Pääsiäisen juutalaiset juuret (pesahin vietosta)

.

 

Tein teologisessa tiedekunnassa tutkielman messiaanisesta juutalaisuudesta. Yksi alaluku siinä käsitteli juutalaista pesahia. Laitan sen nyt tänne, kun kerran pääsiäisviikkoa vietetetään.

 

Pesahin viettäminen (pääsiäisen juutalaiset juuret)

Juutalaisen pesahin[1](פסח) pituus on kahdeksan vuorokautta. Silloin juutalaiset syövät happamatonta matsa[2](מצה) -leipää. Pesahina muistellaan eksodusta Egyptistä, joka on ollut kirjaimellisesti äkkilähtö ilman, että leipiä on ehditty edes kohottaa. Kodin huolellinen siivoaminen on juhlaa edeltävä rituaali. Pesahin ensimmäisenä iltana kokoonnutaan  sukulaisten ja ystävien pariin seder-aterialle kuulemaan kertomus Mooseksen johdattamasta eksoduksesta pois Egyptin orjuudesta. [3]

Pesah-sateria tuo historian nykyhetkeen. Jumalan pelastava työ tulee todelliseksi, koska eksoduksen vaikutus tulee jokaisen vieraan osaksi. ”Kaikkina aikoina on jokaisen ajateltava itsestään, kuin hän olisi lähtenyt Egyptistä. Pesah-ateria on näkyvä merkki Israelin uskosta ja Jumalan toiminnasta oman kansansa ja koko maailman kanssa”.[4][5]                                     Eksoduksesta[6]voidaan lukea kuvaus ensimmäisestä juutalaisten viettämästä pesah-juhlasta. Juhlan keskeisin osuus oli lampaan teurastaminen.[7]Yeshuan elämässä pesah saa uuden syvyystason. Viimeinen ehtoollinen on useampien tutkijoiden mukaan ollut seder(סֵדֶר)ateria, jota vietetään pesahin aloittamisen kunniaksi. Aterialla on pöydällä neljä viinimaljaa, joista kukin kuvastaa Jumalan lupauksia.[8]    

  Seuraavaksi tuon esille konkreettisen esimerkin israelilaisen messiaanisen juutalainen pesahin vietosta Sanna Erelän artikkelista.[9]Matsa-leivän kätkemisellä on pitkät perinteet sederin yhteydessä. Pöydälle asetetaan kolme niistä pinoon. Niistä keskimmäinen, afikoman(אֲפִיקוֹמָן) on vertauskuva tahrattomasta uhrikaritsasta.Aterian alussa afikoman otetaan esille sekä murretaan puoliksi. Puolet siitä piilotetaan lautasliinaan ja kätketään. Lapset saavat etsiä sen illan päätteeksi. Messiassymboliikka on ilmeistä; Yeshuan sovituskuolema (leivän murtaminen), hautaaminen (leivän kätkeminen) ja ylösnousemus(leivän löytäminen kätköstä) tulevat kaikki ilmi.[10]

Messiaaniset juutalaiset löytävät pesah-ateriasta yhteyden Yeshuaan. Hän tuli maailmaan 2000 vuotta sitten, mutta tulee takaisin viimeisinä päivinä. Juuri nyt hän on kätketty. Ehtoollista varten erotetaan puolet leivästä ja kolmasosa viinistä. Ei-messiaaniset juutalaiset katsovat tätä pahalla. Messiaan pelastustekoa ei kuitenkaan tule hävetä, vaan sen vuoksi messiaanisilla on vankka tuki toiminnolleen. He näkevät kolmen leivän  symboloivan Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, kun taas murrettu ”keskimmäinen tarkoittaa Yeshuan ruumista, joka on murrettu meidän vuoksemme”[11]. Raamatusta nousevat teologiset syyt ovat ilmeisiä ja myös varhainen traditio tukee pesah-juhlan viettämistä. Useat teologit uskovat, että juuri juutalaiskristityt ovat laittaneet alulle nämä käytännöt. Sen lisäksi he ovat hyödyntäneet samoja symbolisia merkityksiä. Aikojen saatossa tavat imeytyivät juutalaisuuteen, jolloin messiaaniset elementit katosivat.[12]

Evankelista Johannes kuvailee pesahin aikana Yeshuaa kärsivänä palvelijana ja pesah-karitsana. Yhtymäkohdat Jesajan kirjan lukuun 53 ovat ilmeisiä. Temppelissä on uhrattu lampaita pesahin aikaan, joten Johannes kastajan sanat Jumalan karitsasta, joka ottaa pois maailman synnin, eivät voisi olla osuvampi ilmaisu. Yeshua on tahraton ja virheetön uhri, jollaista jo Exoduksen pesah-juhlassa vaadittiin. Temppeliuhrit eivät kuitenkaan tuoneet kuin väliaikaiseen syntien sovituksen. Wheatonin mukaan Johannes tuo esille sen, että lampaan syöminen yhdistää ihmisiä, jotka ovat pesah-aterialla. Yeshuaan luottaminen uhrautuvana Jumalan Poikana yhdistää messiaaniset juutalaiset toisiinsa. Pesah-uhri merkitys on siinä Wheatonin mukaan sovitusteologian sijaan.[13]

