Onko Jehovan todistajien Uuden maailman käännös luotettava?

Jehovan todistajilla on oma Raamattu, jota kutsutaan Uuden maailman käännökseksi. Jehovan todistajat ovat tehneet oman käännöksensä siksi, että Raamattu olisi luotettavampi kuin väärän uskonnon maailmanmahdin, kristikunnan, käännökset. Heidän mukaansa Uuden maailman käännös on tehty sellaisten ihmisten toimesta, jotka ymmärtävät Raamattua, Jehovan järjestön alaisuudessa. Toisin kuin muihin käännöksiin, Uuden maailman käännökseen voi heidän mukaansa luottaa, eikä sitä tarvitse kyseenalaistaa.

Entä sitten itse käännös? Onko se todella luotettava? Joku epäilevä Tuomas voisi heittää ilmoille ajatuksen siitä, että jos joku yksittäinen uskonliike toimittaa oman Raamattunsa, voisi tulla suuri kiusaus tehdä käännösratkaisuja, jotka tukevat uskonliikkeen omia, muista uskonnoista poikkeavia, tulkintoja. Tarkastellaan muutamaa esimerkkiä ja katsotaan, onko Jehovan todistajien järjestö vetänyt niin kutsutusti kotiinpäin.

Kuuluisin ja keskustelluin kohta on Johanneksen 1:1.

Uuden maailman käännös (UM): Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli jumala.

KR92: Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

1933/38: Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

Käännösratkaisuun on päädytty, sillä muut käännökset antavat ymmärtää, että Jeesus on Jumala, kun Jehovan todistajat eivät usko kolminaisuuteen ja heille Jeesus on vain Jumalan kaltainen, jolloin Jumala kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.

Toinen esimerkki kolminaisuutta tukevien kohtien häivyttämisestä löytyy Heprealaisille 1:8:sta.

UM: Mutta Pojasta hän sanoo: ”Jumala on sinun valtaistuimesi aina ja ikuisesti, ja valtakuntasi valtikka on oikeudenmukaisuuden valtikka.

KR92: Mutta Pojastaan hän sanoo: – Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan, ja sinun kuninkaanvaltikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka.

1933/38: mutta Pojasta: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

Jeesuksen jumaluus on häivytetty muuttamalla jakeen merkitystä. Muissa käännöksissä Pojasta puhutaan Jumalana, UM puhuu Jumalasta, joka ei ole Poika.

Kolmas esimerkki löytyy Matteuksen 24:39:stä.

UM:  He eivät kiinnittäneet huomiota siihen, mitä tapahtui, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja pyyhkäisi heidät kaikki pois. Samanlainen tulee olemaan Ihmisen Pojan läsnäolo.

KR92: Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee.

1933/38: eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.

Käännöksessä on päädytty ratkaisuun, joka tukee Jehovan todistajien käsitystä siitä, että Nooa olisi saarnannut aikalaisilleen vedenpaisumuksesta. Näkemys on Jehovan todistajille tärkeä, sillä he pitävät sitä suoraan verrannollisena meidän aikaamme, kun he saarnaavat pelastuksesta muulle maailmalle. UM on ratkaissut ongelman antamalla ymmärtää, että ihmiset olivat ainoastaan välinpitämättömiä Nooan julistamiseen (”eivät kiinnittäneet huomiota”). Muut käännökset kuitenkin toteavat suoraan, ettei ihmisillä ollut mitään käsitystä koko vedenpaisumuksesta ennen kuin se tuli. Tämä oli ristiriidassa Jehovan todistajien näkemyksiin nähden, joten se piti muuttaa.

Neljäs (ja tällä kertaa viimeinen) esimerkki kertoo Jehovan todistajien tarpeesta pehmentää Raamatun kovempia kohtia. 2. Mooseksen kirja 4:21:

UM: Sitten Jehova sanoi Moosekselle: ”Kun olet palannut Egyptiin, katso, että suoritat faraon edessä kaikki ne ihmeet, joiden tekemiseen olen antanut sinulle vallan. Minä kuitenkin annan hänen sydämensä paatua, eikä hän päästä kansaa pois.

KR92: Herra sanoi Moosekselle: »Kun nyt palaat Egyptiin, tee faraon edessä kaikki ne ihmeteot, joihin minä olen antanut sinulle vallan. Mutta minä kovetan hänen sydämensä, niin ettei hän päästä kansaa lähtemään.

