UV: Ortodoksisen kirkon valtiontuki

Ortodoksinen kirkko saa valtionapua 2 377 000 euroa vuonna 2015.

Tämä seuraa suoraan laista, jonka mukaan "Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha käytettäväksi valtionavustukseen ortodoksiselle kirkolle sen toiminnasta aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin."

Lakia edeltävä hallituksen esitys toteaa ensin, että aiemmin valtio maksoi suoraan mm. ortodoksisten piispojen palkan. Tämän jälkeen esitys -- vuodelta 2006 -- toteaa "Kirkollishallituksen, hiippakuntahallinnon ja ortodoksisen seminaarin ylläpito ehdotetaan siirrettäväksi valtiolta ortodoksisen kirkon itsensä vastattavaksi, ja siirrosta aiheutuvat kustannukset korvattaisiin kirkolle vuosittain myönnettävällä valtionavulla."

Mitään sellaista lakisääteistä velvollisuutta kuten esimerkiksi evlut kirkon hautausvelvollisuus ei laissa tai sen perusteluissa mainita.

Pitäisikö ortodoksista kirkkoa tukea, ja jos, miksi?

1 kommentti

  • Tuula Hölttä sanoo:

    Jori Mäntysalo :”Pitäisikö ortodoksista kirkkoa tukea, ja jos, miksi?”

    Fakta on se, että valtio ei tue yhtään mitään, vaan kansalaiset tukevat verovaroillaan valtiota, jos kokevat sen toiminnan mielekkääksi. Myös ns. EU-tuet ovat kansalaisten maksamia verovaroja. Ortodoksista tai muutakaan kirkkoa ei tarvitse tukea. Nämä yhteisöt tukevat hengellisellä opetuksellaan valtioita, että maa ei enää koskaan tulisi “väkivaltaa täyteen”.

    Ilmoita asiaton kommentti