Miika Ruokasen perusteleva Erasmus Rotterdamilaisen vähättely.

 

Kirjan nimi ”Sidottu Ratkaisuvalta”, on ristiriidassa Jumalan ihmiselle aina esittämän keskeisen kysymyksen kanssa: TAHDOTKO? 

Jumala loi ihmiseen vapaan tahdon, vapaan ratkaisuvallan mikä on ollut ”käytössä” sitten Paratiisin. Seuraava vapaan tahdon tilanne tuli eteen, kun Kain vihastui veljeensä. Jumala näki ihmisen sisimpään ja tiesi Kainin aikeet ja Hän halusi ohjata Kainia oikeaan, muttei pakottaa häntä.  Sitten koko Raamattu on esimerkkejä ihmisen eteen laitetuista oikeasta ja väärästä, elämästä ja kuolemasta. 

Itse koen, ettei edes nämä vuosituhansien esimerkit vääristä valinnoista ja ratkaisuista ole ohjannut kansoja oikeaan, ei pakanoita eikä hebrealaisia, ei maallisissa eikä hengellisissä lainalaisuuksissa. 

Hengellinen laki koskee vain hengellisiä, uskovia ihmisiä. Hengellisen lain varsinainen tarkoitus on pelastaa ihminen helvetiltä, saattaa hänet Taivaan Valtakuntaan, sen kansalaiseksi uskoontulon kautta, jo täällä ajassa. Ajallinen aika ja sen lainalaisuudet ovat täynnä kiusauksia ja Jumala sallii nekin ihmiselle, jotta kaikki kyseenalainen manipulointi, vaikka ikuiseen autuuteen, olisi poissa kuvioista. Näin suuri ja ehdoton on on ihmisen ratkaisuvalta omaan itseensä nähden. Ei niin, ettei Jumala olisi voinut toisenlaistakin järjestystä luoda, mutta Hän halusi ihmisessä olevan ikuisuusosan vapaaehtoisesti suostua pelastukseen, Jeesuksen sovitustyön tähden. Ihmisen ikuisuus osa  ei joudu kadotukseen eikä helvettiin vahingossa. Kumpikin päämäärä on selvillä ennen kuolemaa.

”Luther kieltää ihmisen mahdollisuuden vapauttaa itsensä epäuskostaan. Erasmus taas uskoo Jumalan käskyjen ja kieltojen myönteiseen vaikutukseen ihmisen uskon syntymisessä.”

Luther kielsi ja myönsi ja jousti kaikessa muussa paitsi sakramenttien voimavaikutuksessa. On huomioitava, ettei evlut kirkon kahden sakramentin autuuttavaa vaikutusta ole, vaikka toinen niistä, kaste, yhdistääkin katoliset ja evlut kirkot. Ehtoollisen kanssa teologisoidaan ja siinäkin yhteys syntyy, kun RKK (viittaus Dole-mieheen) sanoo kyllä! 

”Lutherille on selvää, että vain Pyhä Henki voi vapauttaa ihmisen epäuskon eli synnin tilasta. Jos ihmisellä olisi vapaa ratkaisuvalta, se Lutherin mukaan jopa turhentaisi Kristuksen uhrin.

Tämä vahvistaa Room.1:22 ”Kehuessaan viisaita olevansa, ovat he tyhmiksi tulleet”,  mikä on jo profeettojen Jesaja ja Jeremia kautta toistuvasti ilmoitettu.

Jumala Henkensä kautta toimii täällä ajassa, Jumalan Pyhä Henki ei ole tuuli mikä puhaltaa missä, mistä ja minne sattuu. Jumalan Henki ottaa Jumalan omasta ja antaa uskoville. Kaikki taivaallinen on näkymätöntä, siksi niihin kehoitetaan katseemme kiinnittää. Se ei ”onnistu” ilman Jumalan Hengen vaikutusta, joka Henki toimii vain ihmisessä joka vastaa Isän vetoon, suostuu tulla uskoon, Jeesuksen pelastettavaksi.

Kaikki Jumalan työ täällä ajassa on Pyhän Hengen toimintaa, mutta vain yhteistyössä ihmisen kanssa, työtoveruudessa. Ensimmäinen yhteistyö on alistua Jumalan toimia. Tämän yhteistyön tulokset, vaikutus on täysin Jumalalta, vt. 2.Kor.4:

7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.

 

129 kommenttia

 • ismo malinen sanoo:

  Ihminen on siten ylpeä, että Ilmoitettu ei helposti kelpaa, vaan hän haluaa tietää kaikki salaisuudet, vaikka Jumala on tarkoituksella salannut meiltä valintansa. ”Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut…” Tämä ei kaikille kelpaa.

  ”Voi sitä, joka riitelee tekijänsä kanssa, saviastia saviastiain joukossa-maasta tehtyjä kaikki! Sanooko savi valajallensa: ”Mitä sinä kelpaat tekemään? Sinun työsi on kädettömän työtä!” Voi sitä, joka sanoo isälleen: ”Mitä sinä kelpaat siittämään?” ja äidilleen: ”Mitä sinä kelpaat synnyttämään?”

  Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, joka on hänet tehnyt: Kysykää tulevaisia minulta ja jättäkää minun haltuuni minun lapseni, minun kätteni teot. Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle; minun käteni ovat levittäneet taivaan, minä olen kutsunut koolle kaikki sen joukot.

  Minä herätin hänet vanhurskaudessa, ja minä tasoitin kaikki hänen tiensä. Hän rakentaa minun kaupunkini ja päästää vapaiksi minun pakkosiirtolaiseni ilman maksua ja ilman lahjusta, sanoo Herra Sebaot. Näin sanoo Herra: Egyptin työansio ja Etiopian kauppavoitto ja sebalaiset, suurikasvuiset miehet, tulevat sinun tykösi, tulevat sinun omiksesi. Sinun perässäsi he käyvät, kulkevat kahleissa, sinua kumartavat, sinua rukoilevat: ”Ainoastaan sinun tykönäsi on Jumala, ei ole toista, ei yhtään muuta jumalaa”.

  Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä Vapahtaja. Jes.45:9-15

  Jumala on Herra, tehköön, mitä hyväksi näkee. Kun ihmiselle tapahtuu Herran tahto, niin se on parasta mitä ihmiselle voi tapahtua.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Reijo Mänttäri

  Jo lapsena, aito usko ja sen ilmiöt, saivat minut viihtymään helluntalaisten kokouksissa. Otollisesta tilasta, omakohtaisen uskonlahjan sain vastaanottaa jo 10-vuotiaana. 4 vuotta myöhemmin halusin, että minut kastetaan vedessä, koska Jeesuksellekin se oli vanhurskautuksen täydellistyminen. Nyt lähes "koko maailman" kiertäneinä paluumuuttajina vaimoni kanssa, voimme todeta, että helluntalaisuudessa halutaan noudattaa Alkuperäisiä Ohjeita, vaikka yhtä puutteellisina kuin Alkuseurakunnassa.