1933/38: Ja Herra sanoi Moosekselle: ”Kun tulet takaisin Egyptiin, niin katso, että teet faraon edessä kaikki ne ihmeet, jotka minä olen pannut sinun käteesi. Mutta minä paadutan hänen sydämensä, niin että hän ei päästä kansaa.

Jehovan todistajien näkemykseen ei sovi ajatus siitä, että Jumala olisi tarkoituksella kovettanut tai paaduttanut Faaraon sydämen. Ratkaisuksi käännöksessä annetaan ymmärtää, että Faarao paadutti sydämensä itse.

Uuden maailman käännös perustuu Jehovan todistajien mukaan Raamatun alkuteksteihin ja on uskollinen niille. Jotta tämä olisi mahdollista, tarvitaan merkittävää heprean, aramean ja kreikan kielen osaamista. Jehovan todistajien käännöskomiteassa oli mukana ainoastaan Jehovan todistajia, kenelläkään heistä ei ollut riittävää koulutusta Raamatun alkukielistä. Ainoa käännöskomitean jäsen, joka oli opiskellut yliopistossa, oli Frederick Franz, joka keskeytti opintonsa kahden vuoden jälkeen. Franz oli opiskellut muiden opintojen ohessa hiukan klassista kreikkaa ja ottanut kahden tunnin perehdyttävän kurssin uuden testamentin koinee-kreikkaan.

 

29 KOMMENTIT

  • Kyllä. Englannistahan tuo suomenkielinen versio on käännetty.

   Käyttämäni esimerkit ovat löydettävissä vastaavina myös muista käännöksistä. UM kääntää ne muihin nähden poikkeuksellisesti.

 1. Uskon että kyllä Jumala sanastaan huolen pitää.

  Toiseksi mitä hyötyä on kansankielisestä Raamatusta kun sitä ei ymmärretä?

  Otetaampa esimerkki että vouhotetaan jostain vanhasta uskontunnustuksesta jossa on kolminaisuusoppi ja ellei sitä usko niin ei pelastu, sitten jokainen voi omalla äidinkielellään lukea ettei tuo pidä paikkaansa, mutta ”viisaat kirjanoppineet” vaan siitä vouhkaavat ja pitävät laumansa kurissa ja nuhteessa.

  Kuinka sitten saa ymmärryksen Raamatun sanaan, Jeesuksen tulee parantaa paatunut sydän ja avata sokeat silmät, siis kun Jumala kutsuu tulee tehdä parannus ja uskoa evankeliumi ja ottaa kaste niin saa Pyhän Hengen.

  • Muistan ihmetelleeni jo todistajana, mksi kolminaisuudesta kohkataan niin suureen ääneen. Mitä merkitystä Jumalan ominaisuuksien yksityiskohdilla on, kun emme kuitenkaan voi ymmärtää Jumalaa. Miksi tällaisista yksityiskohdista on tarpeen vetää ehdottomia tulkintoja ja määritellä niiden perusteella jopa se, kuka pelastuu ja kuka ei.

   Uskon piti riittää. Ja sitten ei kuitenkaan riitä, jos se ei ole juuri oikean kaltaista.

  • Kyseessä on myös uskontobisnes, jossa jotkut elättävät itsensä juuri erilasia dogmaattisia sloganeita viljelemällä ja kauppaamalla.

 2. En tunne asiaa tarkemmin, mutta olen käsittänyt tuon opin , niin, että sen avulla voidaan todistajat pakottaa kustantamaan johtoportaan elämää. Pitääkö paikkansa , että kotikäyntimateriaali on kunkin ostettava itse ja kirjapainot on jossain USA:n puolessa. Joten raha menee sinne. Entä se, että kullakin olisi omat kiintiöt, joiden mukaan on toimittava uusien todistajien hankinnassa? Lapsesta asti koulutetaan pelkoon ja sehän on kätevä tapa ohjata toimintaa.

  • ”En tunne asiaa tarkemmin, mutta olen käsittänyt tuon opin , niin, että sen avulla voidaan todistajat pakottaa kustantamaan johtoportaan elämää.”

   Toiminnan päämääränä ei ole johtajien elämän kustantaminen, vaikka se toki toteutuukin toiminnan ohella. Todistajia ei ole siten pakotettu kustantamaan johtajiensa elämää, mutta heillä on velvollisuus osallistua ”valtakunnan työhön” ja lahjoittaa varoja järjestölle. Johtajat eivät saa palkkaa mutta täyden ylläpidon ja jonkun kohtuullisen summan päivittäisiin ja pakollisiin menoihin, joka ei liene kovin suuri.

