Maanpuolustustahto ja asevelvollisuus

Onko suomalaisten tahto puolustaa maataan laskenut? Maanpuolustuksen suunnittelukunnan marraskuussa julkaisema kysely Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta osoitti pientä, mutta selvää laskua maanpuolustustahdossa. Mitä tuoreen kyselyn laskeneet luvut kertovat asiasta?

Kaksi kolmasosaa (66%; 72% v. 2017) suomalaisista on sitä mieltä, että maata on puolustettava kaikissa tilanteissa, jos maahan hyökätään, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Pudotusta on vuodessa kuusi prosenttiyksikköä. Alle 25-vuotiaista näin ajattelee vain 49% (66% v. 2017) ja pudotusta on 17 prosenttiyksikköä.

Mikä voisi selittää pudotusta? Eräs selitys on, että uhkakuvat ovat vuodessa muuttuneet. Ihmisten mielissä suurimmat uhkat työntävät toisia uhkakuvia taka-alalle.

Nyt suurimpia turvallisuutta uhkaavia huolen aiheita ovat enemminkin muut kuin perinteinen sotilaallinen hyökkäys: nimittäin ilmastonmuutos (89%; 75% v. 2017), kansainvälinen terrorismi (88%; 81% v. 2017), maailman pakolaistilanne (87%; 83% v. 2017), joukkotuhoaseiden leviäminen (82%; 68% v. 2017) sekä poliittiset ääriliikkeet (82%; 72% v. 2017) ja tietoverkkoihin kohdistuvat kyberuhkat (79%; 63% v, 2017). Huoli on noussut lähes kaikkien osa-alueiden kohdalla.

Mikään uhka ei kuitenkaan toteutuisi vain yhdellä osa-alueella. Ilmastonmuutoksen vakavimmat seuraukset voivat toteutuessaan sysätä liikkeelle massiivisen pakolaisuuden, horjuttaa kansainvälistä sopimusjärjestelmää, lisätä informaatiovaikuttamista, murentaa järjestäytyneen yhteiskunnan rakenteita, lisätä poliittisia ääriliikkeitä, terrorismia, joukkotuhoaseiden käyttövalmiutta.

Lopulta ilmastonmuutos voi aiheuttaa myös kamppailua resursseista kuten asuttavasta sekä viljelykelpoisesta maasta ja vedestä. Silloin lisääntyy myös vihamielisen tahon hyökkäyksen mahdollisuus Suomea vastaan. Ilmastonmuutoksen, pakolaisuuden tai informaatiovaikuttamisen uhkat eivät siis sulje pois sotilaallisen hyökkäyksen mahdollisuutta ja tee tarpeettomaksi aseellista maanpuolustusta. Päinvastoin.
_ _ _
Yleisen asevelvollisuuden tuki on laskenut viime vuodesta. Nykyistä, miehiä koskevaa asevelvollisuutta tukee kolme neljästä (74%; 81% v. 2017). Vastaajien mielipiteeseen on varmaankin vaikuttanut viimeaikainen keskustelu erilaisista vaihtoehtoisista malleista, joissa on korostettu tasa-arvon toteutumista.

Nykyistä mallia pidetään kuitenkin edelleen parhaana (59%; 65% v. 2017). Kaukana jäljessä tulevat sekä miehiä että naisia koskeva asevelvollisuus (17%; 16% v. 2017) tai miehiä ja naisia koskeva vapaaehtoinen asepalvelus (13%; 11% v. 2017).

Toki tuntuu houkuttelevalta maalata kuva kaikkia yhtäläisesti koskevasta ja vapaaehtoisuuteen perustuvasta järjestelmästä. Nykyinen, sodanajan joukkotuotannon varmistava taso, 20 000 palvelukseen astuvaa jäisi toteutumatta. Ruotsissa on ollut vaikeuksia saavuttaa edes 4000 vapaaehtoista, vaikka maassa on lähes kaksi kertaa enemmän asukkaita.

Vapaaehtoisuus johtaisi melko varmasti Suomessakin samankaltaiseen ongelmaan. Silloin olisi luotava jokin palvelukseen houkuttava kompensaatio, esimerkiksi verohelpotusten tai palkan muodossa. Näin aletaan liukua kohti palkka-armeijaa. Sen ongelmana on asevelvollisuuteen verrattuna kalleus ja miehistön mahdollisesti epäedullinen valikoituminen. Kansan luottamus armeijaan heikkenisi. Pehmeään haihatteluun ei ole varaa.
_ _ _
Keskustelua on aiheuttanut lisäksi esitetty ajatus yleisestä kansalaispalveluksesta, joka voisi olla miehille ja naisille vaihtoehtona asevelvollisuudelle. Kansalaispalveluksen suosio on kasvanut (55%; 45% v. 2017). Samalla sen sisältö ja toteutustapa ovat auki.

