Näin kirkkoherrat arvioivat arkkipiispa Kari Mäkistä

Kotimaa Pron kirkkoherraraati sai vuoden kestäneen toimikautensa viimeiseksi tehtäväksi arvioida ensi kesänä eläkkeelle jäävän arkkipiispa Kari Mäkisen kautta, sen onnistumisia ja vaikeuksia. Lisäksi kirkkoherrat pohtivat, millaisen uuden arkkipiispan kirkkomme tarvitsee tässä yhteiskunnallisessa ja kirkkopoliittisessa tilanteessa. Raatiin kuuluu yksi kirkkoherra joka hiippakunnasta.

Kirkkoherrojen mukaan Mäkisen arkkipiispakausi sattui kirkon kannalta poikkeuksellisen vaikealle ajanjaksolle. He arvostavat Mäkisen viisautta, rohkeutta, sivistyneisyyttä, rehellisyyttä ja selkeää asettumista vähemmistöjen ja sorrettujen puolelle. Mäkinen on koettu taitavaksi ja näkemykselliseksi yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi. Moni olisi toivonut myös Mäkisen teologisen syvällisyyden saavan enemmän tilaa julkisuudessa.

Mäkinen on ollut ajassa kiinni, eikä pelkää eriäviä näkemyksiä sen enempää kirkossa kuin yhteiskunnassakaan. Hän on nostanut oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeudet keskeisesti kirkon agendalle.

Raadin mukaan Mäkisellä on ollut kuitenkin vaikeuksia kirkollisen ykseyden vaalimisessa. Osa on kokenut arkkipiispan jotkut kannanotot liian repiviksi. Hän on pyrkinyt etenemään nopeasti asioissa, joissa kirkkolaiva kääntyy hitaasti. Hän on myös tehnyt irtiottoja piispojen neuvottelemista näkemyksistä.

Tulevan arkkipiispan toivotaan jatkavan pitkälti nykyisen linjoilla eli tarttuvan myös kipeisiin aiheisiin ja ilmaisevan selkeästi mielipiteensä julkisuudessa. Persoonan pitäisi olla kirkon yhtenäisyyttä rakentava. Hänen pitää myös innostaa ja inspiroida kirkon työntekijöitä. "Turkuun tarvitaan nyt sujuvasti sanoittavaa, syvällisyyksiin sukeltavaa ja suurisydämisesti sovittelevaa arkkipiispaa", tiivisti eräs vastaaja.

Lue kaikkien kirkkoherrojen tarkemmat vastaukset Kotimaa Prosta!