoi Toran 22 kirjainta hänen kielelleen
Ja hän paljasti hänelle mysteerinsä…

Huomaamme, miten vahvasti sukupuolinen luonne kertomuksella on. Jumalan ilmestyminen liittyy Abrahamin golem-ritualiin, joka on ilmeinen maagin unio-mystica. Abraham on ensin saanut vaimon, luonut sitten Golemin, tehnyt liiton (berit) Jumalan kanssa, saanut käskyn ympärileikkaamisestaan, jonka Saara sitten toteuttaa ja saanut sitten myös jälkeläisen. Tämäkin tulee edelleen ympärileikata. Juutalaisten ympärileikkausveitsi on pienen sirpin näköinen, sirppi puolikuun ja puolikuu puolikaaren, jota hepreassa vastaa sana milga, joka on yksi golemin yhdeksästä muunnelmasta!!! Syntyvää lapsi on kohdussa sirpin muotoon kääriytyneenä. Kohtu aukeaa ja synnyttää käärön, ja ympärileikkausveitsi avaa veriympyrän kautta poikalapsen esinahan alta uuden elämän siittäjän.
Kun nyt seuraavassa alan purkaa golem/galam-kertomusten mielestäni oikeita ja varsinaisia merkityksiä, teen sen käyttäen sekä legendoissa että Raamatussa golemien yhteyksissä käytettyjä nimiä, kirjaimia ja numeroita. Sovellan sanalla sanoen kabbalistista metodia. Aloitan muistuttamalla kuulijan tai lukijan mieliin ensin kertomukseen rabbi Rabasta ja rabbi Zerasta ja otamme sitten esiin Talmudista löytyvän lauseen: 'Rabbi Raba loi miehen.'
Zefer Yetsirahin kommentariossaan kabbalisti Aryeh Kaplan kiinnittää huomiota a b r a s a x -sanonnan heprealaiseen sovelluksen R a B a B a R a G a b r a. Kaplan huomauttaa, että lauseen lukuarvo 612 viittaa Torassa olevaan 613 käskyyn, jotka puolestaan vastaavat ihmisen 613 juutalaisuudessa luetteloitua luuta. Kaplan´n mukaan on uskottu, että golem on vain 1 kirjainta vaille oikea ihminen. Edelleen Kaplan näyttää, että kuuluisa hokema abrakadabra vastaa edellisen permutaatiota eli lausetta A b r a k a D a b r a, jonka voi (muodosta a-bra ka dabra) kääntää: 'Minä luon kuten puhun.'

Menen kuitenkin Arieh Kaplania pitemmälle ja väitän, että sanaleikeissä ja numeroissa on kysymys muustakin kuin vain luiden lukumääristä tai analogialauseista sinänsä. Luvuilla ja analogioilla on minusta monesti asialliset ja tieteemme elämän ja ihmisen synnystä ja olemuksesta tekemien havaintojen kanssa yhtäpitävät merkitykset. Otamme esille uudelleen Abrahamin eli oikeammin Abramin, jona hänen nimensä ensin esiintyy. Nimessä on, kuten tarkkaavainen lukija on varmaan huomannutkin, kaksi samaa kirjainta (A B) kuin sanoissa rabbi (opettaja) ja Raba (rabbin nimi) ja berit (liitto).

Nimeen Abram liittyy numerot 1224 ja sanalla liitto berit on lukuarvo 612, joka on siis 1224:2 ja sama kuin yllämainitun lauseen raba bara gebura (rabbi loi miehen) arvo. Yhteensä sanonta Abrahamin liitto eli 612+1224 saa arvon 1836 ja tämä numero tulee erityisesti muistaa. Kohtaamme sen kuten muutkin em. numerot pian uudelleen.

Palaamme sanaan Golem.
Substantiivina golem esiintyy vain yhden kerran Raamatussa psalmissa 139 jakeen 16 alussa. Käännän jakeen kuten kaksi muutakin aiheeseen liittyvää aiempaa jaetta 13, ja 15 tähän sanamukaisesti, sillä kirkkoraamatun suomennokset ovat onnistuneet hävittämään jakeiden tarkoitukset:

Kun sinä mittasit (qanit) munuaiseni,
ja minut vaatetettiin äitini kohdussa (13)

Eivät olleet sinulta kätkössä luuni,
jotka oli valmistettu salassa ja viimeistelty
maan alimassa (tachtiot) paikassa(15)

Sinun silmäsi näkivät minun alkioni(galemi)
Ja kehittymisensä päivinä ne kaikki, ei yksi niistä,
olivat sinun numeroinesi (sifrekaa) kirjoitetut.

Suluissa näkyvät asialle merkitykselliset käsitteet mitata, alin paikka, alkio ja numero. Ihmisen alkio kuvataan syntyneeksi äidin kohdussa (be-batan), missä se passiivimuodossa kerrotusti on kehittynyt numeroiden ja mittojen mukaan. Tämän tulkintani oikeellisuus todentunee, kun tarkastelemme esiintyvien sanojen numeroarvoja ja vertaamme niitä toisiinsa ja edellä esitettyihin golem-kertomusten nimiin ja numeroihin.
Ensinnäkin verbimuodon ’mittasit’ arvo on 560 ja numerot 5 ja 6 liittyvät juutalaisuudessa juurikin elämän syntyyn ja Jumalaan. Elämän äiti Eeva on vanhalta muodoltaan h v h (verbinä hvh = tulla olemaan) ja arvoltaan siten 565 ja Herran nimen J-HVH loppukirjaimet ovat myös 565. Tämän kolmikirjaimen numerot esiintyvät myös modermissa biokemiassa, missä toisen kolmikirjaimen eli elämää ohjaavan DNA:n emäs-molekyylit järjestäytyvät askelmillaan 5 ja 6 -atomisiin ryhmiin. Lieneekö sattumaa? Sanan ’kohdussa’ arvo on 63, jonka loppusumma 9 vastaa ihmis-adamin lukua 45/9 vastaten raskauskuukausia ja 63 on myös rinnakkaisluku 64:lle, joka hepreassa on Adamin ja Evan summa (45+19) ja myös sanan dajin eli totuus arvo. Arvon 64 saa vielä sana Venus, jota on aina antiikissa pidetty hedelmällisyyden vertauskuvana.
Mutta mielenkiintoisin tässä yhteydessä on sanan tachtenna pluraali tachtiot, jota verrataan kohtuun ja joka onkin Genesiksessäkin esiintyessään kohdun synonyymi, sillä sen arvo on 1224 eli sama kuin kirjaimet ABRM (Abram). On hyvin erikoista, että muoto tachtiot ja esiintyy Vanhassa testamentissa ainoastaan 7 kertaa eikä mitään muuta sanamuotoa, joka antaisi saman 1224 luvun Vt: stä löydy! Ja kokonaisia lauseitakin, joiden kaikkien kirjainten summa on 1224 on Vt:ssä vain -kolme!
Kohdussa kasvaa siis embryo, alkio, jonka nimi hepreaksi on golem. Sanan perusmuodon arvo on 73, joka on analoginen sanalle binach eli viisaus. Binach on puolestaan, muistamme, elämän puun 3. sefira. Luku 3 onkin golem - tarinassa sikäli tärkeä, että golemin alkukirjain G on juuri aakkoston kolmas kirjain kuten maapallo eli äiti Gaia on auringosta lukien 3. planeetta. Sanan binach summa (7+3) on tietysti 10, joka paitsi vastaa aurinkokuntamme jäsenten määrää, mutta se on myös ’kättä’ merkitsevän sanan Jod lukuarvo. Jod on edelleen myös J-kirjaimen nimi ja se on muinaisessa juutalaisuudessa myös ja nimenomaan phallistinen symboli ja niinpä siittämistä, hedelmöittymistä ja synnyttämistä tarkoittavat heprean sanat alkavatkin aina jod-kirjaimella. Kun muinoin g ja j olivat toisensa syrjäyttäneitä muotoja, voidaan golem lukeakin jolem, jolloin sana merkitsee siitetyt tai synnytetyt.
Luku 10 on luonteeltaan sukupuolinen myös siksi, että kun siirrämme pienen ykkösen nollan sisään, syntyy kuvio, joka on ylhäältä päin nähdyn membrum virilen mukainen.
Tässä kohdin on hyvä palauttaa myös mieleen, että arvon 1224 saanut lause 'Raba loi miehen' RaBA BarA GaBRA muodostuu 10 näkyvästä kirjaimesta ja että sen 3. sanaan on liitetty numeroa 3 tarkoittava kirjain, joka on nimeltään gimel eli kameli. Tämän gimel on, huomaamme, golem sanan permutaatio ja senkin arvo on 73 eli ymmärrys ja siinäkin on 3 kirjainta kuten kamelilla voi olla kolme näkyvää muhkuraa, kaksi selässä ja yksi pitkän kaulan päässä. Kameli merkitseekin itse asiassa ’pitkäkaulainen.’
Sanaan kameli ja pitkäkaulainen liittyy siis jokin ymmärrys.
Ratkaisu löytynee jo tärkeäksi tulleen ABRA kirjainyhdistelmän avulla, sillä sen permutaatio BARA merkitsee ’luoda, synnyttää’ ja muoto ARBA on numeron 4 heprealainen nimi, mutta se on myös heprealaisten vanhimman kaupungin ja nykyään kuuluisan Hebronin vanha nimi. Ja he-ebronissakin esiintyvät kirjaimet Beth ja Roosh eli ’talo’ ja ’pää.’ He-eber tarkoittaa ristiä ja linnunsiipeä, mutta myöskin risteämistä. Taivaalla lentävän linnun tai lentokoneen varjo muistuttaa suoraan alapuolelta katsottuna ristiä!
He-eberin tai Arban kaupunkia hallitsi muinoin Anak-niminen jättiläinen, josta nousivat Raamatun anakealaisina mainittu jättiläiskansa. Näitä jättiläisiä nimitettiin Gimel kirjaimella alkaen gibborimeiksi. Ne olivat pitkäkaulaisia ja heidän kantaisänsä Anakin nimi merkitseekin suoraan ’pitkäkaulainen.’ Anakealaisia siis kutsuttiin vähemmän kunnioittavasti kameleiksi. Mutta se asia olkoon sillään, sillä mielenkiintoisempaa on tutustua sanaan gibborim eli ’jättiläinen’, sillä sanan juurena on heprean verbi gabar, joka merkitsee ’nousta ylös, paisua’, ja tästä syystä se on tullut merkitsemään väkevää nuorta miestä tai urosta. Mutta paisuvainen on ollut myös ’ylösnousevana’ sama kuin membrum virile, jod, eli phallos.

Nyt rabbi (jossa on kirjaimet b ja r) Raba (jossa samoin b ja r) loi juuri gabran (rabbi Raba bara gabra: rabbi Raba loi miehen)) eli geburan, jolla siis tarkoitettiin golemia. Lauseen Raba bara gabra lukuarvo on tärkeä 203+203+ 206 eli 612, jonka liittyminen luomismysteerioon näkyy moin paikoin myös Genesiksessä ja Johanneksen evankeliumissa.

Golemissa eli Jod-olemissa on siis muisto Arban kaupungissa asuneista isokaluisista jättiläisistä, jotka olivat keinotekoisia ja jotka mahdollisesti olivat samoja gibboremeja, kuin Genesis 6:n ne jumalien pojat, jota näkivät ihmisten tyttäret ihaniksi ja yhtyivät heihin ja joille nuo tyttäret saivat jättisuuria jälkeläisiä, jotka Jumala sitten vedenpaisumuksen avulla hävitti, koska 'maa oli tullut täyteen väkivaltaa' kuten Bibliasta voimme ao. kuvauksesta lukea. Huomattakoon vielä, että suoraan edestäpäin kuvattuna kamelin kaula ja pää muistuttavat membrum virileä.
Muistamme nyt, että legendojen golemit myös hävitettiin niiden tultua liian vahvoiksi ja vaarallisiksi. Ne oli luotu - kuten alussa on todettu - tai hävitetty ristimerkityn öylätin (spermasymbolin) ja Jumalan nimen ja heprean kirjainten yhteys-istunnossa tapahtuneen kielen ympärileikkauksen tai piiritanssin avulla. Huomaa vielä, että ympärileikkaukseen viittaava sana liitto berit päättyy kirjaimeen T, joka ideogrammaattisesti on muinoin piirretty ristiksi. Tämä risti viitatessaan neljässä sakarassaan arban kaupunkiin saattaa viitata myös elämän syntyyn nelivalenssisen hiilen kautta, mutta voi myös viitata neljänteen planeettaan, jonka tunnus juutalaisuudessa oli muinoin miekka ja kilpi ja jonka lähettiläs oli enkeli Gabriel, jonka nimi tulee sekin sanasta gebur.

Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Numerojen 1224 ja 612 yhteydet nimiin Abram= kansojen isä tachtiot=kohdut, maan alin paikka, ja berit=liitto on selvitetty, mutta niiden tarkoitus ja yhteys niiden summaan 1836 on vielä auki. Palaamme takaisin Psalmi 139: jakeisiin 13, 15 ja 16.

Nyt on niin erikoisesti, että edellä mainitun psalmin yo jakeineen eli 139 13 15 16 voimme käänteisessä gematriassa lukea lauseeksi 'Ota vastaan yksi elämään tuleva sielu', sillä 139 = GLT on ottaa vastaan, kuulla, muukalainen, 13 = ACHAD = yksi, 15 = JH =t ulla eläväksi, elää, saattaa elämään ja 16=NEFES=sielu.

Kun sielua tarkoittava sana nefes merkitsi Abramin yhteydessä asiallisesti Golemia, onkin lukunumerossa ja mainituissa jakeissa vihje Colem-muukalaisen synnystä ja vastaanotosta. Tämä muukalainen tuotiin eläväksi ’maan alimmassa paikassa’ be-tachtiot. Kun panemme rinnakkain sanat JH ja TACHTIOT ja merkitsemme ne luvuilla 15 ja 1224 ja panemme ristin X väliin, meillä on kertolasku 15×1224 ja summa on tällöin 18360. Siinä on sama kantaluku kuin - muistamme - sanojen berit 612 ja tachtiot 1224 summassa (612+1224), siis 1836.
Tämä luku 1836 on nyt siinä mielessä elämän synnyn luku, että se ensinnäkin sisältää 102 kpl heprean elämää tarkoittavaa sanaa Chaj/18 ja siinä on alussa 18 ja sen loppu on 2×18 ja sen summa (1+8+3+6)=18! Mutta toiseksi se on elämän luku siinä mielessä, että se syntyy pyhän geometrian elämän synnyttäjää kuvaavassa ns. vesica-symboliikassa nimenoman lukujen 1224 ja 612 avulla. Vesica Piscis tarkoittaa kalanrakkoa ja löydämme symbolin lukuineen monesti Uudesta testamentista. Luku 56.5 on myös erään merkittävän vesican eli ’vulvan’ suun leveys.
Pyhä mittayksikkö 1056 oli käytössä Edenin puutarhassa, Nooan arkissa, taabemaakkelissa, Salomonin tempplissä. Liitonarkissa. Mitan avulla ilmoitettiin planeettojen ja taivaankappaleitten kiertoaikoja, mutta myös niitten halkaisijoitten pituutta. Jhvh ilmestyi Siinain vuorella. Sin merkitsee sumerissa kuu, nimeen liittyy myös kuun salaisuuksia ja niinpä 56=2×28 eli kaksi kuukautta. Ja Sin eli 360 x 1056=380160 etäisyys maasta kuuhun. Isä ja poika. Määrätyssä muodossa ha-sin arvo on 365. Huomaa, että vuoden päivien määrä on 3 65. Viitosen ja kuutosen viitatessa aurinkoon tässäkin. (Myös 5×113=565×2=1130:3,1415=36o, eli taas vuosi.)
Myös Jumalan ilmestyessä käytettiin yhtä kolmi- ja kahta nelikirjainta: 'Minä olen se, mikä minä olen': 'Ahjh asr ahjh' Tämän lukuarvot ovat 21 501 21, yhteensä 543 ja ’selkäpuolelta 345, yhteensä 888 eli Kristhos. Mutta kabbalistit merkitsivät myös 21 501 ja 21, jolloin saatiin oikealta vasemmalle 21+21=42 ja 4+2=6 ja 105 ja 6= taas 1 0 5 6 . Sanaa asher 501 tai 105 eli pyhää ilmestyssana ei laskettu enää enempää yhteen.
Jhvh:lla on myös sukupuolinen merkityksensä sillä jod = phallos kuten 1 ja O on ykkönen ympyrän sisälle asetettuna phallos ylhäältäpäin symboloiden myös ympärileikkausta, sillä siinä on myös silloin kehä ja leikkaaja eli pii. Jod – Chavvah/ Jod Hee on siis siitin ja kohtu, joten on ymmärrettävää, ettei nimeä saanut 'turhaan lausua.'