Olisiko kyse palo- ja pelastuspalvelusta, ensi- ja sairaanhoidosta, väestön massaevakuoinnista, muonituksesta ja sanitaatiosta, veden- ja sähkön jakelusta, karjanhoidosta, öljyn- ja muiden ympäristömyrkkyjen torjunnasta poikkeusoloissa? Koulutuksen tulisi olla ammattimaista ja tehokasta sekä vastattava kestoltaan ja vaativuudeltaan asepalvelusta, jotta voidaan puhua tasa-arvoisesta vaihtoehdosta asepalvelukselle. Pelastusopisto tarjoaa ammattimaista palo- ja pelastusalan koulutusta suuruusluokkaa 100-200 henkilölle vuodessa. Kansalaispalveluksen kohdalla määrät olisivat monikymmenkertaisia. Missä ja millä resursseilla se voidaan toteuttaa?
_ _ _
Yleinen asevelvollisuus on suomalaisen maanpuolustuksen perusta. Järjestelmän kehittämistä ja mahdollisia muutoksia on arvioitava riittävän joukkotuotannon kannalta realistisesti: on saatava pidettyä yllä ainakin 280 000 sotilaan sodan ajan kokoonpanojen mukainen koulutettu ja kertausharjoitettu, suorituskykyinen joukko.

Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n erittäin vakava raportti ilmaston kuumenemisen etenemisestä pakottaa kaikki maat ja ihmiset nopeaan ja vaikuttavaan toimintaan hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseksi sekä elämälle vaarallisen lämpenemisen pysäyttämiseksi. Samaan kehotti painokkaasti Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puheenvuorossaan Krakovan ilmastokokouksessa pari päivää sitten.

Ilmaston, merien ja luonnon - Maan - puolustus on samalla maanpuolustusta.
Hyvää 101. itsenäisyyspäivää ja Jumalan siunausta!

17 kommenttia

 • Seppo Heinola sanoo:

  Jotenkin tulee mieleen kasku Mika Valtarista, tosipohjainen tai ei: Watarilta kysyttiin Rukissa mitä hän komentaisi johtamansa osaston tekemään, jos/kun III maailmansota alkaisi? Waltari: Asento! Lakki–päästä! Rukoilkaa!

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Mänttäri sanoo:

  Uskon, että jokainen suomalainen tekee maansa hyväksi sen minkä ymmärtää. Vimma vaihtelee.Käsittääkseni peräät suurempaa paloa, eli vimmaa?

  Olen aikaisemmin maininnut sotaväkiaikaisesta prikaatin komentajastani, evertsi Kontiopäästä. Palvelin asettomana Hiukkavaarassa. Kontionpää puhui prikaatin katselmuksessa kaikille ja mainitsi, ”suomalaisen sotilaan merkitys ja arvo on merkityksellinen. Silti voimme kiittää vapaudestamme vain Jumalaa, joka varjeli ja auttoi meitä viime sodissa.” Niinkuin mainitsin, hänen merkityksensä muuttui ja huolimatta erittäin ansiokkaasta sotilasurastaan hän 60-luvun puolessa välissä siirtyi siviiliin ilman korotusta kenraalimajuriksi. Minut puolestani, samoihin aikoihin, siirrettiin siviiliin sotamiehenä, joka on sotilasarvoni tänäänkin.

  Sodanaikaisen presidentin, Kyösti Kallion vimma kanavoitui rukoukseksi, niinkuin Mannerheiminkin. Löydettiin kohta Raamatusta, Ps. 50: 15 Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.” 16 Mutta jumalattomalle Jumala sanoo: ”Mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi? 17 Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse!

  Tämä kanava on Jumalan lapsien, uskovien kanava. Uskon, että rukous johonkin nousi kaikkien huulilta sodan aikana. On julmaa sanoa, että vain omiensa rukouksen Jumala kuuli ja niiden varassa oli voitto, rauha vihollisen kanssa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Särkiö sanoo:

   Reijo, en perää suurempaa vimmaa vaan uskottavaa maanpuolustusta, johon maanpuolustusvelvolliset kukin sitoutuvat.

   Pelkkien omien oikeuksien ja vapauksien perääminen sen sijaan ei saa arvostustani, koska näin ollaan murentamassa tulevaisuuden mahdollisuuksia elämään.

