Oletko valmis iankaikkisuuteen?

On kaksi paikkaa viettää iankaikkisuus:
Taivas, jossa Jeesus on.
Kadotus, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen.

Kumpikin paikka on monesti ja usealla tavalla selvitetty Raamatussa.
Esimerkiksi Matt.7:13, 14:
13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;
14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

Kerrotaan hetkestä, kun Jeesus tulee noutamaan omansa, Pyhästä Hengestä uudestisyntyneet, kuolleet ja elävät.

Tämän jälkeisestä ajattomuudesta on monenlaisia kuvauksia. Kuolemanjälkeisistä tapahtumista ja niiden järjestyksestä on myös annettu kuvauksia. Sitten kun me kaikki olemme Hänen kanssaan “tänä päivänä”, eli sinä samana päivänä kuin ristillä uskoontullut ryövärikin on taivaassa Jeesuksen seurassa, sitten vasta tulemme tietämään, miten asiat iankaikkisuudessa järjestäytyy. Silloin iankaikkisuutta koskevat profetiat toteutuvat ja saamme hämmästellä, että tätäkö se tarkoitti.
Apostolien tekojen mukaan Jeesuksen viimeisimpiä sanoja ennen taivaaseen nousemista oli:”Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut”,
Meidän asiamme on vain olla valmiita poistumaan tästä ajasta. Jeesuksen tulemus on toistaiseksi ollut yhtäkuin kuolema.

 1. Reijo Mänttäri,

  Henk.koht. ymmärsin Sepon oivalluksen tarkoittavan sitä, että jos ihmiskunnan kehitys jatkaa maallistumistaan, se tulee johtamaan siihen, että ihmiskunta kadottaa Jumalan, kadottaa ”näkymättömän” arvomaailman ja ”häviää olemattomuuteen” samalla tavalla kuin yhteiskunta on jo nyt ”hävittänyt olemattomuuteen” heidät, jotka tarvitsisivat eniten yhteiskunnan tukea. kuten vanhukset, lapset, vammaiset jne.

 2. Tuula H.,

  ”Kadotus merkitsee olemattomuuteen häviämistä” on mutkikasta, vaikka nihilisminä helpotus jumalattomille. Tällä logiikalla se on jehovalaisten palkkio uskottomille ja budhalaisuuden palkkio parhaimmilllaan korkeimman tason budhalaiselle.

  Mitä iankaikkisuuteen tulee, niin helvetissä kuin taivaassa, se on todella olemista, mutta iankaikkisesti.

  Voihan Seppo kantamme korjata.

 3. Buddhalainen käsite ”nirvana”, jossa ihminen ”puhalletaan sammuksiin” jolloin ihminen tulee valmiiksi (valaistuu) ja pääsee pois jälleen syntymisen vaivasta. Buddhalaisella on kausaalinen maailmankuva jossa ihminen voi itse vaikuttaa syyn ja seurauksen suhteen kautta omaa valmistumistaan. (Buddhalaisuus on äärimmäistä laki uskontoa ja toisaalta taas sokeaan kohtaloon uskomista, koska Jumalalla ei ole persoonaa) Budhaksi tuleminen onkin juuri vapautumista elämän kiertokulusta. Henkeä siinä ei ole, on vain materiaa.

  Kristillinen usko taas ei ole kausaalinen, vaan lienaarinen ja Jumala on kaikkivaltiaan voimalla ennaltamäärännyt kaiken. Tämä ei tarkoita kuitenkaan mitään kohtaloon uskomista, vaan sitä, että Jumalalla on hyvä tahto meitä luotuja kohtaan. Jumala ohjaa ”laivaa” haluamallaan tavalla, vaikka meistä tuntuu, että Jumala ei puutu maailman menoon millään tavalla. (Universumi liikkuu kaiken aikaa ja värähtelee vaikka emme sitä huomaa) Samoin toimii Jumala meidän elämässä näkymättömän Voimansa kautta ja tietää jokaisen ihmisen sydämmen lyönnin määrälleen. Hän antaa ensimmäisen ja viimeisen lyönnin, ei kukaan muu.

  Tämä meidän lihassaoleminen on sidottu aikaan ja maailman tapahtumiin, mutta kuten Raamattu selkeästi ilmoittaa: Alussa ja Lopussa, niin on meidänkin elämä saanut alkunsa ja tulee saamaan myös lopun. Meidän on vaikea käsittää mitä voisi olla sellainen todellisuus, jossa ei ole aikaa, vaan olisi vain iankaikkisuus, jota Raamattu kuvaa Jumalan asuinpaikaksi ja johon meidätkin Kristuksessa olevat uskon kautta viedään, kunhan aikamme koittaa.

  Onkin nähtävä Raamattu lienaarisena tapahtumana, jossa kaikki tapahtuu hetkelleen ja ajalleen, kuten myös Kristuksen maailmaan tuleminen. Myös Kristityksi tuleminen on nähtävä Jumalan tekona, siinä mielessä, että meistä tulee Jumalan tekojen kautta (Kristus) osa Hänen iankaikkista suunnitelmaa, jolloin saamme levätä Hänen töissään aikaisesti. Näin on siis Hengestä syntyneiden laita, liha on tosin kuollut, synnin tähden, mutta Henki on Elämä Kristuksessa, ja elää iankaikkisesti, eikä siis kuole, vaan elää, vaikka olisi kuollut.

