Mihin elämässä kannattaa varautua

Elämän käsite on mielenkiintoinen ja se on aiheuttanut aina paljon parranpärinää. Jeesus kuolemallaan antoi meille meidän syntimme anteeksi ja mahdollisti meille iankaikkisen elämän. Toisaalta taas, jos elämää ajatellaan fyysisestä näkökulmasta, on tämä meidän matkamme maapallolla hyvin spesifi ja se vaatii hieman erilaista suhtautumista moniin asioihin. 

Maanpäällisestä elämästä voi nauttia hyvin eri tavoin. Joku nauttii siitä, että omalla perheellä on kaikki tai siitä, että pystyy tarjoamaan omalle perheelleen elämän, jossa jokaisella perheenjäsenellä on mahdollisuus olla sitä mitä on. Toinen taas haluaa, että pystyy jakamaan itsessään yhteisen hyvän eteen ja toimimaan muille tukiverkkona, johon voi nojata, kun itse ei enää jaksa.

Moni asia on ihmisen itsensä tehtävissä. Kuitenkin edellä mainituissa esimerkeissä on syytä, ottaa huomioon, että jos aikoo tehdä näitä asioita, on omassa elämässä oltava kaiken kunnossa. Ihminen, joka pystyy antamaan itsestään muille, on varautunut kaikkeen ja elää stressittömässä hetkessä.

Talous on tietysti yksi asia, mitä elämässä voi turvata omilla ratkaisuilla ja vaurautumiseen kuuluukin olennaisesti myös taloudellinen varautuminen. Perinteisesti säästämistä on pidetty hyvänä tapana suojata varallisuutta, mutta inflaation jyllätessä kovaa tahtia, rahat eivät ole turvassa pankissa. Monet ovatkin kääntyneet sijoittamisen puoleen ja esimerkiksi rahastosijoittaminen on monen suosima tapa varautua taloudellisiin haasteisiin.

Tässä kirjoituksessa haluan kuitenkin käsitellä varautumista laajemmin ja pohtia mihin asioihin elämässä voi ja kannattaa varautua.

Mihin elämässä voi varautua? Talous, Ruoka, Lämmitys ja ensiapu

Varautumisella tarkoitetaan sitä, että ihminen pohtii miten erilaisissa eteen tulevissa asioissa voisi mahdollisesti toimia. Varautumisen suurimpana hyötynä pidetäänkin sitä, että se tuottaa mielenrauhaa ja hallinnan tunnetta. Tällä on positiivisia vaikutuksia henkilön psyykkiseen hyvinvointiin.

Varautumisen tarve riippuu todella paljon yksilöstä sekä miljööstä, jossa on. Kaupungin keskustassa asuvan ihmisen ei tule varautua tulevaan samalla tavalla, kun maaseudulla, kaukana kaupoista ja muista palveluista, asuvan ihmisen. Myös talouden koko ja muut vastaavat asiat vaikuttavat konkreettisesti varautumisen tarpeeseen.

Talous

Talous on perusta, jonka varaan kaikki varautuminen tulee rakentaa. Ilman riittävän vahvaa henkilökohtaista taloutta et pysty varautumaan muihin haasteisiin. Tänä päivänä taloudellinen varautuminen edellyttää sijoittamisen aloittamista tai fyysisten kovien sijoituskohteiden hankintaa, koska inflaatio syö käteisrahan ostovoimaa nopeasti.

Ruoka ja juoma

Yksi tärkeimmistä asioista ihmiselle on fyysisen ravinnon saaminen. Kotona olisikin hyvä olla ruokaa ja juotavaa vähintään 72 tunnin tarpeiksi. Perheen koko vaikuttaa tietysti varattavien hyödykkeiden määrään oleellisesti. Myöskin keskustoissa asuvien ihmisten ei tarvitse varautua yhtä isoilla varastoilla, kun kauempana asuvien.

Tätä varautumista kutsutaan kotivaraksi. Kotivara ei kuitenkaan tarkoita, mitään erillistä purkkiruoka ja juomapullo varastoa, vaan se tarkoittaa hyödykkeiden kierron kokoa. Kotona tulisi siis koko ajan olla tietty määrä ruokaa ja juomaa.

Lämmitys

Suomessa myös sääolosuhteet vaihtelevat todella laajasti vuodenaikojen mukana. Tilanne, jossa ensisijainen asunnon lämmitysjärjestelmä pettäisi, on talven pakkasilla erittäin huono. Onkin syytä varautua asumisessa siihen, että kodista löytyisi toinen järjestelmä, jonka avulla saa pidettyä talon lämpimänä, jos jotain odottamatonta tapahtuu.

Lämmitykseen oleellisesti liittyy myös sähkö. Vaikka kaikki kodit eivät sähköenergialla lämpiäkään, on sähkökatkoihin hyvä varautua. Monet nykyajan tärkeistä laitteista toimivat sähkön avulla ja tähän tilanteeseen olisi syytä varautua, joko varavirralla tai järjestelmillä, jossa sähköä ei tarvita laisinkaan.

Ensiapu

Ensiaputaidot ovat erittäin tärkeässä osassa, jos tapahtuu hengelle vaarallisia tilanteita. Varautuminen tällaisen tilanteeseen tapahtuu hankkimalla hyvät taidot toimia ensiapuna. Ensiaputaitoja voi harjoittaa kursseilla ja niitä tulee myös ylläpitää. 

Lähimmäisen auttaminen on tärkeä osa ihmisen ja yhteiskunnan toimintaa. Tästäkin syystä näiden taitojen osaaminen ja ylläpitäminen on tärkeää muutenkin kuin tulevaisuuteen varautuessa.

Varautumalla mielenrauhaa

Varautuminen ei ensisijaisesti vaadi muutoksia elämässä. Voidaankin sanoa, että se on enemmän tapa ajatella kuin toimia. Kun ihminen on varautunut ja pohtinut mahdollisia skenaarioita mielessään ja tehnyt niiden eteen jotain, saa hän mielenrauhaa.  Näin ihminen voi myös olla huomattavasti onnellisempi ja tuottaa enemmän hyvää ympärilleen.

Kirjoittaja

Kirjoittajan viimeisimmät blogit

Kirjoittajan luetuimmat blogit

Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit