Onko kunnallisten terveyspalvelujen tuotannolla edessä yhtiöittäminen?

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen järjestämisvastuun siirto uusille itsehallintoalueille merkitsee yli 200 000 henkilölle työnantajan vaihdosta taikka työpaikan menetystä sekä miljoonien eurojen kiinteistöjen siirtoa omistajalta toiselle.

Nykyjärjestelmässä kunnat vastaavat lähtökohtaisesti itse omien asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä, mutta ovat voineet siirtää järjestämisvastuun myös yhteistoiminta-alueelle, joka voi olla kuntayhtymä tai perustua isäntäkuntamalliin. Kunta tai yhteistoiminta-alue on voinut tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta.

Kuntalain 126 § tarkoittamaa yhtiöittämisvelvollisuutta kilpailutilanteessa markkinoilla ei nykytilanteessa sovelleta kuntien tai niiden välisten yhteistoiminta-alueiden tuottaessa sosiaaliala- ja terveydenhuollon palveluja myös muille kunnille. Esimerkiksi kunnan ylläpitämää sairaalaa ei ole tarvinnut muuttaa kunnan omistamaksi yksityissairaalaksi. Kaavailtu palvelujen järjestämisvastuun siirto 1.1.2019 lukien perustettaville itsehallintoalueille muuttaa asetelman myös palvelujen tuottamisen osalta.

Hallituksen kaavailujen mukaan itsehallintoalue voisi tuottaa tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut joko itse tai yhdessä muiden itsehallintoalueiden kanssa taikka käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita. Kaavailu ei sisällä sellaista mahdollisuutta että kunta taikka kuntayhtymä julkisyhteisönä jatkaisi edelleen palvelujen tuottajana yksityisten palvelujentuottajien rinnalla. Jos kunta aikoo jatkaa itse palvelujen tuottamista, toiminta tulee jatkossa yhtiöittää.

Edessä on siis henkilöstön siirto liikkeenluovutuksella uudelle itsehallintoalueelle. Mikäli henkilöstön palvelusuhteita ei jostain syystä siirretä itsehallintoalueelle, edessä on joko toiminnan lakkaaminen ja henkilöstön irtisanominen taikka toiminnan siirtäminen perustettavaan yhtiöön, joka sitten toimii yksityisenä palvelujen tuottajana kilpailutilanteessa muiden palvelutuottajien kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen liittyvän uudistuksen vaikutukset eivät koske ainoastaan henkilöstöä, vaan myös toimintaan liittyviä investointeja. Palveluiden tuottamiseen varattujen tilojen ja laiteiden osalta tulee ratkaistavaksi, jäävätkö ne jollakin järjestelyillä edelleen kuntien omaisuudeksi vai siirtyykö kuntien omaisuus toiminnan mukana uudelle palvelujen tuottajalle ja millä järjestelyllä.

Jukka Kivimäki
Jukka Kivimäki
Aktiiviseurakuntalainen Espoosta. Päivätyössä ammatillisen koulutuksen parissa.