  ”Mutta minä sanon: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra;
  vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijain alainen isän määräämään aikaan asti.
  Samoin mekin; kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle.
  Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
  Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!”
  Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.

  • Tarkoitatko tuota edellistä Ismon viestiä, vai minun viimeistä viestiani? johon kyllä jo kommentoitkin.

  • Seppo,
   kirjoitin aikaisemmin kommenttina sinulle:

   “En aivan päässyt komppaamaan tuota ilmeistä oivallustasi: “Kadotus merkitsee olemattomuuten häviämistä” (korjasin näppäilyvirheet).
   Olen useinkin ihaillut “kirkkaita” hetkiäsi, kun tavoittelet Jumalaa ilman sydämen uskoa. Tämä ei ollut mikään tasoluokittelu, vaan yritys olla moittimatta sinun taivaallisia ilman uudestisyntymistä.
   Uudestisyntymätön ei näe näkymättömiä, joka kuitenkin ainoa kohde, mihin meidän tulisi “katseemme” kiinnittää. Tämä olematon on ikuista ja kaikki oleva, käsin kosketeltava tai tunteella kosketeltava on katoavaa, ei taivaaseen kelpaava.”
   ——————

   Raamatusta olen ymmärtänyt, että ihminen poistuu tästä elävien maasta sinne missä ei mitään ole. Siellä ei ole edes aikaa. Aika puree lihaan ja se tahollaan hyvinkin nopeasti maaksi muuttuu, eli palaa alkuperäiseen muotoonsa.

   Kannanottosi kertovat, ettet ole halunnut tai ymmärtänyt vastaanottaa pelastusta, eli uudestisyntyä Pyhästä hengestä. Sinun kuollut osa, Jumalan jokaiseen ihmiseen laittama osa, Häntä itseään, ei ole elossa, mikä tarkoittaa elämää iankaikkisesti.
   Tässä uudestisyntymässä lahjoitetaan usko Jumalalta, jota ilman ihminen ei ole näkevä Jumalaa.

   Voidaksemme nähdä meidän on synnyttävä uudesti ylhäältä ja siinä uskova saa silmät, joilla voimme nähdä näkymättömiä, jotka ovat iankaikkisia.
   Maallinen, eli inhimillinen ymmärrys ei ulotu näkymättömien näkemiseen.

  • Reijo, vanha sanonta kuuluu, että kun argumentit loppuvat saarna ja ad hominemit alkavat.
   Se on kuule Reijo sillain etteivät esim. tieteliset sanakirjat tiedä lukeeko sitä ateisti, uskova vai muuten harhaoppinen.

   Siis esim. Jeesuksen opettama karmea helvettioppi tai oppi kadotuksesta ei siis ole mitenkään riippuvainen minun tilastani tai halustani.

  • Seppo,
   Kun sanoin, että ihailen kurotuksiasi asiaan, jonka ymmärtäminen edellyttää Itse Asian sisäistä elämistä itsessäsi (”..on teissä oleva” Joh.14:17), niin kyllä tarkoitin sitä, mitä ihailuuni tulee. Näin sanottuna se oletettavasti loukkaisi yleensä älykästä ja viisasta. Otin kuitenkin sen riskin kohdallasi.

   Vietän päivittäin aikaa erikielisien Raamattujen kanssa. Filosofia, psykologia ja jumalattomien tiedekuntien teologia, kiinnostaa minua vain, kun niistä käsin esitetään ”raamatullisia” väittämiä. Myöskään gimatria ei edistä suhdetta Jumalaan, vaan se haittaa etenemistä Jumalan pyhiin salaisuuksiin, vt. Ps.73:17.

   Olen omalla tasollani tullut ymmärtämään, mitä Paavali tarkoitti Gal. 1:11, 12. Paavalille Jeesus uskoi enemmän kuin minulle, mutta “me” kumpikin haluamme tulla opetetuksi mitä Jeesus Kristus henkilökohtaisesti näkee parhaaaksi ja hyödylliseksi itsekullekin uskovalle ilmoittaa.

   Jos ymmärrän oikein, niin haluat olla iankaikkisuusopista erossa, niinkuin Raamattu sen ilmoittaa. Siihen sinulla onkin mahdollisuus ja jopa oikeus, mutta vain hengissäoloaikasi verran.

  • Reijo sinä viestittelet edelleen tyyliin ’päivää kirvesvartta’.

   Kuten sanoin, Jeesuksen helvettioppi ei ole kiinni siitä mihin minä kurottelen ja miten minä sen elän itsessäni.
   Jeesuksen sanat kun ovat kirjoietu Ut:n jo paljon paljon ennen minun syntymääni….

Reijo Mänttäri
Reijo Mänttäri
Jo lapsena, aito usko ja sen ilmiöt, saivat minut viihtymään helluntalaisten kokouksissa. Otollisesta tilasta, omakohtaisen uskonlahjan sain vastaanottaa jo 10-vuotiaana. 4 vuotta myöhemmin halusin, että minut kastetaan vedessä, koska Jeesuksellekin se oli vanhurskautuksen täydellistyminen. Nyt lähes "koko maailman" kiertäneinä paluumuuttajina vaimoni kanssa, voimme todeta, että helluntalaisuudessa halutaan noudattaa Alkuperäisiä Ohjeita, vaikka yhtä puutteellisina kuin Alkuseurakunnassa.