(Kabbalassa ’elämän puun’ sanassa ’puu’ olevat heprealaiset fontit vastaavat uskomattomalla tarkkuudella embryon varhaisvaiheen sukupuolielinten aihioita i on ajin eli ’lähde’ tai’ silmä ja j maskuliininen tsade muistuttaa kiveksiä ja phallosta alkuvaiheessa kehitystään embryossa. Jod y on selvä membrum virile kuten Gimel G:kin.
Lopuksi Zoharin sanoin: "Voi sitä, ken näkee vain yksinkertaisia sanoja tai kertomuksia Torassa…Jokainen Toran sana sisältää ylevän tarkoituksen ja jalon mysteerin Toran kertomukset ovat vaatteita. Voi sitä, joka luulee vaatteita itse Toraksi. Yksikertaiset ihmiset näkevät vain vaatteet ja ulkonaiset kertomukset. He eivät näe, mitä kätkeytyy vaatteitten alle. Ne, joita on opastettu vähän enemmän, eivät kiinnitä huomioita vaatteisiin."

22 kommenttia

 • Kari Paukkunen sanoo:

  Länsi-Suomen rukoilevaisten seuroissa olen kuullut sanonnan, ”Raamattu (Biblia) on ne kapalovaatteet, joihin Jeesus Kristus on kääritty.” Näin minäkin tunnustan.

  Seppo on löytänyt lisäksi lukemattomia merkityksiä, ”käyttäen sekä legendoissa että Raamatussa golemien yhteyksissä käytettyjä nimiä, kirjaimia ja numeroita soveltaen sanalla sanoen kabbalistista metodia.”

  Jeesus Kristus on Raamatun punainen lanka. Lainaus, joka on samassa linjassa punaisen langan kanssa: ”Myös Jumalan ilmestyessä käytettiin yhtä kolmi- ja kahta nelikirjainta: ’Minä olen se, mikä minä olen’: ’Ahjh asr ahjh’ Tämän lukuarvot ovat 21 501 21, yhteensä 543 ja ’selkäpuolelta 345, yhteensä 888 eli Kristhos.”

  Job, ”12:13 ”Jumalalla on viisaus ja voima, hänellä neuvo ja ymmärrys. 28:12 Mutta viisaus – mistä se löytyy, ja missä on ymmärryksen asuinpaikka?

  Jesaja: 11:2 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

  …ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, 2:3 jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Kolossalaiskirje 2:2-3

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Niinpä. Vasaralle kaikki ongelmat ovat nauloja…

   No Jeesusta sanottiin myös uudeksi Adamiksi ja Vanha Adam muodossa Adom merkitse Mars ja adamin käännetty muoto mada marsilainen. Hauska sattuma että uuden adamin siis Jeesuksen lukuarvo 888 tulee myös Mars planeetan vuorokauden tuntien 24 ja minuuttien 37 tulosta eli 24×37 on sekin 888!!!!

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  ”Jeesus Kristus on Raamatun punainen lanka. ”

  Ei ole vaan kansa on, kansastahan siellä puhutaan. Jeesus vain tekee sitä, mitä kansa ja siellä olevat yksilöt ovat jo tehneet ja sanoneet. Lainauksia on myös ulkopuolisista henkilöistä.

  Kansa meni Egyptiin, Jeesus meni Egyptiin.

  Egyptissä oli lasten murhia kaksikin, Jeesuksen piti saada lasten murha Betlehemiin, josta sanotaan, että kuningas Herodes oli julma kuningas, mutta hänet muistetaan vain siitä yhdestä teosta, jota hän ei tehnyt. Ainakaan vielä sitä ei ole todistetusti tapahtunut. Ja Jeesuksen syntymän aikoihin Herodes oli jo kuollut.

  Kansa palasi Egyptistä, Jeesuskin palasi Egyptistä.

  Jumala sanoi: Israel on minun esikoiseni, Egyptistä minä kutsuin poikani, Jeesukselle on siirretty lause: Egyptistä minä kutsuin poikani.

  Tämä on toki ollut tiedossakin, mutta se on selitetty muka niin, että kansa on esikuvallinen Jeesus. Härskiyden huippu ja julma tapa raiskata ja mitätöidä toisten kulttuuriperintö. VT:ssä ei ole Jeesusta, pelastus on luvattu lain noudattajille ja liittouskollisille ja vikauhreille.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   En halua raiskata kulttuuriperintöä kommentillani, vaikka ilmeisesti niin teen. Juutalaiset ovat Jumalan valittu kansa, erityisesti silmäterä, jota hän pitää arvokkaana. Jumala ei ole unohtanut kansaansa, vaan hän varoittaa koskemasta silmäterään. Silmäterä on äärimmäisen herkkä. Hieno kuvaus Raamatussa.

   Kristuksesta olet eri mieltä. Sepon kuvaukset kosmisesta mars numerologiaan viittaavasta pantheonista laitan roskikseen.

   En usko, että Kristus oli humalassa. Uskon, että hän toimi selväjärkisemmin kuin kukaan meistä. Tämä huomio seuraavasta kommentistasi ketjussa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”Kristuksesta olet eri mieltä. Sepon kuvaukset kosmisesta mars numerologiaan viittaavasta pantheonista laitan roskikseen.

   Siis et ole ymmärtänyt miksi nämä tosiasialliset Mars-viitteet ovat mukana Jeesus narraatiossa. No selvennän: Jeesuksen essesalaisena zeloottina oli tarkoitus aloittaa sota Roomaan vastaan ajan astrologian mukaisesti juurikin sodan jumalan Marsin viitoittamana päivänä (minun aikani ei ole ’vielä’ tullut jne jne, laskettiin tarkasti päivää, joka olisi otollinen) ja siksi myös hänelle annettuun nimeen liittyy Mars monin tavoin. Marsin päivä on esim. 24 t. 37. minuuttia. Sekä luku 24 ja 37 ovat Jeesus typoja ja 24 X 37 = 888 (8+8+8=24) eli nimen Iesous arvo. Iesouksen syntymän ilmoittaa heprealaisten juurikin Marsille omistettu enkeli Gabriel, jonka nimen juuren gebur (syntymä) la. on 216, ja tämä 216 liittyy taas monin tavoin Jeesukseen, joka oli ristillä kirjaimellisesti 21600 sek. ja jonka ristin kulmien summa on 2160 astetta kuten kuutionkin, joka oli Jeesuksen hallitseman Uuden Jerusalemin malli Joh. Ilmestyksessä. Jeesus narraation tehneet evankelistat eli aleksandrialaiset hellenistyneet heprealaiset älyköt punoivat tarinat niin, että Mars-johtomotiivi on kätketty niihin. Peitekieltä käytettiin roomalaisten ja roomamyönteisten heprealaisten hämäämiseksi ja jälkeenjääneiden zeloottien ja heidän sukujensa suojamiseksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Heinola varmaan tietää toesofina, että mitä miehiä ne ovat nämä henkensä antajat kuten Apollonios Tyanalainen ja Jeesus.

  ”Filosofi on henkilö, joka voi antaa henkensä milloin haluaa ja ottaa sen taas takasin. ” Sanoi Apollonios

  Ja Jeesus toistaa; ” Minä itse annan henkeni, ei kukaan sitä minulta ota, minulla on valta antaa se ja ottaa se taas takaisin. ”

  Ja kuinka Jeesuksen myöhemmät lauseet eivät sovi ollenkaan edellä mainitun kanssa yhteen. ’ Jumalani, jumalani miksi minut hylkäsit,’ tai ’ anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät’ ” Minun omani eivät taistelleet minun puolesta, ” Juudas kavalsi, Tämän te murhasitte ja tapoitte, tämän te ripustitte puuhun ja surmasitte, vaikka mies sanoo, että hän itse voi antaa henkensä milloin haluaa ja ottaa sen taas takaisin.

  Tällainen kierous tarinassa tympii ainakin minua, ja jos herra Jeesus on peräti kosminen mars numerolooginen supernova ja kolmiyhteinen pantheoni niin olis sitä voinut maallisestikin olla vähän vähemmän humalassa, ja toimia vähän selväjärkisemmin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Kyllä tekstien katsominen blogistin esittämällä tavalla tekee huomion kirjoittaneiden olleen vihkiytyneitä asiaansa.

   Taas pääsi unohtumaan, mutta Seppo asian korjaa, kuka oli se Jeesuksen aikaan sijoittuva historioitsija joka huomasi jättää Jeesuksesta kirjoittamisen kokonaan pois.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Hän oli Filon Aleksandrialainen. Filon oli syvästi perehtynyt isiensä uskoon, essealaisuuteen ja kaikkiin muihinkin uskonsuuntiin, mutta ihmeellisesti ei maininnut Jeesusta kertaakaan eli ei tuntenut aikanaan varsin kuuluisaa Jeesus liikettä? Tämä on hyvin hyvin outoa koska Filon oli nimenomaan aikalaishistorioitsija.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Kiitosta paljon, olen aiemmin kysynyt samaa asiaa Teiltä ja jotenkin pääsee unohtumaan.

   Tiedä syytä sitten mutta asiayhteys puhuttelee.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Kun Teillä aikaa ja tilaa riittää voisitteko myös arvioida aiemmin esittämääni, mikä ei ole omani asia lähtökohtasesti, luomisen kahdeksannen päivän silloin Ihmisen anomalian asiaa jolloin voidaan puhua edellisen erijatkuvuudesta, diskontinuiteetista Ihmisen kehityshistoriassa, omantunnon ja valinnan vapauden asiana silloin vielä orastavissa kyvyissä.

   Tekstihän kertoo Jumalan kieltäneen mitä kuudennen päivän anomalia ei olisi ymmärtänyt ja siksi Jumala silloin käski, eikä kehottanut silloin yhtä kovasti muun luonnon kanssa olevaa Ihmisen anomaliaa lisääntymään ja muuhun silloin asiaan kuuluvaan.

   Tämänhän kirkkomme ymmärtää suvullisesti siirtyvänä perisynnin kirouksena seurauksineen.

   Puhutteleva on myös kirkon ymmärrys asiassa kun suoraa käskyä nimitetään aina kehottamiseksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Pekka Väisänen: Minun on vähän vaikea vastata kun en oikein ymmärrä noita käännöskoneen kiemuroita. Mikäli ne liittyvät ihmisen vapaaseen tahtoon, niin minusta todellista tahdonvapautta ei ole kuin valintojen tekniikassa, ei motiiveissa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Kiitosta paljon, mutta kysymykseni on siinä onko mitään merkitystä kun ensin Jumala käskee, ja sitten kieltää, ja tästä synnytetään perisyntioppi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  Mietityttää tuo otsikko. Mitä yhteyttä blogi kirjoituksessa liittyy ”Pslmiin 139 ja vähän muutakin”? Eiköhän tärkeintä olisi, että me olisimme ”rakennukseksi” toisillemme. Lukuarvoja miettien menemme entistä enemmän pimeyteen, joka ei ole rakennukseksi kellekkään. Ihminen tulee uskoon sillä kun julistamme Jeesusta Kristusta, joka toi meille Pelastuksen ja iankaikkisen elämän. Psalmi 139 puhuu ” Herran armosta joka pysyy ikuisesti”.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   ”Nuotin vieressä” on valitettavasti paljon tilaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Kyllä teologit pitkään kirjoituksista ovat huomanneet puhua ajatuksen kuin todistuksen langasta minkä uskova löytää lukiessaan.

   Asia on aivan oikein mutta ovatko johtopäätelmät väärin.