   Tämä koskee maanpuolustuksen lisäksi esimerkiksi kouluttautumusta, työllistymistä, verojen maksua ja perheen perustamista uusien sukupolvien kasvattamiseksi. Näihin olisi kunkin mahdollisuuksiensa mukaan suuntauduttava. Sen sijaan itsekkäisiin valintoihin jääminen yhteisestä hyvästä piittaamatta syö tulevaisuuden mahdollisuudet. Tämä koskee nyt myös ilmastoa ja luontoa tuhoavaa kulutusta.

   Uskon, että Jumala kuulee hädässään rukoilevaa riippumatta hänen kansallisuudestaan. Sen sijaan minun on vaikea uskoa, että Jumala siunaisi sortajaa tai suuremman kärsimyksen aiheuttajaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Hyvää itsennäisyyden päivää! Niin hyökkääjä kuin puolustaja kohtaa Jumalan henkilökohtaisesti. Aivan viimekädessä vain sillä on merkitystä, koska minun Jumalan Valtakunnan kansalaisuuteni on minun iankaikkisuusosan perusta. Ajalliseen aikaan Raamatun ohje, niin Uuden kuin Vanhan liiton puolella on esivaltaa kunnioittaminen, sen puutteista huolimatta. Mielestäni paras tiivitys Jumalan ohjeista on Jer. 29: ”Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.”

   Uskon, että juutalaisten menestys vihollisen vallan alla, Babyloniassa, johtui siitä, että he siunasivat pakkosiirtolaisuudessakin esivaltaa.

   Israel oli VL:n Jumalan Seurakunta ja sielläkin vain uskovat olivat Seurakunta, eli ”corpus permixtum” ehdotettiin rakenteeksi jo tuolloin. Oli aikoja, jolloin koko kansa palveli koko sydämestään Jumalaa ja noudatti Kirjoituksia, mutta luopumuksen aikana löytyi vain muutama Taivaan Valtakunnan kansalainen. Silti nuo muutamat, profeetta, kuningas, pelastivat koko kansan.

   Uskon, että sodan raskaimpina aikoina, Suomessakin, oli vain vähän, jotka rukouksessa toimivat Jumalan työtovereina ja jopa käänsivät ilmeisen, jo muita kansoja kohdanneen kohtalon.

   Silloin 1964, Hiukkavaaran prikaatille pitämässään puheessa, Kontiopää ”paljasti” todellisen syyn voittoon (lähes voittoon) ja käsittääkseni kärsi paljastuksesta. Tänäänkin, kun käydään läpi viimeisen kahden sodan kulkua, niin järjestelmällisesti vaietaan siitä, mitä todella tapahtui ja mikä todella vaikutti ylivoiman tappioihin ja alivoiman menestyksiin.. Vain Jumalan armosta, Hänen avullaan Suomessa on esimerkillinen rauha, ympäröivien valtioiden kanssa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Jori Mäntysalo sanoo:

  Kiitokset. Olemme eri mieltä erinäisistä asioista, mutta samaa mieltä siitä että parempi päättää asioita Helsingissä kuin Moskovassa.

  Hyvää itsenäisyyspäivää myös sinulle!

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   ” samaa mieltä siitä että parempi päättää asioita Helsingissä kuin Moskovassa.” Jori

   Oikein hyvin ilmaistu. Näin on parempi.

   Rauhallista itsenäisyyspäivää kaikille!

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tapio Tuomaala sanoo:

  Jos kirkko olisi Kristuksen kirkko, niin tarvittaisiinko puolustusvoimia ja kenttäpappeja? Vt:n idea valtiosta oli se, että Herra suojelee kansaansa eikä kansa siten tarvitse armeijaa, ei aseita eikä hevosia, jotka olivat sen aikaisia tankkeja ja ohjuksia. Kun kansa halusi kuninkaan, se ajautui kuninkaan ohjattavaksi. Kuka Suomessa ohjaa? Se mitä kansa haluaa.

  Mika Waltari oivalsi perusidean, mutta se ei toimi, kun valtaa käyttävät oman aikansa mannerheimit ja heidän lakeijansa. Jeesuksen seuraajan on pakko olla pasifisti. Aarne Pekuri on tästä hyvä esikuva. Hänet armeija teloitti. Siinä on paljon samaa kuin Jeesuksen teloittamisessa. Ja kirkko oli hiljaa?

  https://www.aamulehti.fi/a/24045857

  Itsenäisyyspäivänä on hyvä muistella Aarne Pekurisen rohkeutta. Ja kirkon olisi hyvä miettiä, mikä pitäisi olla sen tehtävä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Waltariin liitety kasku..tosi tai ei -tarkoittaa sitä, että mahdollisesti tulevassa ydinasesodassa kuolevat kaikki, suuri osa pommeista ja ohjuksista ja loput säteilysairaauksiin ja koko maapallo muutuu muutenkin täysin elinkelvottomaksi. Siinä ei paljon pään suojaksi heitetty sadeviitta auta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Särkiö sanoo:

   ”Arndt Pekurisen rohkeus”: Pekurinen on aseistakieltäytyjien sankari ja esikuva, joka kieltäytyi ottamasta asetta. Useimmat muut aseistakieltäytyjät piileskelivät suomalaismetsissä ja osa heistä avasi tulen kun heidän, käpykaartilaisten, piilopaikkansa paljastuivat etsijöille. Jos kaikki suonalaiset miehet olisivat olleet samalla tavoin rohkeita, ei olisi ollut vuosikymmeniin itsenäisyytttä, jota juhlia. Suomalaiset olisivat hajallaan Siperiassa, ne ketkä olivat selvinneet leireiltä hengissä.

   Onneksi suonalaisille – kuten myös Pekurisen äidille – useimmat suomalaiset olivat toisella tavalla rohkeita kuin Arndt: ottivat aseen ja puolustivat maata, kotejaan ja perheitään hyökkääjää vastaan. Ei se ollut helppoa. Moni myös menehtyi. Kuolema ei ollut kuitenkaan turha. Saatiin juuri viettää 101. itsenäisyyspäivää.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Hyvää itsenäisyyspäivää minunkin puioestani,olen lähdössä esittämään päivään sopivia runoja veteraanikansalaisille,joita paljolti saamme itsenäisyydestämme kiittää.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Väisänen sanoo:

  Tosi on se että olemme Natossa ilman 5.n artiklan allekirjoittamista. Tosi on myös se että Valtioneuvosto kriisin puhjetessa suuntaa Etelä Pohjanmaalle katsomaan tehtyjä päätöksiä. Tosi on myös kuljettajahalukkuuden lasku panssarihaupitseja ohjastamaan kun laitteen kestoikä kriisissä on lyhyt. Totta on myös se ettei rajamiinoilla ole merkitystä kun ja jos joku tänne haluaa tulla. Tosi on myös Venäjän vahvistamat ohjukset itärajalla jolloin 4,5 minuutin lentomatka Helsinkiin tai keskemmäs Suomea lamauttaa sähköverkkomme eikä Kuopiokaan ole turvassa.

  Onko näin maanpuolustusasissa kyse kansalaisten valveutuneisuudesta vaiko poliitikkojemme intohimoista mitkä eivät kunnioita realiteetteja asiallisten suhteitten hoitamisessa suureen ja voimakkaaseen naapuriimme.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Yrjö Sahama sanoo:

  Se, että eritysesti nuorimpien ikäluokkien maanpuolustustahto on heikentynyt on kyllä huolen aihe. Olen aprikoinut , että olisikohan syynä sodanuhkan aktualisoituminen, juuri nuorethan joutuisivat sotaan, jos oikein huonosti kävisi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   Voi olla niinkin, että nuoret ovat realisteja ja näkevät paremmin tulevaisuuden uhkat kuin me vanhat.

   Ilmastonmuutokseen liittyvä kansojenvaellus on vasta alussa. Olemme nähneet vasta pieniä aaltoja siitä, minkälaisia hyökyjä se tuo tullessaan.

   Ehkä nuoret ymmärtävät, että perinteinen maanpuolustus vastaa huonosti tulevaisuuden haasteisiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Werner Janhonen sanoo:

  Maanpuolustustahto? Se on aina vähän vaikea tietää mikä on kansan tahto.

  Mutta Maanpuolustuskyky. Oman materialivirtalaskentani mukaan maanpuolustuskyky, se on laskenut.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • J Ketomäki sanoo:

  Mikä ihmeen Aarne Pekuri? Hän oli nimeltään Ardnt Pekurinen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Pekka Särkiö

  Kenttäpiispa ja Vanhan testamentin eksegetiikan dosentti. Harrastan mehiläistarhausta ja maatiaiskanojen kasvatusta, esteratsastusta ja nykyaikaista viisiottelua. Minulle tärkeitä asioita ovat luonto ja sen elinvoiman turvaaminen, ekologinen elämäntapa, historian tuntemus sekä kestävän yhteiskunnan puolustaminen.