   ”Pitääkö paikkansa , että kotikäyntimateriaali on kunkin ostettava itse ja kirjapainot on jossain USA:n puolessa. Joten raha menee sinne.”

   Toiminta perustuu vapaaehtoisiin lahjoituksiin ja jokainen todistaja tietää, että vapaaehtoinen lahjoittaminen kuuluu asiaan. Siitä voi sitten kiistellä, miten vapaaehtoista sellainen on, mutta se hyvä puoli siinä on, että yksittäisten todistajien lahjoituksia ei valvota. Seurakunnalla on tietty tavoite kuukausittaisista lahjoituksista ja sen kokoon saaminen on kollektiivinen velvollisuus. Mikäli seurakunta ei pääse tavoitteeseen, siitä ei kuitenkaan ole olemassa mitään sanktioita.

   ”Kotikäyntimateriaalista” lahjoittaminen on kunkin oma asia. Kirjallista materiaalia on kuitenkin nykyään huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin, nykyään materiaali on enenevissä määrin sähköistä mallia. Kirjapainoja on ollut aina pitkin maapalloa haaratoimistoissa, kuten myös Suomessa. Tosin nekin ovat vähenemään päin.

   Todistajien järjestöllä lienee joka tapauksessa aikamoinen rahapula, sillä rahanpyyntöpuheita on pidetty yhä kiihtyvään tahtiin. Raha tosiaan virtaa Yhdysvaltoihin. Eli kaikki ylimääräinen, joka jää paikallisien tarpeiden jälkeen, tilitetään päätoimistoon Yhdysvaltoihin. Tämän lisäksi seurakunnissa on lahjalaatikkoja ”maailmanlaajuiseen työhön”, joka tarkoittaa samaa.

   ”Entä se, että kullakin olisi omat kiintiöt, joiden mukaan on toimittava uusien todistajien hankinnassa?”

   Saarnaamiseen käytettyä aikaa seurataan yksilötasolla, kyllä. Tavalliselta julistajalta odotetaan aktiivisuutta ja raportointia joka kuukausi. Keskimääräinen kuukausittainen tuntimäärä taitaa tavallisilla julistajilla pyöriä 5-15 tunnin välimaastossa. Sitten on osa-aikaisia tienraivaajia ja kokoaikaisia tienraivaajia, joilla on kiinteät tuntitavoitteet. Kokoaikaisen tienraivaajan tuntitavoite oli muistaakseni jotain luokkaa 40 tuntia kuukaudessa.

  • Luonani Tampereella kävi aikoinaan säännöllisesti jehovantodistajia. Mutta sitten käynnit loppuivat kuin seinään! Mahtoiko johtua siitä, että viimeksi olin ottanut esiin heprealaisen Raamattuni ja pyytänyt todistajia näyttämään minulle , missä kohtaa siellä on ahkerasti viljellyn käännössana ’suvereeni’ vastine. Tiesin toki ettei missään…

 3. Minua ihmetyttää UM-käännöksessä eniten se, että UT:iin on lisätty lukuisia Jehova-sanoja, vaikka tietääkseni mikään tunnettu UT:n käsikirjoitus ei sisällä kertaakaan erisnimeä Jahve/Jehova.

  VT:n puolella nimen palauttaminen on ymmärrettävämpää, koska sieltä se oikeasti löytyy monen ”Herra”-suomennoksen takaa. KR92 on palauttanut niistä joitakin näkyviin. Epäloogista kyllä, ei kaikkia.

  • Tämä on totta ja selittynee siten, että Jeesus ei tarkoittanut taivaallisella Isällään Jahve-Jehovaa, jota gnostilaisten tapaa saattoi pitää alempana epäonnistuneena demiurgina mm. sanoessaan: ”Te olette Isästä Perkeleestä, te olette Abrahamin lapsia”!

 4. Jehovan todistajien Raamatun selkein ero on, että siinä on Areolainen Jumala käsitys joka on julistettu Kirkossa harhaksi juuri filosofisen Kristologian tähden.

  Siis yksinkertaistaen Kirkolliskokous (300 luvulla) päätti, (vapaasti ajatusta lainaten) ; Jos kerran vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi, niin silloin Kristus on Jumala, koska olemme saaneet syntimme anteeksi uskomalla Häneen. (Vain Kristuksen kautta ihminen voi saada syntinsä anteeksi. (Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman synnit. 2.Kor.5:19)

  Jos joku haluaa tutustua lähemmin Kirkon historiaan ja kristologiaan, niin seuraavassa on paljon tietoa:

  https://www.sti.fi/luennot/files/lv050217.html

 5. Israelilaisten Jumalan nimi on VT:n mukaan JHWH. Historian kuluessa nimen alkuperäinen ääntäminen unohtui, sillä juutalaiset eivät kunnioituksen vuoksi halunneet lausua nimeä ääneen. Nimen esiintyessä tekstissä sen sijaan luettiin adonaj (Herra). Myös suomenkielisissä käännöksissä käytetään sanaa Herra nimen JHWH paikalla. Jehova nimi on väärinymmärrys. 800-luvulla jKr. juutalaiset oppineet alkoivat liittää pyhän kirjan heprealaiseen tekstiin vokaalimerkkejä oikean lukutavan varmistamiseksi. Koska Jumalan nimen kohdalla äännettiin adonaj, he merkitsivät konsonantteihin sanan adonaj vokaalit. Vokaaleista ensimmäinen on heikko ja painoton puolivokaali, jonka sävy määräytyy edeltävän konsonantin mukaan, toinen on o ja kolmas pitkä ja painollinen a. Jos Jumalan nimen konsonantit ja sanan adonaj vokaalit lausutaan yhteen, saadaan heprean äännelakien mukaan tulokseksi Jehova.

  • Antero. Jehovan todistajat opettavat vain osaa Raamatun totuudesta, heille Kristus ei ole Pelastaja vaan Jumalan ensimmäinen luomistyö, eikä Jeesuksen ristinkuolema merkitse heille vapautusta synnin kahleista. Heille pelastusvarmuus löytyy siitä kuinka paljon omaa oppiaan ja uskonnollista jehovalaista kirjallisuutta he kykenevät levittämään. Jos Jehovan todistaja luopuu palvelutehtävästään hän on ikuisesti kadotettu. Heille Kristus on jo tullut takaisin 1914, tosin salaisesti, ja hallitsee jo nyt näkymättömänä. Taivaaseen pääsee vain valittu joukko, 144000 Jehovan todistajaa, ja valitettavasti lukukin on jo täynnä joten loput joutuvat sitten tyytymään vähempiarvoisiin tehtäviin kuolemanjälkeisessä elämässä. Maailmanlopun ennustaminen on ollut Jehovan todistajille eräs tyypillisimmistä tunnusmerkeistä, 1914 oli ensimmäinen, sitten 1925 ja viimeisin lienee ollut 1975, sittemmin he ovat tulleet hieman varovaisemmiksi lausunnoissaan.

   Heidän liikkeensä perusti v.1879 Charles T. Russell niminen mies. Hän väitti että kaikki kristillisyys oli huijausta ja perusti uuden oman uskonnon ja muutteli Raamatun tekstejä riittävän paljon saadakseen aikaan uskottavuutta omalle ns, Uuden Maailman käännökselleen. Hän väitti osaavansa alkuperäistä kreikkaa ja hepreaa niin paljon että se riitti pohjaksi hänen käännökselleen ja perusteluilleen .
   Vuonna 1917 hän joutui Ontarion Korkeimpaan oikeuteen vastaamaan valheista ja petoksista ja samassa yhteydessä hän joutui myöntämään, ettei osannut edes ainoatakaan kreikan aakkosta saati sitten hepreaa. Käännös oli kuitenkin syntynyt ja liike sen verran rahoissaan ettei katsottu aiheelliseksi tehdä moisesta pikkuasiasta sen suurempaa numeroa. Siksi tänän päivän Jehovan todistajat eivät kerro edes tietävänsä kuka Russell olikaan. Mutta heidän käännöksensä on täyttä huijausta ja väärenöstä huolimatta useista kristinuskolle ominaisista piirteistä ja sanonnoista.

  • Antero S. Aloitat kirjoituksesi: ” Onko Jehovan todistajien Uudenmaailman käännös luotettava”?? Minun mielestäni vastaus kysymykseesi on havaittavissa ja ymmärrettävissä, ”Heidän käännöksensä on täyttä huijausta ja väärennöstä.”

   ..

  • ”Heidän käännöksensä on täyttä huijausta ja väärennöstä.”

   Liioittelet Järvinen raskaasti sanassasi ’täyttä’. Kyllä siellä on paljon oikeaakin käännöstä ja taidatko tajuta, manipuloivia väärennöksia on myös kaikissa ev.lutien käyttämissä käännöksissä.

  • Ok, jälkimmäisen vastauksesi luonne oli vain hieman erikoinen, kun se oli osoitettu minulle.

   ”Siksi tänän päivän Jehovan todistajat eivät kerro edes tietävänsä kuka Russell olikaan.”

   Tämä ei pidä paikkaansa, Jehovan todistajat eivät piilottele Russellia vaan pitävät häntä uskontonsa perustajana. Yksilötasolla Jehovan todistajilla ei toki ole tietoa lähellekään kaikista Russelliin liittyvistä yksityiskohdista, kuten ei myöskään hänen seuraajaansa, Rutherfordiin, liittyen.

 6. Voiko puhua käännöksestä, kun on tehty väännös. Tietyt kohdat on vain muutettu todistajien opin mukaisiksi. Lukija voi vakuuttua siitä, että todistajien oppi on Raamatun mukainen. Joten siinä mielessä käännös on hyvinkin luotettava. Jollei tiedä mistä todistajien opissa on kyse, niin varmasti menee helposti lankaan. Jehovantodistajien käännytystyössä kirja on varmasti kätevä väline.

  • Et kai vain Pekka Veli kuvittele että Sinun käyttämäsi suomalainen Raamattu ei olisi käännetty silmälläpitäen tarkasti luterilaista oppia?

  • Seppo Heinola kerroppa nyt jos mielestäsi Raamattu käännökset olisivat kirkon muokkaamia?

   Mielestäni näin ei ole, kyllä kääntäjät ovat pyrkineet ”rehellisyyteen”, siis ei esim lapsikastetta ole mainittu tai kasteen armoa tai kolminaisuusoppia ym. siis kaikista edellämainituista voi selkeästi todistaa kirkon opin vääräksi heidän omasta käännöksestään(kin).

  • Käännösväännöksistä tulisi niin pitkä luettelo että en nyt jaksa, pieni otanta on blogissani:https://www.kotimaa.fi/blogit/kaannoksista/
   Ja lue vaikkapa Risto Santalan kirja ’Suudelma hunnun takaa’ tai Kaarlo Syvännön: ”Raamatun käännösvirheistä”
   Monet ’virheet’ ovat selvästi tarkoituksellisia, koska monesti sananmukaisuus olisi opin kannalta kiusallinen.

  • En kuvittele. Kääntäjä joutuu valitsemaa aina mielestään sopivia sanoja kuvaamaan käänettävää kieltä. Joten käännösissä tulee esiin kääntäjän tausta. Se on ihan hyvä, mikäli sitten myös tutkitaan useita käännöksiä rinnakkain. Jolloin syntyy monipuolisempi ja tarkempi näköala alkuperäiseen tekstiin. Erilaiset käännökset rikastuttavat Raamatun tutkimista. Mikä käännöksistä sitten on paras? Se on se, jota luetaan.

  • Seppo Heinola toteat:””Et kai vain Pekka Veli kuvittele että Sinun käyttämäsi suomalainen Raamattu ei olisi käännetty silmälläpitäen tarkasti luterilaista oppia?””

   Et halua vastata kuinka tuo näkyy koko kirkon perustan kohdalla eli lapsikasteessa, voisitko näyttää sen kun itse en löydä yhtään kohtaa jossa olisi edes pieninkään todiste siitä? Siis en löydä yhtään selkeää todistetta lapsikasteelle niin kuinka ihmeessä suomalainen Raamattu olisi käännetty silmälläpitäen ”tarkasti luterilaista oppia”?

Antero Syrjänen
Antero Syrjänen
Olen 70-luvun lopulla syntynyt nuori mies läntisestä Suomesta. Perheeseen kuuluu vaimo ja muutama pörröinen lemmikki. Synnyin Jehovan todistaja -sukuun ja -perheeseen. Blogeissani tulen käsittelemään, ainakin aluksi, elämää Jehovan todistajien maailmassa ja ympäristössä. Jos haluat kysyä todistajuudesta (tai ottaa muuten yhteyttä) yksityisemmin, sähköpostiosoite on: tantero.syrjanen@gmail.com