Ovatko arvosi edistyksellisiä – mitä tiede sanoo?

“Siitä, miten asiat ovat, ei voi päätellä, miten niiden tulisi olla”

Filosofi Humen nk. giljotiinin mukaan havainnot maailmasta eivät kanna itsessään arvolatausta. Havainto “maapallo kiertää aurinkoa” ei kerro meille, onko havaittu seikka hyvä asia vai huono asia. Asia vain on niin kuin on.

Humen giljotiinin pitäminen mielessä on helppoa edellä kuvatussa esimerkissä. Joissain toisissa aihepiireissä näin ei ehkä ole. Silti periaate on sama. Jos siis esimerkiksi lääketieteellinen tutkimus osoittaa sikiöiden tuntevan jo varhain kipua ja olevan jollain tavalla tietoisia, tästä seikasta ei itsessään voida johtaa päätelmää, että raskaudenkeskeytykset tulisi kieltää. Vasta yhdistettynä arvoihin voidaan tehdä mahdollisia johtopäätöksiä.

Edellä kuvatun kaltainen päättelyketju voisi kulkea näin: 1) Jokaisella ihmisellä on ihmisarvo (arvo), 2) soluryppään muuttumisesta ihmiseksi kertoo se että sikiö tulee tietoiseksi (arvo), 3) sikiöt tuntevat kipua ja ovat tietoisia ympäristöstään (tieteellinen havainto), 4) raskaudenkeskeytykset tulee kieltää (arvoihin ja tieteelliseen tutkimustulokseen perustuva johtopäätös).

Huomaamme, että päättelyketju perustuu suurelta osin arvoihin. Mikäli esimerkiksi kohta kaksi kiistetään, myös päättelyketjun johtopäätös (4) muuttuu toiseksi vaikka itse havaintoja (3) tai perustavaa arvoa jokaisen ihmisen ihmisarvosta (1) ei kiistettäisikään. Havainnot (3) eivät yksinään puolestaan antaisi mitään perusteita tehdä johtopäätöksiä.

Koska havainnot ovat arvoneutraaleja, arvoista keskusteltaessa ei voida sanoa, että esimerkiksi “uuden tieteellisen tiedon perusteella arvo x on vanhentunut”. Voidaan kyllä todeta, että “uuden tiedon perusteella fakta y on näin, arvosi x ei voi siis enää perustua vanhentuneelle faktalle koskien y:tä”. Jos siis joku vaikkapa vastustaa itsetyydytystä sillä perusteella, että se aiheuttaa sokeutta voi keskustelukumppani todeta, etteivät tieteellisen tutkimuksen löydökset tue vanhentunutta luuloa sokeutumisesta.

Toisaalta joku voi hyvin tunnustaa, että vaikkapa samaisella itsetyydytyksellä ja runsailla siemensyöksyillä on tieteellisen tutkimuksen perusteella miehillä eturauhassyöpää ehkäisevä vaikutus – ja silti pitää kiinni sellaisesta arvosta, jonka mukaan itsetyydytys on henkisellä ja hengellisellä tasolla haitallista. Näistä henkistä voidaan vielä jossain määrin arvioida psykologisin (kysely)tutkimuksin, jälkimmäinen jääkin sitten selvemmin uskonasiaksi.

Edellä kuvatun kaltaiset tilanteet, joissa jokin arvo ajaa ohitse tieteellisestä tiedosta eivät tokikaan ole konservatiivisten uskonnollisten henkilöiden yksityisomaisuutta – eivät edes seksuaalisuuden osa-alueella. Yksilönvapauden ja seksuaalisen nautinnon arvoista käsin moni pitää toissijaisena esimerkiksi lääketieteellisiä havaintoja varhain aloitettujen yhdyntöjen ja kohdunkaulan syövän yhteydestä.

Kyseisten arvojen asemasta kertoo jotain myös se, että viime vuosina on toistuvasti Suomessakin uutisoitu pään ja kaulan alueen syöpien lisääntymisestä etenkin nuorilla. Uutisten mukaan syynä ovat suuseksin ja partnerien määrän lisääntyminen. Taustalla lienee pornografian mutta myös yleisen populaarikulttuurin vaikutus.

