Muistelmat ja mustelmat

Karjalan ja Suomen arkkipiispa Leo (ort.) julkaisi hiljattain Mustelmat. Karjalan kielen sana ”mustelma” tarkoittaa muistelmaa. Arkkipiispa Leo on ollut kauan karjalan kielen harrastaja ja ylläpitäjä.

Suomen kielessä mustelma tarkoittaa lyönnistä tai kolhusta tullutta jälkeä kehossa. Mustelmia voi tulla kaatumisista, fyysisissä töissä tai urheilussa. Niitä tulee myöskin väkivallan seurauksena. Kaikkien ikävimmät mustelmat ovat kotiväkivallan tuomia mustelmia.

Fyysisestä mustelmasta ajatukseni liikkuivat myös henkisiin ja hengellisiin mustelmiin. Moni ihminen voisi kirjata muistelmiinsa henkisiä ja hengellisiä mustelmia. Asiaa sanotaan myös hengelliseksi vallankäytöksi tai hengelliseksi väkivallaksi.

Juuri nyt on meneillään nuorten aloittama ja kiusaamisen pois kitkemiseen tähtäävä ”kutsu mua” kampanja sosiaalisessa mediassa. Siinä kampanjaan osallistuva kirjoittaa lapulle haukkumasanan tai muun sanan, jolla häntä on kiusattu tai haukuttu. Sitten hän kirjoittaa tuon sanan tilalle sanan, jolla haluaa itseään kutsuttavan. Tästä otetaan valokuva ja julkaistaan se somessa.

Mietin, miten samantyylinen idea voisi sopia hengellisiä mustelmia saaneiden kohdalla. Ehkä sitä ei olisi niin yksinkertaista sanoittaa yhdellä tai kahdelle sanalla. Hengellisen mustelman aiheuttaneen asian tilalle voisi sitten kirjata sanan tai sanoja, jotka kyseinen ihminen kokee rohkaisevina tai hengellisesti hoitavina.

Hengelliset mustelmat ovat aiheuttaneet itse asialle eli hengellisyydelle ja sen taustalla olevalle evankeliumille vahinkoa. Mustelmien aiheuttajat eivät ole usein tienneet, mitä aiheuttavat tai sitten he ovat sokeutuneet asialle vaikka olisivat sen huomanneet tai tiedostaneet.

On olemassa sisältöjä ja toimintatapoja, jotka voidaan melko yleisesti todeta hengellisten mustelmien aiheuttajiksi. On myös tilanteita, joissa joku kokee saaneensa hengellisen töytäisyn tai mustelman vaikka tuo tilanne on muille aivan ok. Me ihmiset koemme asioita eri tavoin.

Meille fyysinen koskemattomuus on tärkeä asia ja asia, joka on myös laissa määritelty. Toista voi halata tai koskettaa, kun tilanne on siihen sopiva. Toista ihmistä ei saa kuitenkaan koskettaa pahassa tarkoituksessa tai satuttaa eikä fyysisesti pakottaa. Hengelliset mustelmat sattuvat usein kipeämmin ja vaikuttavat vahvemmin kuin fyysiset mustelmat.

Saman voi soveltaa hengelliseen koskemattomuuteen. Toista ihmistä voi rohkaista ja ”halata” hengellisesti. Toista ihmistä ei saa satuttaa tai painostaa henkisesti eikä hengellisesti. Kullekin on annettava se hengellinen vapaus ja tila, jonka hän tarvitsee. Jokainen on itse Jumalan edessä. Onneksi hengellisiä mustelmia on opittu torjumaan. Kirkon tulee olla tässäkin mielessä hengellisesti turvallinen paikka.

Toivo Loikkanen

1 kommentti

Kirjoittaja

Toivo Loikkanen

Olen 60-luvun alkuhetkinä syntynyt Keski-Karjalan kasvatti, nykyisin Savonlinnassa toimiva puolivallaton rovasti. Kirjoitan kirkosta, elämästä sekä uskon, toivon ja rakkauden näkymistä. Mielipuuhaani kesällä on mökkisaunassa saunominen ja talvella retkiluistelu. Matkustelen mikäli aika ja rahat riittävät siihen. Siviilissä kannan vastuuta OP-ryhmän aluepankin hallintoneuvoston puheenjohtajana ja OP-ryhmän hallintoneuvoston jäsenenä.