Ns. Pelastus.

Täällä erään blogin otsale oli jotakin ymmärtämättömyydestä. Se oli täysin realistinen kun sen ymmärtää niin että Raamattu ja muut ihmisten kirjoitukset uskon asoista aikoinaan ovat täysin utopistisia.

Pelastus.

Kitkon opin mukaan ihminen pelastuu taivaan ikuiseen paratiisiin uuden ruumiin kanssa saatuaan " maanpäällisiltä jumalilta " papeilta kasteessa pääsylipun. Kukaan muu ei voi sitä antaa. Pääsylippu edellyttää kuitenkin eliniän ajan antamista rahaa näiden "jumalien " toiminnalle.

Jeesus. Lähimmäisen rakkaus. Taivasten valtakunta on sisäisesti teissä. Sen me jokainen ihminen saamme syntyessämme tänne maailmaan. Sen ymmärtäminen ja siinä eläminen on Korkeimman, Jumalan, tahto ja se antaa pelastuksen mitä se sitten onkaan. Jokainen ihminen itse päättää sen toteuttamisesta omien mahdollisuuksien mukaan. Tämä minun käsitykseni saa todella realistista tukea Jeesuksen sanomasta Korkeimman lähettiläänä.

15 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  “Jeesus. Lähimmäisen rakkaus. ”

  Lähimmäisen rakkaus ajatus löytyy jo Mooseksesta. Mutta ketkä olivat Jeesuksen lähimmäisiä ?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Olisiko parempi kysyä ketkä olivat Jeesukselle lähimmäisiä, eikö kaikki jopa vihollisetkin.

   Ei ihnisellä ole rakkautta luonnostaan vaan vasta Pyhän Hengen saatuaan, näin Raamatusta luen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Ari

  Kunhan Jeesus lakkaa syyttämästä Juudasta ja kiroamasta fariseuksia, lain selittäjiä ja juutalaisia yleensä, silloin hän on oppinut lähimmäisen rakkautta, ja jos koki viholliseksi heidät, myös rakastamaan vihollista, opetuksensa mukaan.

  Ei voi opettaa toista ja tehdä toista. “Sanasta miestä, sarvesta härkää,” sanoi vanha kansa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Tarja Parkkila mielenkiintoinen näkökulma eli totuutta ei voi sanoa rakkaudessa.

   Olisiko Jeesus ollut valmis armahtamaan fariseukset ja kirjanoppineet, olisi, siis Hän rakasti heitäkin vaikka sanoi totuuden heistä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Tällä palstalla olen törmännyt sellaiseen kielenkäyttöön, jossa ajatellaan toisen puolesta. Joskus menee oikein, usein väärin. Ja nyt taisi mennä väärin?

  Luterilaisuuden jo kauan sitten jättäneenä korvaani särähti pahasti toteamus, joka viitannee kirkkoon: ”Kitkon opin mukaan…” Jatko tuskin pitää ihan paikkansa, vaikka toki monenlaista opetusta täällä ja muualla kuulee. Vai tunteeko luterilainen tuon omakseen? Kenties heiltä kannattaa myös kysyä?

  Olisi hyvä, jos emme niinkään kovaan ääneen toitota mitä kauheaa joku toinen kirkko, lahko tai luokka uskon asioista opettaa. Vaan toisimme esille sen oman näkemyksemme, huteron tai sitten perustellumman, ja sitten kuuntelisimme toisilta itseltään heidän omia näkemyksiään.

  Tässä blogissa nostettiin esille lähimmäisen rakastaminen, ja se on mitä keskeisin teema myös Raamatussa. Miten sinä Reino näet käytännön toteutuksen? Jeesus opetuksensa tueksi ruokki, paransi ja jopa herätti kuolleista ihmisiä. Ja vaikka hän fariseuksille sanoikin Jumalan valtakunnan olevan kuninkaan edustuksella heidän keskellään, parempaa oli tulossa. Siksi rukous ”tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä kuintaivaassa”.

  Eikö olisi ihan lähimmäisen rakastamista kertoa kaikesta tuosta ja sitten vielä siitä Jeesuksen suurimmasta lähimmäisenrakkauden osoituksesta: uhrasi elämänsä, jotta me saisimme elää ikuisesti. Mitä Reino ajattelet tuollaisesta?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Olisi hyvä, jos emme niinkään kovaan ääneen toitota mitä kauheaa joku toinen kirkko, lahko tai luokka uskon asioista opettaa.