Mitä tästä kaikesta tulisi ajatella? Riippunee arvoistasi. Tiede ei voi sitä sinulle kertoa. Yhtä lailla arvoistasi riippuu se, mitä ajattelet toisella tavalla ajattelevista – jos näet edistys on sen lähestymistä, mitä pitää tavoiteltavana, toiseen suuntaan liikkuvat ovat todennäköisesti mielestäsi kulkemassa aivan väärään suuntaan.

 1. Kiitos tästä. Samantapaista on tullut pohdittua. Sanoitit ja jäsensit sen hyvin ja selkeästi. Arvot on meillä kaikilla sekä käsitys ns moraalista. Nämä nähdäkseni erottavat meidät eläimistä koska ne edellyttävät luonnollisten halujen ja vaistonvaraisen toiminnan hallintaa ja hillitsemistä.

  Tämä blogi oli haastava ja mielenkiintoinen ja toi jotain uutta. Kirjoitathan lisää.

  • ”Nämä nähdäkseni erottavat meidät eläimistä koska ne edellyttävät luonnollisten halujen ja vaistonvaraisen toiminnan hallintaa ja hillitsemistä.”

   Monila eläimillä on kyky hallita ja hillitä toimintojaan. Pelkästään jotkut varislinnut saattavat omata kehittyneemmän käytöksen kuin vaikkapa 8 vuotias ihmistyperys tai 8 vuotiaan tasolle jäänyt aikuinen.

  • Nämä asiat ovat monimutkaisia. Kysymys on arvojen, maailmankatsomusten, tieteellisen tiedon, kulttuuristen käsitysten jne. kietoutumisesta yhteen.

   Omaan elämääni on suuresti vaikuttanut ystävyyssuhteeni apartheidia kannattavien kristittyjen Etelä-Afrikkalaisten nuorten kanssa 1980-luvulla. Sekä minä että nämä ystäväni käsitimme olevamme kristittyjä ja kannattavamme muun muassa sellaisia arvoja kuten ihmisten välistä tasa-arvoa riippumatta sellaisista tekijöistä kuten ihonväri, rotu jne. Näiden edellämainittujen arvojen ja kristillisen vakaumuksen pohjalta päädyimme kuitenkin aivan eri johtopäätökseen apartheidista. He kannattivat sitä tasa-arvon ja kristillisen vakaumuksen pohjalta, minä sen sijaan vastustin.

 2. Sari Roman-Lagerspetz 08.12.2018 21:53
  Nämä asiat ovat monimutkaisia. Kysymys on arvojen, maailmankatsomusten, tieteellisen tiedon, kulttuuristen käsitysten jne. kietoutumisesta yhteen.

  Omaan elämääni on suuresti vaikuttanut ystävyyssuhteeni apartheidia kannattavien kristittyjen Etelä-Afrikkalaisten nuorten kanssa 1980-luvulla. Sekä minä että nämä ystäväni käsitimme olevamme kristittyjä ja kannattavamme muun muassa sellaisia arvoja kuten ihmisten välistä tasa-arvoa riippumatta sellaisista tekijöistä kuten ihonväri, rotu jne. Näiden edellämainittujen arvojen ja kristillisen vakaumuksen pohjalta päädyimme kuitenkin aivan eri johtopäätökseen apartheidista. He kannattivat sitä tasa-arvon ja kristillisen vakaumuksen pohjalta, minä sen sijaan vastustin.

 3. Tiede ja ymmärrys opponoi usein aikaansa. Arvorelativismi usein jää toiseksi kun opponoija huomaa katsoa viitata jo hiukka yli sadan vuoden taakse. Kaikessa Raamatun mukaan on kyse käskystä ja sitten kyvystä ja sen mukana tehtävästä mitkä Jumala ensin Ihmisen anomalialle ja sitten anomalian diskontinuiteetille antoi. Valitettavasti kirkko ei tätä halua huomata saati ymmärtää.

  • ”Raamatun mukaan on kyse käskystä ja sitten kyvystä ja sen mukana tehtävästä mitkä Jumala ensin Ihmisen anomalialle ja sitten anomalian diskontinuiteetille antoi. Valitettavasti kirkko ei tätä halua huomata saati ymmärtää.” Asian voi ja saa katsoa Vanhasta Testamentista. Kuudennen päivän Ihmisen anomalia oli vielä kovin yhtä muun luomakunnan kanssa ja siksi Jumala käski kuten käski luodessaan eläimet.

   Kahdeksannen päivän diskontinuiteetti tälle Ihmisen anomalialle syntyy asiasta että Jumala kielsi. Tämä on asia minkä kirkko ymmärtää suvullisesti siirtyväksi perisynnin substanssiksi. Miksi Jumala olisi kieltänyt jos kyky ottaa vastaan kielto olisi puuttunut. Samalla asia tarkoittaa tehtävän antamista Ihmiselle yrityksen, erehdyksen, ponnistuksen ja itsekieltäymyksen kautta päästä eteenpäin tulevassa historiassaan niin että Ihminen ymmärryksessään pääsee eteenpäin moraalisessa huomioimisessaan ja ymmärryksessään ja ajan kanssa kehittymään ja nousemaan henkisessä tasossaan.

   Esittämänne kysymys on hyvä. Miksikähän kirkko on haluton asiasta puhumaan. Ja sitten viimeiseksi;
   pysyn ruodossani.

  • Kirkko ei halua huomata hyvien elämänneuvojensa takaa sitä että kyse ei ole näiden neuvojen tarkasta, automaattisesta noudattamisesta ns. common sense mallilla, vaan siitä, että Ihminen alkaisi ajatella moraalisesti ja tämä sisäisesti niin että Ihminen ponnistuksen, ajatuksen, yrityksen ja erehdyksen kautta tunnistaa pyrkivänsä vapaudessaan eteenpäin. Näin hyvän ja pahan problematiikka, hyvän ja huonon elämän problematiikka, sinun ja minun välinen problematiikka, minä yhteisön jäsenenä problematiikka, saavat uuden ja toisenlaisen sisällön. ja samalla sisällön vaikutukset.

   Tarkoituksena näin ajan kanssa olisi Ihmisen henkinen kohoaminen. Tähän sitten tarvittaisiin sielun hoito-opetusta mutta sitähän Emme kirkolta saa. Vuosia sitten koetin asiasta muistuttaa ilman vastakaikua. Tämän asian tausta löytyy Luomiskertomuksen kahdeksannen päivän Ihmisen anomalian silloin saamasta diskontinuiteetista mikä tarkoitti Ihmisen kohdalla Hänen erkaantumistaan tielle omaksi kuvakseen. Ei tämä prosessi nopea ole mutta välttämätöntä olisi sinnepäin pyrkiä.

   Nuoret aikuiset kirkko tavoittaa näin opetuksellaan tai sitten odottamalla herätystä. Piispa Revon maininta hautausmaista kirkkorakennuksineen on tärkeää ja ikälisien myötä tärkeämmäksi tulevaa asiaa kun huomaamme jälkemme täällä olevan vain 120.tä vuotta ja silloinkin edellyttäen että perheen piirissä muistelemista harjoitetaan. Tähän lasken neljän sukupolven vaikutusta. Tämän jälkeen nimemme löytyy kirkkomaalta kivipaadesta , puurististä, tahi sitten kuvana pöydällä ja joskus harvoin maalattuna seinältä.

  • Perimmäisiksi arvoiksi luetaan toisinaan hyvyys, totuus ja kauneus. olen joskus punninnut näitä keskenään. Paha, tosi ja kaunis – hyvä, valheellinen ja kaunis – hyvä, tosi ja ruma… mikä arvoista on korvaamattomin?

Heikki Repo
Heikki Repohttps://researchportal.helsinki.fi/en/persons/heikki-a-repo
Ekumeniikan väitöskirjatutkija, pappi ja sivutoiminen tietoteknisten ratkaisujen asiantuntija. Kuvaa elokuvia filmille, harrastaa satunnaisesti 3D-mallinnusta. Avoimen lähdekoodin ja GNU/Linuxin ystävä.