Perinteiset kristityt joutuvat uudenlaiseen koetukseen (näkymä 2/2)

Nosta korvat pystyyn ja kuuntele, näenkö oikein...

 

Perinteiset - heteroseksuaalisuutta, konservatiivisia, oikeistolaisia, ja isäinmaallisia arvoja edustavat kristityt joutuvat tulevaisuudessa uudenlaiseen koetukseen.

Kansamme Suomessa tulee turhautumaan siihen, miten kovaääninen arvoliberaali ja vasemmistolainen aines on hallinnut (näennäis)moraalista ilmatilaa. Valkoihoiset heteromiehet ja -naiset väsyvät tulevaisuudessa pyytämään olemasssaoloaan anteeksi. Kansamme viimeaikainen kulttuuri muuttuu ja murtuu. Tämä kulttuurin murros tuo mukanaan hyviä ja pahoja asioita. Kuten aina kaikissa kulttuurisissa muutoksissa, jotkin murroksen hedelmät ovat entiseen nähden korjaavia, toiset taas vaarallisia ylilyöntejä, ja ojasta allikkoon menemistä.

Kun vallitsevan kulttuurin muutos kääntyy vasemmalta oikealle ja globaalista kansallismielisyyteen, vallitsevat moraalin ihanteet muuttuvat monessakin suhteessa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden korostaminen saa haastajakseen tulosvastuun. Idealistisen maailmanparantamisen sijaan tulee oman kansakunnan etujen ajaminen. Feministisen tunneviestinnän tilalle astuu maskuliinista voimaa ja kunniaa korostava ilmapiiri. Seksuaaliset vähemmistöt menettävät asemansa viihteen estradeilla, ja tilalle astuu heteronormatiivisempi narraatio ja sankaritarinat.

 

Tässä uudenlaisessa kontekstissa perinteiset kristityt joutuvat uudenlaiseen koetukseen. Heidän (lue: meidän, sillä kuulun itse tähän kategoriaan) on osattava arvioida, mikä tässä muutoksessa on kulttuurisesti hyväksyttävää, ja missä suhteessa kristityn on säilytettävä kriittisyytensä uusiin valtaideologioihin. Mikäli uusi kulttuurinen käänne tuo mukanaan rasismin nousun, jokaisen kristityn on otettava ristinsä eli vastustettava rasismia (Kuten 5Moos.10:19), vaikka rasismin kannattajat edustaisivat hänen omaa kulttuurista viiteryhmäänsä. - Mikäli uusi kulttuurinen käänne suhtautuu luomakunnan käyttöön välinpitämättömästi/tuhoisasti, jokaisen kristityn on samoin otettava ristinsä ja toimittava luomakunnan viljelemisen ja varjelemisen puolesta (Kuten 1Moos.2:15). - Maskuliinisuuden uusi nousu ei saa Raamattuun perustautuvan kristityn kohdalla tarkoittaa myöskään naisten näkökulmien sivuuttamista. Mies on kutsuttu ottamaan nainen huomioon siitäkin huolimatta, että feministinen liike on osoittanut miehiä kohtaan paljon epäkunnioitusta. Koston kierre ei ole Raamatun opetus. Sen sijaan Raamattu kehottaa miehiä rakastamaan vaimojaan niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaansa uhrautuvalla rakkaudella (Kuten Ef.5:25).

 

Aika tulee näyttämään onko tämä kirjoitus tulevaisuudenkuvana totta. Yksi asia on kuitenkin varma. Raamatun sanaan sitoutuva kristitty on aina kutsuttu toimimaan omana aikanaan yhteiskuntansa valona ja suolana (kuten Matt. 5:13); riippumatta siitä millaiset ovat vallitsevan kulttuurin valtaideologiat.

 

 

Kirjoittaja

Manu Ryösö

Olen pastori, joka haluaa sitoutua Pyhään Raamattuun ja sen perustalle rakentuvaan luterilaiseen tunnustukseen.