   Näin on hyvä katsoa mihin kääntäjämme eivät ole katsoneet oikeassa todistuksessa vaan ennemmin arvostaneet kirkkolaitoksen julistamaa oikeaa oppia sen substansseissa ja dokmeissa.

   Totuus tekee meitä vapaammiksi käyttämään kykyjämme hyvän eteenpäin viemiseksi.

   Perisynnillä viljelty totuus tukahduttaa Ihmisen altruistiset mahdollisuudet katsoa lähimmäistä Ihmisenä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”Jolla ymmärrys on, se laskekoon…” (Jeesus!)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Psalmi 139 puhu MYÖS n u m e r o i s t a (sifre kaa) joiden mukaan ihminen on rakennettu. Nekin ovat siis osa Jumalan sanaa…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ilmankos fundamentalistit laulavat niin usein pieleen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Varis laulaa myös omalla äänellään. Korpin ”kronahtelut” ovat minulle mieluista kuultavaa. Kuka on keskustelun korppi, varis vai käki?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Korppi on mielenkiintoinen lintu VT:ssä. Antoihan se Nooalle tietoa vedenpaisumuksen tilasta, mutta sillä on muukin merkitys , kuten kertomuksen kyyhkyseläkin, eli Salaisen Opin mukaan:

   Tällainen numeroarvo annetaan sille(korpille) Source of Measures (Mittojen lähde) -kirjassa: Korppi-sanaa käytetään vain kerran ja sen arvo on eth-h’oreb, את־הערב = 678 eli 113 x 6. (113 on ihminen!) Sitä vastoin kyyhkynen mainitaan viisi kertaa. Sen arvo on 71 ja 71 x 5 = 355. 1. Mooseksen kirjan ensimmäisen jakeen salainen lukutapa on kuitenkin: ”Rash’issa (b’rash) eli päässä kehittyivät jumalat, taivaat ja maa” – ja siten on helppo ymmärtää korpin merkitys, kun kerran on varmistunut vedenpaisumuksen (eli Nooan vedenpaisumuksen) vastaava merkitys. Mitä monia muita merkityksiä lieneekin ollut tällä allegorialla, sen päämerkitys tarkoittaa ainakin uutta aikakautta ja uutta kierrosta – (meidän neljättä kierrostamme).1 Korppi eli eth-h’oreb (ollen numeroarvoltaan sama kuin pää) on kolmen ensimmäisen Rodun puhtaasti henkisten, sukupuolettomien ja androgyynisten ihmisten symboli, jotka rodut katosivat nyt ainiaaksi maan päältä. Se ei palanut arkkiin, jota vastoin kyyhkynen palasi tuoden öljypuun oksan, kun Nooa, uuden Rodun uusi ihminen (jonka prototyyppi on Vaivasvata Manu) valmistautui lähtemään arkista, maisen luonnon kohdusta (eli arghasta). Numeroarvoltaan Jehova, Aadam ja Nooa ovat yhtä kabbalassa. Parhaimmillaan siinä siis on jumaluus, joka laskeutuu Araratille (myöhemmin Siinaille) ruumiillistuakseen sen jälkeen ihmiseen, kuvaansa, luonnollisen prosessin seurauksena eli naisen kohdusta, jonka symboleja ovat arkki, vuori (Siinai) jne. 1. Moos. kirjassa. ”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  Seppo Heinola. Olet nähnyt paljon vaivaa kirjoittaa kyseisestä aiheesta. Oletko miettinyt sitä, missä yhteydessä voit hyödyntää esittämääsi asiaa numeroin? Kirjoitus kirjaimin asiat esitettynä on luontevampaa kuin numeroin kerrottuna. Pitkiä blogeja varsinkin numeroin kirjoitettuna ei kukaan jaksa lukea ja opetella.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Järvinen, en ole yhtään blogia enkä viestiä kirjoittanut numeroin, edellisessä viestissäkin on 1447 merkkiä, joista numeroita on 19. Eli taisit pahasti liioitella ja et ilmiselvästikään ymmärrä, mitä nuokaan vähät numerot tarkoittavat. Ne eivät ole kirjoitusmerkkejä vaan esiintyvät kirjaimin esitetyissä kirjoituksissa omaa informaatiotaan edusten.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit