Presidentti valittiin

Poliittiseen arkeen on palattu presidentinvaalien jälkeen. Muistamme vaalikeskustelujen annin, jota viestintävälineet tuottivat. 28.1.2018 oli tärkeä vaalitapahtuma, joka on puhutteleva. Tulosta pohdittaessa kysytään, saatiinko aikaan "koko kansan presidenttiys". Kuntien keskusvaalilautakunnat olivat toimineet taustalla vaalien järjestelyissä lain edellyttämällä tavalla.

Ennakkotietojen lukujen valossa kysyttiin aiheesta, tarvitaanko tammikuun 2018 presidentinvaaleissa vain yksi kierros. Jännitettiin kuitenkin sitä, tuleeko vaaleissa sittenkin toinen kierros. Nyt käytyjen  presidentinvaalien tulokselle on selityksensä, joka on yhteydessä jatkuvuuden turvaamiseen ja henkilökohtaiseen asioiden hoitamiseen.

Voidaan kysyä laaja-alaisempiakin asioita, miten hyvin tunnetaan historiassa ihmiskuntaa koskettavia ajankohtia. Kun mietitään kysymyksiä, nähdään, millä tavoin historian asioita osataan tai muistetaan. Ympäristö- ja rauhankysymysten asioiden ratkaisut myös ajatteluttavat.

Julkisuudessa on ollut tietoa presidentinvaaleja koskevista  vaiheista ja järjestelyistä. Toiminnoissa  ovat tärkeitä viestintäkasvatuksen periaatteet. Demokratian pelisääntöjen noudattamista arvioitaessa kiinnitettään huomiota toimijoiden eettiseen vastuuseen siitä, mitä puhutaan ja millä tavoin puhutaan. Esimerkiksi sanonta "On kiitoksen aika" on jäänyt mieleen.

Aiheeseen liittyen Kallion kirkossa pidettiin 21.1.2018 ehdokkaiden henkilökohtainen tentti. Vastaajina olivat puolueiden ja valitsijayhdistysten edustajat. Ehdokkaat vastailivat omista lähtökohdistaan toimittajien mielestä oleellisiin kysymyksiin. Ohjelmaa seuranneet tietävät nyt, miten vaaleissa todella kävi ja miten kysymykset ja vastaukset olivat toisiinsa nähden yhteneviä.

Muistellaan myös sitä, miten presidentit on kulloinkin valittu ja miten pitkään he ovat olleet tekemisissä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueen tehtävissä. Tärkeä kysymys maamme kannalta on se, miten luotettavasti  laivamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä. Politiikan hoitaminen on yhteydessä osaamiseen, jossa sisäistetään yhteiskunnan tavoitteet ja sen moniarvoisuus.

Presidentinvaaleja on tarkasteltu myös koulujen historian ja yhteiskuntaopin tunneilla. Opetussuunnitelman sisältöön kuuluu demokratian käsitteen alkujuurien oppiminen. Älypuhelinviestimien avulla on etsitty tietoa ehdokkaista. Nyt  tiedetään, minkä kannatuksen  28.1.2018 pidetyissä vaaleissa on saanut Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.  Hänen on katsottu parhaiten onnistuvan Suomen perustuslaillisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Erilaisia kysymyksiä pohdittaessa tulee vastaan henkilöitä, joita on opittu tuntemaan henkilökuvien kautta. Kulttuurihenkilöt ja valtiomiehet muistetaan.  Luottamusta  herättävät   toiminnot jäävät mieleen. Tasa-arvon käsitteen kohdalla  mietitään, miksi melko usein ihmisiä erotellaan herkästi ja ollaan huolissaan jopa ihmisarvoa koskevista asioista.

Yhteiskunnan toimintaan liittyvät kysymykset motivoivat tutkimaan, miten asiat ovat todellisuudessa. Päätöksenteko on yhteydessä palvelujen saatavuuteen ja laatuun. Koulutuspalvelujen kohdalla on arvioitava kouluopetuksen sisältöä ja PISA:n lukemistehtävien, matematiikan ja luonnontieteiden kokeiden tutkimusten tuloksia.

Yhteiskunnan hyvinvointiasioiden turvaaminen on puhutteleva, kuten presidentinvalinnatkin ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikan hoitamisen näkökulmasta. Onnittelen Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistöä presidentinvaalien menestyksestä. Hänen saamansa vahva valtakirja antaa erittäin hyvät lähtökohdat uudella kaudella tapahtuvissa haastavissa tehtävien hoitamisessa.

 

Vuoden 2018 terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

Kirjoittaja

Veikko Vilmi

VEIKKO VILMI Dosentti, YTT, KT Suomen tietokirjailija. Osoitteesta http://www.veikkovilmi.fi linkkiyhteydet artikkeleihini ja profiiliini. Asun Kuopion Inkilänmäen kaupunginosassa, Kiuruntie 11 70340 Kuopio. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentti. Muita tutkintoja: YTL, KM, HuK, Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti. Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston alumni. Tieteelliset artikkelit ja esitykset kansainvälisissä konferensseissa. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. EUSE-, MAOL-, OSJ- ja Tutkiva opettaja- järjestöt. Reserviupseeriyhdistys-, MPK - ja VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Toimitsija Kuopio - Jukola 2014 suunnistustapahtumassa. Olen kirjoittanut useita yhteiskunnan päätöksentekoa ja palveluja koskevia artikkeleita muun muassa Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuille ja lehtiin. Olen nostanut esille veteraanien kuntoutusasioita Uuden Suomen vaalikiertueella ja perheiden tukemisasioita YLE:n ja Savon Sanomien yhteisellä vaalitorilla Kuopiossa. Pidän tärkeänä: Vastuullisuus näkyy ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan kokonaisvaltaisessa hoitamisessa. Päätöksenteko vaatii näkemystä. Ihmisten tarkka kuuleminen on tärkeä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestymistä on pohdittava huolella. Vanhustenhuollon ja omaishoidon palvelut on turvattava. Varhaiskasvatus ja lasten ja nuorten lähikoulut ovat tärkeitä. Perheet ovat tukemisen arvoisia. Erityisopettajakoulutus ja ammattitehtävätieto lisäävät tietämystä asioiden hoitamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vaaleissa mitataan arvojen toteutuminen. Seurakunnan toiminnassa on hyvä teema: "Kotikirkko - Lämmin lähiyhteisö." Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi,, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma. Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 -53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996 . Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128.

Kirjoittajan luetuimmat blogit

Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit