Päiväkotikyselyn tulokset

Pyysin aiemmin vastauksia kyselyyn uskonnosta ja uskonnonvapaudesta päiväkodissa. Vastauksia ei tätä kautta ilmeisestikään kovin paljon tullut, ja se epäilemättä vääristää kuvaa. Todennäköisemmin vastaajat olivat uskonnottomia, ja heistäkin ne, joiden kohdalla oli ongelmia.

Toisaalta tämä ei vaikuta suhteelliseen eroon isojen kaupunkien ja muun maan välillä. Niinpä näyttää kiistattomalta, että uskontoa ylipäänsä on vähemmän kaupungissa kuin maalla. Samoin vaihtoehtoisia tilaisuuksia on kaupungissa paremmin tarjolla.

Kun kaupungit ovat liki kaikessa kehityksessä edellä, voinee jo tämän perusteella olettaa tilanteen paranevan. (Tai, jos katsoo toisesta näkökulmasta, huononevan.)

Katso myös tarkempi uutinen kyselystä.