Daniel Juster avaa pesahista kolme Yeshuaan liittyvää merkitystä. “Yeshua on todellinen pesah-lammas; valmistettu syntien sovitukseksi ja pahan hapatuksen hävittämiseksi. Toinen pesahin pelastava aspekti ovat Vanhassa ja Uudessa testamentissa tapahtuneet ruokkimisihmeet, ensin autiomaahan satanut manna ja sitten 5000 juutalaisen ruokkiminen vain vähällä määrällä ruokaa. Kolmanneksi ihmeeksi Juster tulkitsee sen, kuinka alkuseurakunnan kristityt, juutalais- ja pakanataustaiset yhdessä, juhlivat Jeesuksen ylösnousemusta uhrikäytännön lopettavana kertakaikkisena uhrina, ja viimeiseksi Jeesuksen asettamaa ehtoollista, jossa hän nostaa pesahisaterian afikoman-leivän merkitsemään omaa ruumistaan ja kolmannen maljan Yeshuan verta. Pesahin vietto on Justerille sekä Israelin kansan vapautumisesta että koko maailman pelastuksesta iloitsemista, eikä hänen visiossaan kenenkään, ympärileikattu tai ei, pitäisi jäädä tämän juhlan vieton ulkopuolelle.”[14]      

 

------------------------

Alaviitteet:

[1]Käytän tässä tekstissä heprealaista sanaa pesah pääsiäisen sijaan, koska se kuvastaa paremmin juhlan juutalaista alkuperää ja luonnetta.

[2]Matsa on happamatonta leipää. Pesahia kutsutaan happamattoman leivän juhlaksi, koska silloin ei viikon kuluessa syödä muunlaista leipää. Ennen kuin pesahin vietto alkaa, niin talosta ei saa löytyä yhtään hapatetta. Se tulee hävittää polttamalla. Hapate symbolisoi ylpeyttä juutalaisille. Stern 1992, 78.

[3]Erelä 2019. https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/juutalainen-paasiaisateria-julistaa-jeesusta/

[4]Mishnan, traktaatti Pesahim X,5bc. Mishna on suullisen Tooran selitystä. Se on kirjoitettu 220jKr Y’hiudah Ha Nasin toimesta. Stern 2007, 298.

[5]Laato 1986, 117.

[6]Sanokaa Israelille: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenpää karitsan, yhden karitsan perhekuntaa ja taloa kohti…Eläimen tulee olla virheetön, vuoden vanha uros, ja se voi olla lammas tai vuohi.

Ottakaa sen verta ja sivelkää sitä ovenpieliin ja ovenkamanaan niissä taloissa, joissa karitsaa syödään.

Syökää liha sinä yönä…Syödessänne teillä tulee olla viitta vyötettynä, kengät jalassa ja sauva kädessä, ja teidän on syötävä nopeasti. Näin vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi. Tästä päivästä tulkoon teille muistopäivä. Viettäkää sitä Herran juhlana. Pitäkää tämä ikuisena säädöksenä sukupolvesta toiseen. 15Syökää seitsemän päivän aikana happamatonta leipää, ja jo juhlaviikon ensimmäisenä päivänä toimittakaa kaikki hapantaikina pois taloistanne, sillä jokainen, joka syö hapanta leipää ensimmäisestä päivästä lukien seitsemänteen päivään, poistettakoon Israelista. Huolehtikaa aina tämän happamattoman leivän juhlan viettämisestä, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän kootut joukkonne pois Egyptistä. Siksi tätä päivää on vietettävä juhlana, ja se olkoon ikuinen säädös sukupolvesta toiseen.Mooses kutsui koolle kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille: »Ottakaa kukin lammas tai vuohi perhekuntaanne varten ja teurastakaa se pääsiäisuhriksi. Exodus 12:1–13:6 (katkelmia)

[7]Jahve säästi israelilaiset egyptiläisiä kohdanneelta vitsauksilta, joista viimeisin oli esikoispoikien kuolema. ”Johannes Kastaja puhui Yeshuasta Jumalan karitsanaa viitaten temppeli sekä pesahissymboliikkaan. Stern 1992, 77.

[8]Sano siis israelilaisille: ’Minä olen Herra,

 1. minä vien teidät pois pakkotyöstä Egyptistä ja 2. pelastan teidät orjuudesta.
 2. Minä vapautan teidät kohotetun käteni voimalla ja ankarilla rangaistuksilla. 4. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne, ja te saatte nähdä, että minä, Herra, teidän Jumalanne… (Exodus 6:6–7.)

[9]”Ennen pesahia teen ison siivouksen kotona, kuten niin monet muutkin. Huuhtelen kaikki astiat ja keittiövälineet kiehuvalla vedellä, jotta niihin ei varmasti jäisi mitään asiaankuulumatonta. Siivous on iso urakka, mutta pyrin aloittamaan ajoissa, ettei stressi saa otetta. Siivous on samalla hengellinen prosessi: mietin millaisista asioista Jumala haluaisi puhdistaa sydämeni ja ajatukseni.Vietämme seder-ateriaa yhdessä seurakunnassa. Väkeä kokoontuu noin sata henkeä kun moni seurakuntalainen tuo sukulaisiaan ja jopa ihmisiä, jotka eivät usko Jeesukseen. Joissakin messiaanisissa seurakunnissa ei ole yhteistä ateriaa vaan juhlaa vietetään perhepiirissä, tai seurakunta jaetaan pienempiin ryhmiin aterian ympärille.Perinteinen ”oikea” seder-ateria kestää tuntikausia, mutta meidän seurakunnassamme noudatetaan lyhennettyä muotoa, jonka pituus on parisen tuntia. Sen lapsetkin jaksavat hyvin. Toisaalta, onko heillä mitään vaihtoehtoakaan?Aterialle osallistutaan aina koko perheellä. Siihen liittyvät traditiot ovat hyvin vanhoja.    Messiaaninen pesahisjuhla löytää vankan ja arvokkaan perustan juutalaisten Tanankhista nousevasta pesahista. Perinteiset tulkinnat saavat elää rinnakkain Messiaasssa täyttyneissä vertauskuvissa”. Erelä 2019https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/juutalainen-paasiaisateria-julistaa-jeesusta/

[10]Erelä 2019. https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/juutalainen-paasiaisateria-julistaa-jeesusta/

[11]Stern 2007, 172.

[12]Stern 2007, 172.

[13]Wheaton 2015, 85.

[14]Harvey 2009, 217-218.

6 kommenttia

 • Pekka Väisänen sanoo:

  Kiitoksia hyvästä asiasta ja työstä.

  Eikö juutalaisuuteen kuulu useata erilaista ymmärrystä pelastumisasiassa Ihmisiä koskien samaten kuin tehtyjen syntien asiassa. Eli pelastusvarmuudesta kirjoitan.

  Hyvän huomion ruokkimisihmeestä olen lukenut yhden itä·suomalaisen luonnonsuojelijan kirjasta koskien puolustajana. Hän heikosti muistamanani asiaa ymmärsi; Jeesuksen katseen kohdatessaan Ihmiset antoivat ja jakoivat omista eväistään.

  Toivottavasti tämä ei häiritse kommentointia.

  Matkavaellus aikanaan eväissä saattoi myös kylmäkaapeissa tarkoittaa yhden saatavilla olevan päivän ateriaa. Ei voitu tallettaa mannaa ja sitä myöhemmin lämmenneenä käyttää.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Juutalainenkaan pääsiäinen ei sattumalta osu kevätpäivän tasauksen aikaan. Koko Wanha testamentti on lähtökohtaisesti paljoti Mesopotamian/Sumerin astronomialla kyllästetty. https://www.chabad.org/holidays/passover/pesach_cdo/aid/495531/jewish/How-Does-the-Spring-Equinox-Relate-to-the-Timing-of-Passover.htm

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pitäisikö meidän suomalaisten kuitenkin puhua Jeesuksesta heprean Yeshuan sijaan? Maassa maan tavalla.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Yli-Jaakkola sanoo:

   Juuri näin. Tieteellisessä tekstissä käytän tätä Yeshua termiä, kun kyse on messiaanisista juutalaisista. He suosivat tätä termiä. Israelissa voin käyttää Yeshua termiä, jos kommunikoin messiaanisten juutalaisten kanssa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Jouni Turtiainen sanoo:

  Erinomainen kooste juutalaisen pääsiäisen ja kristillisen pääsiäisen leikkauskohdista ja teologiasta, kiitos!

  Tuosta afikomanista (kr. “pantti”) vielä sen verran, että pääsiäisaterialla lapset saavat etsiä tuota kätkettyä puolikasta ja he löytävät sen (Messiaan salaisuuden), minkä palkkioksi lapset saavat hyvää (makeisia). Näin on Jeesuksen mukaan taivasten valtakunnassakin: lapset ja lastenmieliset löytävät sen ja saavat palkkioksi hyvää: iankaikkisen elämän.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Juha Yli-Jaakkola

  Maaseudulla kasvanut ja urbaaneissa ympyröissä asunut mies. Valmistuin keväällä 2020 teologian maisteriksi. Ensimmäinen ammattini on lastentarhanopettaja. Pidän luovasta kirjoittamisesta, luonnossa liikkumisesta ja musiikin kuuntelemisesta. Vakaumukseltani olen maltillinen luterilainen karismaatikko, joka haluaa rakentaa siltoja eri tavalla ajattelevin ihmisten kesken.