   Ei esim. ev.lut. kirkon opetuksessa, joka on joka kotiin jaetusta Katelismuksesta luetavissa, mitään epäselvää ole. Kammotava oppi helvetistä verisovituksesta ja viimeisetä tuomiosat ja armosta, jonka Jumala suo muutamille valituilleen. (predestinaatio)

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Siinä Reino Suni olet kerrankin täysin oikeassa. Se ymmärrys joka sinulla on juuri tätä meidän ymmärryksen tasoa. Siksi se on niin paljon helpompaa hyväksyä. Tästähän juuri on kyse. asiat joita emme ymmärrä me tietysti hylkäämme heti. Varsinkin kun se mistä kirjoitin on täysin vastoin sitä, mitä pidämme mielekkäänä. Oppi joka on ihmisten mukaista kyllä voidaan hyväksyä, mutta oppi joka tulee Jumalalta joka on luonut taivaan ja maan, niin jopas onkin vaikea paikka ottaa vastaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Ari

  “Olisiko Jeesus ollut valmis armahtamaan fariseukset ja kirjanoppineet, olisi, siis Hän rakasti heitäkin vaikka sanoi totuuden heistä. ”

  Se on vain toisenpuolen totuus, ei ole olemassa vain yksi totuus. Evankeelisesti ei ole olemassa nakökulmaa siitä, miltä asia näyttää toisen osapuolen kannalta. Tämä ei ole oikeudenmukaista ajattelua, vaan puolueellista toimintaa. Mutta tiedän, että tämä on vaikea tajuta. Ei ole kysymys armosta, vaan oikeudenmukaisuudesta, rauhasta ja järjetyksen ylläitämisestä.

  Vihapuhe on nyt kiellettyä, ja kirkkoihin ei ole soveliasta mennä riehumaan, joten jos papit eivät pitäneet Jeesuksen temppelissä riehumista hyvänä asiana, ei sitä pidetä tänäkään päivänä. Jos fariseukset seurasivat henkilöitä, jotka keräsivät joukkoja ympärilleen, niin nyt sitä tekevät poliisit kaiken aikaa, ettei synny vaarallisia kapinaliikkeitä. Poliisien pitää myös tuntea lakia. Järejstyksen ylläpitämisesta on kysymys, kuten varmaan oli myös fariseusten kohdalla.

  Asioita voi ymmärtää jos katselee laajemmin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Tässä vaiheessa kerron, että Jeesuksen elinaikana ei kirjoitettu sanakaan hänen toiminnastaa. Esim. täällä uskoon sokeutuneet vetoavat Johanneksen evankeliumiin, joka on käytännöllisesti katsoen kaikkien teidemiesten ja tulkijoiden mukaan kirjoitettu noin vuonna 90 noin kaksi sukupolvea Jeesuksen poislähdön jälkeen. Kirkon oppi on oma oppi ! Ei arvosta realistisia tutkimuksia.

  Perimätieto, missä on totuus ? Tosin en tiedä esim. Maria Magdaleenan ja Filippuksen enkä Tuomaan evankeliumien ajankohtaa. Tuomaan evankeliumi ei tässä tarkoita Jeesuksen lapsuus evankeliumia.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Elokuvat ja uskonnollinen muukin taide antaa aivan vääriä mielikuvia Jeesuksen toiminnasta. Taiteilijat antavat meille oman mielikuvansa tapahtumista ja ne eivät kuvaa niitä tunnekokemuksia, joita tapahtumissa todella oli. Temppelissä ei esim. rikottu yhtään lintuhäkkiä vaan käskettiin viemään ne vain pois. Joten en usko että siellä mitään riehumista oli. Asioita voidaan hoitaa määrätietoisesti ja jämäkästi ilman riehumista.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tarja Parkkila sanoo:

   Pekka Pesonen

   ” Tunnekokemuksia. ”

   Kreikkalaiset harrastivat kärsimysnäytelmien kirjoittamista, ja esittämistä, Filosofinen ajatus oli, että näytelmän tulee antaa ihmiselle jokin kokemus.

   Ja kärsimysnäytelmän tarkoitus oli, että kärsimyksen aiheuttama säälin tunne saa ihmisessä aikaan Katharsiksen, eli puhdistumisen.

   Wikipedia “Katarsis eli katharsis (kreik. puhdistuminen) on äkkinäinen tunnetila tai kliimaksi, joka johtaa elämänhalun uudistumiseen, palautumiseen tai voimistumiseen.

   Käsitettä on käytetty muun muassa teatterissa tragedian yhteydessä. Antiikin Kreikan runousoppien mukaan tragediassa esitetyn kärsimyksen herättämä pelko ja sääli puhdistavat lopulta näytelmän katsojan mielen. Katarsis-termiä käytetään myös uskonnollisesta puhdistautumisesta sekä jännityksen tai ahdistuksen laukeamisesta.

   Katarsis liittyy myös mediaan ja mediaväkivallan tutkimukseen. Katharsismalli kuvaa mediaväkivallan vaikutuksia.

   Katarsis liittyy myös freudilaiseen teoriaan ja psykoanalyyttiseen käytäntöön. “

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Kristuksen oppi on, että Hänen luokseen opastetaan ja ihmisille opetetaan Jumalan Armon ja anteeksiantamuksen kautta tapahtunut syntien sovitus Kristuksessa. Tämän opetuksen ainoa focus on ohjata ihminen tuntemaan Jumalan Rakkaus Kristuksessa. Tämä on Kirkon tehtävä maailmassa.

  Missä tätä (Kristusta) ei oikein opeteta, siellä ohjataan ihmistä harhaan ja palvomaan epäjumalina ihmisiä, jotka ovat omaan viisautensa mielistyneitä ja suosittelevat itseään, Kristuksen sijaan. Kristusta vastaan ovat monet maailman viisaudet, sillä ne hylkäävät Kristuksen Vanhurskauden ja haluavat pystyttää omansa tilalle. Näitä itse viisaita opettajia maailmassa riittää.

  ”Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu: “Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi”. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.1.Kor.1:18-24

  ”Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään; hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.” 2.Tim.2:23-26

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tarja Parkkila sanoo:

   ismo malinen “ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.1.Kor.1:18-24 ”

   Minä kuitenkin vastustan pahennukseksi olemisen juutalaisille, se on epäoikeudenmukaista. Antisemitismia ja rasismia, jolla on ollut hirvittävät seuraukset.

   Noin muutenkin; uskon Jumalan järkevyyteen ja oikeudenmukaisuuteen, en hullutuksen levittäjäksi. Hullutuksen levitys on paholaisen oppia, ihmiset meneävät sekaisin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Leo Tihinen sanoo:

  Pekka Pesonen otti esille Raamatun tapahtuman, joka on minun mielestä yksi mielenkiintoisimmista ja osoittaa, että Jeesus oli ihminen. Vaikka hän ei särkenyt lintuhäkkejä, niin kyllä hän melkoisen hässäkän sai temppelissä aikaan.

  Johannes 2:15-16 mukaan: “Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi rahanvaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. Kyyhkystenmyyjille hän sanoi: “Viekää lintunne pois! Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!”

  Kyllä siitä melkoinen sakko tulisi, (tuloista riippuen) jos nyt menisi Suomessa johonkin temppeliin vastaavalla tavalla riehumaan. Eihän näissä meidän temppeleissä ole kyyhkysenmyyjiä, lampaita, eikä härkiä, mutta äsken oli vielä rahapöytiä kun myytiin ohjelmalehtisiä konserttiin tai rukouspalvelun kasetteja. Kännykällä maksaminen on muuttanut kulttuuria niin, että Jeesuksen olisi hankalampaa saada aikaan vastaavaa provokaatiota nyt, kuten Hän n. 2000 vuotta sitten teki. Digitaalisaatio edistää näin maallistumista. Enää ei voi kaadella rahapöytiä.

  Jeesus oli terävä-älyinen ja sanavalmis radikaali, eräänlainen anarkisti, jolla oli hyviä pyrkimyksiä. Hän ei sopeutunut aikaansa, joten hänet piti ottaa pois päiviltä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Reino Suni
  Reino Suni

  Uskon rehelliseen ja realistiseen Jeesuksen sanomaan. Kirjoitin kirjan " Kristinuskon kirja " 2010, josta käsitykseni ovat huomattavasti tarkentuneet perustan ollessa sama. Minusta saatietoa Googlesta haulla " Reino Suni ", josta osoite muuttunut ja yritykseni lopetettu. Koulutukseltani Ekonomi ja minua voi lähestyä e-mailin kymp.net kautta. Elämäni hallinnassani aktiivisen liikuntaharrastuksen myötä mutta yksinelo ei sovi minun mentaliteettiin etenkään kun lapset perheineen asuvat muualla.

  Kirjoittajan viimeisimmät blogit

  Katso kaikki

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit