Miten kirkko kasvaa ja vahvistuu?

Kirkkomme menneisyyttä ei voi selittää vain menneisyyden pakolla kuulua kirkkoon. Sanoma ja siitä seuraava käytäntö eivät ole elämän erillisiä alueita. Ympärillämme riittää ihmisiä, jotka tarvitsevat sanomaamme ja siitä vakuuttavia toimia. Tärkeintä ei saa olla huoli jäsenmäärästä, vaan siitä, miten ihmistä voidaan tukea keskellä voimia, jotka tahtovat riistää häneltä arvokkuuden ja toivon.

Kirkon jäsenmäärän lasku on jatkunut pitkään. Toisinaan on ollut voimakkaita pudotuksia, jotka ovat tulleet joidenkin laajaa julkista huomiota saaneiden kirkollisten tai sellaiseksi tulkittujen kannanottojen jälkeen.

Keskustelua taustalla vaikuttavista syistä on kuitenkin ollut kovin vähän. Yleensä esiin tuodaan yleinen maallistuminen tai teologian liberalisoituminen. Silloin helposti voidaan päätyä ajatukseen, että kirkko olisi houkuttelevampi, jos se pyrkisi palaamaan johonkin vanhaan ja perinteiseen. En ole vakuuttunut tämän ajatuskulun johdonmukaisuudesta eivätkä tiedossani olevat kirkkososiologiset tutkimukset vahvista tätä olettamusta.

Pohjoisella pallonpuoliskolla konservatiivista kristillisyyttä edustavat kirkot ja yhteisöt ovat lisänneet jäsenmääriään niissä tilanteissa, joissa ihmiset ovat syystä tai toisesta olleet tyytymättömiä aiempaan kirkolliseen yhteisöönsä ja siirtyneet joukolla uuteen. Muutoin ne ovat kärsineet samasta jäsenkadosta ja papiston siirtymisestä muihin tehtäviin kuin muutkin kirkot.

Suomen Lähetysseurassa seuraamme ja analysoimme jatkuvasti yli sadan yhteistyökumppanimme tilannetta maailmalla. On kirkkoja, jotka selvästi vahvistuvat niin etelässä, pohjoisessa, idässä kuin lännessä.

Vahvistuville kirkoille tunnusomaista on keskittyminen vaikuttamaan niihin asioihin, jotka kirkkojen toimintaympäristössä riistävät ihmisiltä uskon elämään ja tulevaisuuteen. Diakonia ja vaikuttamistyö korostuvat vahvistuvien kirkkojen toiminnassa.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että nämä kirkot eivät välittäisi enää julistustehtävästään - päinvastoin.

Näiden kirkkojen elämässä ihmiset löytävät yhteisön, joka välittää heistä. Kirkot jakavat rohkeasti iloista evankeliumin sanomaa, joka vahvistaa ihmisten käsitystä itsestään arvokkaina. Lisäksi he näkevät näiden kirkkojen ponnistelevan aidosti heidän puolestaan tilanteissa, joissa heidän oikeuksiaan vakavasti loukataan ja poljetaan. Joissakin maissa nämä kirkot voivat nostaa esiin yhteiskunnallisia epäkohtia julkisesti. Joissakin maissa tilanne voi olla niin vakava, että epäkohtien julkisen esiin tuomisen on tapahduttava varovasti.

Antaessaan jäsenilleen kokemuksen arvostuksesta kirkko vahvistuu ja on houkutteleva ympäristöstä riippumatta.

Se voi olla iloa siitä, että voi kuulla ja lukea Raamattua omalla kielellä tai se voi olla iloa siitä, että joku puolustaa oikeuttani omistaa elannon takaavaa maatilkkuni. Joissakin tilanteissa yhteisön identiteetin vahvistamisessa voidaan sortua kansallistunteen hyväksikäyttämiseen. Toisia kansanryhmiä syrjivä nationalismi on kuitenkin vakavasti ristiriidassa Jumalan rakkauden rajat ylittävän evankeliumin sanoman kanssa.

Ketään ei ole lupa syrjiä ja sulkea pois, jos uskomme Kristuksen sovitustyön koskevan jokaista. Uskollisuus Raamatun sanomalle on siitä kiinni pitämistä ja siinä on lähetystehtävämme.

Seppo Rissanen
Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja

2 kommenttia

 • Tuula Hölttä sanoo:

  ”Näiden kirkkojen elämässä ihmiset löytävät yhteisön, joka välittää heistä. Kirkot jakavat rohkeasti iloista evankeliumin sanomaa, joka vahvistaa ihmisten käsitystä itsestään arvokkaina.”

  Kun olen mukana Mauritanian kummiringissä, joka Luterilaisen maailmanliiton avulla tukee islaminuskoisessa valtiossa eniten tukea tarvitsevien perheiden ja lasten elämää, toivon, että oman minimaalisen tukenikin avulla tukemani yhteisön ihmiset löytäisivät lopulta sen yhteisön, joka välittää heistä heidän uskonnollisesta vakaumuksestaan riippumatta olivatpa he sitten luterilaisia tai islaminuskoisia, kun toivon, että evl.kirkkoon kuuluvan lapsenlapsemme ja hänen islaminuskoiseen perheeseen kuuluvan ystävänsä kaltaiset löytäisivät joskus sen maailmankaikkeuden Luojan yhteisen taivaan, jota he etsivät.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Iiris Kivimäki sanoo:

  Kiitos Tuula tuestasi. Mauritanian kummiohjelma huomioi erityisesti tyttöjä. Kun vähävaraisen perheen kummioppilaana on tyttö, koko perhe tukee häntä koulunkäynnissä, jotta perheen saamaa avustusta ei menetetä. Muuten tytön kohtalo voisi olla aikainen avioliitto tai kotiapulaiseksi lähettäminen. Apusi tukee juuri tätä työtä niin kuin kauniisti kirjoitit.

  Mauritanian kummikoululaisille kuuluu hyvää ja he opiskelevat ahkerasti. Mariam Diallon instituutin orpolasten asuinrakennuksen remontti etenee ja lapset pääsevät toivottavasti pian muuttamaan takaisin kotiinsa. Siellähän kattokin romahti jo joistain huoneista, mutta onneksi lapset oli siirretty sitä ennen jo muualle. Koulunkäynti jatkuu.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Missioblogi

  Missioblogi on moniääninen blogi, josta voit lukea kuulumisia kirkosta ja lähetystyöstä eri puolilta maailmaa. Sen kirjoittajat ovat Suomen Lähetysseuran tai sen yhteistyökumppanien työntekijöitä, jotka tuovat terveisiä etelän kasvavista kirkoista, ilonaiheista, ongelmista ja teologisesta keskustelusta sekä uskon, toivon ja rakkauden työstä kehittyvissä maissa. Tuoreimman Missioblogin on kirjoittanut Lähetysseuran Kirkko ja teologia ohjelma-asiantuntija Tuomas Meurman.